Извънреднна имунизационна кампания срещу полиомиелит

          Във връзка със Заповед № РД 28-117 от 13. 04. 2011г. на Министъра на здравеопазването от 26.04.2011г до 31.05.2011г  ще се проведе извънредна имунизационна кампания срещу полиомиелит на всички лица от 13 месечна до 7 годишна възраст, които нямат данни за проведени имунизации срещу полиомиелит или имат непълна имунизационна схема за възрастта,  нямат постоянна адресна регистрация.

          Имунизацията ще се извърши под ръководството на  РЗИ-Плевен, като в екипите освен служители на инспекцията, следва да се включат и медицински специалисти от здравните и лечебните заведения на територията на областта.

          Извънредната имунизация ще се проведе с една доза инактивирана полиомиелитна ваксина Имовакс полио.  Ваксината е съвместима с всички останали по ИК, включително с неспецифичен или специфичен имуноглобулини.  При съвпадение на извънредната имунизация с редовен прием по календарана петкомпонентна или четирикомпонентна ваксини, съдържащи инактивиран полиомиелитен вирус, имунизацията се отчита само като извънредна и лицето подлежи на поредния прием комбинирани ваксини.

          В тази връзка всички ОПЛ в срок до 20.04.2011г  да изготвят списъци на подлежащите за извънредната имунизация лица, с трите имена, ЕГН и населено място  Списъците да се представят в указания по-горе срок в РЗИ Плевен, отдел ПЕК на хартиен носител или на E-mail: riokozpek_pl@abv.bg

Писмо на МЗ

Заповед на МЗ