Конкурс за заемане на една щатна длъжност „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ“ в дирекция „Лабораторни изследвания“

Posted on 30th юни 2023 in Конкурси, Новини

Обявление

Заявление за участие в конкурс

Декларация по чл.17 ал.3 т.1 от НПКПМДСл

Списък на допуснатите кандидати за длъжността „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ“ дирекция „Лабораторни изследвания“, 18.07.2023г.

Списък на недопуснатите кандидати за длъжността „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ“ дирекция „Лабораторни изследвания“, 18.07.2023г.

СИСТЕМА за определяне на резултатите при провеждането на конкурс за длъжността младши експерт, 18.07.2023г.

Класиране, 07.08.2023г.

Конкурс за заемане на една щатна длъжност „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ“ дирекция „Лабораторни изследвания“

Posted on 15th май 2023 in Конкурси, Новини

Обявление

Заявление за участие в конкурс

Декларация по чл.17 ал.3 т.1 от НПКПМДСл

Списък на допуснатите кандидати за длъжността „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ“ дирекция „Лабораторни изследвания“, 01.06.2023г.

Списък на недопуснатите кандидати за длъжността „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ“ дирекция „Лабораторни изследвания“, 01.06.2023г.

СИСТЕМА за определяне на резултатите при провеждането на конкурс за длъжността главен експерт, 01.06.2023г.

Класиране, 16.06.2023г.

Конкурс за заемане на една щатна длъжност „ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР“ в дирекция „Обществено здраве“, отдел „Държавен здравен контрол“

Posted on 21st февруари 2023 in Конкурси, Новини

Обявление

Заявление за участие в конкурс

Декларация по чл.17 ал.3 т.1 от НПКПМДСл

Списък на допуснатите кандидати за длъжността „главен инспектор“ в дирекция „Обществено здраве“, отдел „Държавен здравен контрол“, 14.03.2023г.

Списък на недопуснатите кандидати за длъжността „главен инспектор“ в дирекция „Обществено здраве“, отдел „Държавен здравен контрол“, 14.03.2023г.

СИСТЕМА за определяне на резултатите при провеждането на конкурс за длъжността главен инспектор, 14.03.2023г.

Класиране, 28.03.2023г.

Конкурс за заемане на една щатна длъжност „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ“ в отдел „Медицински изследвания“, дирекция „Надзор на заразните болести“

Posted on 13th януари 2023 in Конкурси, Новини

Обявление

Заявление за участие в конкурс

Декларация по чл.17, ал.3 т.1 от НПКПМДСл

Списък на допуснатите кандидати за длъжността „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ“ в дирекция „Надзор на заразните болести“, отдел „Медицински изследвания“, 31.01.2023г.

Списък на недопуснатите кандидати за длъжността „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ“ в дирекция „Надзор на заразните болести“, отдел „Медицински изследвания“, 31.01.2023г.

СИСТЕМА за определяне на резултатите при провеждането на конкурс за длъжността главен експерт, 31.01.2023г.

Класиране, 09.02.2023г.

Конкурс за заемане на една щатна длъжност „Главен инспектор“ в отдел „Противоепидемичен контрол“, дирекция „Надзор на заразните болести“

Posted on 22nd декември 2022 in Конкурси, Новини

Обявление

Заявление за участие в конкурс

Декларация по чл.17, ал.3 т.1 от НПКПМДСл

Списък на допуснатите кандидати за длъжността „главен инспектор“ в дирекция „Надзор на заразните болести“, отдел „Противоепидемичен контрол“, 11.01.2023г.

Списък на недопуснатите кандидати за длъжността „главен инспектор“ в дирекция „Надзор на заразните болести“, отдел „Противоепидемичен контрол“, 11.01.2023г.

СИСТЕМА за определяне на резултатите при провеждането на конкурс за длъжността главен инспектор, 11.01.2023г.

Класиране, 25.01.2023г.

Конкурс за заемане на една щатна длъжност „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ“ в отдел „Медицински изследвания“, дирекция „Надзор на заразните болести“

Posted on 29th ноември 2022 in Конкурси, Новини

Обявление

Заявление за участие в конкурс

Декларация по чл.17, ал.3 т.1 от НПКПМДСл

Списък на допуснатите кандидати за длъжност „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ“ в отдел „Медицински изследвания“, дирекция „Надзор на заразните болести“, 16.12.2022г.

Списък на недопуснатите кандидати за длъжност „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ“ в отдел „Медицински изследвания“, дирекция „Надзор на заразните болести“, 16.12.2022г.

СИСТЕМА за определяне на резултатите при провеждането на конкурс за длъжността младши експерт, 16.12.2022г.

Класиране, 05.01.2023г.

Конкурс за заемане на една щатна длъжност „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ“ в отдел „Медицински изследвания“, дирекция „Надзор на заразните болести“

Posted on 29th ноември 2022 in Конкурси, Новини

Обявление

Заявление за участие в конкурс

Декларация по чл.17, ал.3 т.1 от НПКПМДСл

Списък на допуснатите кандидати за длъжността „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ“ в дирекция „Надзор на заразните болести“, отдел „Медицински изследвания“, 16.12.2022г.

Списък на недопуснатите кандидати за длъжността „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ“ в дирекция „Надзор на заразните болести“, отдел „Медицински изследвания“, 16.12.2022г.

СИСТЕМА за определяне на резултатите при провеждането на конкурс за длъжността главен експерт, 16.12.2022г.

Класиране, 05.01.2023г.

Конкурс за заемане на една щатна длъжност „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ“ дирекция „Лабораторни изследвания“

Posted on 29th ноември 2022 in Конкурси, Новини

Обявление

Заявление за участие в конкурс

Декларация по чл.17, ал.3 т.1 от НПКПМДСл

Списък на допуснатите кандидати за длъжността „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ“ дирекция „Лабораторни изследвания“, 16.12.2022г.

Списък на недопуснатите кандидати за длъжността „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ“ дирекция „Лабораторни изследвания“, 16.12.2022г.

Конкурс за заемане на една щатна длъжност „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ“ в отдел „Здравна информация“, дирекция „Медицински дейности“

Posted on 21st март 2022 in Конкурси

Обявление

Заявление за участие в конкурс

Декларация по чл.17, ал.3 т.1 от НПКПМДСл

Списък на допуснатите кандидати за длъжността „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ“ в дирекция „Медицински дейности“, отдел „Здравна информация“, 07.04.2022г.

СИСТЕМА за определяне на резултатите при провеждането на конкурс за длъжността главен експерт, 07.04.2022г.

Класиране, 21.04.2022г.

Конкурс за заемане на една щатна длъжност „ИНСПЕКТОР“ в дирекция „Обществено здраве“, отдел „Профилактика на болестите и промоция на здравето“

Posted on 3rd февруари 2022 in Конкурси, Новини

Обявление

Заявление за участие в конкурс

Декларация по чл.17, ал.3 т.1 от НПКПМДСл

Списък на допуснатите кандидати за длъжността „ИНСПЕКТОР“ в дирекция „Обществено здраве“, отдел „Профилактика на болестите и промоция на здравето“, 21.02.2022г.

СИСТЕМА за определяне на резултатите при провеждането на конкурс за длъжността инспектор, 21.02.2022г.

Класиране, 02.03.2022г.

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка със Заповед №РД-01-62/14.02.2022г. на директора на РЗИ-Плевен, Ви уведомявам, че публикуваният конкурс за длъжността „инспектор“ в дирекция „Обществено здраве“, отдел „Профилактика на болестите и промоция на здравето“, ще се проведе на 01.03.2022г. от 10:00 часа в сградата на РЗИ – Плевен, находяща се на адрес: гр. Плевен, ул. Княз Ал. Батенберг I №7, зала – етаж 1.

Конкурсът ще се проведе при спазване на изискванията на т.32 от РД-01-973/26.11.2021 г. на министъра на здравеопазването.

(https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2021/11/26/zapoved_merki_24_11_2021.pdf)

Всички членове на комисията и кандидатът за конкурсната длъжност трябва да представят един от документите, посочени в т. II от горецитираната заповед на министъра на здравеопазването;

С оглед провеждането на конкурса, моля участника да изпрати уведомление до РЗИ на електронната поща  rzi@rzi-pleven.com за наличието на документ по смисъла на раздел II от заповедта на министъра.

Същият да бъде представен на конкурсната комисия непосредствено преди започване на конкурса.

Председател на конкурсна комисия:… /П/….

/ П. Савова /