СЕДМИЦА НА ЛЕКАРСТВЕНАТА БЕЗОПАСНОСТ

Posted on 14th ноември 2022 in Новини

Това е последният ден от Седмицата на лекарствената безопасност, но ние продължаваме да се нуждаем от Вашата помощ, за да направим лекарствата по-безопасни за всички хора.

Моля, съобщавайте всички подозирани нежелани реакции на

Изпълнителна агенция по лекарствата: тел.: +359 2 8903417; e-mail: bda@bda.bg, онлайн:

www.bda.bg/Формуляр за съобщаване на нежелани лекарствени реакции от немедицински лица

www.bda.bg/Формуляр за съобщаване на нежелани лекарствени реакции от медицински специалисти.

Всяко съобщение е от значение.

comments: Closed

Comments are closed.