Конкурс за заемане на една щатна длъжност „ИНСПЕКТОР“ в отдел „Държавен здравен контрол“, дирекция “Обществено здраве”

Posted on 10th юни 2024 in Конкурси, Новини

Обявление

Заявление за участие в конкурс

Декларация по чл.17 ал.3 т.1 от НПКПМДСл

Конкурс за заемане на една щатна длъжност „ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР“ в отдел „Профилактика на болестите и промоция на здравето“, дирекция “Обществено здраве”

Posted on 3rd април 2024 in Конкурси

Обявление

Заявление за участие в конкурс

Декларация по чл.17 ал.3 т.1 от НПКПМДСл

Списък на допуснатите кандидати за длъжността „ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР“ в дирекция „Обществено здраве“, отдел „Профилактика на болестите и промоция на здравето“, 22.04.2024 г.

Списък на недопуснатите кандидати за длъжността „ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР“ в дирекция „Обществено здраве“, отдел „Профилактика на болестите и промоция на здравето“, 22.04.2024 г

СИСТЕМА за определяне на резултатите при провеждането на конкурс за длъжността началник отдел, 22.04.2024г.

Класиране, 10.05.2024г.

Конкурс за заемане на една щатна длъжност „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ“ в отдел „Профилактика на болестите и промоция на здравето“, дирекция “Обществено здраве”

Posted on 3rd април 2024 in Конкурси

Обявление

Заявление за участие в конкурс

Декларация по чл.17 ал.3 т.1 от НПКПМДСл

Списък на допуснатите кандидати за длъжността „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ“ в дирекция „Обществено здраве“, отдел „Профилактика на болестите и промоция на здравето“, 22.04.2024 г.

Списък на недопуснатите кандидати за длъжността „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ“ в дирекция „Обществено здраве“, отдел „Профилактика на болестите и промоция на здравето“, 22.04.2024 г.

СИСТЕМА за определяне на резултатите при провеждането на конкурс за длъжността началник отдел, 22.04.2024г.

Класиране, 10.05.2024г.

Конкурс за заемане на една щатна длъжност „НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ“ в дирекция „Обществено здраве“, отдел „Профилактика на болестите и промоция на здравето“

Posted on 1st март 2024 in Конкурси

Обявление

Заявление за участие в конкурс

Декларация по чл.17 ал.3 т.1 от НПКПМДСл

Списък на допуснатите кандидати за длъжността „НАЧАЛНИК ОТДЕЛ“ в дирекция „Обществено здраве“, отдел „Профилактика на болестите и промоция на здравето“. 19.03.2024 г.

Списък на недопуснатите кандидати за длъжността „НАЧАЛНИК ОТДЕЛ“ в дирекция „Обществено здраве“, отдел „Профилактика на болестите и промоция на здравето“. 19.03.2024 г.

СИСТЕМА за определяне на резултатите при провеждането на конкурс за длъжността началник отдел, 19.03.2024г.

Класиране, 29.03.2024 г.

Конкурс за заемане на една щатна длъжност „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ“ в дирекция „Медицински дейности“, отдел „Организация и контрол на медицинските дейности“

Posted on 5th февруари 2024 in Конкурси

Обявление

Заявление за участие в конкурс

Декларация по чл.17 ал.3 т.1 от НПКПМДСл

Списък на допуснатите кандидати за длъжността „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ“ в дирекция „Медицински дейности“, отдел „Организация и контрол на медицинските дейности“, 23.02.2024г.

Списък на недопуснатите кандидати за длъжността „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ“ в дирекция „Медицински дейности“, отдел „Организация и контрол на медицинските дейности“, 23.02.2024г.

СИСТЕМА за определяне на резултатите при провеждането на конкурс за длъжността главен експерт, 23.02.2024г.

Класиране, 08.03.2024г.

Конкурс за заемане на една щатна длъжност „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ“ в дирекция „Медицински дейности“, отдел „Организация и контрол на медицинските дейности“

Posted on 5th януари 2024 in Конкурси, Новини

Обявление

Заявление за участие в конкурс

Декларация по чл.17 ал.3 т.1 от НПКПМДСл

Списък на допуснатите кандидати за длъжността „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ“ в дирекция „Медицински дейности“, отдел „Организация и контрол на медицинските дейности“, 23.01.2024г.

Списък на недопуснатите кандидати за длъжността „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ“ в дирекция „Медицински дейности“, отдел „Организация и контрол на медицинските дейности“, 23.01.2024г.

Конкурс за заемане на една щатна длъжност „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ“ в дирекция „Лабораторни изследвания“

Posted on 5th януари 2024 in Конкурси

Обявление

Заявление за участие в конкурс

Декларация по чл.17 ал.3 т.1 от НПКПМДСл

Списък на допуснатите кандидати за длъжността „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ“ дирекция „Лабораторни изследвания“, 23.01.2024г.

Списък на недопуснатите кандидати за длъжността „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ“ дирекция „Лабораторни изследвания“, 23.01.2024г.

СИСТЕМА за определяне на резултатите при провеждането на конкурс за длъжността младши експерт, 23.01.2024г.

Класиране, 02.02.2024г.

Конкурс за заемане на една щатна длъжност „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ“ в дирекция „Лабораторни изследвания“

Posted on 5th януари 2024 in Конкурси

Обявление

Заявление за участие в конкурс

Декларация по чл.17 ал.3 т.1 от НПКПМДСл

Списък на допуснатите кандидати за длъжността „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ“ дирекция „Лабораторни изследвания“, 23.01.2024г.

Списък на недопуснатите кандидати за длъжността „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ“ дирекция „Лабораторни изследвания“, 23.01.2024г.

СИСТЕМА за определяне на резултатите при провеждането на конкурс за длъжността младши експерт, 23.01.2024г.

Класиране, 02.02.2024г.

Конкурс за заемане на три щатни бройки за длъжността „Главен инспектор“ в отдел „Противоепидемичен контрол“, дирекция „Надзор на заразните болести“

Posted on 21st ноември 2023 in Конкурси, Новини

Обявление

Заявление за участие в конкурс

Декларация по чл.17 ал.3 т.1 от НПКПМДСл

Списък на допуснатите кандидати за заемане на три щатни бройки за длъжността „ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР“ в дирекция „Надзор на заразните болести“, отдел „Противоепидемичен контрол“, 11.12.2023г.

Списък на недопуснатите кандидати за заемане на три щатни бройки за длъжността „ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР“ в дирекция „Надзор на заразните болести“, отдел „Противоепидемичен контрол“, 11.12.2023г.

СИСТЕМА за определяне на резултатите при провеждането на конкурс за заемане на три щатни бройки за длъжността „ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР“ в дирекция „Надзор на заразните болести“, отдел „Противоепидемичен контрол“, 11.12.2023г.

Класиране, 20.12.2023г.

Конкурс за заемане на една щатна длъжност „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ“ в дирекция „Лабораторни изследвания“

Posted on 30th юни 2023 in Конкурси, Новини

Обявление

Заявление за участие в конкурс

Декларация по чл.17 ал.3 т.1 от НПКПМДСл

Списък на допуснатите кандидати за длъжността „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ“ дирекция „Лабораторни изследвания“, 18.07.2023г.

Списък на недопуснатите кандидати за длъжността „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ“ дирекция „Лабораторни изследвания“, 18.07.2023г.

СИСТЕМА за определяне на резултатите при провеждането на конкурс за длъжността младши експерт, 18.07.2023г.

Класиране, 07.08.2023г.