Международен ден без тютюнопушене, 16 ноември 2017

Posted on 14th ноември 2017 in Новини

Министерство на здравеопадването определя за 16.11.2017г. мото на кампанията да бъде: „Пушенето и ти“.

Трихинелоза

Posted on 7th ноември 2017 in Новини

СВЕДЕНИЕ ЗА ЗАБОЛЯЕМОСТТА ОТ ТРИХИНЕЛОЗА В БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА 2007-2016г.

Съобщение

Posted on 3rd ноември 2017 in Новини

Уведомително писмо до г-жа Мария Маринова Заркова

ПРОМЕНИ В НАРЕДБАТА ЗА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ЗАВЕРКА НА ЛИЧНА ЗДРАВНА КНИЖКА

Posted on 1st ноември 2017 in Новини

На вниманието на лицата, работещи в детските заведения, специализираните институции за деца и възрастни, водоснабдителните обекти, предприятията, които произвеждат или търгуват с храни, бръснарските, фризьорските и козметичните салони.

Наредба №15/2006г.

 

Конкурс за идейни проекти по Национална програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014 – 2020 г.

Posted on 16th октомври 2017 in Новини

РЗИ – Плевен обявява конкурс за идейни проекти по Национална програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014 – 2020 г. с фактори: тютюнопушене, хранене, физическа активност.

 

Към кого е насочен конкурса: ученици от начален, основен и гимназиален етап на обучение.

Участие в конкурса

Кандидатстването в конкурса се осъществява на следните етапи:

 1. Разработване на иновативна идея /проект/.

/на този етап кандидатите се подготвят, попълват и изпращат формуляр за участие/

 1. Преглед и оценка на постъпилите проекти.
 2. Представяне на проектите и класиране.
 3. Финал на конкурса.

Критериите за оценка на представените проекти са ефективност, креативност, приложимост на идеята, структуриране на предложението и представяне.

Оценяване и логистична подкрепа на одобрените проекти.

Формуляр за участие

Формуляр за отчитане


 

РЗИ – Плевен извършва имунизиране с ваксини срещу грип за сезон 2017/2018г.

Posted on 11th октомври 2017 in Новини

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – ПЛЕВЕН

ИМУНИЗАЦИОНЕН КАБИНЕТ

РЗИ – Плевен извършва имунизиране с ваксини срещу грип за сезон 2017/2018г.

 

“Инфлувак”  –       цена  7.90 лв.

Цена на манипулацията –   2.00 лв.

Общо:     9.90 лв.

 • считано от 18.10.2017г., поради изчерпване на количествата,   имунизацията с ваксина „Инфлувак“ е преустановена. Продължава имунизирането с ваксина “Ваксигрип Тетра”.

“Ваксигрип Тетра” –     цена  19.80 лв.

Цена на манипулацията –   2.00 лв.

Общо:     21.80 лв.

 

Работно време на кабинета

От 9.00 ч. до 16ч.

почивка от 12.00 до 12.30 ч.

телефон за връзка – 064/ 823-759

РЗИ – Плевен, ет.III, к-т № 306

ВАЖНО!!! От 30.10.2017г. РЗИ – Плевен преустановява имунизирането с противогрипни ваксини.

Конкурс за заемане на една щатна длъжност „младши експерт“ в дирекция „Надзор на заразните болести“, отдел „Медицински изследвания“

Posted on 5th октомври 2017 in Конкурси, Новини

Заповед

Обявление

Заявление за участие

Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС

Списък на допуснатите кандидати за длъжността „младши експерт“ в дирекция „Надзор на заразните болести“, отдел „Медицински изследвания“

 

НА ВНИМАНИЕТО НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ

 

П О К А Н А

 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Регионална здравна инспекция – Плевен поканва лечебни заведения, регистрирани по реда на ЗЛЗ, за участие в процедура за избор на изпълнител за сключване на договор за извършване не по-малко от 500 флуорографски изследвания на здравно неосигурени лица от ромски произход и на такива със затруднен достъп до лечебни заведения в населени места от област Плевен.

Изследванията ще се извършват в изпълнение на дейности за 2017г от Плана за действие за периода 2015-2020 г. за изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020г., приоритет „Здравеопазване“, приет с решение на МС № 355/2016г. За изпълнение на посочените изследвания ще бъде предоставен мобилен медицински кабинет. Изпълнението на изследванията следва да приключи  в срок до 20 ноември 2017г.

Необходимите документи за участие в процедурата за избор на изпълнител могат да се изтеглят тук:

 1. Оферта /по образец/.
 2. Списък на експерти, квалифицирани за извършване на дейността.
 3. Проект на договор.

Срокът за подаване на необходимите документи за участие в процедурата за избор на изпълнител по договора  е до 10.00 ч. на 09.10.2017 г.

На вниманието на потребителите на административни услуги

Posted on 31st август 2017 in Новини

Уведомяваме Ви, че считано от 30.08.2017г. таксите за заявените административни услуги в РЗИ – Плевен могат да бъдат заплатени с банкова карта чрез ПОС терминално устройство на касата на инспекцията.

Превантивни дейности сред рискови групи в изпълнение на Националната програма за превенция и контрол на ХИВ и сексуално предавани инфекции /СПИ/ в Република България за периода 2017-2020г.

Posted on 30th август 2017 in Новини

Към РЗИ – Плевен функционира от 2003г. Кабинет за анонимно и безплатно консултиране и изследване за ХИВ/СПИН /КАБКИС/. В КАБКИС се предоставя възможност на желаещите да узнаят своя ХИВ статус при спазване на следните принципи:

 • анонимност – личните данни на клиента и резултатите от теста остават поверителни;
 • доброволност – изследването за СПИН е по желание;
 • конфиденциалност – всички данни за клиента, резултатите от теста и споделената информация остават поверителни;
 • безплатно.

Кабинетът се намира в гр. Плевен в сградата на РЗИ, ул. Княз Александър Батенберг І № 7, ет.3, к-т 307. Работното време е от 9.00ч. до 12.00ч. и от 12.30ч. до 17.00ч. С цел осигуряване на по-голяма достъпност на предлаганите услуги е осигурен мобилен кабинет за работа на терен.

Във връзка с изпълнение на Национална програма за превенция и контрол на ХИВ и СПИ в Република България за периода 2017-2020г., от 21.08.-30.11.2017г. РЗИ – Плевен, съвместно с представители на Фондация „Социални и здравни алтернативи“ – гр. Плевен ще предоставят дейности на терен. Дейностите са по „Приоритетна област 1. Превенция на ХИВ и сексуално предавани инфекции сред рисковите групи“:

 • лица, инжекционно употребяващи наркотици /ИУН/;
 • мъже, които правят секс с мъже /МСМ/.

Целта е ограничаване на разпространението на ХИВ и СПИ чрез:

 • промоция на здраве и здравословен начин на живот сред рисковите групи, разпространение и промоция на здравно-образователни информационни материали и предоставяне на кондоми;
 • пред и следтестово консултиране и изследване за ХИВ и сифилис.

Изследването за ХИВ ще се извършва на място с бързи тестове. Взетите кръвни проби за сифилис ще се изследват в отдел МИ на РЗИ – Плевен.

За достигане до местата за работата на терен е осигурен мобилен медицински кабинет /ММК/.

Изпълнението на дейностите е съгласно предварително изготвен график за работа на терен, съгласуван с РЗИ – Плевен.