ДЕНОНОЩЕН ИМУНИЗАЦИОНЕН КАБИНЕТ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ВАКСИНИ СРЕЩУ COVID-19

Posted on 24th февруари 2021 in Новини

От 24 ФЕВРУАРИ /СРЯДА/ 2021 година на територията на „МБАЛ – СВЕТИ ПАНТАЛЕЙМОН“ ООД, град Плевен, ул. Трите бора №24, 064872020 се разкрива временен имунизационен кабинет с денонощен режим на работа.

След създаване на необходимата организация за работа на кабинета, лечебното заведение ще оповести на гражданите информация за реда и начина за имунизиране срещу COVID-19.

„МБАЛ – СВЕТИ ПАНТАЛЕЙМОН“ продължава да работи с обявеното работно време през работните и почивни дни, включително и на 3 март 2021 година.

Кабинетът се разкрива на основание на Решение на Министерски съвет за допълнение на Национален план за ваксиниране срещу COVID-19, писмо на министъра на здравеопазването и Заповед на директора на РЗИ – Плевен.

РАБОТНО ВРЕМЕ НА ИМУНИЗАЦИОННИТЕ КАБИНЕТИ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ВАКСИНИ СРЕЩУ COVID-19

Posted on 22nd февруари 2021 in Новини

От понеделник до петък имунизационните кабинети на:

УМБАЛ „Д-р Георги Странски“, гр. Плевен, ул. Георги Кочев №8А;

УМБАЛ „Св. Марина“, гр. Плевен, местност Русково бърдо;

МБАЛ „Авис Медика“, гр. Плевен, парк Кайлъка;

МБАЛ „Сърце и Мозък“, гр. Плевен, ул. Пиер Кюри №2;

МБАЛ „Св. Панталеймон“, гр. Плевен, ул. Трите бора №24;

МБАЛ Левски, гр. Левски, ул. Никола Вапцаров №5;

МБАЛ Белене, гр. Белене, ул. Гео Милев №47;

МБАЛ Кнежа, гр. Кнежа, ул. Марин Боев №4;

МБАЛ Гулянци, гр. Гулянци, ул. Васил Левски №34;

МЦ Червен бряг, гр. Червен бряг, ул. Яне Сандански №61;

ще работят с работно време от 14.00 до 18.00 часа.


В събота и неделя имунизационните кабинети на:

МБАЛ „Сърце и мозък“;

МБАЛ „Свети Панталеймон“;

МБАЛ Левски, гр. Левски, ул. Никола Вапцаров №5;

МБАЛ Белене, гр. Белене, ул. Гео Милев №47;

МБАЛ Кнежа, гр. Кнежа, ул. Марин Боев №4;

МБАЛ Гулянци, гр. Гулянци, ул. Васил Левски №34;

МЦ Червен бряг, гр. Червен бряг, ул. Яне Сандански №61.

ще работят от 10.00 до 16.00 часа.

21.02.2021г. СЪОБЩЕНИЕ

Posted on 20th февруари 2021 in Новини

Съгласно Националния план за ваксиниране срещу COVID-19 в Република България приет с Решение №896 от 2020г. на Министерски съвет и допълнен с Решение №91 от 2021г. се разрешава ваксинирането на 21.02.2021г. на лица, които не попадат в целевите групи на фаза І – V при условие, че са изразили желание за имунизиране срещу COVID-19.

РЗИ – Плевен е създала организация и е осигурена ваксина срещу COVID-19 – AstraZeneca за 11 имунизационни кабинета на територията на област Плевен.

Имунизационният кабинет за ваксиниране срещу COVID-19 на инспекцията, ще работи на 21.02.2021 /неделя/ от 14,00 ч. до 16,00 ч.

Всички лица над 18 годишна възраст, желаещи да се ваксинират, на 21.02.2021г. могат да посетят следните имунизационни кабинети в посоченото работно време с или без предварително записване!

УМБАЛ „Д-р Георги Странски“, гр. Плевен, ул. Георги Кочев №8А, тел. 064 886 100 /10,00 ч. – 16,00 ч./

УМБАЛ „Св. Марина“, гр. Плевен, местност Русково бърдо, тел. 064 805 666 /10,00 ч. – 16,00 ч./

МБАЛ „Авис Медика“, гр. Плевен, парк Кайлъка, тел. 064 909 090 /10,00 ч. – 16,00 ч./

МБАЛ „Сърце и Мозък“, гр. Плевен, ул. Пиер Кюри №2 , тел. 0879 473 237 /10,00 ч. – 16,00 ч./

МБАЛ „Св. Панталеймон“, гр. Плевен, ул. Трите бора №24, тел. 064 872 020 /10,00 ч. – 16,00 ч./

МБАЛ Левски, гр. Левски, ул. Никола Вапцаров №5, тел. 0878 210161 /10,00 ч. – 16,00 ч./

МБАЛ Белене, гр. Белене, ул. Гео Милев №47, тел. 0884 744151 /10,00 ч. – 16,00 ч./

МБАЛ Кнежа, гр. Кнежа, ул. Марин Боев №4, тел. 0878 126552 /10,00 ч. – 16,00 ч./

МБАЛ Гулянци, гр. Гулянци, ул. Васил Левски №34, тел. 0656 12126 /10,00 ч. – 16,00 ч./

МЦ Червен бряг, гр. Червен бряг, ул. Яне Сандански №61, тел. 0879 005634 /10,00 ч. – 16,00 ч./

20.02.2021г. СЪОБЩЕНИЕ

Posted on 20th февруари 2021 in Новини

Съгласно Националния план за ваксиниране срещу COVID-19 в Република България приет с Решение №896 от 2020г. на Министерски съвет и допълнен с Решение №91 от 2021г. се разрешава ваксинирането на 20 и 21.02.2021г. на лица, които не попадат в целевите групи на фаза І – V при условие, че са изразили желание за имунизиране срещу COVID-19.

РЗИ – Плевен е създала организация и е осигурена ваксина срещу COVID-19 – AstraZeneca за 8 имунизационни кабинета на територията на област Плевен.

Имунизационният кабинет за ваксиниране срещу COVID-19 на инспекцията, ще работи на 20.02.2021 /събота/ и 21.02.2021 /неделя/ от 14,00 ч. до 16,00 ч.


Всички лица над 18 годишна възраст, желаещи да се ваксинират, на 21.02.2021г. могат да посетят следните имунизационни кабинети след предварително записване!

УМБАЛ „Д-р Георги Странски“, гр. Плевен, ул. Георги Кочев №8А, тел. 064 886 100 /10,00 ч. – 12,00 ч./

МБАЛ „Св. Панталеймон“, гр. Плевен, ул. Трите бора №24, тел. 064 872 020 /09,00 ч. – 15,00 ч./

МБАЛ Левски, гр. Левски, ул. Никола Вапцаров №5, тел. 0878 210161 /10,00 ч. – 12,00 ч./

МЦ Червен бряг, гр. Червен бряг, ул. Яне Сандански №61, тел. 0879 005634 /09,00 ч. – 13,00 ч./

МБАЛ Белене, гр. Белене, ул. Гео Милев №47, тел. 0884 744151 /11,00 ч. – 16,00 ч./

МБАЛ Кнежа, гр. Кнежа, ул. Марин Боев №4, тел. 0878 126552 /10,00 ч. – 12,00 ч./

МБАЛ Гулянци, гр. Гулянци, ул. Васил Левски №34, тел. 0656 12126 /10,00 ч. – 14,00 ч./

Актуална информация за COVID-19 към 16.02.2021г.

Posted on 18th февруари 2021 in Новини

Заповед №РД-01-105/16.02.2021г.

Актуална информация за COVID-19 към 01.02.2021г.

Posted on 4th февруари 2021 in Новини

Заповед №РД-01-74/01.02.2021г.

Актуална информация за COVID-19 към 29.01.2021г.

Posted on 29th януари 2021 in Новини

Заповед №РД-01-50/26.01.2021г.

Заповед №РД-01-51/26.01.2021г.

Заповед №РД-01-52/26.01.2021г.

Заповеди за функциониране на общи и специализирани ЛКК 2021

Posted on 27th януари 2021 in Новини

ЛЕКАРСКИ КОНСУЛТАТИВНИ КОМИСИИ (ЛКК) КЪМ ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БОЛНИЧНА И ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ ОБЛАСТ ПЛЕВЕН, 2021г.

Със Заповед №РД–02-3/01.02.2021г., считано от 01.02.2021г. се разкрива новa лекарскa консултативнa комисия

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО НАЧИНА ЗА ЗАПИСВАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ВАКСИНАЦИЯ СРЕЩУ COVID-19 НА ЖЕЛАЕЩИТЕ ЛИЦА ПО ФАЗИ

Posted on 21st януари 2021 in Новини

Информираме Ви, че имунизациите срещу COVID-19 на територията на област Плевен ще се извършват съгласно фазите за имунизиране, определени в Националния имунизационен план, както следва:

Фаза 1: Медицински персонал на лечебни заведения за извънболнична и болнична помощ, медицински специалисти по здравни грижи, лекари по дентална медицина, фармацевти, помощник фармацевти и друг помощен персонал

Фаза 2: Потребители и персонал на социални институции, педагогически специалисти и персонал на ферми за отглеждане на норки.

Фаза 3: Служители, участващи в поддържане на функционирането на основни за обществения живот дейности.

Фаза 4: Възрастни хора на и над 65-годишна възрасти и лица с придружаващи хронични заболявания поради по-тежкото протичане на заболяването и по-високият риск от развитие на усложнения и смъртен изход, в т.ч. имунокомпроментирани или лица с вторични имунни дефицити.

Фаза 5: Уязвими групи от населението поради високия епидемиологичен риск от инфектиране, свързан с условията и начина им на живот. Имунизациите срещу COVID-19 на целевите групи ще се извършват по предварително изготвени списъци.

Желаещите имунизация от пета фаза се записват при личните си лекари. Лицата без личен лекар се записват в РЗИ-Плевен на телефон: 064 82 37 59. Тяхното ваксиниране ще започне след обхващането на лицата от четвърта фаза.

Актуална информация за COVID-19 към 20.01.2021г.

Posted on 21st януари 2021 in Новини

Заповед №РД-01-20/15.01.2021г