Превантивни дейности сред рискови групи в изпълнение на Националната програма за превенция и контрол на ХИВ и сексуално предавани инфекции /СПИ/ в Република България за периода 2017-2020г.

Posted on 30th август 2017 in Новини

Към РЗИ – Плевен функционира от 2003г. Кабинет за анонимно и безплатно консултиране и изследване за ХИВ/СПИН /КАБКИС/. В КАБКИС се предоставя възможност на желаещите да узнаят своя ХИВ статус при спазване на следните принципи:

 • анонимност – личните данни на клиента и резултатите от теста остават поверителни;
 • доброволност – изследването за СПИН е по желание;
 • конфиденциалност – всички данни за клиента, резултатите от теста и споделената информация остават поверителни;
 • безплатно.

Кабинетът се намира в гр. Плевен в сградата на РЗИ, ул. Княз Александър Батенберг І № 7, ет.3, к-т 307. Работното време е от 9.00ч. до 12.00ч. и от 12.30ч. до 17.00ч. С цел осигуряване на по-голяма достъпност на предлаганите услуги е осигурен мобилен кабинет за работа на терен.

Във връзка с изпълнение на Национална програма за превенция и контрол на ХИВ и СПИ в Република България за периода 2017-2020г., от 21.08.-30.11.2017г. РЗИ – Плевен, съвместно с представители на Фондация „Социални и здравни алтернативи“ – гр. Плевен ще предоставят дейности на терен. Дейностите са по „Приоритетна област 1. Превенция на ХИВ и сексуално предавани инфекции сред рисковите групи“:

 • лица, инжекционно употребяващи наркотици /ИУН/;
 • мъже, които правят секс с мъже /МСМ/.

Целта е ограничаване на разпространението на ХИВ и СПИ чрез:

 • промоция на здраве и здравословен начин на живот сред рисковите групи, разпространение и промоция на здравно-образователни информационни материали и предоставяне на кондоми;
 • пред и следтестово консултиране и изследване за ХИВ и сифилис.

Изследването за ХИВ ще се извършва на място с бързи тестове. Взетите кръвни проби за сифилис ще се изследват в отдел МИ на РЗИ – Плевен.

За достигане до местата за работата на терен е осигурен мобилен медицински кабинет /ММК/.

Изпълнението на дейностите е съгласно предварително изготвен график за работа на терен, съгласуван с РЗИ – Плевен.

 

На вниманието на директорите на училищата в област Плевен

Posted on 30th август 2017 in Новини

Наредба №10/2014г. на МЗ за здраните изисквания за съставяне и оценка на седмичните учебни разписания е изменена и допълнена от 18.04.2017г. и влиза в сила за новата учебна година.

На вниманието на ОПЛ

Уважаеми колеги,

На основание чл.7, ал.1 и ал. 2 от ЗЗД  ОПЛ  имат задължение да съдействат на органите за закрила на детето,  относно деца, които са в рискова ситуация, включително случаи на ранни раждания и бременности от малолетни/непълнолетни момичета.

С оглед на гореизложеното предоставям информация за телефон, имейл и адрес на Дирекция „Соц. Подпомагане“ –  Плевен /за общините Плевен и Пордим/ за уведомяване, както следва:

 • Адрес: гр. Плевен, пл. „Иван Миндиликов“ № 8, ет.2;
 • Телефон на отдел „Закрила на детето“: 064/ 88 27 32;
 • Имейл: dsp-pleven@asp.government.bg

Съобщение

Posted on 13th юли 2017 in Новини

На вниманието на Иван Христов Галишки

План разписание МУ-София

Posted on 16th юни 2017 in Новини

РЗИ – Плевен разполага с утвърденото ПЛАН – РАЗПИСАНИЕ на курсове и индивидуално обучение за следдипломна квалификация на висшите медицински  и немедицински кадри през 2018 година от МУ – СОФИЯ. Уведомяваме ви, че План-разписанието за 2018 г. е качено на Интернет-страницата на Медицински факултет в раздел СДО. Електронният адрес на МФ-София е: medfac.mu-sofia.bg. На основание заповед № 685/01.10.2012 г. в сила от 01.10.2012 г. е определена такса за право за участие, в размер на 30 лв., за тематични курсове и индивидуално обучение.

-такса за тематични лекционни курсове – 15 лв. на учебен ден
-такса за тематични курсове с практическа насоченост или използване на апаратура – 30 лв. на учебен ден
-индивидуално теоретично обучение – 15 лв. на учебен ден
-индивидуално обучение с практическа насоченост или  използване на апаратура –
30 лв. на учебен ден
-такса за тематични лекционни курсове за чужденци, които не са граждани на  държави от ЕС или ЕИП – 30 лв. на учебен ден
-такса за тематични курсове с практическа насоченост или използване на апаратура, за чужденци, които не са граждани на държави от  ЕС или ЕИП – 60 лв. на учебен ден
-индивидуално теоретично обучение на чужденци, които не са граждани на държави от ЕС или ЕИП – 30 лв. на учебен ден
-индивидуално обучение с практическа насоченост или използване на апаратура на чужденци, които не са граждани на държави от  ЕС или ЕИП –60 лв. на учебен ден

 

Таксите могат да претърпят промяна.

За безплатните обучения се заплаща еднократно такса участие и такса за издаване на удостоверение.

План-разписанието и образците за заявките за участие, може да намерите в РЗИ – Плевен, Дирекция „Медицински дейности“ – ул. Данаил Попов №18, ет.3, стая №7. Срок за подаване на заявките – 28.07.2017 г. Допълнителна информация може да получите на тел.: 0879 398 005.

Започва потенциално маларийния сезон за България

Posted on 16th май 2017 in Новини

Във връзка със засиления мигрантски поток към Република България и зачестилите пътувания на българи към райони с повишен риск от заразяване с малария на страницата на НЦЗПБ, отдел „Паразитология и тропическа медицина“ е публикувана актуализирана таблица за разпространение на маларията, рискът от заразяване, резистентност и препоръки за химиопрофилактика (по СЗО 2015г.).

Световен ден за борба с хипертонията ‘2017

Posted on 16th май 2017 in Новини

 

 

Съобщение до медиите

 

Национална кампания „Артериалната хипертония като основен рисков фактор за предсърдно мъждене“

София, Пловдив, Варна, Русе, Стара Загора, Бургас, Плевен, Благоевград, Търговище, Хасково и Добрич

Конкурс за заемане на една щатна длъжност „главен експерт“ в дирекция „Лабораторни изследвания“

Posted on 26th април 2017 in Конкурси, Новини

Заповед

Обявление

Заявление за участие

Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС

Списък на допуснатите кандидати за длъжността „главен експерт“ в дирекция „Лабораторни изследвания“

Списък на недопуснатите кандидати за длъжността „главен експерт“ в дирекция „Лабораторни изследвания“

 

Конкурс за заемане на една щатна длъжност „младши експерт“ в дирекция „Надзор на заразните болести“, отдел „Медицински изследвания“

Posted on 26th април 2017 in Конкурси, Новини

Заповед

Обявление

Заявление за участие

Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС

Конкурс за заемане на една щатна длъжност „главен инспектор“ в дирекция „Обществено здраве“, отдел „Държавен здравен контрол“

Posted on 26th април 2017 in Конкурси, Новини

Заповед

Обявление

Заявление за участие

Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС

Списък на допуснатите кандидати за длъжността „главен инспектор“ в дирекция „Обществено здраве“, отдел „Държавен здравен контрол“