Регистър на декларациите по чл.49 от ЗПК

Posted on 21st март 2024 in Регистър по ЗПКОНПИ
ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР
на подадените декларации по чл. 49 от Закона за противодействие на корупцията от служителите на РЗИ – Плевен
№ по ред Име Фамилия Длъжност Декларация по чл. 49, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ Декларация по чл. 49, ал.1, т.4 от ЗПКОНПИ Декларация по чл. 49, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ Декларация по чл. 49, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ
Входящ номер Дата Вид Входящ номер Дата Вид Входящ номер Дата Входящ номер Дата
1 Емилия Попова Младши експерт ДН-01-1 06.02.2024 г.
2 Стефан Бояджиев Главен експерт ДН-01-2 06.02.2024 г.
3 Стефан Бояджиев Главен експерт ДН-1 встъпителна
4 Емилия Попова Младши експерт ДН-2 встъпителна
5 Коста Костов Главен експерт ДН-01-3 11.03.2024 г.

Регистър на декларациите по чл.35 от ЗПКОНПИ

Posted on 4th май 2011 in Регистър по ЗПКОНПИ
ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР
на подадените декларации по чл. 35 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество от служителите на РЗИ – Плевен
                           
№ по ред Име Фамилия Длъжност Декларация по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ Декларация по чл. 35, ал.1, т.4 от ЗПКОНПИ Декларация по чл. 35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ Декларация по чл. 35, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ
Входящ номер Дата Вид Входящ номер Дата Вид Входящ номер Дата Входящ номер Дата
1 Свилена Маркова инспектор 1 28.05.2018г. ежегодна       67 24.04.2018г.    
2 Веселка Стефанова главен специалист 2 29.05.2018г. ежегодна       2 23.04.2018г.    
3 ***** ***** началник на отдел 3 29.05.2018г. ежегодна       7 23.04.2018г.    
4 Васко Попов главен специалист 4 29.05.2018г. ежегодна       1 23.04.2018г.    
5 Галина Георгиева-Цанова инспектор 5 29.05.2018г. ежегодна       32 23.04.2018г.    
6 Зоран Иванов инспектор 6 29.05.2018г. ежегодна       56 24.04.2018г.    
7 Габриела Иванова инспектор 7 29.05.2018г. ежегодна       64 24.04.2018г.    
8 д-р Николай Деков главен инспектор 8 29.05.2018г. ежегодна       34 23.04.2018г.    
9 ***** ***** главен специалист 9 30.05.2018г. встъпителна       84 14.05.2018г.    
10 Йотко Йотов инспектор 10 30.05.2018г. ежегодна       29 23.04.2018г.    
11 Любомир Кръстев инспектор 11 31.05.2018г. ежегодна       30 23.04.2018г.    
12 Ани Матова главен експерт 12 31.05.2018г. ежегодна       3 23.04.2018г.    
13 д-р Валентин Цанков директор на дирекция 13 31.05.2018г. ежегодна       35 23.04.2018г.    
14 Ирена Пенкова главен експерт 14 31.05.2018г. ежегодна       24 23.04.2018г.    
15 д-р Жени Бошнакова главен експерт 15 31.05.2018г. ежегодна       39 23.04.2018г.    
16 д-р Ани Симеонова директор на дирекция 16 31.05.2018г. ежегодна       19 23.04.2018г.    
17 Анелия Георгиева инспектор 17 31.05.2018г. ежегодна       28 23.04.2018г.    
18 Надка Ценкулова младши експерт 18 31.05.2018г. ежегодна       41 23.04.2018г.    
19 Виолета Стайкова – Йовева главен експерт 19 31.05.2018г. ежегодна       4 23.04.2018г.    
20 д-р Коста Костов главен експерт 20 31.05.2018г. ежегодна       15 23.04.2018г.    
21 Диана Василева главен специалист 21 31.05.2018г. ежегодна       52 24.04.2018г.    
22 хим. Диана Дамянова директор на дирекция 22 31.05.2018г. ежегодна       54 24.04.2018г.    
23 Диана Христова младши експерт 23 31.05.2018г. ежегодна       44 23.04.2018г.    
24 Георги Трифонов инспектор 24 31.05.2018г. ежегодна       69 24.04.2018г.    
25 д-р Лиляна Йорданова главен инспектор 25 31.05.2018г. ежегодна       80 30.04.2018г.    
26 Галя Великова главен специалист 26 31.05.2018г. ежегодна       82 30.04.2018г.    
27 Симона Савова главен специалист 27 31.05.2018г. ежегодна       81 30.04.2018г.    
28 д-р Ирина Джикова началник на отдел 28 31.05.2018г. ежегодна       20 23.04.2018г.    
29 Мариетка Андреева младши експерт 29 31.05.2018г. ежегодна       43 23.04.2018г.    
30 д-р Иван Дончев началник на отдел 30 31.05.2018г. ежегодна       36 23.04.2018г.    
31 Антония Петрова главен експерт 31 31.05.2018г. ежегодна       5 23.04.2018г.    
32 д-р Георги Димитров главен експерт 32 31.05.2018г. ежегодна       37 23.04.2018г.    
33 Андрей Арабаджиев инспектор 33 31.05.2018г. ежегодна       61 24.04.2018г.    
34 ***** ***** младши експерт 34 31.05.2018г. ежегодна       40 23.04.2018г.    
35 Мариета Цветанова инспектор 35 01.06.2018г. ежегодна       27 23.04.2018г.    
36 Емилия Попова младши експерт 36 01.06.2018г. ежегодна       86 22.05.2018г.    
37 ***** ***** главен експерт 37 01.06.2018г. ежегодна       48 23.04.2018г.    
38 Преслава Нинова инспектор 38 01.06.2018г. ежегодна       68 24.04.2018г.    
39 д-р Койка Бешлийска главен експерт 39 01.06.2018г. ежегодна       13 23.04.2018г.    
40 Лариса Тодорова главен експерт 40 01.06.2018г. ежегодна       53 24.04.2018г.    
41 Ина Найденова главен специалист 41 01.06.2018г. ежегодна       88 01.06.2018г.    
42 д-р Деница Недялкова началник на отдел 42 01.06.2018г. ежегодна       21 23.04.2018г.    
43 Венцислав Хаджиев инспектор 43 01.06.2018г. ежегодна       66 24.04.2018г.    
44 Мирела Врабевска младши експерт 44 01.06.2018г. ежегодна       38 23.04.2018г.    
45 инж. Любов Ачева главен инспектор 45 01.06.2018г. встъпителна       23 23.04.2018г.    
46 Даниела Миндева младши експерт 46 01.06.2018г. ежегодна       49 23.04.2018г.    
47 ***** ***** инспектор 47 01.06.2018г. ежегодна       33 23.04.2018г.    
48 д-р Юлиян Найденов главен инспектор 48 01.06.2018г. ежегодна       79 30.04.2018г.    
49 Пламен Станчев старши експерт 49 01.06.2018г. ежегодна       31 23.04.2018г.    
50 Екатерина Бондокова главен експерт 50 04.06.2018г. ежегодна       45 23.04.2018г.    
51 д-р Иванка Георгиева главен инспектор 51 04.06.2018г. ежегодна       25 23.04.2018г.    
52 ***** ***** главен експерт 52 04.06.2018г. ежегодна       26 23.04.2018г.    
53 Даниела Димитрова инспектор 53 04.06.2018г. ежегодна       62 24.04.2018г.    
54 Дарина Мерджанова главен специалист 54 04.06.2018г. ежегодна       51 23.04.2018г.    
55 Светослав Чорбаджийски инспектор 55 04.06.2018г. ежегодна       59 24.04.2018г.    
56 д-р Бранимира Личева главен инспектор 56 04.06.2018г. ежегодна       57 24.04.2018г.    
57 д-р Анна Кънова главен експерт 57 05.06.2018г. ежегодна       42 23.04.2018г.    
58 д-р Цветан Димитров главен инспектор 58 05.06.2018г. ежегодна       70 24.04.2018г.    
59 д-р Ирена Петрова главен инспектор 59 05.06.2018г. ежегодна       58 24.04.2018г.    
60 Тамара Тодорова инспектор 60 05.06.2018г. ежегодна       65 24.04.2018г.    
61 Галя Войникова главен експерт 61 05.06.2018г. ежегодна       46 23.04.2018г.    
62 д-р Стефка Тошева главен инспектор 62 05.06.2018г. ежегодна       60 24.04.2018г.    
63 Ралица Ненова младши експерт 63 05.06.2018г. ежегодна       50 23.04.2018г.    
64 Веселка Турчитова специалист 64 05.06.2018г. встъпителна       10 23.04.2018г.    
65 Здравка Стоева главен експерт 65 05.06.2018г. ежегодна       89 20.07.2018г.    
66 инж. Малинка Цветкова главен инспектор 66 05.06.2018г. ежегодна       71 24.04.2018г.    
67 Цонка Любенова главен инспектор 67 05.06.2018г. ежегодна       22 23.04.2018г.    
68 Мариан Димитров инспектор 68 05.06.2018г. ежегодна       63 24.04.2018г.    
69 Дилян Емануилов главен специалист 69 05.06.2018г. ежегодна       6 23.04.2018г.    
70 Емилия Илиева главен специалист 70 06.06.2018г. ежегодна       87 01.06.2018г.    
71 Марио Дачев главен експерт 71 06.06.2018г. ежегодна       55 24.04.2018г.    
72 ***** ***** главен секретар 72 06.06.2018г. ежегодна       9 23.04.2018г.    
73 инж. Александрина Иванова главен експерт 73 06.06.2018г. ежегодна       75 24.04.2018г.    
74 Весела Василева главен експерт 74 06.06.2018г. ежегодна       47 23.04.2018г.    
75 Ивайло Братанов главен специалист 75 06.06.2018г. ежегодна       72 24.04.2018г.    
76 Полина Савова директор на дирекция 76 07.06.2018г. ежегодна       8 23.04.2018г.    
77 д-р Теодора Георгиева главен експерт 77 07.06.2018г. ежегодна       83 04.05.2018г.    
78 Теодора Иванова главен специалист 78 07.06.2018г. ежегодна       85 18.05.2018г.    
79 Галя Сотирова началник на отдел 79 08.06.2018г. ежегодна       76 24.04.2018г.    
80 д-р Илиян Минчев заместник директор 80 08.06.2018г. ежегодна       77 30.04.2018г.    
81 Борянка Найденова главен експерт 81 08.06.2018г. ежегодна       16 23.04.2018г.    
82 д-р Ваня Иванова директор на дирекция 82 08.06.2018г. ежегодна       11 23.04.2018г.    
83 Виржиния Недялкова главен експерт 83 08.06.2018г. ежегодна       14 23.04.2018г.    
84 Илона Бонева началник на отдел 84 08.06.2018г. ежегодна       74 24.04.2018г.    
85 Даринка Дряновска главен специалист 85 08.06.2018г. ежегодна       73 24.04.2018г.    
86 Кристина Христова младши експерт 86 08.06.2018г. ежегодна       78 30.04.2018г.    
87 д-р Зорница Пеева началник на отдел 87 08.06.2018г. ежегодна       12 23.04.2018г.    
88 Галина Дякова главен инспектор 88 08.06.2018г. ежегодна       17 23.04.2018г.    
89 д-р Милчо Цочев главен експерт 89 08.06.2018г. ежегодна       18 23.04.2018г.    
90 ***** ***** главен експерт 90 03.08.2018г при освобождаване              
91 ***** ***** главен специалист 91 03.08.2018г при освобождаване              
92 ***** ***** главен специалист 92 20.08.2018г встъпителна       90 06.08.2018г.    
93 ***** ***** главен специалист 93 31.08.2018г. при освобождаване              
94 Валентина Георгиева главен специалист 94 04.09.2018г встъпителна       91 03.09.2018г.    
95 ***** ***** главен експерт 95 07.09.2018г. при освобождаване              
96 Стефан Бояджиев главен експерт 96 01.11.2018г. встъпителна       92 01.11.2018г.    
97 ***** ***** Инспектор 97 02.11.2018г. при освобождаване              
98 Невена Домбева старши експерт 98 22.11.2018г. встъпителна       93 12.11.2018г.    
99 ***** ***** главен секретар 99 31.12.2018г. при освобождаване              
100 ***** ***** главен специалист ДН-1 07.01.2019г. при освобождаване              
101 инж. Любов Ачева главен инспектор ДН-2 29.01.2019г. при освобождаване              
102 ***** ***** началник на отдел ДН-3 13.02.2019г. при освобождаване              
103 Веселка Атанасова инспектор ДН-4 11.03.2019г. встъпителна       ДН-01-1 01.03.2019    
104 Галина Дякова главен инспектор ДН-5 29.03.2019г. при освобождаване              
105 Борис Шарков инспектор ДН-6 15.04.2019г. встъпителна       ДН-01-2 15.04.2019    
106 Веселин Цилев главен инспектор ДН-7 15.04.2019г. встъпителна       ДН-01-3 15.04.2019    
107 Малинка Цветкова главен инспектор ДН-8 18.04.2019г. ежегодна              
108 д-р Стефка Тошева началник на отдел ДН-9 18.04.2019г. ежегодна              
109 д-р Лиляна Йорданова главен инспектор ДН-10 18.04.2019г. ежегодна              
110 Даниела Димитрова инспектор ДН-11 18.04.2019г. ежегодна              
111 Йотко Йотов инспектор ДН-12 19.04.2019г. ежегодна              
112 Любомир Кръстев инспектор ДН-13 19.04.2019г. ежегодна              
113 Ани Матова главен експерт ДН-14 22.04.2019г. ежегодна              
114 Зоран Иванов инспектор ДН-15 22.04.2019г. ежегодна              
115 д-р Иван Дончев началник на отдел ДН-16 22.04.2019г. ежегодна              
116 Стефан Бояджиев главен експерт ДН-17 22.04.2019г. ежегодна              
117 Надка Ценкулова младши експерт ДН-18 22.04.2019г. ежегодна              
118 Георги Трифонов инспектор ДН-19 22.04.2019г. ежегодна              
119 Дилян Емануилов главен специалист ДН-20 22.04.2019г. ежегодна              
120 Емилия Попова младши експерт ДН-21 23.04.2019г. ежегодна              
121 Диана Христова младши експерт ДН-22 23.04.2019г. ежегодна              
122 Емилия Илиева главен специалист ДН-23 23.04.2019г. ежегодна              
123 Васко Попов главен специалист ДН-24 23.04.2019г. ежегодна              
124 Пламен Станчев старши експерт ДН-25 24.04.2019г. ежегодна              
125 Виолета Стайкова – Йовева главен експерт ДН-26 24.04.2019г. ежегодна              
126 д-р Анна Кънова главен експерт ДН-27 24.04.2019г. ежегодна              
127 Лариса Тодорова главен експерт ДН-28 24.04.2019г. ежегодна              
128 Полина Савова главен секретар ДН-29 02.05.2019г. ежегодна              
129 Диана Василева главен специалист ДН-30 07.05.2019г. ежегодна              
130 Антония Петрова главен експерт ДН-31 07.05.2019г. ежегодна              
131 Симона Савова главен специалист ДН-32 07.05.2019г. ежегодна              
132 Мирела Врабевска младши експерт ДН-33 07.05.2019г. ежегодна              
133 Мариетка Андреева младши експерт ДН-34 07.05.2019г. ежегодна              
134 д-р Жени Бошнакова главен експерт ДН-35 07.05.2019г. ежегодна              
135 д-р Николай Деков главен инспектор ДН-36 07.05.2019г. ежегодна              
136 Любов Ачева главен инспектор ДН-37 07.05.2019г. ежегодна              
137 ***** ***** младши експерт ДН-38 07.05.2019г. ежегодна              
138 д-р Георги Димитров главен експерт ДН-39 07.05.2019г. ежегодна              
139 Ина Найденова главен специалист ДН-40 07.05.2019г. ежегодна              
140 Веселка Стефанова главен специалист ДН-41 07.05.2019г. ежегодна              
141 Ирена Пенкова главен експерт ДН-42 08.05.2019г. ежегодна              
142 Галя Великова главен специалист ДН-43 08.05.2019г. ежегодна              
143 Свилена Маркова инспектор ДН-44 08.05.2019г. ежегодна              
144 Диана Дамянова директор на дирекция ДН-45 08.05.2019г. ежегодна              
145 д-р Илиян Минчев заместник директор ДН-46 08.05.2019г. ежегодна              
146 д-р Ирена Петрова главен инспектортор ДН-47 08.05.2019г. ежегодна              
147 д-р Бранинимира Личева главен инспектор ДН-48 08.05.2019г. ежегодна              
148 д-р Валентин Цанков директор на дирекция ДН-49 08.05.2019г. ежегодна              
149 Габриела Иванова инспектор ДН-50 09.05.2019г. ежегодна              
150 Александрина Иванова главен експерт ДН-51 09.05.2019г. ежегодна              
151 Весела Василева главен експерт ДН-52 09.05.2019г. ежегодна              
152 Галина Георгиева – Цанова инспектор ДН-53 09.05.2019г. ежегодна              
153 Галя Сотирова директор на дирекция ДН-54 09.05.2019г. ежегодна              
154 Свилена Маркова инспектор ДН-55 09.05.2019г. коригираща              
155 Цонка Любенова главен инспектор ДН-56 10.05.2019г. ежегодна              
156 Дарина Мерджанова главен специалист ДН-57 10.05.2019г. ежегодна              
157 д-р Ирина Джикова началник на отдел ДН-58 10.05.2019г. ежегодна              
158 Здравка Стоева главен експерт ДН-59 10.05.2019г. ежегодна              
159 Борянка Найденова главен експерт ДН-60 10.05.2019г. ежегодна              
160 Илона Бонева началник на отдел ДН-61 10.05.2019г. ежегодна              
161 Екатерина Бондокова главен експерт ДН-62 10.05.2019г. ежегодна              
162 Кристина Христова главен експерт ДН-63 10.05.2019г. ежегодна              
163 д-р Койка Бешлийска главен експерт ДН-64 10.05.2019г. ежегодна              
164 д-р Милчо Цочев главен експерт ДН-65 13.05.2019г. ежегодна              
165 Даринка Дряновска главен специалист ДН-66 13.05.2019г. ежегодна              
166 д-р Зорница Пеева началник на отдел ДН-67 13.05.2019г. ежегодна              
167 Виржиния Недялкова главен експерт ДН-68 13.05.2019г. ежегодна              
168 Ралица Ненова младши експерт ДН-69 13.05.2019г. ежегодна              
169 Мариета Цветанова инспектор ДН-70 13.05.2019г. ежегодна              
170 д-р Цветан Димитров главен инспектор ДН-71 13.05.2019г. ежегодна              
171 д-р Ани Симеонова директор на дирекция ДН-72 13.05.2019г. ежегодна              
172 Даниела Миндева младши експерт ДН-73 13.05.2019г. ежегодна              
173 Галя Войникова главен експерт ДН-74 14.05.2019г. ежегодна              
174 Марио Дачев главен експерт ДН-75 14.05.2019г. ежегодна              
175 д-р Иванка Георгиева главен инспектор ДН-76 14.05.2019г. ежегодна              
176 Валентина Георгиева главен специалист ДН-77 14.05.2019г. ежегодна              
177 д-р Деница Недялкова началник на отдел ДН-78 14.05.2019г. ежегодна              
178 Весела Василева главен експерт ДН-79 14.05.2019г. коригираща              
179 Александрина Иванова главен експерт ДН-80 14.05.2019г. коригираща              
180 д-р Юлиян Найденов главен експерт ДН-81 14.05.2019г. ежегодна              
181 д-р Коста Костов главен експерт ДН-82 14.05.2019г. ежегодна              
182 Невена Домбева старши експерт ДН-83 14.05.2019г. ежегодна              
183 Веселка Турчитова специалист ДН-84 14.05.2019г. ежегодна              
184 Тамара Тодорова инспектор ДН-85 14.05.2019г. ежегодна              
185 Венцислав Хаджиев инспектор ДН-86 14.05.2019г. ежегодна              
186 д-р Ваня Иванова директор на дирекция ДН-87 14.05.2019г. ежегодна              
187 Анелия Георгиева инспектор ДН-88 14.05.2019г. ежегодна              
188 д-р Теодора Георгиева главен експерт ДН-89 15.05.2019г. ежегодна              
189 Преслава Нинова инспектор ДН-90 15.05.2019г. ежегодна              
190 Светослав Чорбаджийски инспектор ДН-91 15.05.2019г. ежегодна              
191 Андрей Арабаджиев инспектор ДН-92 15.05.2019г. ежегодна              
192 Мариан Димитров инспектор ДН-93 15.05.2019г. ежегодна              
193 Ивайло Братанов главен специалист ДН-94 15.05.2019г. ежегодна              
194 Петя Генова инспектор             ДН-01-4 06.08.2019г.    
195 Емилия Павлова инспектор             ДН-01-5 06.08.2019г.    
196 Веселка Атанасова инспектор             ДН-01-6 06.08.2019г.    
197 Ина Найденова старши експерт             ДН-01-7 06.08.2019г.    
198 Веселка Турчитова старши експерт             ДН-01-8 06.08.2019г.    
199 Веселка Турчитова специалист ДН-95 06.08.2019г. при освобождаване              
200 Ина Найденова главен специалист ДН-96 06.08.2019г. при освобождаване              
201 Емилия Павлова инспектор ДН-97 07.08.2019г. встъпителна              
202 Петя Генова инспектор ДН-98 08.08.2019г. встъпителна              
203 Веселка Турчитова старши експерт ДН-99 09.08.2019г. встъпителна              
204 Ина Найденова старши експерт ДН-100 09.08.2019г. встъпителна              
205 Петя Генова инспектор ДН-101 09.08.2019г. коригираща              
206 Ива Мирчева главен специалист             ДН-01-9 02.09.2019г.    
207 Кристияна Матова инспектор             ДН-01-10 03.09.2019г.    
208 Боряна Борисова специалист             ДН-01-11 04.09.2019г.    
209 Ива Мирчева главен специалист ДН-102 17.09.2019г. встъпителна              
210 Галина Спасова младши експерт ДН-103 25.09.2019г. при освобождаване              
211 Боряна Борисова специалист ДН-104 25.09.2019г. встъпителна              
212 Кристияна Матова инспектор ДН-105 26.09.2019г. встъпителна              
215 Иванка Печенякова главен специалист ДН-1 13.02.2020г. при освобождаване              
216 Надежда Гатева младши експерт             ДН-01-1 02.03.2020г.    
217 Венцислав Хаджиев инспектор ДН-2 16.03.2020г. при освобождаване              
218 Надежда Гатева младши експерт ДН-3 16.03.2020г. встъпителна              

2020

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР

на подадените декларации по чл. 35 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество от служителите на РЗИ – Плевен
                           
№ по ред Име Фамилия Длъжност Декларация по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ Декларация по чл. 35, ал.1, т.4 от ЗПКОНПИ Декларация по чл. 35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ Декларация по чл. 35, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ
Входящ номер Дата Вид Входящ номер Дата Вид Входящ номер Дата Входящ номер Дата
219 инж. Малинка Цветкова главен инспектор ДН-4 18.03.2020 г. при освобождаване              
220 Борянка Борисова специалист ДН-5 31.03.2020 г. при освобождаване              
221 д-р Илиян Минчев заместник директор ДН-6 29.04.2020 г. ежегодна              
222 инж. Любов Ачева главен инспектор ДН-7 29.04.2020 г. ежегодна              
223 инж. Веселин Цилев главен инспектор ДН-8 30.04.2020 г. ежегодна              
224 Ирена Пенкова главен експерт ДН-9 11.05.2020 г. ежегодна              
225 Веселка Турчитова старши експерт ДН-10 11.05.2020 г. ежегодна              
226 д-р Ани Симеонова директор на дирекция ДН-11 11.05.2020 г. ежегодна              
227 Диана Христова младши експерт ДН-12 11.05.2020 г. ежегодна              
228 Жени Бошнакова главен експерт ДН-13 11.05.2020 г. ежегодна              
229 Мариетка Андреева младши експерт ДН-14 11.05.2020 г. ежегодна              
230 Ирина Джикова началник на отдел ДН-15 11.05.2020 г. ежегодна              
231 Иван Дончев началник на отдел ДН-16 11.05.2020 г. ежегодна              
232 Анна Кънова главен експерт ДН-17 11.05.2020 г. ежегодна              
233 Надка Ценкулова младши експерт ДН-18 11.05.2020 г. ежегодна              
234 Здравка Стоева главен експерт ДН-19 11.05.2020 г. ежегодна              
235 Цветан Димитров главен експерт ДН-20 11.05.2020 г. ежегодна              
236 Цонка Любенова главен инспектор ДН-21 11.05.2020 г. ежегодна              
237 Дилян Емануилов главен специалист ДН-22 11.05.2020 г. ежегодна              
238 Виолета Стайкова – Йовева главен счетоводител ДН-23 11.05.2020 г. ежегодна              
239 Тамара Тодорова инспектор ДН-24 11.05.2020 г. ежегодна              
240 Деница Недялкова началник на отдел ДН-25 11.05.2020 г. ежегодна              
241 Галя Сотирова директор на дирекция ДН-26 12.05.2020 г. ежегодна              
242 Галя Войникова главен експерт ДН-27 12.05.2020 г. ежегодна              
243 Симона Савова главен специалист ДН-28 12.05.2020 г. ежегодна              
244 Екатерина Бондокова главен експерт ДН-29 12.05.2020 г. ежегодна              
245 Галя Великова главен специалист ДН-30 12.05.2020 г. ежегодна              
246 Лариса Тодорова главен експерт ДН-31 12.05.2020 г. ежегодна              
247 Стефан Бояджиев главен експерт ДН-32 12.05.2020 г. ежегодна              
248 Весела Василева главен експерт ДН-33 12.05.2020 г. ежегодна              
249 Диана Дамянова директор на дирекция ДН-34 12.05.2020 г. ежегодна              
250 Диана Василева главен специалист ДН-35 12.05.2020 г. ежегодна              
251 Пламен Станчев старши експерт ДН-36 12.05.2020 г. ежегодна              
252 Свилена Маркова инспектор ДН-37 12.05.2020 г. ежегодна              
253 Мариета Цветанова инспектор ДН-38 12.05.2020 г. ежегодна              
254 Мирела Врабевска младши експерт ДН-39 12.05.2020 г. ежегодна              
255 Габриела Иванова инспектор ДН-40 12.05.2020 г. ежегодна              
256 Йотко Йотов инспектор ДН-41 12.05.2020 г. ежегодна              
257 Антония Петрова главен експерт ДН-42 12.05.2020 г. ежегодна              
258 Николай Деков главен инспектор ДН-43 12.05.2020 г. ежегодна              
259 Ива Мирчева главен специалист ДН-44 12.05.2020 г. ежегодна              
260 Веселка Стефанова главен специалист ДН-45 12.05.2020 г. ежегодна              
261 Койка Бешлийска главен експерт ДН-46 12.05.2020 г. ежегодна              
262 Ина Найденова старши експерт ДН-47 12.05.2020 г. ежегодна              
263 Георги Трифонов инспектор ДН-48 12.05.2020 г. ежегодна              
264 Любомир Кръстев инспектор ДН-49 12.05.2020 г. ежегодна              
265 Васко Попов главен специалист ДН-50 12.05.2020 г. ежегодна              
266 Полина Савова главен секретар ДН-51 12.05.2020 г. ежегодна              
267 Веселка Атанасова инспектор ДН-52 13.05.2020 г. ежегодна              
268 Емилия Павлова инспектор ДН-53 13.05.2020 г. ежегодна              
269 Ани Матова главен експерт ДН-54 13.05.2020 г. ежегодна              
270 Александрина Иванова главен експерт ДН-55 13.05.2020 г. ежегодна              
271 Иванка Георгиева главен инспектор ДН-56 13.05.2020 г. ежегодна              
272 Коста Костов главен експерт ДН-57 13.05.2020 г. ежегодна              
273 Юлиян Найденов главен инспектор ДН-58 13.05.2020 г. ежегодна              
274 Стефка Тошева началник на отдел ДН-59 13.05.2020 г. ежегодна              
275 Лиляна Йорданова галавен инспектор ДН-60 13.05.2020 г. ежегодна              
276 Галина Георгиева-Цанова инспектор ДН-61 13.05.2020 г. ежегодна              
277 Анелия Георгиева инспектор ДН-62 13.05.2020 г. ежегодна              
278 Мариан Димитров инспектор ДН-63 13.05.2020 г. ежегодна              
279 Георги Димитров главен експерт ДН-64 13.05.2020 г. ежегодна              
280 Емилия Попова младши експерт ДН-65 13.05.2020 г. ежегодна              
281 Преслава Нинова инспектор ДН-66 13.05.2020 г. ежегодна              
282 Невена Домбева старши експерт ДН-67 13.05.2020 г. ежегодна              
283 Ралица Ненова младши експерт ДН-68 13.05.2020 г. ежегодна              
284 Даниела Миндева младши експерт ДН-69 13.05.2020 г. ежегодна              
285 Марио Дачев главен експерт ДН-70 13.05.2020 г. ежегодна              
286 Емилия Илиева главен специалист ДН-71 13.05.2020 г. ежегодна              
287 Зоран Иванов инспектор ДН-72 13.05.2020 г. ежегодна              
288 Петя Генова инспектор ДН-73 14.05.2020 г. ежегодна              
289 Борянка Найденова главен експерт ДН-74 14.05.2020 г. ежегодна              
290 Илона Бонева началник на отдел ДН-75 14.05.2020 г. ежегодна              
291 Андрей Арабаджиев инспектор ДН-76 14.05.2020 г. ежегодна              
292 Кристияна Матова инспектор ДН-77 14.05.2020 г. ежегодна              
293 Светослав Чорбаджийски инспектор ДН-78 14.05.2020 г. ежегодна              
294 Ирена Петрова главен инспектор ДН-79 14.05.2020 г. ежегодна              
295 Даринка Дряновска главен специалист ДН-80 14.05.2020 г. ежегодна              
296 Милчо Цочев главен експерт ДН-81 14.05.2020 г. ежегодна              
297 Ваня Иванова директор на дирекция ДН-82 14.05.2020 г. ежегодна              
298 Кристина Христова главен експерт ДН-83 14.05.2020 г. ежегодна              
299 Борис Шарков инспектор ДН-84 14.05.2020 г. ежегодна              
300 Виржиния Недялкова главен експерт ДН-85 14.05.2020 г. ежегодна              
301 Даниела Димитров инспектор ДН-86 14.05.2020 г. ежегодна              
302 Бранимира Личева главен инспектор ДН-87 14.05.2020 г. ежегодна              
303 Валентин Цанков директор на дирекция ДН-88 14.05.2020 г. ежегодна              
304 Зорница Пеева началник на отдел ДН-89 15.02.2020 г. ежегодна              
305 Теодора Георгиева главен експерт ДН-90 15.02.2020 г. ежегодна              
306 Ивайло Братанов главен специалист ДН-91 15.02.2020 г. ежегодна              
307 Валентина Донкова главен специалист ДН-92 15.02.2020 г. ежегодна              
308 Дарина Мерджанова главен специалист ДН-93 18.05.2020 г. ежегодна              
309 Галина Дякова главен инспектор ДН-94 19.05.2020 г. ежегодна         (1 година след освобождаване от длъжност)              
310 Андрей Арабаджиев инспектор ДН-95 21.05.2020 г. коригираща              
311 Петя Генова инспектор             ДН-01-2 10.8.2020 г.    
312 Петя Генова инспектор ДН-96 11.08.2020 г. при освобождаване              
313 Петя Генова инспектор ДН-97 11.08.2020 г. встъпителна              
314 Царинка Стойчева специалист             ДН-01-3 09.09.2020 г.    
315 Царинка Стойчева специалист ДН-98 10.9.2020 г. встъпителна              
316 Ивайло Братанов главен специалист ДН-99 25.09.2020 г. при освобождаване              
317 Евелина Рачева-Александрова главен експерт             ДН-01-4 02.12.2020 г.    
318 Надежда Гатева главен специалест             ДН-01-5 02.12.2020 г.    
319 Надежда Гатева младши експерт ДН-100 02.12.2020 г. при освобождаване              
320 Надежда Гатева главен специалист ДН-101 14.12.2020 г. встъпителна              
321 Евелина Рачева-Александрова главен експерт ДН-102 14.12.2020 г. встъпителна              

2021

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР

на подадените декларации по чл. 35 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество от служителите на РЗИ – Плевен
                           
№ по ред Име Фамилия Длъжност Декларация по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ Декларация по чл. 35, ал.1, т.4 от ЗПКОНПИ Декларация по чл. 35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ Декларация по чл. 35, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ
Входящ номер Дата Вид Входящ номер Дата Вид Входящ номер Дата Входящ номер Дата
322 Надежда Гатева главен специалист ДН-01 06.01.2021 г. при освобождаване              
323 Надежда Гатева главен специалист             ДН-01-1 06.01.2021 г.    
324 Надежда Гатева главен специалист ДН-02 26.01.2021 г. встъпителна              
325 Стела Пенкова инспектор             ДН-01-2 12.02.2021 г.    
326 Вяра Атанасова младши експерт             ДН-01-3 18.02.2021 г.    
327 Вяра Атанасова младши експерт ДН-3 23.02.2021 г. встъпителна              
328 Стела Пенкова инспектор ДН-4 11.03.2021 г. встъпителна              
329 Пламен Станчев старши експерт ДН-5 06.04.2021 г. ежегодна              
330 Веселка Турчитова старши експерт ДН-6 06.04.2021 г. ежегодна              
331 Васко Попов главен специалист ДН-7 06.04.2021 г. ежегодна              
332 д-р Лиляна Йорданова началник на отдел ДН-8 12.04.2021 г. ежегодна              
333 Дилян Емануилов главен специалист ДН-9 12.04.2021 г. ежегодна              
334 Емилия Павлова инспектор ДН-10 16.04.2021 г. ежегодна              
335 Ирена Пенкова главен експерт ДН-11 19.04.2021 г. ежегодна              
336 Борис Шарков инспектор ДН-12 19.04.2021 г. ежегодна              
337 Иванка Георгиева главен инспектор ДН-13 20.04.2021 г. ежегодна              
338 Виолета Стайкова – Йовева главен счетоводител ДН-14 20.04.2021 г. ежегодна              
339 Галина Цанова инспектор ДН-15 20.04.2021 г. ежегодна              
340 Йотко Йотов инспектор ДН-16 20.04.2021 г. ежегодна              
341 Кристияна Матова инспектор ДН-17 20.04.2021 г. ежегодна              
342 Светослав Чорбаджийски инспектор ДН-18 21.04.2021 г. ежегодна              
343 Надка Ценкулова младши експерт ДН-19 21.04.2021 г. ежегодна              
344 Веселка Атанасова инспектор ДН-20 21.04.2021 г. ежегодна              
345 Диана Христова младши експерт ДН-21 23.04.2021 г. ежегодна              
346 Николай Деков главен инспектор ДН-22 23.04.2021 г. ежегодна              
347 Тамара Тодорова инспектор ДН-23 23.04.2021 г. ежегодна              
348 Георги Трифонов инспектор ДН-24 23.04.2021 г. ежегодна              
349 Свилена Маркова инспектор ДН-25 27.04.2021 г. ежегодна              
350 Анелия Георгиева инспектор ДН-26 27.04.2021 г. ежегодна              
351 Здравка Стоева инспектор ДН-27 27.04.2021 г. ежегодна              
352 Цветан Димитров главен инспектор ДН-28 27.04.2021 г. ежегодна              
353 Анна Кънова главен експерт ДН-29 27.04.2021 г. ежегодна              
354 Мариета Цветанова инспектор ДН-30 27.04.2021 г. ежегодна              
355 Галя Сотирова директор на дирекция ДН-31 28.04.2021 г. ежегодна              
356 Мариетка Андреева младши експерт ДН-32 28.04.2021 г. ежегодна              
357 Борис Шарков инспектор ДН-33 28.04.2021 г. промяна в обстоятелствата              
358 Ирина Джикова началник на отдел ДН-34 29.04.2021 г. ежегодна              
359 Цонка Любенова главен инспектор ДН-35 29.04.2021 г. ежегодна              
360 Александрина Иванова главен експерт ДН-36 29.04.2021 г. ежегодна              
361 Ина Найденова старши експерт ДН-37 29.04.2021 г. ежегодна              
362 Иван Дончев началник на отдел ДН-38 07.05.2021 г. ежегодна              
363 Ива Мирчева главен специалист ДН-39 10.05.2021 г. ежегодна              
364 Ани Матова главен експерт ДН-40 10.05.2021 г. ежегодна              
365 Петя Генова инспектор ДН-41 10.05.2021 г. ежегодна              
366 Евелина Рачева-Александрова главен експерт ДН-42 10.05.2021 г. ежегодна              
367 Ирена Петрова главен инспектор ДН-43 10.05.2021 г. ежегодна              
368 Полина Савова главен секретар ДН-44 10.05.2021 г. ежегодна              
369 Ралица Ненова главен експерт ДН-45 10.05.2021 г. ежегодна              
370 Ани Симеонова директор на дирекция ДН-46 10.05.2021 г. ежегодна              
371 Мирела Врабевска младши експерт ДН-47 10.05.2021 г. ежегодна              
372 Георги Димитров главен експерт ДН-48 10.05.2021 г. ежегодна              
373 Антония Петрова главен експерт ДН-49 10.05.2021 г. ежегодна              
374 Койка Бешлийска главен експерт ДН-50 11.05.2021 г. ежегодна              
375 Зоран Иванов инспектор ДН-51 11.05.2021 г. ежегодна              
376 Андрей Арабаджиев инспектор ДН-52 11.05.2021 г. ежегодна              
377 Габриела Иванова инспектор ДН-53 11.05.2021 г. ежегодна              
378 Любов Ачева главен инспектор ДН-54 11.05.2021 г. ежегодна              
379 Бранимира Личева главен инспектор ДН-55 11.05.2021 г. ежегодна              
380 Веселка Стефанова главен специалист ДН-56 11.05.2021 г. ежегодна              
381 Жени Бошнакова главен експерт ДН-57 11.05.2021 г. ежегодна              
382 Даниела Миндева младши експерт ДН-58 11.05.2021 г. ежегодна              
383 Невена Домбева старши експерт ДН-59 11.05.2021 г. ежегодна              
384 Емилия Попова младши експерт ДН-60 11.05.2021 г. ежегодна              
385 Симона Савова главен специалист ДН-61 11.05.2021 г. ежегодна              
386 Екатерина Бондокова главен експерт ДН-62 11.05.2021 г. ежегодна              
387 Весела Василева главен експерт ДН-63 11.05.2021 г. ежегодна              
388 Галя Великова главен специалист ДН-64 11.05.2021 г. ежегодна              
389 Диана Василева главен специалист ДН-65 11.05.2021 г. ежегодна              
390 Лариса Тодорова главен експерт ДН-66 11.05.2021 г. ежегодна              
391 Стефка Тошева директор на дирекция ДН-67 11.05.2021 г. ежегодна              
392 Веселин Цилев главен инспектор ДН-68 11.05.2021 г. ежегодна              
393 Дарина Мерджанова главен специалист ДН-69 11.05.2021 г. ежегодна              
394 Марио Дачев главен експерт ДН-70 11.05.2021 г. ежегодна              
395 Галя Войникова главен експерт ДН-71 11.05.2021 г. ежегодна              
396 Диана Дамянова директор на дирекция ДН-72 11.05.2021 г. ежегодна              
397 Емилия Илиева главен специалист ДН-73 11.05.2021 г. ежегодна              
398 Стефан Бояджиев главен експерт ДН-74 11.05.2021 г. ежегодна              
399 Милчо Цочев главен експерт ДН-75 11.05.2021 г. ежегодна              
400 Илона Бонева началник на отдел ДН-76 11.05.2021 г. ежегодна              
401 Борянка Найденова главен експерт ДН-77 11.05.2021 г. ежегодна              
402 Мариан Димитров инспектор ДН-78 11.05.2021 г. ежегодна              
403 Кристина Христова гавен експерт ДН-79 11.05.2021 г. ежегодна              
404 Даринка Дряновска главен специалист ДН-80 11.05.2021 г. ежегодна              
405 Виржиния Недялкова главен експерт ДН-81 11.05.2021 г. ежегодна              
406 Даниела Димитрова инспектор ДН-82 11.05.2021 г. ежегодна              
407 Деница Недялкова началник на отдел ДН-83 12.05.2021 г. ежегодна              
408 Надежда Гатева главен специалист ДН-84 12.05.2021г. ежегодна              
409 Теодора Георгиева главен експетр ДН-85 12.05.2021 г. ежегодна              
410 Любомир Кръстев инспектор ДН-86 13.05.2021 г. ежегодна              
411 Царинка Стойчева специалист ДН-87 13.05.2021 г. ежегодна              
412 Зорница Пеева началник на отдел ДН-88 13.05.2021 г. ежегодна              
413 Коста Костов главен експерт ДН-89 13.05.2021 г. ежегодна              
414 Ваня Иванова директор на дирекция ДН-90 13.05.2021 г. ежегодна              
415 Преслава Нинова инспектор ДН-91 13.05.2021 г. ежегодна              
416 Юлиян Найденов главен експерт ДН-92 14.05.2021 г. ежегодна              
417 Валентина Георгиева главен специалист ДН-93 17.05.2021 г. ежегодна              
418 Галина Цанова инспектор ДН-94 18.05.2021 г. коригираща              
419 Емилия Павлова инспектор             ДН-01-4 12.07.2021 г.    
420 Борис Шарков главен инспектор             ДН-01-5 05.08.2021 г.    
421 Емилия Павлова инспектор ДН-95 04.08.2021 г. встъпителна              
422 Радослава Николова инспектор             ДН-01-6 28.10.2021 г.    
423 Радослава Николова инспектор ДН-96 18.11.2021 г. встъпителна              
424 Стела Ангелова инспектор             ДН-01-1 14.03.2022 г.    

2022

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР

на подадените декларации по чл. 35 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество от служителите на РЗИ – Плевен

№ по ред Име Фамилия Длъжност Декларация по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ Декларация по чл. 35, ал.1, т.4 от ЗПКОНПИ Декларация по чл. 35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ Декларация по чл. 35, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ
Входящ номер Дата Вид Входящ номер Дата Вид Входящ номер Дата Входящ номер Дата
425 Борис  Шарков главен инспектор ДН-1 16.03.2022 г. ежегодна              
426 Виолета  Стайкова – Йовева главен счетоводител  ДН-2 08.04.2022 г.                
427 Стела  Пенкова инспектор ДН-3 11.04.2022 г. встъпителна              
428 Пламен  Станчев старши експерт ДН-4 29.04.2022 г. ежегодна              
429 Тамара  Тодорова инспектор ДН-5 29.04.2022 г. ежегодна              
430 Полина  Савова главен секретар ДН-6 29.04.2022 г. ежегодна              
431 Лиляна  Йорданова началник на отдел ДН-7 29.04.2022 г. ежегодна              
432 Георги  Трифонов инспектор ДН-8 03.05.2022 г. ежегодна              
433 Ива  Мирчева главен специалист ДН-9 03.05.2022 г. ежегодна              
434 Николай  Деков главен инспектор ДН-10 03.05.2022 г. ежегодна              
435 Галина  Цанова инспектор ДН-11 03.05.2022 г. ежегодна              
436 Мариета Цветанова  инспектор ДН-12 03.05.2022 г. ежегодна              
437 Преслава   Нинова инспектор ДН-13 03.05.2022 г. ежегодна              
438 Надежда Гатева главен експерт             ДН-01-2 03.05.2022 г.    
439 Свилена  Маркова инспектор ДН-14 04.05.2022 г. ежегодна              
440 Анелия Георгиева инспектор ДН-15 04.05.2022 г. ежегодна              
441 Кристияна  Матова инспектор ДН-16 04.05.2022 г. ежегодна              
442 Йотко  Йотов инспектор ДН-17 04.05.2022 г. ежегодна              
443 Мирела    Врабевска младши експерт ДН-18 04.05.2022 г. ежегодна              
444 Лариса  Тодорова главен експерт ДН-19 04.05.2022 г. ежегодна              
445 Екатерина  Бондокова главен експерт ДН-20 04.05.2022 г. ежегодна              
446 Дарина Мерджанова  главен специалист ДН-21 04.05.2022 г. ежегодна              
447 Галя  Великова  главен специалист ДН-22 04.05.2022 г. ежегодна              
448 Даниела  Миндева младши експерт ДН-23 04.05.2022 г. ежегодна              
449 Невена  Домбева старши експерт ДН-24 04.05.2022 г. ежегодна              
450 Емилия  Попова  младши експерт ДН-25 04.05.2022 г. ежегодна              
451 Емилия  Павлова инспектор ДН-26 04.05.2022 г. ежегодна              
452 Веселка  Атанасова инспектор ДН-27 04.05.2022 г. ежегодна              
453 Вяра  Атанасова специалист              ДН-01-3 05.05.2022 г.    
454 Диана  Дамянова  директор на дирекция ДН-28 05.05.2022 г. ежегодна              
455 Юлиян  Найденов главен инспектор ДН-29 05.05.2022 г. ежегодна              
456 Радослава  Николова инспектор ДН-30 05.05.2022 г. ежегодна              
457 Анна   Кънова главен експер  ДН-31 09.05.2022 г. ежегодна              
458 Васко  Попов главен специалист ДН-32 09.05.2022 г. ежегодна              
459 Ани  Матова главен експерт ДН-33 09.05.2022 г. ежегодна              
460 Симона  Савова главен специалист ДН-34 09.05.2022 г. ежегодна              
461 Ина  Найденова старши експерт ДН-35 09.05.2022 г. ежегодна              
462 Стефан  Бояджиев главен експерт ДН-36 09.05.2022 г. ежегодна              
463 Весела   Василева главен експерт ДН-37 09.05.2022 г. ежегодна              
464 Даниела Димитрова инспектор ДН-38 09.05.2022 г. ежегодна              
465 Зоран  Иванов инспектор ДН-39 09.05.2022 г. ежегодна              
466 Александрина  Иванова главен експерт ДН-40 09.05.2022 г. ежегодна              
467 Иван  Дончев  началник на отдел ДН-41 10.05.2022 г. ежегодна              
468 Любов  Ачева  главен инспектор ДН-42 10.05.2022 г. ежегодна              
469 Здравка  Стоева  главен експерт ДН-43 10.05.2022 г. ежегодна              
470 Евелина   Рачева-Александрова главен експерт ДН-44 10.05.2022 г. ежегодна              
471 Цонка  Любенова главен инспектор ДН-45 10.05.2022 г. ежегодна              
472 Андрей  Арабаджиев  инспектор ДН-46 10.05.2022 г. ежегодна              
473 Мариетка  Андреева  младши експерт ДН-47 10.05.2022 г. ежегодна              
474 Диана  Христова младши експерт ДН-48 10.05.2022 г. ежегодна              
475 Стефка  Тошева директор на дирекция ДН-49 10.05.2022 г. ежегодна              
476 Антония  Петрова главен експерт ДН-50 10.05.2022 г. ежегодна              
477 Деница  Недялкова началник на отдел ДН-51 10.05.2022 г. ежегодна              
478 Петя  Генова инспектор ДН-52 10.05.2022 г. ежегодна              
479 Любомир  Кръстев инспектор ДН-53 10.05.2022 г. ежегодна              
480 Жени  Бошнакова главен експерт ДН-54 10.05.2022 г. ежегодна              
481 Галя  Сотирова директор на дирекция ДН-55 10.05.2022 г. ежегодна              
482 Надежда  Гатева главен експерт ДН-56 10.05.2022 г. встъпителна              
483 Койка  Бешлийска главен експерт ДН-57 11.05.2022 г. ежегодна              
484 Ани  Симеонова директор на дирекция ДН-58 11.05.2022 г. ежегодна              
485 Мариан  Димитров инспектор ДН-59 11.05.2022 г. ежегодна              
486 Марио  Дачев  главен експерт ДН-60 11.05.2022 г. ежегодна              
487 Емилия  Илиева главен специалист ДН-61 11.05.2022 г. ежегодна              
488 Диана  Василева главен специалист ДН-62 11.05.2022 г. ежегодна              
489 Габриела  Иванова инспектор ДН-63 11.05.2022 г. ежегодна              
490 Борянка  Найденова началник на отдел ДН-64 11.05.2022 г. ежегодна              
491 Даринка  Дряновска главен специалист ДН-65 11.05.2022 г. ежегодна              
492 Зорница  Пеева началник на отдел ДН-66 11.05.2022 г. ежегодна              
493 Кристина Христова главен експерт ДН-67 11.05.2022 г. ежегодна              
494 Иванка  Георгиева главен инспектор ДН-68 11.05.2022 г. ежегодна              
495 Веселка  Стефанова  главен експерт ДН-69 11.05.2022 г. ежегодна              
496 Цветан  Димитров главен инспектор ДН-70 11.05.2022 г. ежегодна              
497 Коста Костов главен експерт ДН-71 11.05.2022 г. ежегодна              
498 Веселин  Цилев главен инспектор ДН-72 11.05.2022 г. ежегодна              
499 Ралица  Ненова младши експерт ДН-73 11.05.2022 г. ежегодна              
500 Веселка  Турчитова старши експерт ДН-74 11.05.2022 г. ежегодна              
501 Дилян  Емануилов  главен специалист ДН-75 11.05.2022 г. ежегодна              
502 Ирена   Петрова галавен инспектор ДН-76 11.05.2022 г. ежегодна              
503 Бранимира  Личева главен инспектор ДН-77 12.05.2022 г. ежегодна              
504 Милчо  Цочев главен експерт ДН-78 12.05.2022 г. ежегодна              
505 Теодора Георгиева главен експерт ДН-79 12.05.2022 г. ежегодна              
506 Валентина  Георгиева главен специалист ДН-80 12.05.2022 г. ежегодна              
507 Ваня  Иванова директор на дирекция ДН-81 12.05.2022 г. ежегодна              
508 Виржиния  Недялкова главен експерт ДН-82 12.05.2022 г. ежегодна              
509 Вяра  Атанасова специалист  ДН-83 13.05.2022 г. встъпителна              
510 Полина  Савова главен секретар ДН-84 13.05.2022 г. ежегодна              
511 Царинка  Стойчева главен специалист ДН-85 13.05.2022 г. ежегодна              
512 Красимир  Генов специалист             ДН-01-4 14.07.2022 г.    
513 Красимир  Генов специалист ДН-86 09.08.2022 г. встъпителна              
514 Анриета  Здравкова главен експерт             ДН-01-5 22.11.2022 г.    
515 Анриета  Здравкова главен експерт ДН-87 12.12.2022 г. встъпителна              
516 Борис  Шарков главен инспектор ДН-88 20.12.2022 г. промяна в обстоятелствата              

2023

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР

на подадените декларации по чл. 35 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество от служителите на РЗИ – Плевен

№ по ред Име Фамилия Длъжност Декларация по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ Декларация по чл. 35, ал.1, т.4 от ЗПКОНПИ Декларация по чл. 35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ Декларация по чл. 35, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ
Входящ номер Дата Вид Входящ номер Дата Вид Входящ номер Дата Входящ номер Дата
517 Анна  Кънова главен експерт             ДН-01-1 05.01.2023 г.    
518 Мариетка  Андреева младши експерт              ДН-01-2 05.01.2023 г.    
519 Лиляна  Йорданова главен инспектор             ДН-01-3 26.01.2023 г.    
520 д-р Анна  Кънова главен експерт ДН-1 09.01.2023 г. встъпителна              
521 Мариетка  Андреева  младши експерт ДН-2 09.01.2023 г. встъпителна              
522 Борис Шарков главен инспектор ДН-3 09.02.2023 г. ежегодна              
523 д-р Иван  Дончев  главен експерт             ДН-01-4      
524 д-р Иван Дончев  главен експерт ДН-4 13.03.2023 г. встъпителна              
525 Любомир  Кръстев главен инспектор             ДН-01-5 31.03.2023 г.    
526 Любов  Ачева  главен инспектор ДН-5 24.04.2023 г. ежегодна              
527 Веселин  Цилев главен инспектор ДН-6 24.04.2023 г. ежегодна              
528 Васко  Попов главен специалист ДН-7 26.04.2023 г. ежегодна              
529 Даниела  Димитрова инспектор ДН-8 26.04.2023 г. ежегодна              
530 Виолета  Стайкова – Йовева главен счетоводител  ДН-9 26.04.2023 г. ежегодна              
531 Ани  Матова главен експерт ДН-10 26.04.2023 г. ежегодна              
532 Анелия Георгиева инспектор ДН-11 26.04.2023 г. ежегодна              
533 Георги  Трифонов инспектор ДН-12 26.04.2023 г. ежегодна              
534 Пламен  Станчев старши експерт ДН-13 26.04.2023 г. ежегодна              
535 Тамара  Тодорова инспектор ДН-14 26.04.2023 г. ежегодна              
536 Емилия  Павлова инспектор ДН-15 26.04.2023 г. ежегодна              
537 Ива  Мирчева главен специалист ДН-16 28.04.2023 г. ежегодна              
538 Ина  Найденова старши експерт ДН-17 28.04.2023 г. ежегодна              
539 д-р Николай  Деков началник на отдел ДН-18 28.04.2023 г. ежегодна              
540 Веселка  Стефанова  главен специалист ДН-19 28.04.2023 г. ежегодна              
541 Веселка  Атанасова инспектор ДН-20 02.05.2023 г. ежегодна              
542 Зоран  Иванов инспектор ДН-21 02.05.2023 г. ежегодна              
543 Андрей  Арабаджиев  инспектор ДН-22 02.05.2023 г. ежегодна              
544 Бранимира  Личева главен инспектор ДН-23 02.05.2023 г. ежегодна              
545 Свилена  Маркова инспектор ДН-24 02.05.2023 г. ежегодна              
546 Марио  Дачев  главен експерт ДН-25 02.05.2023 г. ежегодна              
547 Стефан  Бояджиев главен експерт ДН-26 02.05.2023 г. ежегодна              
548 Мирела    Врабевска младши експерт ДН-27 02.05.2023 г. ежегодна              
549 Галя  Великова  главен специалист ДН-28 03.05.2023 г. ежегодна              
550 Лариса  Тодорова главен експерт ДН-29 03.05.2023 г. ежегодна              
551 Симона  Савова главен специалист ДН-30 03.05.2023 г. ежегодна              
552 Дарина Мерджанова  главен специалист ДН-31 03.05.2023 г. ежегодна              
553 Емилия  Илиева главен специалист ДН-32 03.05.2023 г. ежегодна              
554 Диана  Василева главен специалист ДН-33 03.05.2023 г. ежегодна              
555 д-р Ани  Симеонова директор на дирекция ДН-34 03.05.2023 г. ежегодна              
556 Полина  Савова главен секретар ДН-35 03.05.2023 г. ежегодна              
557 Диана  Дамянова  директор на дирекция ДН-36 04.05.2023 г. ежегодна              
558 д-р Юлиян  Найденов главен инспектор ДН-37 04.05.2023 г. ежегодна              
559 д-р Койка  Бешлийска главен експерт ДН-38 04.05.2023 г. ежегодна              
560 Галина  Цанова инспектор ДН-39 04.05.2023 г. ежегодна              
561 Галя  Сотирова директор на дирекция ДН-40 04.05.2023 г. ежегодна              
562 Десислава Иванова инспектор             ДН-01-6 05.05.2023 г.    
563 Радослава  Николова инспектор ДН-41 05.05.2023 г. ежегодна              
564 Ралица  Неннова младши експерт ДН-42 05.05.2023 г. ежегодна              
565 Невена  Домбева главен експерт ДН-43 05.05.2023 г. ежегодна              
566 Даниела  Миндева младши експерт ДН-44 05.05.2023 г. ежегодна              
567 Александрина  Иванова главен експерт ДН-45 05.05.2023 г. ежегодна              
568 Антония  Петрова главен експерт ДН-46 05.05.2023 г. ежегодна              
569 Екатерина  Бондокова главен експерт ДН-47 05.05.2023 г. ежегодна              
570 Емилия  Попова  младши експерт ДН-48 09.05.2023 г. ежегодна              
571 Любомир  Кръстев главен инспектор ДН-49 09.05.2023 г. встъпителна              
572 Петя  Кръстева инспектор ДН-50 09.05.2023 г. ежегодна              
573 Надежда Гатева главен експерт ДН-51 09.05.2023 г. ежегодна              
574 Вяра  Димитрова специалист  ДН-52 09.05.2023 г. ежегодна              
575 д-р Жени  Бошнакова главен експерт ДН-53 09.05.2023 г. ежегодна              
576 Цонка  Любенова главен инспектор ДН-54 09.05.2023 г. ежегодна              
577 Диана  Христова младши експерт ДН-55 09.05.2023 г. ежегодна              
578 Здравка  Стоева  главен експерт ДН-56 09.05.2023 г. ежегодна              
579 Евелина   Рачева-Александрова главен експерт ДН-57 09.05.2023 г. ежегодна              
580 Веселка  Турчитова старши експерт ДН-58 09.05.2023 г. ежегодна              
581 Дилян  Емануилов  главен специалист ДН-59 09.05.2023 г. ежегодна              
582 д-р Цветан Димитров главен инспектор ДН-60 09.05.2023 г. ежегодна              
583 д-р Деница  Недялкова началник на отдел ДН-61 09.05.2023 г. ежегодна              
584 Преслава   Нинова инспектор ДН-62 09.05.2023 г. ежегодна              
585 Красимир Генов специалист  ДН-63 10.05.2023 г. ежегодна              
586 Мариета Цветанова  инспектор ДН-64 10.05.2023 г. ежегодна              
587 Габриела  Иванова инспектор ДН-65 10.05.2023 г. ежегодна              
588 Мариан  Димитров инспектор ДН-66 10.05.2023 г. ежегодна              
589 Даринка  Дряновска главен специалист ДН-67 10.05.2023 г. ежегодна              
590 Стела  Пенкова инспектор ДН-68 10.05.2023 г. ежегодна              
591 д-р Стефка  Тошева директор на дирекция ДН-69 10.05.2023 г. ежегодна              
592 Борянка  Найденова началник на отдел ДН-70 10.05.2023 г. ежегодна              
593 Валентина  Георгиева главен специалист ДН-71 10.05.2023 г. ежегодна              
594 Царинка  Стойчева главен специалист ДН-72 10.05.2023 г. ежегодна              
595 Кристина  Христова главен експерт ДН-73 10.05.2023 г. ежегодна              
596 Йотко  Йотов инспектор ДН-74 11.05.2023 г. ежегодна              
597 Кристияна  Матова инспектор ДН-75 11.05.2023 г. ежегодна              
598 д-р Ваня  Иванова директор на дирекция ДН-76 11.05.2023 г. ежегодна              
599 д-р Зорница  Пеева началник на отдел ДН-77 11.05.2023 г. ежегодна              
600 Анриета  Петрова главен експерт ДН-78 11.05.2023 г. ежегодна              
601 д-р Коста  Костов главен експерт ДН-79 11.05.2023 г. ежегодна              
602 Виржиния  Недялкова главен експерт ДН-80 11.05.2023 г. ежегодна              
603 д-р Ирена   Петрова началник на отдел ДН-81 12.05.2023 г. ежегодна              
604 д-р Теодора  Георгиева главен експерт ДН-82 12.05.2023 г. ежегодна              
605 д-р Милчо  Цочев главен експерт ДН-83 12.05.2023 г. ежегодна              
606 Десислава Иванова инспектор ДН-84 25.05.2023 г. встъпителна              
607 Милена Петкова-Димитрова главен експерт             ДН-01-7 03.07.2023 г.    
608 Анна Ангелова-Филева главен специалист             ДН-01-8 27.07.2023 г.    
609 Милена Петкова-Димитрова главен експерт ДН-85 31.07.2023 г.                
610 Анна Ангелова-Филева главен специалист ДН-86 21.08.2023 г.                
611 Емилия Илиева младши експерт             ДН-01-9 23.08.2023 г.    
612 Емилия Илиева младши експерт ДН-87 03.10.2023 г.                
613 Иво Николов специалист             ДН-01-10 12.10.2023 г.    
614 Иво Николов специалист ДН-88 07.11.2023 г. встъпителна