Search Results

Общи и специализирани ЛКК 2024

Общи и специализирани ЛКК 2024

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ЛКК-2024

Съгласно чл.6, и чл.7, ал.1-4 от Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза на работоспособността и на РКМЕ, моля в срок до 12.00ч. на 10.01.2024г. на електронна поща rzi@rzi-pleven.com да изпратите предложения за съставите на ЛКК във Вашето лечебно заведение подписани от управителя.  Обръщам внимание, предложенията за създаване на ЛКК […]

Общи и специализирани ЛКК 2023

Със Заповед №РД–02-34/15.11.2023г. се закрива втора -Специализирана лекарска консултативна комисия по Кардиология  към „Специализирана болница за активно лечение по кардиология“ ЕАД, гр. Плевен РЗИ Лечебно заведение № Лечебно заведение Адрес на Лечебно заведение Вид ЛКК ЛКК по Работно време Плевен 1524212015 „Специализирана болница за активно лечение по кардиология“ ЕАД, гр. Плевен БЪЛГАРИЯ, п.к.5800, гр. Плевен, […]

Заповеди за функциониране на общи и специализирани ЛКК 2022

Нови ЛЕКАРСКИ КОНСУЛТАТИВНИ КОМИСИИ, в сила от 01.11.2022г. РЗИ Лечебно заведение № Лечебно заведение Адрес на Лечебно заведение ЛКК № Вид ЛКК ЛКК по Работно време Плевен 1524134003 ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР II-ПЛЕВЕН“ЕООД БЪЛГАРИЯ, п.к.5800, гр.Плевен ПЛЕВЕН „САН СТЕФАНО“1 15241340032210361 Специализирана ЛКК Неврохирургия сряда от 14:00ч до 16:00ч Плевен 1524134005 ДИАГНОСТИЧЕН КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР-ПЛЕВЕН ЕООД БЪЛГАРИЯ, п.к.5800, гр.Плевен […]

Заповеди за функциониране на общи и специализирани ЛКК 2021

ЛЕКАРСКИ КОНСУЛТАТИВНИ КОМИСИИ (ЛКК) КЪМ ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БОЛНИЧНА И ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ ОБЛАСТ ПЛЕВЕН, 2021г. Със Заповед №РД–02-3/01.02.2021г., считано от 01.02.2021г. се разкрива новa лекарскa консултативнa комисия Със Заповед №РД–02-6/26.02.2021г., считано от 25.02.2021г. се разкриват нови ЛКК Със Заповед №РД–02-8/26.03.2021г., считано от 26.03.2021г. се разкриват нови ЛКК Със Заповед №РД–02-21/22.07.2021г., считано от 02.08.2021г. се създава […]

Заповеди за функциониране на общи и специализирани ЛКК 2020

Със Заповед №РД–02-12/01.09.2020г., считано от 04.09.2020г. се разкрива новa лекарскa консултативнa комисия

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЛЕКАРСКИ КОНСУЛТАТИВНИ КОМИСИИ /ЛКК/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

Относно: Издаване на медицински протоколи от ЛКК за помощни средства и медицински изделия на хората с увреждания   УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, Във връзка с постановление на министерски съвет №60/23.04.2018г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания в сила от 01.07.2018г. и на основание писмо от Директора на […]

Заповеди за функциониране на общи и специализирани ЛКК 2019

ЛЕКАРСКИ КОНСУЛТАТИВНИ КОМИСИИ (ЛКК) КЪМ ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БОЛНИЧНА И ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ ОБЛАСТ ПЛЕВЕН, 2020г. СЪСТАВИ НА ТЕРИТОРИАЛНА ЕКСПЕРТНА ЛЕКАРСКА КОМИСИЯ (ТЕЛК ) КЪМ „УМБАЛ Д-Р Г.СТРАНСКИ„ ЕАД ГР. ПЛЕВЕН Заповед №РД-02-2/15.01.2019г. Заповед №РД-02-4/01.02.2019г. Заповед №РД-02-5/01.03.2019г. Заповед №РД-02-6/01.04.2019г. Заповед №РД-02-7/30.04.2019г. Заповед №РД-02-8/03.06.2019г. Заповед №РД-02-10/01.07.2019г. Заповед №РД-02-11/01.08.2019г. Заповед №РД-02-11-А/08.08.2019г. Заповед №РД-02-14/02.09.2019г. Заповед №РД-02-16/31.10.2019г. Заповед №РД-02-17/07.11.2019г. Заповед […]

Заповеди за функциониране на общи и специализирани ЛКК 2018

Заповед №РД-13-01/15.01.2018г. Заповед №РД-13-02/31.01.2018г. Заповед №РД-13-03/01.03.2018г. Заповед №РД-13-04/30.03.2018г. Заповед №РД-13-05/30.04.2018г. Заповед №РД-13-06/31.05.2018г. Заповед №РД-13-07/28.06.2018г. Заповед №РД-13-08/31.07.2018г. Заповед №РД-13-09/31.08.2018г. Заповед №РД-13-10/28.09.2018г. Заповед №РД-13-11/01.11.2018г. Заповед №РД-13-12/03.12.2018г.

Заповеди за функциониране на общи и специализирани ЛКК 2017

Заповед №РД-13-01/13.01.2017г. Заповед №РД-13-02/01.03.2017г. Заповед №РД-13-03/03.04.2017г. Заповед №РД-13-04/02.05.2017г. Заповед №РД-13-04-А/10.05.2017г. Заповед №РД-13-05/01.06.2017г. Заповед №РД-13-06/30.06.2017г. Заповед №РД-13-07/01.08.2017г. Заповед №РД-13-08/31.08.2017г. Заповед №РД-13-09/02.10.2017г. Заповед №РД-13-10/03.11.2017г. Заповед №РД-13-11/30.11.2017г.