Свободни длъжности за специализанти по клинични специалности „МБАЛ СЪРЦЕ И МОЗЪК“ ЕАД

Posted on 11th ноември 2022 in Новини, Следдипломно обучение
База за обучение Специалност Брой обявени свободни длъжности за специализанти Начална дата за подаване на документи Крайна дата за подаване на документи Телефон за контакт (и евентуално лице за контакт) Мястото финансирано ли е от държавата (да/не)
1. „МБАЛ СЪРЦЕ И МОЗЪК“ ЕАД Анестезиология и интензивно лечение 3 11.11.2022 11.12.2022 Мариана Дечева тел. 02 960 36 70 НЕ
2. „МБАЛ СЪРЦЕ И МОЗЪК“ ЕАД Нервни болести 2 11.11.2022 11.12.2022 Мариана Дечева тел. 02 960 36 70 НЕ
3. „МБАЛ СЪРЦЕ И МОЗЪК“ ЕАД Кардиология 4 11.11.2022 11.12.2022 Мариана Дечева тел. 02 960 36 70 НЕ
4 „МБАЛ СЪРЦЕ И МОЗЪК“ ЕАД Медицинска генетика 1 11.11.2022 11.12.2022 Мариана Дечева тел. 02 960 36 70 НЕ
5 „МБАЛ СЪРЦЕ И МОЗЪК“ ЕАД Клинична лаборатория 5 11.11.2022 11.12.2022 Мариана Дечева тел. 02 960 36 70 НЕ
6 „МБАЛ СЪРЦЕ И МОЗЪК“ ЕАД Микробиология 1 11.11.2022 11.12.2022 Мариана Дечева тел. 02 960 36 70 НЕ
7 „МБАЛ СЪРЦЕ И МОЗЪК“ ЕАД Лъчелечение 3 11.11.2022 11.12.2022 Мариана Дечева тел. 02 960 36 70 НЕ
8 „МБАЛ СЪРЦЕ И МОЗЪК“ ЕАД Ортопедия и травматология 6 11.11.2022 11.12.2022 Мариана Дечева тел. 02 960 36 70 НЕ
9 „МБАЛ СЪРЦЕ И МОЗЪК“ ЕАД Медицинска онкология 6 11.11.2022 11.12.2022 Мариана Дечева тел. 02 960 36 70 НЕ
10 „МБАЛ СЪРЦЕ И МОЗЪК“ ЕАД Физикална и рехабилитационна медицина 1 11.11.2022 11.12.2022 Мариана Дечева тел. 02 960 36 70 НЕ
11 „МБАЛ СЪРЦЕ И МОЗЪК“ ЕАД Гръдна хирургия 5 11.11.2022 11.12.2022 Мариана Дечева тел. 02 960 36 70 НЕ
12 „МБАЛ СЪРЦЕ И МОЗЪК“ ЕАД Хирургия 5 11.11.2022 11.12.2022 Мариана Дечева тел. 02 960 36 70 НЕ
13 „МБАЛ СЪРЦЕ И МОЗЪК“ ЕАД Съдова хирургия 1 11.11.2022 11.12.2022 Мариана Дечева тел. 02 960 36 70 НЕ
14 „МБАЛ СЪРЦЕ И МОЗЪК“ ЕАД Обща и клинична патология 1 11.11.2022 11.12.2022 Мариана Дечева тел. 02 960 36 70 НЕ
comments: Closed

Comments are closed.