Публични покани 2015

Posted on 27th февруари 2015 in Профил на купувача

9047759 – Абонаментно почистване за срок от една година /01.01.2016 – 31.12.2016г./ на административните сгради на РЗИ – Плевен

Публична покана, публикувана на 17.11.2015г.

Административни сведения – Приложение №1, публикувано на 17.11.2015г.

Технически спецификации – Приложение №2, публикувано на 17.11.2015г.

Ценово предложение – Приложение №3, публикувано на 17.11.2015г.

Договор – проект – Приложение №4, публикуван на 17.11.2015г.

Протокол от заседание на комисията, публикуван на 02.12.2015г. /заличени лични данни съгласно ЗЗЛД/

Сключен договор, публикуван на 08.12.2015г.

 

***********************************************************************************************************

9041297 Комплексна охрана на сградите и имуществото на РЗИ – Плевен през периода 21.05.2015г. – 21.11.2016г.

Покана, публикувана на 28.04.2015г.

Административни сведения – Приложение №1, публикувано на 28.04.2015г.

Технически спецификации – Приложение №2, публикувано на 28.04.2015г.

Ценово предложение – Приложение №3, публикувано на 28.04.2015г.

Договор – проект, публикуван на 28.04.2015г.

Протокол от заседание на комисията, публикуван на 18.05.2015г.

Сключен договор, публикуван на 19.05.2015г.

Фактура, публикувана на 16.06.2015г.

Фактура, публикувана на 07.07.2015г.

Фактура, публикувана на 19.08.2015г.

Фактура, публикувана на 03.09.2015г.

Фактура, публикувана на 15.10.2015г.

Фактура, публикувана на 13.11.2015г.

Фактура, публикувана на 10.12.2015г.

Фактура, публикувана на 19.01.2016г.

*************************************************************************************************************

СЪОБЩЕНИЕ:

Отварянето на офертите по публична покана №9039337/27.02.2015г., по чл.101г, ал.3 от ЗОП, съгласно Заповед № РД-10-059/26.02.2015г. на директора на РЗИ – Плевен ще се състои на 18.03.2015г. от 13,30ч.  в сградата на възложителя на адрес: гр. Плевен, ул. Княз Александър Батенберг І №7, зала ІІ етаж.

 

9039337 – Избор на изпълнители на периодични доставки по заявка на възложителя – Регионална здравна инспекция – Плевен, на лабораторни реактиви и консумативи, съгласно Приложение №1 и Приложение №2 за срок до 31.12.2015г.

Покана

Техническа спецификация Приложение №1

Техническа спецификация Приложение №2

Договор

На основание чл.29 от ЗОП предоставяме допълнителни разяснения: изтегли

Протокол от заседание на комисията

Протокол №2 от заседание на комисията

Сключени договори:

Договор с „КЕМ АС ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, Приложение, публикувани на 29.04.2015г.

Договор с „ФОТ“ ООД, Приложение №1, Приложение №2, публикувани на 30.04.2015г.

Договор с „МЕРК БЪЛГАРИЯ“ ЕАДПриложение, публикувани на 14.05.2015г.

Договор с „ЛАБИМЕКС“ ООД, Приложение, публикувани на 18.05.2015г.

Договор с „СИ ПИ ЕЙ КЕМ“ ООД, Приложение, публикувани на 20.05.2015г.

Фактури май, публикувани на 16.06.2015г.

Фактури юни, публикувани на 07.07.2015г.

Фактури юли, публикувани на 19.08.2015г.

Фактури август, публикувани на 03.09.2015г.

Фактури септември, публикувани на 15.10.2015г.

Фактури октомври, публикувани на 13.11.2015г.

Фактури ноември, публикувани на 10.12.2015г.

Фактури декември, публикувани на 19.01.2016г.

comments: Closed

Comments are closed.