24 март – Световен ден за борба срещу туберкулозата

Posted on 18th март 2015 in Новини

Туберкулоза. През 2014г. средната заболяемост от туберкулоза в област Плевен е по-ниска от средната заболяемост за страната /19,01%ооо към 20,47%ооо /. Регистрирани са 50 случая на туберкулоза /19,01%ооо /, срещу 45 /17,11%ооо / за 2013г. Тенденцията на бавно снижение на заболяемостта се запазва и през 2014г.

Относителният дял на туберкулозата спрямо всички дихателни инфекции е 7,58%. От заболяването са засегнати всички общини на областта, с изключение на Д. Дъбник  и Пордим. Най-висока е заболяемостта в община Искър – 29,80%ооо /2 случая/, следвана от общини Ч. Бряг  – 25,82%ооо /7 сл./ и Д. Митрополия – 25,54%ооо /5 сл./.

През 2014г. най-висока заболяемост е регистрирана във възрастовата група 45-49г.– 59,77%ооо /10 сл./, следвана от възрастовата група 50-54г. – 48,65 %ооо /9 сл./. По пол приоритетно са засегнати мъжете – 72% /36 сл./ към 28% /14 сл./ – жени. От всички 275 контактни на туберкулозно болни лица с кожен туберкулинов тест са обхванати 275 лица, с рентгенография – 140, с изонид са профилактирани 133 лица и са открити 43 лица с ЛТИ.

Във връзка със световния ден за борба с туберкулозата на 24.03.2015г. от 12.00 до 17.00 часа ще се проведе ден на отворените врати – ще се извършат безплатни прегледи и консултации от медицинските специалисти на адрес: гр. Плевен, ул. Кирил и Методий №20.  РЗИ- Плевен ще разпространи здравно-информационни материали „За свят свободен от туберкулоза“ чрез Асоциация на студентите по медицина; ще представи презентация „Профилактика на туберкулозата“ в шест училища в гр. Плевен.

Информация

Презентация

Листовка

comments: Closed

Comments are closed.