Епидемичен взрив в Германия

Здравните власти в Германия публикуваха съобщение за регистрирани огнища в страната с епидемично разпространение на гастроентероколити, които много често водят  до усложнение с хемолитичен уремичен синдром /HUS/. научете повече

УКАЗАНИЕ ЗА ДИАГНОСТИКА И ПОВЕДЕНИЕ ПРИ БОЛНИ ОТ ХЕМОЛИТИЧНО-УРЕМИЧЕН СИНДРОМ (ХУС), ПРЕДИЗВИКАН ОТ EНТЕРОХЕМОРАГИЧНИ E. COLI 0104:H214  изтегли