ПОКАНА – закупуване на бързи антигенни тестове за провеждане на изследване за SARS-CoV-2

Posted on 17th януари 2022 in Профил на купувача

ПОКАНА

ОФЕРТА

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ДОКЛАД НА КОМИСИЯ, НАЗНАЧЕНА СЪС ЗАПОВЕД №РД-01-24/19.01.2022 г. НА ДИРЕКТОРА НА РЗИ-ПЛЕВЕН

ДОГОВОР №РД-06-18/20.01.2022 г.

ДОГОВОР №РД-06-17/20.01.2022 г.

comments: Closed

Comments are closed.