Search Results

Заповеди за функциониране на общи и специализирани ЛКК 2020

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЛЕКАРСКИ КОНСУЛТАТИВНИ КОМИСИИ /ЛКК/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

Относно: Издаване на медицински протоколи от ЛКК за помощни средства и медицински изделия на хората с увреждания   УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, Във връзка с постановление на министерски съвет №60/23.04.2018г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания в сила от 01.07.2018г. и на основание писмо от Директора на […]

Заповеди за функциониране на общи и специализирани ЛКК 2019

ЛЕКАРСКИ КОНСУЛТАТИВНИ КОМИСИИ (ЛКК) КЪМ ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БОЛНИЧНА И ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ ОБЛАСТ ПЛЕВЕН, 2020г. СЪСТАВИ НА ТЕРИТОРИАЛНА ЕКСПЕРТНА ЛЕКАРСКА КОМИСИЯ (ТЕЛК ) КЪМ „УМБАЛ Д-Р Г.СТРАНСКИ„ ЕАД ГР. ПЛЕВЕН Заповед №РД-02-2/15.01.2019г. Заповед №РД-02-4/01.02.2019г. Заповед №РД-02-5/01.03.2019г. Заповед №РД-02-6/01.04.2019г. Заповед №РД-02-7/30.04.2019г. Заповед №РД-02-8/03.06.2019г. Заповед №РД-02-10/01.07.2019г. Заповед №РД-02-11/01.08.2019г. Заповед №РД-02-11-А/08.08.2019г. Заповед №РД-02-14/02.09.2019г. Заповед №РД-02-16/31.10.2019г. Заповед №РД-02-17/07.11.2019г. Заповед […]

Заповеди за функциониране на общи и специализирани ЛКК 2018

Заповед №РД-13-01/15.01.2018г. Заповед №РД-13-02/31.01.2018г. Заповед №РД-13-03/01.03.2018г. Заповед №РД-13-04/30.03.2018г. Заповед №РД-13-05/30.04.2018г. Заповед №РД-13-06/31.05.2018г. Заповед №РД-13-07/28.06.2018г. Заповед №РД-13-08/31.07.2018г. Заповед №РД-13-09/31.08.2018г. Заповед №РД-13-10/28.09.2018г. Заповед №РД-13-11/01.11.2018г. Заповед №РД-13-12/03.12.2018г.

Заповеди за функциониране на общи и специализирани ЛКК 2017

Заповед №РД-13-01/13.01.2017г. Заповед №РД-13-02/01.03.2017г. Заповед №РД-13-03/03.04.2017г. Заповед №РД-13-04/02.05.2017г. Заповед №РД-13-04-А/10.05.2017г. Заповед №РД-13-05/01.06.2017г. Заповед №РД-13-06/30.06.2017г. Заповед №РД-13-07/01.08.2017г. Заповед №РД-13-08/31.08.2017г. Заповед №РД-13-09/02.10.2017г. Заповед №РД-13-10/03.11.2017г. Заповед №РД-13-11/30.11.2017г.  

Заповеди за функциониране на общи и специализирани ЛКК 2016

Заповед №РД-13-002/15.01.2016г. Заповед №РД-13-003/01.02.2016г. Заповед №РД-13-004/29.02.2016г. Заповед №РД-13-005/01.04.2016г. Заповед №РД-13-006/28.04.2016г. Заповед №РД-13-007/01.06.2016г.  

Заповеди за функциониране на общи и специализирани ЛКК

Заповед № РД-13-002/02.02.2015г. Заповед № РД-13-003/04.03.2015г. Заповед № РД-13-004/31.03.2015г.

Заповед за функциониране на общи и специализирани ЛКК

Заповед №РД-13-001/15.01.2015г Заповед №РД-13-010/01.10.2014г Заповед №РД-13-009/29.08.2014г Заповед №РД-13-008/31.07.2014г Заповед №РД-13-007/26.06.2014г Заповед №РД-13-006/03.06.2014г Заповед №РД-13-005/30.04.2014г Заповед №РД-13-004/31.03.2014г Заповед №РД-13-003/04.03.2014г Заповед №РД-13-002/03.02.2014г Заповед №РД-13-001/15.01.2014г.  

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БОЛНИЧНА ПОМОЩ, ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ И ОБЩО ПРАКТИКУВАЩИ ЛЕКАРИ В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

Във връзка с изменение и допълнение на Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинската експертиза /обн. ДВ бр. 84, от 25.10.2019г., в сила от 01.01.2020г./, моля председателите и членовете на ЛКК и личните лекари да се запознаят и стриктно да спазват измененията и допълненията […]

На вниманието на управителите/директорите на лечебните заведения в област Плевен

Във връзка с констатирани пропуски в работата на ЛЗ при експертизата на временната неработоспособност от НОИ, НАП, НЗОК и др. институции и неспазване изискванията на нормативните документи и с цел повишаване на контрола от РЗИ по експертизата, следва стриктно да се спазва чл. 23 ал. 1 т. 2  „ б „ и „в” от Правилника […]