Актуална информация за COVID-19 към 22.05.2020г.

Posted on 22nd май 2020 in Новини

Заповед №РД-01-274/21.05.2020г.

Допълнение към Заповед №РД-01-274/21.05.2020г.

Актуална информация за COVID-19 към 14.05.2020г.

Posted on 14th май 2020 in Новини

Заповед №РД-01-262/14.05.2020г.

Заповед №РД-01-263/14.05.2020г.

Заповед №РД-01-264/14.05.2020г.

Заповед №РД-01-265/14.05.2020г.

22 АПРИЛ – МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ЗЕМЯТА

Posted on 21st април 2020 in Новини

„Действия срещу изменението на климата – огромното предизвикателство на нашето съвремие“.

СЗО изброи разликите между коронавирус и грип

Posted on 15th април 2020 in Новини

Прилики и разлики

Актуална информация за COVID-19 към 13.04.2020г.

Posted on 13th април 2020 in Новини

Заповед №РД-01-199/11.04.2020г. за допълнение на Заповед №РД-01-179/06.04.2020г.

Заповед №РД-01-195/10.04.2020г. за изменение на Заповед №РД-01-124/13.03.2020 г., изменена и допълнена със Заповед №РД-01-131/17.03.2020 г., Заповед №РД-01-139/19.03.2020 г., Заповед №РД-01-144/22.03.2020 г., Заповед №РД-01-154/26.03.2020 г., Заповед №РД-01-168/30.03.2020 г., Заповед №РД-01-169/31.03.2020 г. и Заповед №РД-01-172/02.04.2020 г.

ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКИ ПО ВЪПРОСИ С МЕДИЦИНСКАТА ЕКСПЕРТИЗА

Posted on 8th април 2020 in Новини

РЗИ/РКМЕ-Плевен 064/886 219

ТЕЛК-Плевен

I-състав 64/886 486

064/886 128

II-състав 064/886 489

III-състав 064/886 493

Актуална информация за COVID-19 към 07.04.2020г.

Posted on 7th април 2020 in Новини

Заповед №РД-01-183/06.04.2020г.

Заповед №РД-01-179/06.04.2020г.

7 април – Световен ден на здравето

Posted on 7th април 2020 in Новини

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

С огромно уважение и респект ръководството и колективът на Регионална здравна инспекция – Плевен, Ви поздравява по повод 7 април – Световен ден на здравето и професионален празник на здравния служител.
На днешния ден всички ние изразяваме своята благодарност и възхищение към вас, вашия професионализъм, отговорност и всеотдаен труд в името на опазването на здравето и живота на пациентите!
Пожелавам Ви здраве, лично и смейно щастие, както и непрестанен стремеж към професионално усъвършенстване и удовлетворение от постигнатите резултати. Нека Бог да бди над вас и да ви дава сили да продължавате да се трудите в името на хората.

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

 Д-Р АТАНАС ГАРЕВ

ДИРЕКТОР НА РЗИ-ПЛЕВЕН

Актуална информация за COVID-19 към 02.04.2020г.

Posted on 2nd април 2020 in Новини

Заповед №РД-01-172/02.04.2020г.

Препоръка за носене на лични предпазни средства на министъра на здравеопазването

Posted on 1st април 2020 in Новини

Във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COV1D-19 на територията на страната и нарастващите случаи на заболели, както и наличието на данни за безсимптомно протичане на заболяването, министърът на здравеопазването препоръчва на всички лица, когато се намират в закрити и открити обществени места, включително и в транспортни средства за обществен превоз, да си поставят защитна маска за лице.

  • Според различни проучвания вирусът на COVID-19 може да престои върху метални, пластмасови и стъклени повърхности в продължение на няколко дни при стайна температура. По тази причина при безсимптомното протичане на заболяването посещението на такива места е свързано с повишен риск от заразяване, дори и при спазване на изискванията за дистанция между хората.
  • Препоръката за носенето на маска от хора, които са здрави, цели предпазването на устата и носа им от случаен контакт със секреции, попаднали върху ръцете им, както и предпазването на околните в случай на безсимптомно протичане на заболяването.
  • Лица със симптоми на респираторна инфекция следва да се консултират с личните си лекари за последващи действия и да ограничат своите контакти с цел предпазване на околните от евентуално заразяване с вирусни и бактериални причинители.
  • Основна мярка за предпазване от заразяване с COVID-19 е хигиената на ръцете, която трябва стриктно да се прилага както преди хранене и след посещения на тоалетна, така и след сваляне на защитните маски и след контакт с повърхности и предмети.