Регистър на декларациите по чл.35 от ЗПКОНПИ

Posted on 4th май 2011 in Регистър по ЗПКОНПИ
ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР
на подадените декларации по чл. 35 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество от служителите на РЗИ – Плевен
№ по ред Име Фамилия Длъжност Декларация по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ Декларация по чл. 35, ал.1, т.4 от ЗПКОНПИ Декларация по чл. 35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ Декларация по чл. 35, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ
Входящ номер Дата Вид Входящ номер Дата Вид Входящ номер Дата Входящ номер Дата
1 Свилена Маркова инспектор 1 28.05.2018г. ежегодна 67 24.04.2018г.
2 Веселка Стефанова главен специалист 2 29.05.2018г. ежегодна 2 23.04.2018г.
3 Иванка Печенякова началник на отдел 3 29.05.2018г. ежегодна 7 23.04.2018г.
4 Васко Попов главен специалист 4 29.05.2018г. ежегодна 1 23.04.2018г.
5 Галина Георгиева-Цанова инспектор 5 29.05.2018г. ежегодна 32 23.04.2018г.
6 Зоран Иванов инспектор 6 29.05.2018г. ежегодна 56 24.04.2018г.
7 Габриела Иванова инспектор 7 29.05.2018г. ежегодна 64 24.04.2018г.
8 д-р Николай Деков главен инспектор 8 29.05.2018г. ежегодна 34 23.04.2018г.
9 Галина Димитрова главен специалист 9 30.05.2018г. встъпителна 84 14.05.2018г.
10 Йотко Йотов инспектор 10 30.05.2018г. ежегодна 29 23.04.2018г.
11 Любомир Кръстев инспектор 11 31.05.2018г. ежегодна 30 23.04.2018г.
12 Ани Матова главен експерт 12 31.05.2018г. ежегодна 3 23.04.2018г.
13 д-р Валентин Цанков директор на дирекция 13 31.05.2018г. ежегодна 35 23.04.2018г.
14 Ирена Пенкова главен експерт 14 31.05.2018г. ежегодна 24 23.04.2018г.
15 д-р Жени Бошнакова главен експерт 15 31.05.2018г. ежегодна 39 23.04.2018г.
16 д-р Ани Симеонова директор на дирекция 16 31.05.2018г. ежегодна 19 23.04.2018г.
17 Анелия Георгиева инспектор 17 31.05.2018г. ежегодна 28 23.04.2018г.
18 Надка Ценкулова младши експерт 18 31.05.2018г. ежегодна 41 23.04.2018г.
19 Виолета Стайкова – Йовева главен експерт 19 31.05.2018г. ежегодна 4 23.04.2018г.
20 д-р Коста Костов главен експерт 20 31.05.2018г. ежегодна 15 23.04.2018г.
21 Диана Василева главен специалист 21 31.05.2018г. ежегодна 52 24.04.2018г.
22 хим. Диана Дамянова директор на дирекция 22 31.05.2018г. ежегодна 54 24.04.2018г.
23 Диана Христова младши експерт 23 31.05.2018г. ежегодна 44 23.04.2018г.
24 Георги Трифонов инспектор 24 31.05.2018г. ежегодна 69 24.04.2018г.
25 д-р Лиляна Йорданова главен инспектор 25 31.05.2018г. ежегодна 80 30.04.2018г.
26 Галя Великова главен специалист 26 31.05.2018г. ежегодна 82 30.04.2018г.
27 Симона Савова главен специалист 27 31.05.2018г. ежегодна 81 30.04.2018г.
28 д-р Ирина Джикова началник на отдел 28 31.05.2018г. ежегодна 20 23.04.2018г.
29 Мариетка Андреева младши експерт 29 31.05.2018г. ежегодна 43 23.04.2018г.
30 д-р Иван Дончев началник на отдел 30 31.05.2018г. ежегодна 36 23.04.2018г.
31 Антония Петрова главен експерт 31 31.05.2018г. ежегодна 5 23.04.2018г.
32 д-р Георги Димитров главен експерт 32 31.05.2018г. ежегодна 37 23.04.2018г.
33 Андрей Арабаджиев инспектор 33 31.05.2018г. ежегодна 61 24.04.2018г.
34 Галина Спасова младши експерт 34 31.05.2018г. ежегодна 40 23.04.2018г.
35 Мариета Цветанова инспектор 35 01.06.2018г. ежегодна 27 23.04.2018г.
36 Емилия Попова младши експерт 36 01.06.2018г. ежегодна 86 22.05.2018г.
37 д-р Евелина Рачева-Александрова главен експерт 37 01.06.2018г. ежегодна 48 23.04.2018г.
38 Преслава Нинова инспектор 38 01.06.2018г. ежегодна 68 24.04.2018г.
39 д-р Койка Бешлийска главен експерт 39 01.06.2018г. ежегодна 13 23.04.2018г.
40 Лариса Тодорова главен експерт 40 01.06.2018г. ежегодна 53 24.04.2018г.
41 Ина Найденова главен специалист 41 01.06.2018г. ежегодна 88 01.06.2018г.
42 д-р Деница Недялкова началник на отдел 42 01.06.2018г. ежегодна 21 23.04.2018г.
43 Венцислав Хаджиев инспектор 43 01.06.2018г. ежегодна 66 24.04.2018г.
44 Мирела Врабевска младши експерт 44 01.06.2018г. ежегодна 38 23.04.2018г.
45 инж. Любов Ачева главен инспектор 45 01.06.2018г. встъпителна 23 23.04.2018г.
46 Даниела Миндева младши експерт 46 01.06.2018г. ежегодна 49 23.04.2018г.
47 Валя Симеонова инспектор 47 01.06.2018г. ежегодна 33 23.04.2018г.
48 д-р Юлиян Найденов главен инспектор 48 01.06.2018г. ежегодна 79 30.04.2018г.
49 Пламен Станчев старши експерт 49 01.06.2018г. ежегодна 31 23.04.2018г.
50 Екатерина Бондокова главен експерт 50 04.06.2018г. ежегодна 45 23.04.2018г.
51 д-р Иванка Георгиева главен инспектор 51 04.06.2018г. ежегодна 25 23.04.2018г.
52 Мариела Стоянова главен експерт 52 04.06.2018г. ежегодна 26 23.04.2018г.
53 Даниела Димитрова инспектор 53 04.06.2018г. ежегодна 62 24.04.2018г.
54 Дарина Мерджанова главен специалист 54 04.06.2018г. ежегодна 51 23.04.2018г.
55 Светослав Чорбаджийски инспектор 55 04.06.2018г. ежегодна 59 24.04.2018г.
56 д-р Бранимира Личева главен инспектор 56 04.06.2018г. ежегодна 57 24.04.2018г.
57 д-р Анна Кънова главен експерт 57 05.06.2018г. ежегодна 42 23.04.2018г.
58 д-р Цветан Димитров главен инспектор 58 05.06.2018г. ежегодна 70 24.04.2018г.
59 д-р Ирена Петрова главен инспектор 59 05.06.2018г. ежегодна 58 24.04.2018г.
60 Тамара Тодорова инспектор 60 05.06.2018г. ежегодна 65 24.04.2018г.
61 Галя Войникова главен експерт 61 05.06.2018г. ежегодна 46 23.04.2018г.
62 д-р Стефка Тошева главен инспектор 62 05.06.2018г. ежегодна 60 24.04.2018г.
63 Ралица Ненова младши експерт 63 05.06.2018г. ежегодна 50 23.04.2018г.
64 Веселка Турчитова специалист 64 05.06.2018г. встъпителна 10 23.04.2018г.
65 Здравка Стоева главен експерт 65 05.06.2018г. ежегодна 89 20.07.2018г.
66 инж. Малинка Цветкова главен инспектор 66 05.06.2018г. ежегодна 71 24.04.2018г.
67 Цонка Любенова главен инспектор 67 05.06.2018г. ежегодна 22 23.04.2018г.
68 Мариан Димитров инспектор 68 05.06.2018г. ежегодна 63 24.04.2018г.
69 Дилян Емануилов главен специалист 69 05.06.2018г. ежегодна 6 23.04.2018г.
70 Емилия Илиева главен специалист 70 06.06.2018г. ежегодна 87 01.06.2018г.
71 Марио Дачев главен експерт 71 06.06.2018г. ежегодна 55 24.04.2018г.
72 д-р Светла Козарова главен секретар 72 06.06.2018г. ежегодна 9 23.04.2018г.
73 инж. Александрина Иванова главен експерт 73 06.06.2018г. ежегодна 75 24.04.2018г.
74 Весела Василева главен експерт 74 06.06.2018г. ежегодна 47 23.04.2018г.
75 Ивайло Братанов главен специалист 75 06.06.2018г. ежегодна 72 24.04.2018г.
76 Полина Савова директор на дирекция 76 07.06.2018г. ежегодна 8 23.04.2018г.
77 д-р Теодора Георгиева главен експерт 77 07.06.2018г. ежегодна 83 04.05.2018г.
78 Теодора Иванова главен специалист 78 07.06.2018г. ежегодна 85 18.05.2018г.
79 Галя Сотирова началник на отдел 79 08.06.2018г. ежегодна 76 24.04.2018г.
80 д-р Илиян Минчев заместник директор 80 08.06.2018г. ежегодна 77 30.04.2018г.
81 Борянка Найденова главен експерт 81 08.06.2018г. ежегодна 16 23.04.2018г.
82 д-р Ваня Иванова директор на дирекция 82 08.06.2018г. ежегодна 11 23.04.2018г.
83 Виржиния Недялкова главен експерт 83 08.06.2018г. ежегодна 14 23.04.2018г.
84 Илона Бонева началник на отдел 84 08.06.2018г. ежегодна 74 24.04.2018г.
85 Даринка Дряновска главен специалист 85 08.06.2018г. ежегодна 73 24.04.2018г.
86 Кристина Христова младши експерт 86 08.06.2018г. ежегодна 78 30.04.2018г.
87 д-р Зорница Пеева началник на отдел 87 08.06.2018г. ежегодна 12 23.04.2018г.
88 Галина Дякова главен инспектор 88 08.06.2018г. ежегодна 17 23.04.2018г.
89 д-р Милчо Цочев главен експерт 89 08.06.2018г. ежегодна 18 23.04.2018г.
90 Мариела Стоянова главен експерт 90 03.08.2018г при освобождаване
91 Теодора Иванова главен специалист 91 03.08.2018г при освобождаване
92 Милен Христов главен специалист 92 20.08.2018г встъпителна 90 06.08.2018г.
93 Милен Христов главен специалист 93 31.08.2018г. при освобождаване
94 Валентина Георгиева главен специалист 94 04.09.2018г встъпителна 91 03.09.2018г.
95 Евелина Рачева – Александрова главен експерт 95 07.09.2018г. при освобождаване
96 Стефан Бояджиев главен експерт 96 01.11.2018г. встъпителна 92 01.11.2018г.
97 Валя Симеонова Инспектор 97 02.11.2018г. при освобождаване
98 Невена Домбева старши експерт 98 22.11.2018г. встъпителна 93 12.11.2018г.
99 д-р Светла Козарова главен секретар 99 31.12.2018г. при освобождаване
100 Галина Димитрова главен специалист ДН-1 07.01.2019г. при освобождаване
101 инж. Любов Ачева главен инспектор ДН-2 29.01.2019г. при освобождаване
102 Иванка Печенякова началник на отдел ДН-3 13.02.2019г. при освобождаване
103 Веселка Атанасова инспектор ДН-4 11.03.2019г. встъпителна ДН-01-1 01.03.2019
104 Галина Дякова главен инспектор ДН-5 29.03.2019г. при освобождаване
105 Борис Шарков инспектор ДН-6 15.04.2019г. встъпителна ДН-01-2 15.04.2019
106 Веселин Цилев главен инспектор ДН-7 15.04.2019г. встъпителна ДН-01-3 15.04.2019