План разписание МУ-София

Posted on 30th май 2018 in Новини

РЗИ разполага с утвърденото ПЛАН – РАЗПИСАНИЕ на курсове и индивидуално обучение за следдипломна квалификация на висшите медицински  и немедицински кадри през 2019 година от МУ – СОФИЯ. Уведомяваме ви, че План-разписанието за 2019 г. е качено на Интернет-страницата на Медицински факултет в раздел СДО. Електронният адрес на МФ-София е: medfac.mu-sofia.bg. На основание заповед № 685/01.10.2012 г. в сила от 01.10.2012 г. е определена такса за право за участие, в размер на 30 лв., за тематични курсове и индивидуално обучение.

-такса за тематични лекционни курсове – 15 лв. на учебен ден

-такса за тематични курсове с практическа насоченост или използване на апаратура – 30 лв. на учебен ден

-индивидуално теоретично обучение – 15 лв. на учебен ден

-индивидуално обучение с практическа насоченост или  използване на апаратура –

30 лв. на учебен ден

-такса за тематични лекционни курсове за чужденци, които не са граждани на  държави от ЕС или ЕИП – 30 лв. на учебен ден

-такса за тематични курсове с практическа насоченост или използване на апаратура, за чужденци, които не са граждани на държави от  ЕС или ЕИП – 60 лв. на учебен ден

-индивидуално теоретично обучение на чужденци, които не са граждани на държави от ЕС или ЕИП – 30 лв. на учебен ден

-индивидуално обучение с практическа насоченост или използване на апаратура на чужденци, които не са граждани на държави от  ЕС или ЕИП –60 лв. на учебен ден

Таксите могат да претърпят промяна.

За безплатните обучения се заплаща еднократно такса участие и такса за издаване на удостоверение.

План-разписанието и образците за заявките за участие, може да намерите в РЗИ, Дирекция Медицински дейности – ул.”Данаил Попов” №18, ет.3, стая №7. Краен срок за подаване на заявките – 31.07.2018 г. Допълнителна информация може да получите на тел.: 0879 398 005.

Поведение при необичайно горещо време

Posted on 30th май 2018 in Новини

Темата за необичайно горещото време и неблагоприятното му отражение върху човешкото здраве е много актуална, както предвид предстоящия летен сезон, така и на фона на наблюдаваните пред последните десетилетия изменения на климата.

 

Горещите вълни – тихият убиец

 

Промените в климата – заплаха за здравето на човека

 

 

31 май – Световен ден без тютюн

Posted on 21st май 2018 in Новини

За 2018 г. темата за Световния ден без тютюн, определена от СЗО е „Тютюн и сърдечни заболявания“. СЗО приканва държавите-членки да ускорят усилията за контрол на тютюна, което ще подпомогне за предпазване здравето на обществото от вредите, причинени от употребата на тютюн и за намаляване на сърдечно-съдови заболявания, включително инсулт.

Целта на кампанията, която СЗО поставя през 2018г., е да се подчертаят взаимодействията между употребата на тютюневи изделия и сърдечно-съдовите заболявания. В световен мащаб от сърдечно-съдовите заболявания умират повече хора, отколкото всяка друга причина за смърт, а употребата на тютюн и излагането на тютюнев дим допринасят за приблизително 12 % от всички смъртни случаи от сърдечни заболявания.

За повече информация, може да ползвате интернет страницата на СЗО на адрес:

http://www.who.int/campaigns/no-tobacco-day/2018/event/en/

17 МАЙ – СВЕТОВЕН ДЕН НА ХИПЕРТОНИЯТА

Posted on 11th май 2018 in Новини

На 17 май 2018г., от 11 до 18ч., в градовете София, Пловдив, Варна, Бургас, Плевен, Стара Загора, Русе, Велико Търново, Хасково, Благоевград и Кърджали на публични места ще бъдат разположени пунктове, където гражданите ще се информират по проблемите на хипертонията с възможност за квалифицирани консултации за хипертоници; ще получат книжки с нормите на поведение при АХ, също и методични указания за поведение при деца и подрастващи с АХ; ще бъдат направени тестове за оценка на информираността с награди; ще се измерва тегло и кръвно налягане на желаещите с електронни апарати, снабдени с Afib-технология за откриване на ПМ, без ЕКГ.

 

Информация

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Posted on 10th май 2018 in Новини

На 14.05.2018 г., понеделник, в Регионална здравна инспекция – Плевен ще бъде изнесена лекция на тема „Имунизации“ от д-р Ангел Кунчев, главен държавен здравен инспектор.

Лекцията ще се състои от 14.00 ч. в Зала III етаж на инспекцията.

 

Д-р Кунчев: Правото на детето на здраве стои над правото на майката на избор.

Среща на д-р Ангел Кунчев, главен държавен здравен инспектор, с лекари, медицински специалисти, преподаватели и студенти от МУ, родители и медии се проведе на 14.05. от 14 часа в РЗИ – Плевен относно значимостта на имунизациите.

Целта е имунизационния календар да се изпълнява на 95% и повече. По думите на главния държавен здравен инспектор, процентът на изпълнение на имунизационния календар в България не е лош, но може да бъде и по-добър.

Д-р Кунчев очерта две групи родители, с които има проблеми при изпълнение на имунизационния календар. По думите му едната група родители, традиционно е от ромската общност. Голяма част от родителите не са здравно осигурени и съответно не са избрали личен лекар на детето си. Много от тях работят през летния сезон в чужбина и децата им не могат да бъдат открити. Втората група е на „много активните, но малобройни антиваксинални групи  от родители“ в социалните мрежи, които се позовават на неточна или направо лъжлива информация. Тези движения нямат кой знае каква почва в България, но създават впечатление за многобройност.

Д-р Кунчев коментира, че не би следвало детето да бъде лишавано от имунизация и даде за пример Словения, където Върховният съд се е произнесъл, че правото на детето на здраве стои над правото на майката на избор.

Ситуацията в България продължава да е доста напрегната, най-вече по отношение на морбили. Ако в България се възприеме доброволната система на имунизации като в Швеция, това ще доведе до катастрофа в рамките на две-три години, защото ще се натрупа контингент от неимунизирани деца. След това ще има последствия като при съседите-епидемия от морбили в Румъния, Сърбия и Гърция. Идеята е това да не се допусне при нас.

 

10-ти май – Световен ден за двигателна активност

Posted on 9th май 2018 in Новини


 

Спорт за мен

 

Най-подходящият спорт

 

Животът изисква движение!

 

Стартиране на Европейска имунизационна седмица в периода 23-29.04.2018 г.

Posted on 24th април 2018 in Новини

И през тази година, в периода 23-29 април, отново ще се проведе Европейска имунизационна седмица за повишаване на обществената осведоменост за значението на имунизациите за здравето и благоденствието на всеки един. Основната цел на имунизационната седмица е повишаването на имунизационния обхват в страните чрез повишаване на информираността сред родители, здравни работници, медии. Фокусът на седмицата е насочен към имунизацията като лично право и споделена отговорност за намаляване на неимунизираните лица и премахването на имунизационните „джобове“.

Европейска имунизационна седмица 23-29.04.2018г.

Във връзка с провеждане на Европейска имунизационна седмица в периода 23-29.04.2018 г., предоставяме информационни материали от Министерство на здравеопазването

Ваксините – ефективен инструмент

Ваксините действат

Въпроси и отговори за имунизациите

Глобално имунизационно покритие

Митове и факти за имунизациите

Рискове, свързани с ваксина, заболяване, лечение

 

План разписание Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ – Сърдечно-съдов център София

Posted on 3rd април 2018 in Новини

РЗИ разполага с план-разписанието на Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ – Сърдечно-съдов център за продължаващо обучение на висшите медицински специалисти и професионалисти по здравни грижи през 2018 година.

За участие в курсовете трябва да се подават само заявки на кандидати, отговарящи на условията, посочени в плана за всеки курс поотделно. Програмата за 2018 г. може да намерите в РЗИ – Плевен– ул. Данаил Попов №18, ет.3, стая №7, както и на Интернет-страницата на Аджибадем Сити Клиник – Сърдечно-съдов център в рубриката „За нас“ – раздел Учебен отдел. Електронният адрес е: www.acibademcityclinic.bg. На този адрес могат да бъдат намерени и образци на заявките за обучение.

Допълнителна информация може да се получи на тел.02/960 4947; 0895 584 445 – г-жа Аделина Викторова, e-mail : Adelina.Viktorova@acibademcityclinic.bg

24-ти март – Световен ден за борба с туберкулозата

Posted on 21st март 2018 in Новини

Световната здравна организация насочи вниманието на правителствата и гражданското общество за обединяване на усилията за постигане на стратегията за края на епидемията от туберкулоза, включително действия за справяне със стигмата, дискриминацията, маргинализация и преодоляване на пречките за достъп до здравни грижи.

 

Информация за туберкулозата

Туберкулоза, рискови фактори и предпазване

План разписание МУ – Плевен

Posted on 15th март 2018 in Новини

Уведомяваме Ви, че е утвърдено ПЛАН – РАЗПИСАНИЕ на курсовете за следдипломна квалификация и индивидуално обучение на висшите медицински кадри, които се предвижда да бъдат проведени през 2018 година от МУ – ПЛЕВЕН.

Индивидуално обучение – 12лв. на 1 учебен ден

Индивидуално обучение /с апаратура и консумативи/ – 30 лв. на 1 учебен ден

Тематични курсове /теоретични/ – 15 лв. на 1чебен ден

Тематични курсове /с апаратура и консумативи/ – 40-60 лв.на 1 учебен ден

Програмата за 2018 г. може да намерите в РЗИ – Плевен, ул. Данаил Попов №18, ет.3, стая №7 и на Интернет-страницата на МУ – Плевен в раздел СДО.

Електронният адрес е: www.mu-pleven.bg

Справки за подаване на заявки3 месеца преди началото на курса.

Адрес за заявки и информация:

5800 Плевен, ул. Св.Климент Охридски №1, Център за СДО

Тел. 064/884-148

064/884-166