СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА КУРС ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛИ НА ДЕЗИНФЕКЦИИ, ДЕЗИНСЕКЦИИ И ДЕРАТИЗАЦИИ

Posted on 10th май 2021 in Новини

РЗИ-Плевен уведомява всички заинтересовани, че стартира процедура за записване на желаещи за участие в предстоящо обучение за изпълнители на дезинфекции, дезинсекции и дератизации и издаване на удостоверение за правоспособност.

Изисквания към кандидатите:

  • Да са пълнолетни лица, навършили 18 годишна възраст.
  • Да притежават диплома за минимум средно образование.

Необходими документи за включване в курса:

  • Заявление по образец до директора на РЗИ-Плевен за включване в курс/полагане на изпит/ за придобиване на правоспособност за извършване дезинфекции, дезинсекции и дератизации.
  • Копие на диплома за завършено минимум средно образование.
  • Документ за платена такса /таксата може да бъде платена по банков път или на касата на инспекцията/
  • Всички необходими документи се подават в Център за административно обслужване на РЗИ-Плевен на адрес: гр. Плевен, ул. Княз Александър Батенберг I №7.

За подадените документи ще бъде предоставен входящ номер на лицето.

За въпроси: д-р Николай Деков – гл. инспектор в Д НЗБ, тел. 0879 398 003

ВАЖНО!!! Зелен коридор за всички желаещи да се имунизират

Posted on 7th май 2021 in Новини

На 08 и 09 май 2021г., в МБАЛ „Свети Панталеймон“, гр. Плевен, ул. Трите бора №24 и в МБАЛ „Сърце и мозък“, гр. Плевен, ул. Пиер Кюри №2 гражданите ще имат възможност да се имунизират с избраната от тях ваксина на Pfizer или Astra Zeneka.
Ваксинационните кабинети на двете болници ще работят на посочените дати от 9.00 до 16.00 часа. Предварително записване не е необходимо. Ще се извършва и реимунизация.


От 10 май 2021г. се отварят т.н. „зелени коридори“ за провеждане на ваксиниране срещу COVID-19 на всички лица, които са изразили желание за имунизиране, както следва:

 От понеделник до неделя от 09:00 до 16:00 часа:

-МБАЛ Св. Панталеймон, гр. Плевен, ул. Трите бора №24.


От понеделник до петък:

-УМБАЛ Д-р Георги Странски, гр. Плевен, ул. Георги Кочев №8А от 08:00 до 12:00 часа;

-УМБАЛ Св. Марина, гр. Плевен, местност Русково бърдо от 09:00 до 12:00 часа;

-МБАЛ Авис Медика, гр. Плевен, парк Кайлъка от 09:00 до 16:00 часа;

-МБАЛ Сърце и Мозък, гр. Плевен, ул. Пиер Кюри №2 от 09:00 до 16:00 часа.


От понеделник до петък:

-МБАЛ Левски, гр. Левски, ул. Никола Вапцаров №5 от 12:00 до 15:00 часа;

-МБАЛ Белене, гр. Белене, ул. Гео Милев №47 от 09:00 до 16:00 часа;

-МБАЛ Кнежа, гр. Кнежа, ул. Марин Боев №4 от 10:00 до 12:00 часа;

-МБАЛ Гулянци, гр. Гулянци, ул. Васил Левски №34 от 09:00 до 16:00 часа;

-МЦ Червен бряг, гр. Червен бряг, ул. Яне Сандански №61 от 08:30 до 12:30 часа;

-МБАЛ Никопол, гр. Никопол, ул. Александър Стамболийски №27 от 10:00 до 12:00 часа.

 

Актуална информация за COVID-19 към 29.04.2021г.

Posted on 29th април 2021 in Новини

Заповед №РД-01-273/29.04.2021г.

Заповед №РД-01-274/29.04.2021г.

Заповед №РД-01-277/29.04.2021г.

Заповед №РД-01-278/29.04.2021г.

Актуална информация за COVID-19 към 26.04.2021г.

Posted on 26th април 2021 in Новини

Заповед №РД-01-265/23.04.2021г.

ВАЖНО!!! Зелен коридор за всички желаещи да се имунизират

Posted on 23rd април 2021 in Новини

На 30 април и 3 май, в МБАЛ „Свети Панталеймон“, гр. Плевен, ул. Трите бора №24 гражданите ще имат възможност да се имунизират с избраната от тях ваксина на Pfizer или Astra Zeneka.
Ваксинационният кабинет на болницата ще работи на посочените дати от 9.00 до 16.00 часа. Предварително записване не е необходимо. Ще се извършва и реимунизация. Електронно записаните към другите кабинети да се насочат към определиния временен имунизационен пункт.

Енергийна ефективност

Posted on 23rd април 2021 in Доклади и анализи, Новини

Годишен отчет по чл.12 и чл.63 от ЗЕЕ за 2020г.

Годишен отчет по чл.12 и чл.63 от ЗЕЕ за 2019г.

Годишен отчет по чл.12 и чл.63 от ЗЕЕ за 2018г.

22 АПРИЛ – МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ЗЕМЯТА

Posted on 22nd април 2021 in Новини

„Да възстановим нашата планета Земя“

Актуална информация за COVID-19 към 19.04.2021г.

Posted on 19th април 2021 in Новини

Заповед №РД-01-240/16.04.2021г.

Процедура за промяна на данни в националната здравно-информационна система модул е-Имунизация

Заявяването на необходимостта от промени на данните в Националната здравно-информационна система (НЗИС) се осъществява единствено по реда, описан в приложената стандратна оперативна процедура за промяна на данни в НЗИС – модул е-Имунизация, чрез попълване на една от заявките-декларции, в зависимост от необходимата промяна.

Заявката-декларация се попълва и подписва от директора/управителя на лечебното заведение, определено за временен имунизационен пункт, в електронен формат съгласно образец (Приложения № 1 и 2), подписан с квалифициран електронен подпис (КЕП). Така подписаната заявка-декларация се изпраща до РЗИ – ПЛЕВЕН на електронен адрес: rzi@rzi-pleven.com за уточняване на обстоятелствата, свързани с необходимата промяна.

Процедура за промени на данни и записи в НЗИС

Инструкция за попълване на заявки за корекции в НЗИС модул е-Имунизация

Прил.1 ЛЗ Заявка декларация за анулиране на записи в НЗИС

Прил.2 ЛЗ Заявка декларация за корекции на данни в НЗИС

Актуална информация за COVID-19 към 09.04.2021г.

Posted on 9th април 2021 in Новини

Заповед №РД-01-220/08.04.2021г.