ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО НАЧИНА ЗА ЗАПИСВАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ВАКСИНАЦИЯ СРЕЩУ COVID-19 НА ЖЕЛАЕЩИТЕ ЛИЦА ПО ФАЗИ

Posted on 21st януари 2021 in Новини

Информираме Ви, че имунизациите срещу COVID-19 на територията на област Плевен ще се извършват съгласно фазите за имунизиране, определени в Националния имунизационен план, както следва:

Фаза 1: Медицински персонал на лечебни заведения за извънболнична и болнична помощ, медицински специалисти по здравни грижи, лекари по дентална медицина, фармацевти, помощник фармацевти и друг помощен персонал

Фаза 2: Потребители и персонал на социални институции, педагогически специалисти и персонал на ферми за отглеждане на норки.

Фаза 3: Служители, участващи в поддържане на функционирането на основни за обществения живот дейности.

Фаза 4: Възрастни хора на и над 65-годишна възрасти и лица с придружаващи хронични заболявания поради по-тежкото протичане на заболяването и по-високият риск от развитие на усложнения и смъртен изход, в т.ч. имунокомпроментирани или лица с вторични имунни дефицити.

Фаза 5: Уязвими групи от населението поради високия епидемиологичен риск от инфектиране, свързан с условията и начина им на живот. Имунизациите срещу COVID-19 на целевите групи ще се извършват по предварително изготвени списъци.

Желаещите имунизация от пета фаза се записват при личните си лекари. Лицата без личен лекар се записват в РЗИ-Плевен на телефон: 064 82 37 59. Тяхното ваксиниране ще започне след обхващането на лицата от четвърта фаза.

comments: Closed

Comments are closed.