Конкурс за зачисляване за спец.”Обща медицина” и информация за незаетите места за специалности в МУ – Плевен

Posted on 3rd септември 2011 in Следдипломно обучение

На основание Наредба № 15/02.07.2008 г. за придобиване на специалност „Обща медицина” от общопрактикуващите лекари и Заповед №РД-21-06/22.06.2011г. на Министъра на здравеопазването за утвърждаване на места за специализанти по „Обща медицина” от общопрактикуващите лекари, § 28, ал.І от ПЗР на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 34 за повторен конкурс за незаетите места за 2011 г., от 19.08.2011 г. Медицински университет – Плевен започва прием на документи за зачисляване за специалност „Обща медицина” и специалност от номенклатурата на Наредба №34.

Документите се подават в Център за СДО и УБК при МУ – Плевен, ул. Св.Климент Охридски №1, Учебен ендоскопски телекомуникационен център, ет.1, в срок от 19.08.2011 г. до 21.09.2011 г., работно време  от 8:00 до 17:30ч. –  всеки работен ден и от 8:30 до 12:30ч. – празнични и почивни дни.

Срокът, посочен в §94 от ПЗР към закона за изменение и допълнение на Закона за здравето изтича на 02.06.2014 г.Това е срокът, в който общопрактикуващите лекари трябва да придобият специалност „Обща медицина”. Настоящата заповед на Министъра на здравеопазването следва да бъде последна заповед, по която общопрактикуващите лекари лекари ще могат да се запишат за обучение за придобиване на специалност „Обща медицина” по реда на Наредба №15.

изтегли