В А Ж Н О

Posted on 1st април 2021 in Новини, РКМЕ - ТЕЛК състави

СЪОБЩЕНИЕ

ДО ЛИЦАТА ПОДЛЕЖАЩИ НА РЕДОВНО ПРЕОСВИДЕТЕЛСТВАНЕ ПО ПОВОД ПОЛУЧАВАНЕ НА ПЕНСИЯ

 УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 56, ал. 2 от Правилник за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи, РКМЕ при РЗИ – Плевен Ви уведомява, че процедурата за подлежащите на редовно преосвидетелстване е нова. Необходими документи:

    1. Направление за ТЕЛК въведено в Информационна система за контрол на медицинската експертиза /ИСКМЕ/ от личния/лекуващия лекар (не по-късно от един месец преди изтичане срока на експертното решение);
    2. Заявление – декларация попълва се от служител в Регионална картотека на медицинските експертизи /РКМЕ/;
    3. Kопия на актуална медицинска документация, издадена след датата на последното експертно решение. Подадени лично, чрез законен/упълномощен представител или чрез лицензиран пощенски оператор (не по-късно от един месец преди изтичане срока на експертното решение).

  1. За контакти и допълнителна информация:
  2. Тел. номер: 064/610-052.
  3. Адрес на РКМЕ Плевен: гр. Плевен, бул. Георги Кочев №8а /в двора на УМБАЛ „Д-р Г.Странски” ЕАД/

Работно време на картотеката с граждани: всеки работен ден от 08.00 ч. до 13.00 ч.

comments: Closed

Comments are closed.