Регистри

Posted on 15th февруари 2011 in Регистри

Регистър на обектите с обществено предназначение

РООП – активни обекти


На основание чл.41, ал.1 от Закона за лечебните заведения / изм. ДВ. Бр. 102 от 2018г., в сила от 01.04.2019г. / Регистърът на лечебните заведения за извънболнична помощ е публичен и се води в Изпълнителна агенция „Медицински надзор“


Регистър на лицата, практикуващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве


Регистър на издадените удостоверения за регистрация на дрогерия


Списък на обектите за бутилиране на натурални минерални, изворни и трапезни води


Регистър на издадените разрешения за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина


Лечебни заведения за болнична помощ


Списък на действащите аптеки на територията на област ПЛЕВЕН към 01.07.2020г.


Списък на лечебни заведения за извънболнична помощ, извършващи дейност по физикална и рехабилитационна медицина


Списък на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите в област Плевен


Списък на лечебни заведения за извънболнична помощ с втори адрес в Плевенска област