Регистър на декларациите по чл.35 от ЗПКОНПИ

Posted on 4th май 2011 in Регистър по ЗПКОНПИ
ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР
на подадените декларации по чл. 35 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество от служителите на РЗИ – Плевен
№ по ред Име Фамилия Длъжност Декларация по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ Декларация по чл. 35, ал.1, т.4 от ЗПКОНПИ Декларация по чл. 35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ Декларация по чл. 35, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ
Входящ номер Дата Вид Входящ номер Дата Вид Входящ номер Дата Входящ номер Дата
1 Свилена Маркова инспектор 1 28.05.2018г. ежегодна 67 24.04.2018г.
2 Веселка Стефанова главен специалист 2 29.05.2018г. ежегодна 2 23.04.2018г.
3 Иванка Печенякова началник на отдел 3 29.05.2018г. ежегодна 7 23.04.2018г.
4 Васко Попов главен специалист 4 29.05.2018г. ежегодна 1 23.04.2018г.
5 Галина Георгиева-Цанова инспектор 5 29.05.2018г. ежегодна 32 23.04.2018г.
6 Зоран Иванов инспектор 6 29.05.2018г. ежегодна 56 24.04.2018г.
7 Габриела Иванова инспектор 7 29.05.2018г. ежегодна 64 24.04.2018г.
8 д-р Николай Деков главен инспектор 8 29.05.2018г. ежегодна 34 23.04.2018г.
9 Галина Димитрова главен специалист 9 30.05.2018г. встъпителна 84 14.05.2018г.
10 Йотко Йотов инспектор 10 30.05.2018г. ежегодна 29 23.04.2018г.
11 Любомир Кръстев инспектор 11 31.05.2018г. ежегодна 30 23.04.2018г.
12 Ани Матова главен експерт 12 31.05.2018г. ежегодна 3 23.04.2018г.
13 д-р Валентин Цанков директор на дирекция 13 31.05.2018г. ежегодна 35 23.04.2018г.
14 Ирена Пенкова главен експерт 14 31.05.2018г. ежегодна 24 23.04.2018г.
15 д-р Жени Бошнакова главен експерт 15 31.05.2018г. ежегодна 39 23.04.2018г.
16 д-р Ани Симеонова директор на дирекция 16 31.05.2018г. ежегодна 19 23.04.2018г.
17 Анелия Георгиева инспектор 17 31.05.2018г. ежегодна 28 23.04.2018г.
18 Надка Ценкулова младши експерт 18 31.05.2018г. ежегодна 41 23.04.2018г.
19 Виолета Стайкова – Йовева главен експерт 19 31.05.2018г. ежегодна 4 23.04.2018г.
20 д-р Коста Костов главен експерт 20 31.05.2018г. ежегодна 15 23.04.2018г.
21 Диана Василева главен специалист 21 31.05.2018г. ежегодна 52 24.04.2018г.
22 хим. Диана Дамянова директор на дирекция 22 31.05.2018г. ежегодна 54 24.04.2018г.
23 Диана Христова младши експерт 23 31.05.2018г. ежегодна 44 23.04.2018г.
24 Георги Трифонов инспектор 24 31.05.2018г. ежегодна 69 24.04.2018г.
25 д-р Лиляна Йорданова главен инспектор 25 31.05.2018г. ежегодна 80 30.04.2018г.
26 Галя Великова главен специалист 26 31.05.2018г. ежегодна 82 30.04.2018г.
27 Симона Савова главен специалист 27 31.05.2018г. ежегодна 81 30.04.2018г.
28 д-р Ирина Джикова началник на отдел 28 31.05.2018г. ежегодна 20 23.04.2018г.
29 Мариетка Андреева младши експерт 29 31.05.2018г. ежегодна 43 23.04.2018г.
30 д-р Иван Дончев началник на отдел 30 31.05.2018г. ежегодна 36 23.04.2018г.
31 Антония Петрова главен експерт 31 31.05.2018г. ежегодна 5 23.04.2018г.
32 д-р Георги Димитров главен експерт 32 31.05.2018г. ежегодна 37 23.04.2018г.
33 Андрей Арабаджиев инспектор 33 31.05.2018г. ежегодна 61 24.04.2018г.
34 Галина Спасова младши експерт 34 31.05.2018г. ежегодна 40 23.04.2018г.
35 Мариета Цветанова инспектор 35 01.06.2018г. ежегодна 27 23.04.2018г.
36 Емилия Попова младши експерт 36 01.06.2018г. ежегодна 86 22.05.2018г.
37 д-р Евелина Рачева-Александрова главен експерт 37 01.06.2018г. ежегодна 48 23.04.2018г.
38 Преслава Нинова инспектор 38 01.06.2018г. ежегодна 68 24.04.2018г.
39 д-р Койка Бешлийска главен експерт 39 01.06.2018г. ежегодна 13 23.04.2018г.
40 Лариса Тодорова главен експерт 40 01.06.2018г. ежегодна 53 24.04.2018г.
41 Ина Найденова главен специалист 41 01.06.2018г. ежегодна 88 01.06.2018г.
42 д-р Деница Недялкова началник на отдел 42 01.06.2018г. ежегодна 21 23.04.2018г.
43 Венцислав Хаджиев инспектор 43 01.06.2018г. ежегодна 66 24.04.2018г.
44 Мирела Врабевска младши експерт 44 01.06.2018г. ежегодна 38 23.04.2018г.
45 инж. Любов Ачева главен инспектор 45 01.06.2018г. встъпителна 23 23.04.2018г.
46 Даниела Миндева младши експерт 46 01.06.2018г. ежегодна 49 23.04.2018г.
47 Валя Симеонова инспектор 47 01.06.2018г. ежегодна 33 23.04.2018г.
48 д-р Юлиян Найденов главен инспектор 48 01.06.2018г. ежегодна 79 30.04.2018г.
49 Пламен Станчев старши експерт 49 01.06.2018г. ежегодна 31 23.04.2018г.
50 Екатерина Бондокова главен експерт 50 04.06.2018г. ежегодна 45 23.04.2018г.
51 д-р Иванка Георгиева главен инспектор 51 04.06.2018г. ежегодна 25 23.04.2018г.
52 Мариела Стоянова главен експерт 52 04.06.2018г. ежегодна 26 23.04.2018г.
53 Даниела Димитрова инспектор 53 04.06.2018г. ежегодна 62 24.04.2018г.
54 Дарина Мерджанова главен специалист 54 04.06.2018г. ежегодна 51 23.04.2018г.
55 Светослав Чорбаджийски инспектор 55 04.06.2018г. ежегодна 59 24.04.2018г.
56 д-р Бранимира Личева главен инспектор 56 04.06.2018г. ежегодна 57 24.04.2018г.
57 д-р Анна Кънова главен експерт 57 05.06.2018г. ежегодна 42 23.04.2018г.
58 д-р Цветан Димитров главен инспектор 58 05.06.2018г. ежегодна 70 24.04.2018г.
59 д-р Ирена Петрова главен инспектор 59 05.06.2018г. ежегодна 58 24.04.2018г.
60 Тамара Тодорова инспектор 60 05.06.2018г. ежегодна 65 24.04.2018г.
61 Галя Войникова главен експерт 61 05.06.2018г. ежегодна 46 23.04.2018г.
62 д-р Стефка Тошева главен инспектор 62 05.06.2018г. ежегодна 60 24.04.2018г.
63 Ралица Ненова младши експерт 63 05.06.2018г. ежегодна 50 23.04.2018г.
64 Веселка Турчитова специалист 64 05.06.2018г. встъпителна 10 23.04.2018г.
65 Здравка Стоева главен експерт 65 05.06.2018г. ежегодна 89 20.07.2018г.
66 инж. Малинка Цветкова главен инспектор 66 05.06.2018г. ежегодна 71 24.04.2018г.
67 Цонка Любенова главен инспектор 67 05.06.2018г. ежегодна 22 23.04.2018г.
68 Мариан Димитров инспектор 68 05.06.2018г. ежегодна 63 24.04.2018г.
69 Дилян Емануилов главен специалист 69 05.06.2018г. ежегодна 6 23.04.2018г.
70 Емилия Илиева главен специалист 70 06.06.2018г. ежегодна 87 01.06.2018г.
71 Марио Дачев главен експерт 71 06.06.2018г. ежегодна 55 24.04.2018г.
72 д-р Светла Козарова главен секретар 72 06.06.2018г. ежегодна 9 23.04.2018г.
73 инж. Александрина Иванова главен експерт 73 06.06.2018г. ежегодна 75 24.04.2018г.
74 Весела Василева главен експерт 74 06.06.2018г. ежегодна 47 23.04.2018г.
75 Ивайло Братанов главен специалист 75 06.06.2018г. ежегодна 72 24.04.2018г.
76 Полина Савова директор на дирекция 76 07.06.2018г. ежегодна 8 23.04.2018г.
77 д-р Теодора Георгиева главен експерт 77 07.06.2018г. ежегодна 83 04.05.2018г.
78 Теодора Иванова главен специалист 78 07.06.2018г. ежегодна 85 18.05.2018г.
79 Галя Сотирова началник на отдел 79 08.06.2018г. ежегодна 76 24.04.2018г.
80 д-р Илиян Минчев заместник директор 80 08.06.2018г. ежегодна 77 30.04.2018г.
81 Борянка Найденова главен експерт 81 08.06.2018г. ежегодна 16 23.04.2018г.
82 д-р Ваня Иванова директор на дирекция 82 08.06.2018г. ежегодна 11 23.04.2018г.
83 Виржиния Недялкова главен експерт 83 08.06.2018г. ежегодна 14 23.04.2018г.
84 Илона Бонева началник на отдел 84 08.06.2018г. ежегодна 74 24.04.2018г.
85 Даринка Дряновска главен специалист 85 08.06.2018г. ежегодна 73 24.04.2018г.
86 Кристина Христова младши експерт 86 08.06.2018г. ежегодна 78 30.04.2018г.
87 д-р Зорница Пеева началник на отдел 87 08.06.2018г. ежегодна 12 23.04.2018г.
88 Галина Дякова главен инспектор 88 08.06.2018г. ежегодна 17 23.04.2018г.
89 д-р Милчо Цочев главен експерт 89 08.06.2018г. ежегодна 18 23.04.2018г.
90 Мариела Стоянова главен експерт 90 03.08.2018г при освобождаване
91 Теодора Иванова главен специалист 91 03.08.2018г при освобождаване
92 Милен Христов главен специалист 92 20.08.2018г встъпителна 90 06.08.2018г.
93 Милен Христов главен специалист 93 31.08.2018г. при освобождаване
94 Валентина Георгиева главен специалист 94 04.09.2018г встъпителна 91 03.09.2018г.
95 Евелина Рачева – Александрова главен експерт 95 07.09.2018г. при освобождаване
96 Стефан Бояджиев главен експерт 96 01.11.2018г. встъпителна 92 01.11.2018г.
97 Валя Симеонова Инспектор 97 02.11.2018г. при освобождаване
98 Невена Домбева старши експерт 98 22.11.2018г. встъпителна 93 12.11.2018г.
99 д-р Светла Козарова главен секретар 99 31.12.2018г. при освобождаване
100 Галина Димитрова главен специалист ДН-1 07.01.2019г. при освобождаване
101 инж. Любов Ачева главен инспектор ДН-2 29.01.2019г. при освобождаване
102 Иванка Печенякова началник на отдел ДН-3 13.02.2019г. при освобождаване
103 Веселка Атанасова инспектор ДН-4 11.03.2019г. встъпителна ДН-01-1 01.03.2019
104 Галина Дякова главен инспектор ДН-5 29.03.2019г. при освобождаване
105 Борис Шарков инспектор ДН-6 15.04.2019г. встъпителна ДН-01-2 15.04.2019
106 Веселин Цилев главен инспектор ДН-7 15.04.2019г. встъпителна ДН-01-3 15.04.2019
107 Малинка Цветкова главен инспектор ДН-8 18.04.2019г. ежегодна
108 д-р Стефка Тошева началник на отдел ДН-9 18.04.2019г. ежегодна
109 д-р Лиляна Йорданова главен инспектор ДН-10 18.04.2019г. ежегодна
110 Даниела Димитрова инспектор ДН-11 18.04.2019г. ежегодна
111 Йотко Йотов инспектор ДН-12 19.04.2019г. ежегодна
112 Любомир Кръстев инспектор ДН-13 19.04.2019г. ежегодна
113 Ани Матова главен експерт ДН-14 22.04.2019г. ежегодна
114 Зоран Иванов инспектор ДН-15 22.04.2019г. ежегодна
115 д-р Иван Дончев началник на отдел ДН-16 22.04.2019г. ежегодна
116 Стефан Бояджиев главен експерт ДН-17 22.04.2019г. ежегодна
117 Надка Ценкулова младши експерт ДН-18 22.04.2019г. ежегодна
118 Георги Трифонов инспектор ДН-19 22.04.2019г. ежегодна
119 Дилян Емануилов главен специалист ДН-20 22.04.2019г. ежегодна
120 Емилия Попова младши експерт ДН-21 23.04.2019г. ежегодна
121 Диана Христова младши експерт ДН-22 23.04.2019г. ежегодна
122 Емилия Илиева главен специалист ДН-23 23.04.2019г. ежегодна
123 Васко Попов главен специалист ДН-24 23.04.2019г. ежегодна
124 Пламен Станчев старши експерт ДН-25 24.04.2019г. ежегодна
125 Виолета Стайкова – Йовева главен експерт ДН-26 24.04.2019г. ежегодна
126 д-р Анна Кънова главен експерт ДН-27 24.04.2019г. ежегодна
127 Лариса Тодорова главен експерт ДН-28 24.04.2019г. ежегодна
128 Полина Савова главен секретар ДН-29 02.05.2019г. ежегодна
129 Диана Василева главен специалист ДН-30 07.05.2019г. ежегодна
130 Антония Петрова главен експерт ДН-31 07.05.2019г. ежегодна
131 Симона Савова главен специалист ДН-32 07.05.2019г. ежегодна
132 Мирела Врабевска младши експерт ДН-33 07.05.2019г. ежегодна
133 Мариетка Андреева младши експерт ДН-34 07.05.2019г. ежегодна
134 д-р Жени Бошнакова главен експерт ДН-35 07.05.2019г. ежегодна
135 д-р Николай Деков главен инспектор ДН-36 07.05.2019г. ежегодна
136 Любов Ачева главен инспектор ДН-37 07.05.2019г. ежегодна
137 Галина Спасова младши експерт ДН-38 07.05.2019г. ежегодна
138 д-р Георги Димитров главен експерт ДН-39 07.05.2019г. ежегодна
139 Ина Найденова главен специалист ДН-40 07.05.2019г. ежегодна
140 Веселка Стефанова главен специалист ДН-41 07.05.2019г. ежегодна
141 Ирена Пенкова главен експерт ДН-42 08.05.2019г. ежегодна
142 Галя Великова главен специалист ДН-43 08.05.2019г. ежегодна
143 Свилена Маркова инспектор ДН-44 08.05.2019г. ежегодна
144 Диана Дамянова директор на дирекция ДН-45 08.05.2019г. ежегодна
145 д-р Илиян Минчев заместник директор ДН-46 08.05.2019г. ежегодна
146 д-р Ирена Петрова главен инспектортор ДН-47 08.05.2019г. ежегодна
147 д-р Бранинимира Личева главен инспектор ДН-48 08.05.2019г. ежегодна
148 д-р Валентин Цанков директор на дирекция ДН-49 08.05.2019г. ежегодна
149 Габриела Иванова инспектор ДН-50 09.05.2019г. ежегодна
150 Александрина Иванова главен експерт ДН-51 09.05.2019г. ежегодна
151 Весела Василева главен експерт ДН-52 09.05.2019г. ежегодна
152 Галина Георгиева – Цанова инспектор ДН-53 09.05.2019г. ежегодна
153 Галя Сотирова директор на дирекция ДН-54 09.05.2019г. ежегодна
154 Свилена Маркова инспектор ДН-55 09.05.2019г. коригираща
155 Цонка Любенова главен инспектор ДН-56 10.05.2019г. ежегодна
156 Дарина Мерджанова главен специалист ДН-57 10.05.2019г. ежегодна
157 д-р Ирина Джикова началник на отдел ДН-58 10.05.2019г. ежегодна
158 Здравка Стоева главен експерт ДН-59 10.05.2019г. ежегодна
159 Борянка Найденова главен експерт ДН-60 10.05.2019г. ежегодна
160 Илона Бонева началник на отдел ДН-61 10.05.2019г. ежегодна
161 Екатерина Бондокова главен експерт ДН-62 10.05.2019г. ежегодна
162 Кристина Христова главен експерт ДН-63 10.05.2019г. ежегодна
163 д-р Койка Бешлийска главен експерт ДН-64 10.05.2019г. ежегодна
164 д-р Милчо Цочев главен експерт ДН-65 13.05.2019г. ежегодна
165 Даринка Дряновска главен специалист ДН-66 13.05.2019г. ежегодна
166 д-р Зорница Пеева началник на отдел ДН-67 13.05.2019г. ежегодна
167 Виржиния Недялкова главен експерт ДН-68 13.05.2019г. ежегодна
168 Ралица Ненова младши експерт ДН-69 13.05.2019г. ежегодна
169 Мариета Цветанова инспектор ДН-70 13.05.2019г. ежегодна
170 д-р Цветан Димитров главен инспектор ДН-71 13.05.2019г. ежегодна
171 д-р Ани Симеонова директор на дирекция ДН-72 13.05.2019г. ежегодна
172 Даниела Миндева младши експерт ДН-73 13.05.2019г. ежегодна
173 Галя Войникова главен експерт ДН-74 14.05.2019г. ежегодна
174 Марио Дачев главен експерт ДН-75 14.05.2019г. ежегодна
175 д-р Иванка Георгиева главен инспектор ДН-76 14.05.2019г. ежегодна
176 Валентина Георгиева главен специалист ДН-77 14.05.2019г. ежегодна
177 д-р Деница Недялкова началник на отдел ДН-78 14.05.2019г. ежегодна
178 Весела Василева главен експерт ДН-79 14.05.2019г. коригираща
179 Александрина Иванова главен експерт ДН-80 14.05.2019г. коригираща
180 д-р Юлиян Найденов главен експерт ДН-81 14.05.2019г. ежегодна
181 д-р Коста Костов главен експерт ДН-82 14.05.2019г. ежегодна
182 Невена Домбева старши експерт ДН-83 14.05.2019г. ежегодна
183 Веселка Турчитова специалист ДН-84 14.05.2019г. ежегодна
184 Тамара Тодорова инспектор ДН-85 14.05.2019г. ежегодна
185 Венцислав Хаджиев инспектор ДН-86 14.05.2019г. ежегодна
186 д-р Ваня Иванова директор на дирекция ДН-87 14.05.2019г. ежегодна
187 Анелия Георгиева инспектор ДН-88 14.05.2019г. ежегодна
188 д-р Теодора Георгиева главен експерт ДН-89 15.05.2019г. ежегодна
189 Преслава Нинова инспектор ДН-90 15.05.2019г. ежегодна
190 Светослав Чорбаджийски инспектор ДН-91 15.05.2019г. ежегодна
191 Андрей Арабаджиев инспектор ДН-92 15.05.2019г. ежегодна
192 Мариан Димитров инспектор ДН-93 15.05.2019г. ежегодна
193 Ивайло Братанов главен специалист ДН-94 15.05.2019г. ежегодна
194 Петя Генова инспектор ДН-01-4 06.08.2019г.
195 Емилия Павлова инспектор ДН-01-5 06.08.2019г.
196 Веселка Атанасова инспектор ДН-01-6 06.08.2019г.
197 Ина Найденова старши експерт ДН-01-7 06.08.2019г.
198 Веселка Турчитова старши експерт ДН-01-8 06.08.2019г.
199 Веселка Турчитова специалист ДН-95 06.08.2019г. при освобождаване
200 Ина Найденова главен специалист ДН-96 06.08.2019г. при освобождаване
201 Емилия Павлова инспектор ДН-97 07.08.2019г. встъпителна
202 Петя Генова инспектор ДН-98 08.08.2019г. встъпителна
203 Веселка Турчитова старши експерт ДН-99 09.08.2019г. встъпителна
204 Ина Найденова старши експерт ДН-100 09.08.2019г. встъпителна