Защита на лицата, подаващи сигнали за нарушения по ЗЗЛПСПОИН

Длъжностно лице за приемане, регистриране и разглеждане на сигнали за нередности в РЗИ – Плевен

Информация относно условията и реда за подаване на сигнали по ЗЗЛПСПОИН по вътрешния канал в РЗИ – Плевен

Формуляр за регистриране на сигнал за подаване на информация за нарушения съгласно Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (DOCX) на КЗЛД, утвърден с Решение от 19.04.2023 г.

Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения

Вътрешни правила за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения