СДО

Posted on 28th август 2013 in Следдипломно обучение

На сайта на МЗ, е публикувана Заповед  № РД-21-2 / 08.08.2013г. за преразпределение  по видове на  местата за специализанти за 2013 г., определени в Заповед № РД 21-12 /16.11.2012 г., които са останали незаети след проведеното класиране.

comments: Closed

Comments are closed.