В А Ж Н О

Posted on 1st април 2021 in Новини, РКМЕ

СЪОБЩЕНИЕ

ДО ЛИЦАТА ПОДЛЕЖАЩИ НА РЕДОВНО ПРЕОСВИДЕТЕЛСТВАНЕ ПО ПОВОД ПОЛУЧАВАНЕ НА ПЕНСИЯ

 УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 56, ал. 2 от Правилник за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи, РКМЕ при РЗИ – Плевен Ви уведомява, че процедурата за подлежащите на редовно преосвидетелстване е нова. Необходими документи:

  1. Направление за ТЕЛК въведено в Информационна система за контрол на медицинската експертиза /ИСКМЕ/ от личния/лекуващия лекар (не по-късно от един месец преди изтичане срока на експертното решение);
  2. Заявление – декларация попълва се от служител в Регионална картотека на медицинските експертизи /РКМЕ/;
  3. Kопия на актуална медицинска документация, издадена след датата на последното експертно решение. Подадени лично, чрез законен/упълномощен представител или чрез лицензиран пощенски оператор (не по-късно от един месец преди изтичане срока на експертното решение).

 1. Списък на лицата, подлежащи на редовно преосвидетелстване ще бъде публикуван ежемесечно в сайта на РЗИ – Плевен https://rzi-pleven.com и на табло за обяви в РКМЕ.

 2. месец април Списък на лицата
 3. месец август Списък на лицата
 4. месец септември Списък на лицата
 5. месец октомври Списък на лицата

  За контакти и допълнителна информация:

 6. Тел. номер: 064/610-052.
 7. Адрес на РКМЕ Плевен: гр. Плевен, бул. „Г.Кочев” № 8а /в двора на УМБАЛ „Д-р Г.Странски ” ЕАД/

Работно време на картотеката с граждани: всеки работен ден от 08.00 ч. до 13.00 ч.

comments: Closed

Comments are closed.