Регистри

Posted on 15th февруари 2011 in Регистри

Регистър на обектите с обществено предназначение


Регистър на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите


Регистър на лицата, практикуващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве


Регистър на издадените удостоверения за регистрация на дрогерия


Регионален регистър на обектите за бутилиране на натурални минерални, изворни и трапезни води


Регистър на издадените разрешения за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина


Лечебни заведения за болнична помощ


Списък на действащите аптеки на територията на област ПЛЕВЕН към 31.03.2019г.


Списък на лечебни заведения за извънболнична помощ, извършващи дейност по физикална и рехабилитационна медицина