Обявен конкурс за зачисляване за специализация от МУ-СОФИЯ

Posted on 17th януари 2012 in Следдипломно обучение

Отдел „Следдипломно обучение и университетско болнична координация” на
МУ – София:
ОБЯВИ КОНКУРСНИ ИЗПИТИ /писмени и по документи/ за
придобиване на специалност в системата на здравеопазването изтегли

comments: Closed

Comments are closed.