Конкурс за заемане на една щатна длъжност „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ“ в дирекция „Медицински дейности“, отдел „Организация и контрол на медицинските дейности“

Posted on 5th февруари 2024 in Конкурси

Обявление

Заявление за участие в конкурс

Декларация по чл.17 ал.3 т.1 от НПКПМДСл

Списък на допуснатите кандидати за длъжността „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ“ в дирекция „Медицински дейности“, отдел „Организация и контрол на медицинските дейности“, 23.02.2024г.

Списък на недопуснатите кандидати за длъжността „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ“ в дирекция „Медицински дейности“, отдел „Организация и контрол на медицинските дейности“, 23.02.2024г.

СИСТЕМА за определяне на резултатите при провеждането на конкурс за длъжността главен експерт, 23.02.2024г.

Конкурс за заемане на една щатна длъжност „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ“ в дирекция „Медицински дейности“, отдел „Организация и контрол на медицинските дейности“

Posted on 5th януари 2024 in Конкурси, Новини

Обявление

Заявление за участие в конкурс

Декларация по чл.17 ал.3 т.1 от НПКПМДСл

Списък на допуснатите кандидати за длъжността „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ“ в дирекция „Медицински дейности“, отдел „Организация и контрол на медицинските дейности“, 23.01.2024г.

Списък на недопуснатите кандидати за длъжността „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ“ в дирекция „Медицински дейности“, отдел „Организация и контрол на медицинските дейности“, 23.01.2024г.

Конкурс за заемане на една щатна длъжност „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ“ в дирекция „Лабораторни изследвания“

Posted on 5th януари 2024 in Конкурси

Обявление

Заявление за участие в конкурс

Декларация по чл.17 ал.3 т.1 от НПКПМДСл

Списък на допуснатите кандидати за длъжността „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ“ дирекция „Лабораторни изследвания“, 23.01.2024г.

Списък на недопуснатите кандидати за длъжността „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ“ дирекция „Лабораторни изследвания“, 23.01.2024г.

СИСТЕМА за определяне на резултатите при провеждането на конкурс за длъжността младши експерт, 23.01.2024г.

Класиране, 02.02.2024г.

Конкурс за заемане на една щатна длъжност „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ“ в дирекция „Лабораторни изследвания“

Posted on 5th януари 2024 in Конкурси

Обявление

Заявление за участие в конкурс

Декларация по чл.17 ал.3 т.1 от НПКПМДСл

Списък на допуснатите кандидати за длъжността „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ“ дирекция „Лабораторни изследвания“, 23.01.2024г.

Списък на недопуснатите кандидати за длъжността „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ“ дирекция „Лабораторни изследвания“, 23.01.2024г.

СИСТЕМА за определяне на резултатите при провеждането на конкурс за длъжността младши експерт, 23.01.2024г.

Класиране, 02.02.2024г.

Конкурс за заемане на три щатни бройки за длъжността „Главен инспектор“ в отдел „Противоепидемичен контрол“, дирекция „Надзор на заразните болести“

Posted on 21st ноември 2023 in Конкурси, Новини

Обявление

Заявление за участие в конкурс

Декларация по чл.17 ал.3 т.1 от НПКПМДСл

Списък на допуснатите кандидати за заемане на три щатни бройки за длъжността „ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР“ в дирекция „Надзор на заразните болести“, отдел „Противоепидемичен контрол“, 11.12.2023г.

Списък на недопуснатите кандидати за заемане на три щатни бройки за длъжността „ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР“ в дирекция „Надзор на заразните болести“, отдел „Противоепидемичен контрол“, 11.12.2023г.

СИСТЕМА за определяне на резултатите при провеждането на конкурс за заемане на три щатни бройки за длъжността „ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР“ в дирекция „Надзор на заразните болести“, отдел „Противоепидемичен контрол“, 11.12.2023г.

Класиране, 20.12.2023г.

Конкурс за заемане на една щатна длъжност „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ“ в дирекция „Лабораторни изследвания“

Posted on 30th юни 2023 in Конкурси, Новини

Обявление

Заявление за участие в конкурс

Декларация по чл.17 ал.3 т.1 от НПКПМДСл

Списък на допуснатите кандидати за длъжността „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ“ дирекция „Лабораторни изследвания“, 18.07.2023г.

Списък на недопуснатите кандидати за длъжността „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ“ дирекция „Лабораторни изследвания“, 18.07.2023г.

СИСТЕМА за определяне на резултатите при провеждането на конкурс за длъжността младши експерт, 18.07.2023г.

Класиране, 07.08.2023г.

Конкурс за заемане на една щатна длъжност „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ“ дирекция „Лабораторни изследвания“

Posted on 15th май 2023 in Конкурси, Новини

Обявление

Заявление за участие в конкурс

Декларация по чл.17 ал.3 т.1 от НПКПМДСл

Списък на допуснатите кандидати за длъжността „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ“ дирекция „Лабораторни изследвания“, 01.06.2023г.

Списък на недопуснатите кандидати за длъжността „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ“ дирекция „Лабораторни изследвания“, 01.06.2023г.

СИСТЕМА за определяне на резултатите при провеждането на конкурс за длъжността главен експерт, 01.06.2023г.

Класиране, 16.06.2023г.

Конкурс за заемане на една щатна длъжност „ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР“ в дирекция „Обществено здраве“, отдел „Държавен здравен контрол“

Posted on 21st февруари 2023 in Конкурси, Новини

Обявление

Заявление за участие в конкурс

Декларация по чл.17 ал.3 т.1 от НПКПМДСл

Списък на допуснатите кандидати за длъжността „главен инспектор“ в дирекция „Обществено здраве“, отдел „Държавен здравен контрол“, 14.03.2023г.

Списък на недопуснатите кандидати за длъжността „главен инспектор“ в дирекция „Обществено здраве“, отдел „Държавен здравен контрол“, 14.03.2023г.

СИСТЕМА за определяне на резултатите при провеждането на конкурс за длъжността главен инспектор, 14.03.2023г.

Класиране, 28.03.2023г.

Конкурс за заемане на една щатна длъжност „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ“ в отдел „Медицински изследвания“, дирекция „Надзор на заразните болести“

Posted on 13th януари 2023 in Конкурси, Новини

Обявление

Заявление за участие в конкурс

Декларация по чл.17, ал.3 т.1 от НПКПМДСл

Списък на допуснатите кандидати за длъжността „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ“ в дирекция „Надзор на заразните болести“, отдел „Медицински изследвания“, 31.01.2023г.

Списък на недопуснатите кандидати за длъжността „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ“ в дирекция „Надзор на заразните болести“, отдел „Медицински изследвания“, 31.01.2023г.

СИСТЕМА за определяне на резултатите при провеждането на конкурс за длъжността главен експерт, 31.01.2023г.

Класиране, 09.02.2023г.

Конкурс за заемане на една щатна длъжност „Главен инспектор“ в отдел „Противоепидемичен контрол“, дирекция „Надзор на заразните болести“

Posted on 22nd декември 2022 in Конкурси, Новини

Обявление

Заявление за участие в конкурс

Декларация по чл.17, ал.3 т.1 от НПКПМДСл

Списък на допуснатите кандидати за длъжността „главен инспектор“ в дирекция „Надзор на заразните болести“, отдел „Противоепидемичен контрол“, 11.01.2023г.

Списък на недопуснатите кандидати за длъжността „главен инспектор“ в дирекция „Надзор на заразните болести“, отдел „Противоепидемичен контрол“, 11.01.2023г.

СИСТЕМА за определяне на резултатите при провеждането на конкурс за длъжността главен инспектор, 11.01.2023г.

Класиране, 25.01.2023г.