Следдипломно обучение

Posted on 27th ноември 2012 in Следдипломно обучение

Министърът на здравеопазването утвърди на 16.11.2012г. броя на местата за специализанти за 2013г., разпределени по видове места, по обучаващи институции и по специалности. Заповедта с приложенията е публикувана на интернет-страницата на МЗ в Нормативни актове, Правилници, инструкции и заповеди.

comments: Closed

Comments are closed.