24-ти март – Световен ден за борба с туберкулозата

Posted on 21st март 2018 in Новини

Световната здравна организация насочи вниманието на правителствата и гражданското общество за обединяване на усилията за постигане на стратегията за края на епидемията от туберкулоза, включително действия за справяне със стигмата, дискриминацията, маргинализация и преодоляване на пречките за достъп до здравни грижи.

 

Информация за туберкулозата

Туберкулоза, рискови фактори и предпазване

comments: Closed

Comments are closed.