Съобщения за издадени и непотърсени заповеди за заличаване на обекти с обществено предназначение

Posted on 9th декември 2013 in Новини

изтегли

comments: Closed

Comments are closed.