Предложения на базите за обучение за места за специализанти, финансирани от държавата