На вниманието на всички ОПЛ

Относно: писмо на МЗ №16-00-29/18.05.2017г. за промени в Наредба №15/2005г.за имунизациите в РБ/ДВ бр.38/12.05.2017г./и за доставка на ваксини за 2017г.

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,                                                          

            В брой 38/12.05.2017г. на Държавен вестник бе побликувана Наредба за изменение и допълнение на Наредба №15/2005г. за имунизациите в РБ, съгласно която отпада реимунизацията срещу туберкулоза при деца на 17г. възраст, респективно и извършването на проба Манту. Промяната в имунизационния календар води и до изменение в сведението за извършените задължителни планови, целеви, препоръчителни имунизации и реимунизации и приложените серуми и имуноглобулини за постекспозиционна профилактика /Приложение №7 към чл.13, ал.2 на Наредба №15/, свързана с премахване на кода за отчитане на горецитираните имунизации. Отчитането на извършените проверка с проба Манту и реимунизация срещу туберкулоза на деца на 17г. за периода 01.04.-12.05.2017г. да става в отделен ред в края на Приложение №7 към наредбата. Наредба №15 е качена на сайта на РЗИ-Плевен /www.rzipleven.com/, подстраница «Информация за лечебните заведения», а Приложение №7 към наредбата в подстраница «Формуляри и бланки».

         МЗ е сключило договори за доставка на ваксини за извършване на задължителни и целеви имунизации и реимунизации за 2017г., като с ново търговско наименование са ваксините срещу:

         – морбили, паротит и рубеола – ваксина MMRVAXPRO, вместо използваната до сега ваксина Priorix;

         – дифтерия, тетанус, коклюш, хепатит тип Б, полиомиелит и хемофилус инфлуенце тип Б – ваксина INFANRIX HEXA, вместо използваната до сега ваксина HEXACIMA. Поради липсата на информация в кратките характеристики на продуктите за взаимозаменяемост на двете ваксини, всяко дете трябва да бъде имунизирано или с три приема HEXACIMA или с три приема INFANRIX HEXA, без допускане тяхното заменяне. Във връзка с недопускане заменяне на двете ваксини в срок до 09.06.2017г., трябва да представите в отдел ПЕК на РЗИ-Плевен, справка с броя на необходимите количества ваксина HEXACIMA за довършване на започнатата имунизация на лицата навършили 2 месеца, като приспаднете наличните при Вас количества. В същия срок трябва да получите и заявените от Вас количества.

         На сайта на РЗИ-Плевен /www.rzipleven.com/, подстраница «Информация за лечебните заведения» е качена кратка характеристика за ваксините M-M-RVAXPRO и INFANRIX HEXA и листовка за потребителя за двете ваксини. Същата информация може да се намери на интернет страниците на Изпълнителна агенция по лекарствата или на Европейската агенция по лекарствата.

Друга промяна в Наредба №15 касае съобщаването на нежеланите реакции след ваксинация, които до момента се съобщаваха в РЗИ. Съгласно промените в Наредба №15, чл.14 – всеки медицински специалист, който установи нежелана реакция след ваксинация е длъжен да съобщи за това на притежателя на разрешението за употреба или на ИАЛ по реда на чл.184, ал.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

comments: Closed

Comments are closed.