Условия за използване на електронни услуги

Posted on 3rd юли 2013 in Електронни услуги

Подаването на заявление и необходимите документи, посочени в съответната процедура на административните услуги, както и уведомление за промяна в обстоятелствата може да се извърши и по електронен път.

1. Заявлението се изтегля от сайта на инспекцията (категория АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ), попълва се и се изпраща на е-mail: rzi@rzi-pleven.com

2. Документите, подадени по електронен път трябва да имат следните характеристики:

2.1. Да са във формат:

– *.doc (Ms Word, минимална версия „ХР“);

– *.xls (Ms Excel, минимална версия „ХР“);

– *.pdf (Adobe Acrobat, минимална версия „6.0 СЕ“‘);

2.2. Да са подписани с валиден универсален електронен подпис.

2.3. Документите не трябва да съдържат макроси.

2.4. Размерът на всеки документ не трябва да надвишава 4 MB.

2.5. Файлът, съдържащ документа да не е заразен с вируси.

3. Заявителят е длъжен да посочи адрес на електронна поща за получаване на електронни изявления.

4. След получаване на заявлението се изпраща обратна поща на заявителя за потвърждаване на получаването и за резултата от проверката на редовността и достатъчността на документите.

5. При условие, че комплектът от документи отговаря на изискванията, заявлението или уведомлението се входира в съответния хартиен регистър и входящия номер се съобщава на заявителя.

6. При установяване на нередности на заявителя се изпраща електронно съобщение с указания и срок за отстраняването им.

7. Заявителят носи наказателна отговорност за подаване на неверни обстоятелства.

8. Доброволно предоставените от потребителите на този сайт данни са лични по смисъла на Закона за защита на личните данни и като такива попадат под специален режим на защита. Личните данни се използват само за целите, за които са предоставени.

9. Заплащането на таксата може да се извърши в касата на РЗИ-Плевен или по банков Банкова сметка:

IBAN – BG87UBBS80023110739610

BIC – UBBSBGSF

ОББ АД ПЛЕВЕН

comments: Closed

Comments are closed.