Места за специализанти, обявени от базите за обучение

Свободни длъжности за следдипломно обучение на студенти с професионална квалификация по медицинска професия от професионално направление „Здравни грижи“ и свободни длъжности за специализанти по клинични специалности „МБАЛ Свети Панталеймон-Плевен“ ООД

Специалност Брой обявени свободни длъжности за специализанти Начална дата за подаване на документи Крайна дата за подаване на документи (ако няма такава, това изрично се посочва)                       Телефон за контакт                   (и евентуално лице за контакт) Мястото финансирано ли е от държавата                 (да/не)
1 Операционна и превързочна техника 2 13.06.2024 г. 1 месец от публикуване на обявата Соня Мукова – 0878902251 не 
2 Кардиология 1 13.06.2024 г. 1 месец от публикуване на обявата Соня Мукова – 0878902251 не 
3 Нефрология 1 13.06.2024 г. 1 месец от публикуване на обявата Соня Мукова – 0878902251 не 
4 Ортопедия и травматология 1 13.06.2024 г. 1 месец от публикуване на обявата Соня Мукова – 0878902251 не 

Информация за свободни длъжности за специализанти по клинични специалности „МБА СЪРЦЕ И МОЗЪК“ ЕАД

  База за обучение Специалност Брой обявени свободни длъжности за специализанти Начална дата за подаване на документи Крайна дата за подаване на документи                       Телефон за контакт (и евентуално лице за контакт) Мястото финансирано ли е от държавата (да/не)
1. „МБА СЪРЦЕ И МОЗЪК“ ЕАД  Клинична лаборатория 1 29.04.2024 29.05.2024 Мариана Дечева 02 9603670 не

Информация за свободни длъжности за специализанти по клинични специалности „МБА СЪРЦЕ И МОЗЪК“ ЕАД

  База за обучение Специалност Брой обявени свободни длъжности за специализанти Начална дата за подаване на документи Крайна дата за подаване на документи                       Телефон за контакт (и евентуално лице за контакт) Мястото финансирано ли е от държавата (да/не)
1. „МБА СЪРЦЕ И МОЗЪК“ ЕАД  Медицинска сестра, специализант  по “ Анестезиология и интензивни грижи“  ( за медицински сестри и акушерки) 31 26.04.2024 26.05.2024 Мариана Дечева 02 9603670 не
2 „МБА СЪРЦЕ И МОЗЪК“ ЕАД  Медицинска сестра, специализант  по “ Операционна и превързочна техника“ ( за медицински сестри и акушерки) 11 26.04.2024 26.05.2024 Мариана Дечева 02 96036710 не

Свободни длъжности за следдипломно обучение на студенти с професионална квалификация по медицинска професия от професионално направление „Здравни грижи“ и свободни длъжности за специализанти по клинични специалности

„МБАЛ Свети Панталеймон-Плевен“ ООД

Специалност Брой обявени свободни длъжности за специализанти Начална дата за подаване на документи Крайна дата за подаване на документи (ако няма такава, това изрично се посочва)                       Телефон за контакт                   (и евентуално лице за контакт) Мястото финансирано ли е от държавата                 (да/не)
1 Операционна и превързочна техника 2 01.04.2024 г. 1 месец от публикуване на обявата Соня Мукова – 0878902251 не 
2 Нервни болести 1 01.04.2024 г. 1 месец от публикуване на обявата Соня Мукова – 0878902251 не 
3 Микробиологична лаборатория 1 01.04.2024 г. 1 месец от публикуване на обявата Соня Мукова – 0878902251 не 
4 Клинична медико-диагностична лаборатория 1 01.04.2024 г. 1 месец от публикуване на обявата Соня Мукова – 0878902251 не 
5 Кардиология 1 01.04.2024 г. 1 месец от публикуване на обявата Соня Мукова – 0878902251 не 

Подаване на необходимата информация за свободни длъжности за специализанти по клинични специалности

База за обучение – МБАЛ „АВИС МЕДИКА“ООД – гр. Плевен

  База за обучение Специалност Брой обявени свободни длъжности за специализанти Начална дата за подаване на документи Крайна дата за подаване на документи (ако няма такава, това изрично се посочва)                       Телефон за контакт                   (и евентуално лице за контакт) Мястото финансирано ли е от държавата                 (да/не)
1. МБАЛ“АВИС МЕДИКА“ООД –               гр. Плевен Акушерство и гинекология 1 30.03.2024 30.04.2024 0886/439989                                         Ангелина Георгиева не

Информация за свободни длъжности за специализанти по клинични специалности

База за обучение – „УМБАЛ“Д-р Георги Странски““ ЕАД – гр. Плевен
№  База за обучение  Специалност Брой обявени свободни длъжности за специализанти Начална дата за подаване на документи Крайна дата за подаване на документи (ако няма такава, това изрично се посочва)                       Телефон за контакт                   (и евентуално лице за контакт) Мястото финансирано ли е от държавата                 (да/не)
1. „УМБАЛ-Д-р Георги Странски“ ЕАД Плевен „Хирургия“ 1 16.03.2024 г. 15.04.2024 г. 064/886319
 Полина Василева-Тодорова
НЕ
2. „УМБАЛ-Д-р Георги Странски“ ЕАД Плевен “Пневмология и фтизиатрия“  1 16.03.2024 г. 15.04.2024 г. 064/886319
 Полина Василева-Тодорова
НЕ
3. „УМБАЛ-Д-р Георги Странски“ ЕАД Плевен Гастроентерология 1 16.03.2024 г. 15.04.2024 г. 064/886319
 Полина Василева-Тодорова
НЕ
4. „УМБАЛ-Д-р Георги Странски“ ЕАД Плевен Ендокринология и болести на обмяната 3 16.03.2024 г. 15.04.2024 г. 064/886319
 Полина Василева-Тодорова
НЕ
5. „УМБАЛ-Д-р Георги Странски“ ЕАД Плевен Нервни болести 1 16.03.2024 г. 15.04.2024 г. 064/886319
 Полина Василева-Тодорова
НЕ
6. „УМБАЛ-Д-р Георги Странски“ ЕАД Плевен Нефрология 1 16.03.2024 г. 15.04.2024 г. 064/886319
 Полина Василева-Тодорова
НЕ
7. „УМБАЛ-Д-р Георги Странски“ ЕАД Плевен „Педиатрия“ 1 16.03.2024 г. 15.04.2024 г. 064/886319
 Полина Василева-Тодорова
НЕ
8. „УМБАЛ-Д-р Георги Странски“ ЕАД Плевен „Неонатология“ 1 16.03.2024 г. 15.04.2024 г. 064/886319
 Полина Василева-Тодорова
НЕ

База за обучение – МБАЛ „АВИС МЕДИКА“ООД – гр. Плевен

  База за обучение Специалност Брой обявени свободни длъжности за специализанти Начална дата за подаване на документи Крайна дата за подаване на документи (ако няма такава, това изрично се посочва)                       Телефон за контакт                   (и евентуално лице за контакт) Мястото финансирано ли е от държавата                 (да/не)
1. МБАЛ „АВИС МЕДИКА“ ООД – гр. Плевен Ендокринология и болести на обмяната 1 05.03.2024 05.04.2024 0886/439989                                         Ангелина Георгиева не

Обявени от ЛЗ свободни длъжности за лекари-специализанти по клинични специалности „МБАЛ СЪРЦЕ И МОЗЪК“ ЕАД

  База за обучение Специалност Брой обявени свободни длъжности за специализанти Начална дата за подаване на документи Крайна дата за подаване на документи (ако няма такава, това изрично се посочва)                       Телефон за контакт                   (и евентуално лице за контакт) Мястото финансирано ли е от държавата (да/не)
1 „МБАЛ СЪРЦЕ И МОЗЪК“ ЕАД Акушерство и гинекология 3 26.01.2024 26.02.2024 Мариана Дечева 029603670 не
2 „МБАЛ СЪРЦЕ И МОЗЪК“ ЕАД Кардиохирургия 1 26.01.2024 26.02.2024 Мариана Дечева 029603670 не
3 „МБАЛ СЪРЦЕ И МОЗЪК“ ЕАД Неврохирургия 1 26.01.2024 26.02.2024 Мариана Дечева 029603670 не
4 „МБАЛ СЪРЦЕ И МОЗЪК“ ЕАД Нервни болести 1 26.01.2024 26.02.2024 Мариана Дечева 029603670 не
5 „МБАЛ СЪРЦЕ И МОЗЪК“ ЕАД Ортопедия и травматология 4 26.01.2024 26.02.2024 Мариана Дечева 029603670 не
6 „МБАЛ СЪРЦЕ И МОЗЪК“ ЕАД Хирургия 1 26.01.2024 26.02.2024 Мариана Дечева 029603670 не
7 „МБАЛ СЪРЦЕ И МОЗЪК“ ЕАД Анестезиология и интензивно лечение 2 26.01.2024 26.02.2024 Мариана Дечева 029603670 не

База за обучение – МБАЛ „АВИС МЕДИКА“ООД – гр. Плевен

  База за обучение Специалност Брой обявени свободни длъжности за специализанти Начална дата за подаване на документи Крайна дата за подаване на документи (ако няма такава, това изрично се посочва)                       Телефон за контакт                   (и евентуално лице за контакт) Мястото финансирано ли е от държавата                 (да/не)
1. МБАЛ“АВИС МЕДИКА“ООД –               гр. Плевен Обща и клинична патология 1 20.11.2023г. 20.12.2023г. 0886/439989                                         Ангелина Георгиева не

БАЗА ЗА ОБУЧЕНИЕ „МБАЛ СВЕТИ ПАНТАЛЕЙМОН-ПЛЕВЕН“ ООД

№  База за обучение  Специалност Брой обявени свободни длъжности за специализанти Начална дата за подаване на документи Крайна дата за подаване на документи (ако няма такава, това изрично се посочва)                       Телефон за контакт                   (и евентуално лице за контакт) Мястото финансирано ли е от държавата                 (да/не)
1. МБАЛ СВЕТИ ПАНТАЛЕЙМОН-ПЛЕВЕН ООД Операционна и превързочна техника 2 10.11.2023 г. 10.12.2023 Саша Ангелова 0879488565 НЕ
2. МБАЛ СВЕТИ ПАНТАЛЕЙМОН-ПЛЕВЕН ООД Нервни болести 1 10.11.2023 г. 10.12.2023 Саша Ангелова 0879488565 НЕ
3. МБАЛ СВЕТИ ПАНТАЛЕЙМОН-ПЛЕВЕН ООД Вътрешни болести 2 10.11.2023 г. 10.12.2023 Саша Ангелова 0879488565 НЕ
4. МБАЛ СВЕТИ ПАНТАЛЕЙМОН-ПЛЕВЕН ООД Анестезиология и интензивно лечение 1 10.11.2023 г. 10.12.2023 Саша Ангелова 0879488565 НЕ
5. МБАЛ СВЕТИ ПАНТАЛЕЙМОН-ПЛЕВЕН ООД Хирургия 2 10.11.2023 г. 10.12.2023 Саша Ангелова 0879488565 НЕ
6. МБАЛ СВЕТИ ПАНТАЛЕЙМОН-ПЛЕВЕН ООД Ортопедия и травматология 2 10.11.2023 г. 10.12.2023 Саша Ангелова 0879488565 НЕ
7. МБАЛ СВЕТИ ПАНТАЛЕЙМОН-ПЛЕВЕН ООД Микробиологична лаборатория 1 10.11.2023 г. 10.12.2023 Саша Ангелова 0879488565 НЕ
8. МБАЛ СВЕТИ ПАНТАЛЕЙМОН-ПЛЕВЕН ООД Клинична медико-диагностична лаборатория 1 10.11.2023 г. 10.12.2023 Саша Ангелова 0879488565 НЕ
9. МБАЛ СВЕТИ ПАНТАЛЕЙМОН-ПЛЕВЕН ООД Физикална и рехабилитационна медицина 2 10.11.2023 г. 10.12.2023 Саша Ангелова 0879488565 НЕ
10. МБАЛ СВЕТИ ПАНТАЛЕЙМОН-ПЛЕВЕН ООД Ревматология 2 10.11.2023 г. 10.12.2023 Саша Ангелова 0879488565 НЕ
11. МБАЛ СВЕТИ ПАНТАЛЕЙМОН-ПЛЕВЕН ООД Кардиология 2 10.11.2023 г. 10.12.2023 Саша Ангелова 0879488565 НЕ
12. МБАЛ СВЕТИ ПАНТАЛЕЙМОН-ПЛЕВЕН ООД Нефрология 2 10.11.2023 г. 10.12.2023 Саша Ангелова 0879488565 НЕ

 

Информация за свободни длъжности за специализанти по клинични специалности – База за обучение – „УМБАЛ“Д-р Георги Странски““ ЕАД – гр. Плевен

База за обучение  Специалност Брой обявени свободни длъжности за специализанти Начална дата за подаване на документи Крайна дата за подаване на документи (ако няма такава, това изрично се посочва)                       Телефон за контакт                   (и евентуално лице за контакт) Мястото финансирано ли е от държавата                 (да/не)
„УМБАЛ-Д-р Георги Странски“ ЕАД Плевен „Kардиология“ 2 21.10.2023 г. 20.11.2023 г. 064/886319
 Полина Василева-Тодорова
НЕ
„УМБАЛ-Д-р Георги Странски“ ЕАД Плевен „Хирургия“ 1 21.10.2023 г. 20.11.2023 г. 064/886319
 Полина Василева-Тодорова
НЕ
„УМБАЛ-Д-р Георги Странски“ ЕАД Плевен „Специфични грижи за пациенти с онкологични заболявания“ 2 21.10.2023 г. 20.11.2023 г. 064/886319
 Полина Василева-Тодорова
НЕ
„УМБАЛ-Д-р Георги Странски“ ЕАД Плевен Гастроентерологи 1 21.10.2023 г. 20.11.2023 г. 064/886319
 Полина Василева-Тодорова
НЕ
„УМБАЛ-Д-р Георги Странски“ ЕАД Плевен “Пневмология и фтизиатрия“  1 21.10.2023 г. 20.11.2023 г. 064/886319
 Полина Василева-Тодорова
НЕ
„УМБАЛ-Д-р Георги Странски“ ЕАД Плевен „Съдова хирургия“ 1 21.10.2023 г. 20.11.2023 г. 064/886319
 Полина Василева-Тодорова
НЕ
„УМБАЛ-Д-р Георги Странски“ ЕАД Плевен „Педиатрия“ 1 21.10.2023 г. 20.11.2023 г. 064/886319
 Полина Василева-Тодорова
НЕ
„УМБАЛ-Д-р Георги Странски“ ЕАД Плевен „Очни болести“ 1 21.10.2023 г. 20.11.2023 г. 064/886319
 Полина Василева-Тодорова
НЕ
„УМБАЛ-Д-р Георги Странски“ ЕАД Плевен „Клинична хематология“ 1 21.10.2023 г. 20.11.2023 г. 064/886319
 Полина Василева-Тодорова
НЕ
„УМБАЛ-Д-р Георги Странски“ ЕАД Плевен „Анестезиология и интензивно лечение“ 2 21.10.2023 г. 20.11.2023 г. 064/886319
 Полина Василева-Тодорова
НЕ
„УМБАЛ-Д-р Георги Странски“ ЕАД Плевен „Гръдна хирургия“ 1 21.10.2023 г. 20.11.2023 г. 064/886319
 Полина Василева-Тодорова
НЕ
„УМБАЛ-Д-р Георги Странски“ ЕАД Плевен „Лъчелечение“ 2 21.10.2023 г. 20.11.2023 г. 064/886319
 Полина Василева-Тодорова
НЕ

 

Информация за свободни длъжности за специализанти по клинични специалности – База за обучение – МБАЛ „АВИС МЕДИКА“ООД – гр. Плевен

  База за обучение Специалност Брой обявени свободни длъжности за специализанти Начална дата за подаване на документи Крайна дата за подаване на документи (ако няма такава, това изрично се посочва)                       Телефон за контакт                   (и евентуално лице за контакт) Мястото финансирано ли е от държавата                 (да/не)
1 МБАЛ“АВИС МЕДИКА“ООД –               гр. Плевен Акушерство и гинекология 3 09.10.2023 09.11.2023 0886/439989                                         Ангелина Георгиева не
2 МБАЛ“АВИС МЕДИКА“ООД –               гр. Плевен Образна диагностика 2 09.10.2023 09.11.2023 0886/439989                                         Ангелина Георгиева не
3 МБАЛ“АВИС МЕДИКА“ООД –               гр. Плевен Кардиология 1 09.10.2023 09.11.2023 0886/439989                                         Ангелина Георгиева не
4 МБАЛ“АВИС МЕДИКА“ООД –               гр. Плевен Гастроентерология 1 09.10.2023 09.11.2023 0886/439989                                         Ангелина Георгиева не
5 МБАЛ“АВИС МЕДИКА“ООД –               гр. Плевен Ортопедия и травматология 1 09.10.2023 09.11.2023 0886/439989                                         Ангелина Георгиева не

Информация за свободни длъжности за специализанти по клинични специалности „МБАЛ Сърце и Мозък“ЕАД

  База за обучение Специалност Брой обявени свободни длъжности за специализанти Начална дата за подаване на документи Крайна дата за подаване на документи                       Телефон за контакт (и евентуално лице за контакт) Мястото финансирано ли е от държавата (да/не)
1. „МБАЛ Сърце и Мозък“ЕАД Анестезиология и интензивно лечение 1 22.09.2023г 22.10.2023 Мариана Дечева 029603670 не
2 „МБАЛ Сърце и Мозък“ЕАД Образна диагностика 2 22.09.2023г 22.10.2023 Мариана Дечева 029603670 не
3 „МБАЛ Сърце и Мозък“ЕАД Акушерство и гинелкология 6 22.09.2023г 22.10.2023 Мариана Дечева 029603670 не
4 „МБАЛ Сърце и Мозък“ЕАД Пневмология и фтизиатрия 6 22.09.2023г 22.10.2023 Мариана Дечева 029603670 не
5 „МБАЛ Сърце и Мозък“ЕАД Медицинскаонкология 1 22.09.2023г 22.10.2023 Мариана Дечева 029603670 не
6 „МБАЛ Сърце и Мозък“ЕАД Ортопедия и травматология 1 22.09.2023г 22.10.2023 Мариана Дечева 029603670 не
7 „МБАЛ Сърце и Мозък“ЕАД Хирургия 1 22.09.2023г 22.10.2023 Мариана Дечева 029603670 не

Информация за свободни длъжности за специализанти по клинични специалности МБАЛ“АВИС МЕДИКА“ООД

  База за обучение Специалност Брой обявени свободни длъжности за специализанти Начална дата за подаване на документи Крайна дата за подаване на документи                       Телефон за контакт (и евентуално лице за контакт) Мястото финансирано ли е от държавата (да/не)
1. МБАЛ“АВИС МЕДИКА“ООД –               гр. Плевен Анестезиология и интензивно лечение 1 30.06.2023 30.7.2023 0886/439989                                         Ангелина Георгиева не

Информация за свободни длъжности за специализанти по клинични специалности „МБАЛ Сърце и Мозък“ЕАД

  База за обучение Специалност Брой обявени свободни длъжности за специализанти Начална дата за подаване на документи Крайна дата за подаване на документи                       Телефон за контакт (и евентуално лице за контакт) Мястото финансирано ли е от държавата (да/не)
1. „МБАЛ Сърце и Мозък“ЕАД Физик, медицинска и радиологична физика 3 09.06.2023г 09.07.2023г Мариана Дечева 029603670 не
2 „МБАЛ Сърце и Мозък“ЕАД Съдова хирургия 1 09.06.2023г 09.07.2023г Мариана Дечева 029603670 не

Информация за свободни длъжности за специализанти по клинични специалности „МБАЛ Сърце и Мозък“ЕАД

  База за обучение Специалност Брой обявени свободни длъжности за специализанти Начална дата за подаване на документи Крайна дата за подаване на документи                       Телефон за контакт (и евентуално лице за контакт) Мястото финансирано ли е от държавата (да/не)
1. „МБАЛ Сърце и Мозък“ЕАД Анестезиология и интензивно лечение 1 31.03.2023г 30.04.2023 Мариана Дечева 029603670 не
2 „МБАЛ Сърце и Мозък“ЕАД Образна диагностика 4 31.03.2023г 30.04.2023 Мариана Дечева 029603670 не
3 „МБАЛ Сърце и Мозък“ЕАД Неврохирургия 2 31.03.2023г 30.04.2023 Мариана Дечева 029603670 не
4 „МБАЛ Сърце и Мозък“ЕАД Гръдна хирургия 1 31.03.2023г 30.04.2023 Мариана Дечева 029603670 не
5 „МБАЛ Сърце и Мозък“ЕАД Съдова хирургия 1 31.03.2023г 30.04.2023 Мариана Дечева 029603670 не
6 „МБАЛ Сърце и Мозък“ЕАД Медицинска генетика 1 31.03.2023г 30.04.2023 Мариана Дечева 029603670 не
7 „МБАЛ Сърце и Мозък“ЕАД Кардиохирургия 2 31.03.2023г 30.04.2023 Мариана Дечева 029603670 не
8 „МБАЛ Сърце и Мозък“ЕАД Ортопедия и травматология 4 31.03.2023г 30.04.2023 Мариана Дечева 029603670 не
9 „МБАЛ Сърце и Мозък“ЕАД Хирургия 2 31.03.2023г 30.04.2023 Мариана Дечева 029603670 не

Информация за свободни длъжности за специализанти по клинични специалности „УМБАЛ Д-р Г.Старнски „ЕАД гр. Плевен

  База за обучение Специалност Брой обявени свободни длъжности за специализанти Начална дата за подаване на документи Крайна дата за подаване на документи                       Телефон за контакт (и евентуално лице за контакт) Мястото финансирано ли е от държавата (да/не)
1. „УМБАЛ Д-р Г.Старнски „ЕАД гр. Плевен Инфекциозни болести 1 25.03.2023 23.04.2023 064 886319 Полина Василева НЕ
2. „УМБАЛ Д-р Г.Старнски „ЕАД гр. Плевен Хирургия 1 25.03.2023 23.04.2023 064 886319 Полина Василева НЕ
3. „УМБАЛ Д-р Г.Старнски „ЕАД гр. Плевен Анестезиология и интензивно лечение 1 25.03.2023 23.04.2023 064 886319 Полина Василева НЕ
4 „УМБАЛ Д-р Г.Старнски „ЕАД гр. Плевен Медицинска сестра и/или фелдшер, специализант по специфични грижи за пациенти с онкологични заболявания 1 25.03.2023 23.04.2023 064 886319 Полина Василева НЕ

Свободни длъжности за следдипломно обучение с професионална квалификация по медицинска професия от професионално направление “ Здравни грижи“

  База за обучение Специалност Брой обявени свободни длъжности за специализанти Начална дата за подаване на документи Крайна дата за подаване на документи                       Телефон за контакт (и евентуално лице за контакт) Мястото финансирано ли е от държавата (да/не)
1. „МБАЛ Свети Панталеймон-Плевен“ ООД Операционна и превързочна техника 2 2.3.2023г 1 месец от публикуване на обявата Саша Ангелова- 0879488565 не

Свободни длъжности за специализанти по клинични специалности „МБАЛ Свети Панталеймон-Плевен“ ООД

Свободни длъжности за специализанти по клинични специалности „МБАЛ СЪРЦЕ И МОЗЪК“ ЕАД