Конкурс за заемане на една щатна длъжност „главен инспектор“ в дирекция „Обществено здраве“, отдел „Държавен здравен контрол“

Posted on 26th април 2017 in Конкурси, Новини

Заповед

Обявление

Заявление за участие

Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС

Списък на допуснатите кандидати за длъжността „главен инспектор“ в дирекция „Обществено здраве“, отдел „Държавен здравен контрол“

 

Препоръки за здравословно хранене

Posted on 25th април 2017 in Новини

Резултат с изображение за здравословно храненеПрактически съвети

Ползи и вреди за здравето от солта

Причини и профилактика на хипертонията

Спрете цигарите и спечелете!

На вниманието на гражданите

Posted on 4th април 2017 in Новини

Морбили

Световен ден за борба с туберкулозата – 24.03.2017г.

Posted on 20th март 2017 in Новини

Епидемиологични данни за туберкулозата

Слушай Мечо Пух

Всеки може да се зарази, но тубуркулозата е лечима, ако се открие навреме!

Какво знаеш за тубуркулозата?

Какво значи да си инфектиран с туберкулоза?

 

„ЗАЩО ХАБИМ ВОДАТА?“

Posted on 20th март 2017 in Новини

Световният ден на водата World Water Day се отбелязва на 22 март и е насочен към привличане на вниманието върху важността на водата и нейното опазване. Денят се чества официално от 1993 г., като ежегодно се организират прояви в цял свят, посветени на водата. На тази дата правителства и международни организации потвърждават, че чистата вода е живот и нашият живот зависи от това, как защитаваме качеството на водата.

През 2017 година темата е посветена на отпадъчните води и кампанията „Защо хабим водата?“ е насочена към послания за намаляване на количество отпадъчни води и възможността за оползотворяването им.

Проявите са в подкрепа на подцел 6.3 (SDG 6.3) от Целите за устойчиво развитие (Sustainable Development Goal), съгласно която до 2030 година трябва да „подобрим качеството на водата чрез намаляване на замърсяването, ликвидиране на изхвърлянето на отпадъци и намаляване до минимум на отделянето на опасни химични вещества и материали, намаляване наполовина дела на непречистените отпадъчни води и значително увеличаване на рециклирането и безопасното повторно използване на водата в световен мащаб“.

 За повече подробности: http://www.worldwaterday.org

 

КАК МОЖЕ ДА ИЗПОЛЗВАМЕ РАЗУМНО ВОДАТА, БЕЗ ДА Я ХАБИМ?

 

ТЕСТ: ПОЛЗВАМЕ ЛИ ВОДАТА РАЗУМНО?

На вниманието на всички лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ

Писмо на МЗ №16-00-18/14.03.2017г., относно мерки за недопускане разпространението на морбили на територията на страната.

Конкурс за заемане на 2 щатни длъжности „инспектор“ в отдел „Противоепидемичен контрол“, дирекция „Надзор на заразните болести“

Posted on 21st февруари 2017 in Конкурси, Новини

Заповед

Обявление

Заявление за участие

Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС

Списък на допуснатите кандидати за длъжността „инспектор“ в дирекция „Надзор на заразните болести“, отдел „Противоепидемичен контрол“

Списък на недопуснатите кандидати за длъжността „инспектор“ в дирекция „Надзор на заразните болести“, отдел „Противоепидемичен контрол“

 

 

План разписание МБАЛ Токуда Болница София

Posted on 14th февруари 2017 in Новини, Обучение

РЗИ разполага с утвърдената Програма на курсове за продължаващо обучение: тематични курсове и индивидуално обучение за лекари, професионалисти по здравни грижи и фармацевти през 2017 г. в МБАЛ „Токуда Болница София”ЕАД. За участие в курсовете за следдипломно и продължаващо обучение се подава заявка по образец. Програмата за 2016 г. може да намерите в РЗИ – ул. „Данаил Попов” №18,ет.3,стая №7, както и на Интернет-страницата на МБАЛ „Токуда Болница София” АД в раздел „Учебна дейност”. Електронният адрес е: www.tokudabolnica.bg . На този адрес могат да бъдат намерени и образци на заявките за обучение.

Адрес за заявки и информация

Дирекция„Научна и учебна дейност”

МБАЛ„Токуда Болница София” ЕАД

бул.„Никола Вапцаров” 51Б, 1407 София

Тел.02/403-42-21, 403-42-28

zromanska@tokudabolnica.bg

pstancheva@tokudabolnica.bg

Национална анти-СПИН кампания по повод”Свети Валентин – Ден на влюбените”, 14февруари 2017г.

Posted on 9th февруари 2017 in Новини

Планираните дейности на РЗИ-Плевен относно провеждането на Национална анти-СПИН кампания – 14 февруари, ден на влюбените са следните:

            1.Изнасяне на КАБКИС на терен на 13.02.2017г. в Гимназия за преподаване на чужди езици – Плевен от 10ч. до 12ч.

            2.Изнасяне на КАБКИС на терен на 14.02.2017г. в Професионална  гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване и Професионална гимназия по електроника и химични технологии, гр. Плевен от 10ч. до 14ч.

            3.Разпространяване на информационни материали и презервативи в училищата в гр.Плевен.

На вниманието на лица, които пътуват за страни или райони, за които се изисква задължителна имунизация срещу жълта треска

Posted on 7th февруари 2017 in Новини

Уведомяваме Ви, че съгласно Заповед на МЗ №РД-01-411/14.12.2016г. от 08.02.2017г. в имунизационния кабинет на РЗИ – Плевен, гр. Плевен, ул. Княз Александър Батенберг І №7, к-т 306 се извършва имунизация срещу жълта треска. Ваксинацията се извършва след предварително записване на телефон 064 823759 или на място в имунизационния кабинет.