Седмица на отворените врати

Posted on 7th декември 2023 in Новини

Изпълнението на Националната програма за превенция и контрол на туберкулозата в България 2021-2025г., цели да намали заболеваемостта от туберкулоза в страната с 50% през 2025г. в сравнение с 2015г. и смъртността от туберкулоза с 75% през 2025г. в сравнение с 2015г. За да се постигнат целите и да се изпълнят дейностите по програмата, в периода 11 – 15.12.2023г. ще  се проведе „Седмица на отворените врати“ на адрес гр. Плевен, ул. Кирил и Методий №20, Отделение за диспансерно наблюдение на болни с пневмофтизиатрични заболявания от 11 – 12ч. и от 14 – 15ч.

През периода на „Седмица на отворените врати“ ще се извършва:

1) скрининг на риска за туберкулоза чрез анкета;

2) консултации;

3) на съмнителните за туберкулоза лица – прегледи и допълнителни изследвания.

Кампанията „Седмица на отворените врати“ за туберкулоза се доказа като много добра практика за откриване на случаи с туберкулоза, своевременно предприемане на мерки за лечение и прекъсване на трансмисията на инфекцията.

Целта на инициативата е да се повиши обществената информираност по отношение на туберкулозата, да се даде възможност на всеки за достъп до здравни услуги, както и да се популяризира здравословния начин на живот.

 

comments: Closed

Comments are closed.