Конкурс за заемане на една щатна длъжност „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ“ в отдел „Здравна информация“, дирекция „Медицински дейности“

Posted on 21st март 2022 in Конкурси

Обявление

Заявление за участие в конкурс

Декларация по чл.17, ал.3 т.1 от НПКПМДСл

Списък на допуснатите кандидати за длъжността „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ“ в дирекция „Медицински дейности“, отдел „Здравна информация“, 07.04.2022г.

СИСТЕМА за определяне на резултатите при провеждането на конкурс за длъжността главен експерт, 07.04.2022г.

Класиране, 21.04.2022г.

comments: Closed

Comments are closed.