Курсове Медицински факултет – СОФИЯ

Posted on 31st май 2011 in Следдипломно обучение

Уведомяваме Ви,че разполагаме с  утвърденото от Декана на медицински факултет – София, ПЛАН – РАЗПИСАНИЕ НА  КУРСОВЕ И ИНДИВИДУАЛНО  ОБУЧЕНИЕ  ЗА СЛЕДДИПЛОМНА КВАЛИФИКАЦИЯ  НА ВИСШИТЕ МЕДИЦИНСКИ И НЕМЕДИЦИНСКИ  КАДРИ, които се предвиждат да бъдат проведени в Катедрите /Клиничните центрове/ на Медицински факултет  – СОФИЯ през 2012 година.

Тази година План-разписанието се разпространява безплатно.

Заявките за участие в обученията следва да бъдат коректно и изцяло попълнени с необходимата информация. Обръщаме внимание, че на всяка заявка трябва да бъде посочен,   телефон за обратна връзка с кандидата.Заявки с непълна и неточна информация няма да бъдат взети под внимание.

Моля, да бъдат подавани само заявки на кандидати, отговарящи на условията, посочени в плана за всеки курс поотделно.

След  разглеждане на План-разписанието  за 2012 г. и след съобразяване с необходимите изисквания, изпратете и попълнете форми на заявки № 3, 4 и 5. Обръщаме внимание, че Образец №5 е само за специализанти.

Вашите предложения изпратете в РЗИ – ул.”Данаил Попов” №18, ет.3 ,стая №6, в срок до 30.06.2011година.

Уведомяваме Ви, че след 01.06.2011 г., План-разписанието за 2012 г. ще бъде качено на Интернет-страницата на Медицински факултет – София, в раздел СДО. Там ще могат да бъдат намерени и образци на заявките за обучение. Електронният адрес на Медицински факултет – София е: medfac.mu-sofia.bg.

Допълнителна информация може да получите на тел.: 064/82 79 10, Т.Бошнакова.