22 АПРИЛ – МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ЗЕМЯТА

Posted on 22nd април 2021 in Новини

„Да възстановим нашата планета Земя“

Актуална информация за COVID-19 към 19.04.2021г.

Posted on 19th април 2021 in Новини

Заповед №РД-01-240/16.04.2021г.

Процедура за промяна на данни в националната здравно-информационна система модул е-Имунизация

Заявяването на необходимостта от промени на данните в Националната здравно-информационна система (НЗИС) се осъществява единствено по реда, описан в приложената стандратна оперативна процедура за промяна на данни в НЗИС – модул е-Имунизация, чрез попълване на една от заявките-декларции, в зависимост от необходимата промяна.

Заявката-декларация се попълва и подписва от директора/управителя на лечебното заведение, определено за временен имунизационен пункт, в електронен формат съгласно образец (Приложения № 1 и 2), подписан с квалифициран електронен подпис (КЕП). Така подписаната заявка-декларация се изпраща до РЗИ – ПЛЕВЕН на електронен адрес: rzi@rzi-pleven.com за уточняване на обстоятелствата, свързани с необходимата промяна.

Процедура за промени на данни и записи в НЗИС

Инструкция за попълване на заявки за корекции в НЗИС модул е-Имунизация

Прил.1 ЛЗ Заявка декларация за анулиране на записи в НЗИС

Прил.2 ЛЗ Заявка декларация за корекции на данни в НЗИС

Актуална информация за COVID-19 към 09.04.2021г.

Posted on 9th април 2021 in Новини

Заповед №РД-01-220/08.04.2021г.

7 април – Световен ден на здравето

Posted on 7th април 2021 in Новини

 УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

За мен е изключително удоволствие да Ви поздравя и да изразя своята благодарност към Вас по повод 07 Април – Световен ден на здравето и професионален празник на здравния служител.
На днешния ден всички ние изразяваме своята благодарност и възхищение към Вас, вашия професионализъм, отговорност и всеотдаен труд в името на опазването на здравето и живота на пациентите!
Пожелавам Ви преди всичко крепко здраве и много късмет, лично удовлетворение от постигнатите резултати, неизчерпаема енергия и нека Бог бди над Вас и да Ви дава сили да продължавате да се трудите в името на хората.

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

Д-Р ИЛИЯН МИНЧЕВ

ДИРЕКТОР НА РЗИ-ПЛЕВЕН

НА ВНИМАНИЕТО НА ОПЛ В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

УВАЖАЕМИ КОЛЕГА,

За осигуряване непрекъснатост и устойчивост на имунизационния процес и изпълнението на Националната имунизационна политика, през 2020 г. МЗ сключи нови двугодишни договори за доставка на ваксини за извършване на задължителни имунизации.

По обособената позиция за ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш, хепатит Б, полиомиелит и Хемофилус инфлуенце тип Б (шесткомпонентна) за настоящата година е сключен договор за доставка на ваксина Hexacima, производител Санофи Пастьор. Същата е предназначена за обхващане с три дози на новородени деца, при навършване на 2 месечна възраст.

Към момента обаче в страната се прилага друга шесткомпонентна ваксина Infanrix Hexa, производител ГлаксоСмитКлайн.

В Кратката характеристика на продукта и на двете ваксини не е посочено, че същите могат да се заменят с други ваксини.

С цел недопускане необхванати деца с три дози шесткомпонентна ваксина от един производител е необходимо:

Да предоставите справка в РЗИ-Плевен относно:

брой необходими дози Infanrix Hexa за обхващане на новородени със започнала първична имунизация /родените до 28.02.2021 г./, включени в пациентските Ви листи с цел осигуряване от РЗИ на необходимите три дози за първична имунизация. Ако останат допълнителни количества ваксина Infanrix Hexa в склада на МЗ, след разпределението на ваксината на всички РЗИ, същите ще се предоставят по три дози и за обхващане на децата, родени след месец февруари 2021г.

брой деца, родени през м. март 2021 г., включени в пациентските Ви листи

брой деца, родени през м. април 2021 г., включени в пациентските Ви листи до момента.

Справката следва да предоставите в РЗИ-Плевен до 16.04.2021г.на имейл адрес: rzi@rzi-pleven.com

ВАЖНО!

Posted on 5th април 2021 in Новини

Информация за работно време на „Зелени коридори“

„Зелени коридори“ за ваксинация на граждани срещу COVID-19

от 4 април 2021

УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ – понеделник – петък – 8:00-12:00ч.

УМБАЛ „Света Марина“ – понеделник – петък – 9:00-12:00ч.

МБАЛ „Сърце и мозък“ – понеделник – петък – 9:00-14:00ч.

МБАЛ „Свети Панталеймон“ – понеделник – неделя – 9:00-16:00ч.

Издаване на сертификат за ваксинация срещу COVID-19

Posted on 2nd април 2021 in Новини

Сертификат за имунизация срещу COVID-19 се издава само на лицата, при които е приложена втора доза от съответната ваксина.

Всеки, който има издаден КЕП (квалифициран електронен подпис) на свое име, може да достъпи пациентското си досие на следния електронен адрес https://my.his.bg/login от меню „АЗ И МОЕТО СЕМЕЙСТВО“, подменю „МОЕТО ПАЦИЕНТСКО ДОСИЕ“. След успешен вход сертификатът се разпечатва от раздел „ИМУНИЗАЦИИ“.

Гражданите, които нямат КЕП, могат да поискат своя сертификат от избрания от тях личен лекар или от ваксинационния кабинет/пункт, в който е поставена ваксината.

Лицата, ваксинирани в разкритите временни имунизационни кабинети в Регионална здравна инспекция – Плевен могат да получат сертификатите си, след прилагане на втората доза от ваксината.

Необходимо е да се знае, че сертификатът за ваксинация няма подпис и печат, тъй като се генерира автоматично, за да бъдат избегнати всякакви злоупотреби.

Българският сертификат за поставена ваксина срещу COVID-19 отговаря на изискванията на държавите-членки на Европейския съюз, като е надграден с QR код, позволяващ достъп от всяка точка на света.

В А Ж Н О

Posted on 1st април 2021 in Новини

СЪОБЩЕНИЕ

ДО ЛИЦАТА ПОДЛЕЖАЩИ НА РЕДОВНО ПРЕОСВИДЕТЕЛСТВАНЕ ПО ПОВОД ПОЛУЧАВАНЕ НА ПЕНСИЯ

 УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 56, ал. 2 от Правилник за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи, РКМЕ при РЗИ – Плевен Ви уведомява, че процедурата за подлежащите на редовно преосвидетелстване е нова. Необходими документи:

  1. Направление за ТЕЛК въведено в Информационна система за контрол на медицинската експертиза /ИСКМЕ/ от личния/лекуващия лекар (не по-късно от един месец преди изтичане срока на експертното решение);
  2. Заявление-декларация подадена в Регионална картотека на медицинските експертизи /РКМЕ/, лично, чрез законен/упълномощен представител или чрез лицензиран пощенски оператор (не по-късно от един месец преди изтичане срока на експертното решение);
  3. Заверени копия на актуална медицинска документация, издадена след датата на последното експертно решение.

 1. Списък на лицата, подлежащи на редовно преосвидетелстване ще бъде публикуван ежемесечно в сайта на РЗИ – Плевен https://rzi-pleven.com и на табло за обяви в РКМЕ.

  За контакти и допълнителна информация:

 2. Тел. номер: 064/886-219.
 3. Адрес на РКМЕ Плевен: гр. Плевен, бул. „Г.Кочев” № 8а /в двора на УМБАЛ „Д-р Г.Странски ” ЕАД/

Работно време на картотеката с граждани: всеки работен ден от 08.00 ч. до 13.00 ч.

Актуална информация за COVID-19 към 01.04.2021г.

Posted on 1st април 2021 in Новини

Заповед №РД-01-196/31.03.2021г.

Заповед №РД-01-197/31.03.2021г.