РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – ПЛЕВЕН ИМА НОВА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА!!!

Posted on 15th юли 2024 in Новини

За актуална информация посещавайте новия сайт с адрес https://rzi-pleven.egov.bg/

НА ВНИМАНИЕТО НА ФЕЛДШЕРИ/ЛЕКАРСКИ АСИСТЕНТИ УПРАЖНЯВАЩИ ПРОФЕСИЯТА В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

На основание ЗАКОН ЗА СЪСЛОВНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА МЕДИЦИНСКИТЕ СЕСТРИ, АКУШЕРКИТЕ И АСОЦИИРАНИТЕ МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ, НА ЛЕКАРСКИТЕ АСИСТЕНТИ, НА ЗЪБОТЕХНИЦИТЕ И НА ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТИТЕ (ЗАГЛ. ИЗМ. – ДВ, БР. 91 ОТ 2018 Г., ИЗМ. – ДВ, БР. 39 ОТ 2024 Г., В СИЛА ОТ 01.05.2024 Г.)      §19, ал.2 от Преходни и Заключителни разпоредби , Ви уведомявам:

На 22.07.2024г. в 15,00ч. на адрес гр. Плевен ул. „Сан Стефано“ №45, ет.2 /сградата на Отделение за диспансерно наблюдение на болни с психични заболявания    ( Център за психично здраве -дневен стационар) /, свиквам първо общо събрание на регионалната колегия на съсловната организация на лекарските асистенти за избор на органи на колегията и на делегати за първия конгрес на съсловната организация.

ОБЯВА за подбор на кандидати за осигуряване на високотехнологични помощни средства по проект „ Предоставяне на помощни средства за хората с трайни увреждания“

Posted on 27th юни 2024 in Новини

В периода 17.05.2024 – 17.07.2024 г. Агенцията за социално подпомагане (АСП) обявява процедура за подбор на кандидати за осигуряване на високотехнологични помощни средства по проект „Предоставяне на помощни средства за хората с трайни увреждания“ по Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България, финансиран по Механизма за възстановяване и устойчивост на Европейския съюз.

Общата цел на проекта е насочена към насърчаване на дейностите по осигуряване на лична мобилност и достъпност за хора с трайни увреждания за тяхното социално приобщаване, като се отчитат и специфичните им потребности. Общата цел ще бъде постигната чрез предоставянето на високотехнологични помощни средства за подобряване на социално-икономическия статус, активността за социално приобщаване и създаване на по-добри възможности на хората с трайни увреждания за водене на независим начин на живот.

Очакван резултат по проекта: осигурена финансова подкрепа за около 3 300 лица с трайни увреждания като предпоставка за активно социално приобщаване чрез работа, труд, обучение, рехабилитация и др.

 

https://asp.government.bg/bg/deynosti/podkrepa-na-horata-s-uvrezhdaniya/proekt-predostavyane-na-pomoshni-sredstva-za-horata-s-trajni-uvrezhdaniya/

Информация за ТЕЛК

Posted on 21st юни 2024 in Новини

СЪСТАВИ НА ТЕРИТОРИАЛНА ЕКСПЕРТНА ЛЕКАРСКА КОМИСИЯ (ТЕЛК )

„Седмица на отворените врати“ от 17 до 21 юни 2024 г. обяви МЗ с цел намаляване заболеваемостта от туберкулоза

Posted on 17th юни 2024 in Новини

В изпълнение целите на „Националната програма за превенция и контрол на туберкулозата в България за периода 2021-2025 г.“, се организира „Седмица на отворените врати“,   в периода 17-21 юни 2024г. на адрес гр. Плевен, ул. Кирил и Методий №20, Отделение за диспансерно наблюдение на болни с пневмофтизиатрични заболявания от 10-12ч. след предварително записване на телефон 064 802 994.

Покана за застраховане на имущество /недвижимо и движимо/ за нуждите на РЗИ – Плевен

Posted on 14th юни 2024 in Новини, Профил на купувача

Покана за застраховане на имущество /недвижимо и движимо/ за нуждите на РЗИ – Плевен

Кампания „5 минути за здраве“ за превенция на рак на белия дроб и тютюнопушенето

Posted on 11th юни 2024 in Новини

С БЕЗПЛАТНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ЧРЕЗ ТЕЛЕМЕДИЦИНА ЗАПОЧВА КАМПАНИЯ „5 МИНУТИ ЗА ЗДРАВЕ“ В ПЛЕВЕН

Безплатни изследвания на основни здравни показатели и функцията на белия дроб ще се проведат с помощта на телемедицината в центъра на града /пред заведение Coffeepoint Garden, площад „Свобода“ 15, на 13 юни т.г. от 11 до 15 ч. Те са част от кампанията „5 минути за ЗДРАВЕ“, която се организира от РЗИ Плевен и Български клъстер за дигитални решения и иновации в здравеопазването в партньорство със Сдружение „Въздух за здраве“, Хъбис и биотехнологичната фармацевтична компания Рош България.

Конкурс за заемане на една щатна длъжност „ИНСПЕКТОР“ в отдел „Държавен здравен контрол“, дирекция “Обществено здраве”

Posted on 10th юни 2024 in Конкурси, Новини

Обявление

Заявление за участие в конкурс

Декларация по чл.17 ал.3 т.1 от НПКПМДСл

Списък на допуснатите кандидати за длъжността „ИНСПЕКТОР“ в дирекция „Обществено здраве“, отдел „Държавен здравен контрол“, 28.06.2024 г.

Списък на недопуснатите кандидати за длъжността „ИНСПЕКТОР“ в дирекция „Обществено здраве“, отдел „Държавен здравен контрол“, 28.06.2024 г.

СИСТЕМА за определяне на резултатите при провеждането на конкурс за длъжността инспектор, 28.06.2024г.

Класиране, 12.07.2024 г.

Световен ден на околната среда 5 юни 2024 г.

Posted on 5th юни 2024 in Новини

Навсякъде по света екосистемите са застрашени. От гори и сухи земи до земеделски земи и езера, природата, от която зависи съществуването на човечеството, достига повратна точка. Ето защо Световният ден на околната среда през 2024 г. се фокусира върху възстановяване качеството на земята, преодоляване на риска от опустиняване и изграждането на устойчивост под мотото „Нашата земя. Нашето бъдеще. Ние сме #GenerationRestoration.”

Успешното възстановяване на земята изисква подход, който използва знанията, стремежа и амбицията на всички поколения. Всички хора в момента са част от първото поколение, което става свидетел на опустошителните ефекти от влошаването на състоянието на околната среда и последното, което предприема мерки за противодействие и е на път да постигне глобалните цели по отношение на климата и биоразнообразието. Ние можем да бъдем поколението, което най-накрая ще сключи мир със земята. Ние можем да бъдем #GenerationRestoration.

Информационна брошура

31 МАЙ – СВЕТОВЕН ДЕН БЕЗ ТЮТЮНОПУШЕНЕ

Posted on 27th май 2024 in Новини

Всяка година на 31 май СЗО отбелязва Световен ден без тютюнопушене. Съгласно публикуваната информация от Световната здравна организация мотото на тематичния ден за 2024 г.: „Защитата на младите хора от намесата на тютюневата индустрия“.

По данни на СЗО във всички държави младите хора използват в по-висок процент електронни цигари спрямо възрастните.  В световен мащаб около 37 милиона младежи на възраст 13-15 години използват тютюн.

Презентация

В връзка с отбелязване на Световния ден без тютюнопушене – 31 май 2024 г. СЗО организира Глобален медиен конкурс за кратки видео ленти, които могат да бъдат споделяни в социалните медии за участници до 35 години.

За участие в конкурса крайния срок за подаване на предложения е 30 юни 2024 г., а обявяване на победителите е през месец август 2024 г.

Повече информация може да бъде намерена на приложения линк: https://www.who.int/news-room/articles-detail/social-reels-challenge–expose-tobacco-industry-tactics-targeting-young-people.

Практическо обучение и беседа в СУ „Георги Бенковски“, гр. Плевен