НА ВНИМАНИЕТО НА РК на БЛС, РК на БЗС, ВСИЧКИ ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ, КМЕТОВЕ НА ОБЩИНИ

Posted on 27th март 2020 in Новини

Уведомявам Ви, че имате възможност да закупите от „Бул Био-НЦЗПБ“ ЕООД маски за обща употреба, ръкавици, защита за очи- шлем и калцуни.

Контакти на фирма „Бул Био-НЦЗПБ“ ЕООД:

Гр София 1504, бул. „Янко Сакъзов“ №26

Тел.: 02 944 61 91

Факс: 02 943 34 55

E-mail: bulbio@bulbio.com

За поръчки през сайта, моля ползвайте e-mail: plasment@bulbio.com

Актуална информация за COVID-19 към 26.03.2020г.

Posted on 26th март 2020 in Новини

Заповед №РД-01-152/25.03.2020г. за изменение на Заповед №РД-01-127/16.03.2020г., изменение и допълнение на Заповед №РД-01-133/18.03.2020г., Заповед №РД-01-137/18.03.2020г. и Заповед №РД-01-149/25.03.2020г.

Заповед №РД-01-154/26.03.2020г. за изменение на Заповед №РД-01-124/13.03.2020г., изменена и допълнена със Заповед №РД-01-131/17.03.2020г., Заповед №РД-01-139/19.03.2020г. и Заповед №РД-01-144/22.03.2020г.

Заповед №РД-01-158/26.03.2020г. за изменение и допълнение на Заповед №РД-01-130/17.03.2020г., изменена и допълнена със Заповед № РД-01-140/19.03.2020г.

Епидемия от ново заболяване причинено от коронавирус (COVID-19)

Posted on 26th март 2020 in Новини

Информация за гражданите, които трябва да бъдат освидетелствани или преосвидетелствани от ТЕЛК (териториална експертна лекарска комисия)

Posted on 26th март 2020 in Новини
  • ТЕЛК могат да вземат решение само по документи, без преглед на място. Това означава, че ако човек не се яви на насрочената дата пред ТЕЛК, комисиите имат правото да вземат решение само по документи.
  • Министерството на здравеопазването е изпратило изрично указание, в условията на въведеното у нас извънредно положение, всички ТЕЛК да се произнасят само по медицинската документация на лицата, без да изискват явяването за преглед (когато това е приложимо).
  • На председателите на ТЕЛК е препоръчано своевременно да уведомяват лицата, че ТЕЛК ще се произнася само по документи, т.е. че не е необходимо да се явяват за преглед пред комисиите.
  • В случаите, в които гражданите трябва да изпратят допълнителни изследвания и консултации и това е неизбежно, ТЕЛК следва да уведомят съответните лица писмено, с известия за доставка на писмото.
  • Експертните решения на ТЕЛК и НЕЛК, чиито срок изтича по време на извънредното положение, продължават действието си до два месеца след отмяната на извънредното положение. Това е записано в обнародвания днес Закон за извънредното положение.
  • По този начин пациентите и лекарите биват улеснени, а успоредно с това ще се избегне струпването на много хора на едно място в условията на разпространението на коронавирусната инфекция.
  • Извънредното положение в момента е обявено от 13 март до 13 април.

АЛГОРИТЪМ ЗА ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ЛИЦА С ДОКАЗАНА КОРОВАВИРУСНА ИНФЕКЦИ, УСТАНОВЕН В ЛЕЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ ЗА ИЗЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ

Posted on 23rd март 2020 in Новини

1. При лица, без клинични данни за инфекция с потвърдено лабораторно изследване за SARS –CoV-2 личният лекар налага 14-дневен карантинен период в дома, ежедневно наблюдение и термометриране. След изтичане на периода и липса на симптоматика медицинското наблюдение отпада.

2. Усложнените случаи на дихателни инфекции се насочват към определените за лечение на коронавирусна инфекция лечебни заведения, съобразно здравен статус, възраст и епидемиологична анамнеза.

3. Уведомява се веднага устно дежурен епидемиолог от РЗИ-Плевен на дежурен телефон 0879 125 264 и писмено с бързо известие /сканирано на е-mail rzi@rzi-pleven.com / в рамките на 24 часа.

4. Искането за хоспитализацията на усложнените пациенти се подава на Национална система 112 от личния лекар.

5. Лица с данни за контакт с доказано болен от коронавирус или завръщащи се от зони с епидемично разпространение на COVID-19 се подлагат на 14-днеевно наблюдение и изолация.

* Приложеният Алгоритъм ще се актуализира при промяна в указанията на Националния оперативен щаб

АЛГОРИТЪМ ЗА ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ЛИЦА С ДОКАЗАНА КОРОВАВИРУСНА ИНФЕКЦИ, УСТАНОВЕН В ЛЕЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ ЗА БОЛНИЧНА ПОМОЩ

Posted on 23rd март 2020 in Новини

При поява на клинични данни за остра респираторна инфекция при хоспитализиран пациент, следва:

  • Изолиране на пациента, според възможностите /в самостоятелна стая/.
  • Пробонабиране на изследване за коронавирус и транспортиране на пробите до лабораторията на НЦЗПБ и ВМА МБАЛ – София се извършва от лечебното заведение.
  • Изготвяне на пълна епидемиологична анамнеза от лекуващия лекар.

При потвърдено лабораторно изследване за SARS-CoV-2 веднага: изтегли

* Приложеният Алгоритъм ще се актуализира при промяна в указанията на Националния оперативен щаб

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ОПЛ/ДКЦ/МЦ/АПТЕКИ/МБАЛ

Posted on 20th март 2020 in Новини

Актуална информация за COVID-19 към 20.03.2020г.

Posted on 20th март 2020 in Новини

Изменение и допълнение на Заповед №РД-01-130/17.03.2020г. Заповед №РД-01-140/19.03.2020г.

Актуална информация за COVID-19 към 19.03.2020г.

Posted on 19th март 2020 in Новини

Временно забранявам влизането на територията на Република България, считано от 0,00 часа на 20.03.2020г. до 17.04.2020г. включително, на всички граждани от трети страни през всички гранични пунктове и с каквито и да са транспортни средства, включително въздухоплавателни, морски, железопътни и шосейни. Заповед №РД-01-138/19.03.2020г.

Изменение на Заповед №РД-01-124/13.03.2020г., допълнена със Заповед №РД-01-131/17.03.2020г. Заповед №РД-01-139/19.03.2020г.

Актуална информация за COVID-19 към 18.03.2020г.

Posted on 18th март 2020 in Новини

Временно се забранява влизането на територията на Република България, считано от 00.00 часа на 18.03.2020 г. на граждани на Китайската народна република, Ислямска република Иран, Банлгадеш, Република Индия, Република Малдиви, Федерална демократична република Непал, Демократична социалистическа република Шри Ланка, Кралство Испания, Италия, Република Корея, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Франция, Федерална република Германия, Кралство Нидерландия и Швейцария с изключение на гражданите с постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване на територията на Република България, както и членовете на техните семейства. Заповед №РД-01-127/16.03.2020г.