ОТМЯНА НА ГРИПНАТА ЕПИДЕМИЯ В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

Posted on 4th февруари 2019 in Новини

Поради нормализиране на епидемичната обстановка по отношение на грип и ОРЗ на територията на област Плевен, със Заповед № РД-01-42/04.02.2019г. на Директора на РЗИ-Плевен се отменят въведените противоепидемични мерки, считано от 05.02.2019г.

Заповеди за функциониране на общи и специализирани ЛКК 2019

Заповед №РД-02-2/15.01.2019г.

Заповед №РД-02-4/01.02.2019г.

Съобщение

Posted on 29th януари 2019 in Новини

Уведомително писмо до г-жа Ива Петрова Димитрова

Съобщение

Posted on 29th януари 2019 in Новини

Уведомително писмо до г-жа Юлия Георгиева Константинова

ГРИПНА ЕПИДЕМИЯ В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

Posted on 25th януари 2019 in Новини

Предвид достигане на епидемично ниво на заболяемост от грип и ОРЗ за област Плевен и решение на Областната оперативна група, директорът на РЗИ-Плевен със заповед № РД-01-35/25.01.2019г. обяви епидемична обстановка по отношение на грип и ОРЗ на територията на област Плевен, считано от 26.01.2019г. с прекратяване на учебните занятия в училищата в област Плевен, считано от 28.01.2019г. до 04.02.2019г.включително.

 

Въвеждат се следните противоепидемичните мерки :

 

  1. Ограничаване на масовите и обществени мероприятия, на организирани мероприятия в детските, учебни и социални заведения.
  2. Прекратяване на плановите операции в лечебните заведения за болнична помощ на територията на област Плевен.
  3. Разширяване на легловия капацитет на вътрешните и детски отделения в лечебните заведения за болнична помощ, с оглед приемането на насочените за хоспитализиране пациенти с грип и/или исложнения.
  4. Преустановяване на свижданията и засилване на мерките за предпазване от вътреболнично заразяване с грип и ОРЗ в лечебните заведения за болнична помощ на територията на област Плевен.
  5. Преустановяване дейността на женските и детските консултации на територията на област Плевен.
  6. Преустановяване извършването на профилактичните прегледи и имунизации.
  7. Осъществяване на филтър в детските заведения за недопускане на заболели от ОРЗ и грип.
  8. Извършване обслужване на болните от ОРЗ и грип по домовете от страна на ОПЛ.
  9. Прекратяване на учебните занятия в училищата на територията на област Плевен, считано от 28.01. до 04.02.2019г. включително.

В Н И М А Н И Е! ЗАПОЧНА ОТЧЕТНА КАМПАНИЯ 2018

На основание чл. 6 ал. 3 от Закона за лечебните заведения; Наредба № 1/27.02.2013г. на МЗ; чл. 20 от Закона за статистиката; чл.10/ал.6/и чл.27/ал. 2 и 3/ от Закона за здравето:

До 25.01.2019 г. всички лечебни заведения следва да получат формуляри за медико-статистически отчети в  РЗИ – Плевен, ул. Д. Попов № 18, ет.3, както следва:

стая 5 – ДКЦ, МЦ, МДЦ, СМДЛ, СМТЛ, лекари специалисти

стая 4 –  ОПЛ и лекари по дентална медицина /формулярите са на разположение и в РК на БЗС/.

Формулярите се намират на сайта на НЦОЗА в категория Основни дейности/ Информационно осигуряване/ Формуляри за годишно отчитане през 2019 г. за дейността на ЛЗ през 2018 г., откъдето могат да бъдат отпечатани за попълване.

За допълнителна информация – отдел ЗИ, тел. 0878 549 666 – г-жа Бонева

Съобщение

Posted on 18th декември 2018 in Новини

Уведомително писмо до г-жа Ваня Никифорова Царкова

Пазарно проучване за доставка на компютърна и офис техника

Posted on 5th декември 2018 in Новини, Профил на купувача

П О К А Н А

ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ  НА ОФЕРТИ ЗА ДОСТАВКА НА КОМПЮТЪРНА И ОФИС ТЕХНИКА ЗА НУЖДИТЕ НА РЗИ – ПЛЕВЕН

 

РЗИ – Плевен в съответствие с чл.20, ал.4 от Закона за обществените поръчки и чл.17 т.3 от Вътрешните правила за управление на цикъла на обществените поръчки кани потенциални доставчици да представят свои оферти за доставка на компютърна и офис техника по техническо задание, съгласно Приложение №1 към настоящата покана.

Покана

Приложение №1 – техническо задание

Приложение №2 – ценово предложение

ЕВРОПЕЙСКА СЕДМИЦА /23-30 ноември 2018г./ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ ЗА ХИВ И ХЕПАТИТИ И ОТБЕЛЯЗВАНЕ НА 1 ДЕКЕМВРИ-СВЕТОВНИЯ ДЕН НА СПИН

Posted on 19th ноември 2018 in Новини

В изпълнение на дейности по Националната програма за превенция и контрол на ХИВ и СПИ от 23 до 30 ноември 2018г. в  РЗИ – Плевен в КАБКИС ще се извършва безплатно консултиране и изследване за ХИВ, хепатит В, хепатит С и сифилис.

За отбелязване на 1-ви декември – Световния ден на СПИН РЗИ – Плевен организира изнасяне на мобилния кабинет на КАБКИС на терен на 03.12.2018г. в Медицински университет – Плевен от 10 до 15ч. Кампанията ще бъде организирана съвместно с представители на Асоциация на студентите по медицина в България – Плевен.

 

Желаещите да се изследват, могат да посетят КАБКИС /Кабинет за анонимно и безплатно консултиране и изследване за СПИН/ в РЗИ – Плевен на адрес: ул. Княз Александър Батенберг I № 7, ет.3, стая 307 с работно време  – понеделник до петък от 9 до 12ч. и от 12.30 до 16.30ч.

Пресинформация

Posted on 14th ноември 2018 in Новини

През месец октомври се проведоха работни срещи с медицинските специалисти от здравните кабинети на детските заведения и училищата в област Плевен.

На срещите се предостави информация за Националната кампания за поставяне на силанти на първите постоянни зъби на децата на възраст от 5 до 8 години от д-р Стефанов, лекар по дентална медицина; информация за Националната програма за намаляване на риска от облъчване от радон;

по Националната програма за профилактика на хроничните незаразни болести бе обявен конкурс за идейни проекти за изпълнение на дейности за превенция на рисковите фактори: нездравословно хранене и ниска физическа активност. Дейностите ще бъдат финансирани от Програмата на стойност от 1000 лева.