Конкурс за заемане на една щатна длъжност „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ“ в отдел „Профилактика на болестите и промоция на здравето“, дирекция “Обществено здраве”

Posted on 3rd април 2024 in Конкурси

Обявление

Заявление за участие в конкурс

Декларация по чл.17 ал.3 т.1 от НПКПМДСл

Списък на допуснатите кандидати за длъжността „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ“ в дирекция „Обществено здраве“, отдел „Профилактика на болестите и промоция на здравето“, 22.04.2024 г.

Списък на недопуснатите кандидати за длъжността „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ“ в дирекция „Обществено здраве“, отдел „Профилактика на болестите и промоция на здравето“, 22.04.2024 г.

СИСТЕМА за определяне на резултатите при провеждането на конкурс за длъжността началник отдел, 22.04.2024г.

Класиране, 10.05.2024г.

comments: Closed

Comments are closed.