Национална програма за подобряване на майчиното и детско здраве 2021-2030г.

Национална програма за подобряване на майчиното и детско здраве 2021-2030г.

План за действие

Дейности по лечебни заведения в област Плевен

Глухота и неонатален слухов скрининг

Гимнастика в средродовия период

Препоръки за здравословно хранене на децата от 1 до 7 години

Препоръки за здравословно хранене на децата от 3 до 6 години