Предложения на базите за обучение за места за специализанти, финансирани от държавата

Места за специализанти, обявени от базите за обучение

Свободни длъжности за следдипломно обучение с професионална квалификация по медицинска професия от професионално направление “ Здравни грижи“

  База за обучение Специалност Брой обявени свободни длъжности за специализанти Начална дата за подаване на документи Крайна дата за подаване на документи                       Телефон за контакт (и евентуално лице за контакт) Мястото финансирано ли е от държавата (да/не)
1. „МБАЛ Свети Панталеймон-Плевен“ ООД Операционна и превързочна техника 2 2.3.2023г 1 месец от публикуване на обявата Саша Ангелова- 0879488565 не

Свободни длъжности за специализанти по клинични специалности „МБАЛ Свети Панталеймон-Плевен“ ООД

Свободни длъжности за специализанти по клинични специалности „МБАЛ СЪРЦЕ И МОЗЪК“ ЕАД

Свободни длъжности за специализанти по клинични специалности „МБАЛ СЪРЦЕ И МОЗЪК“ ЕАД

Posted on 11th ноември 2022 in Новини, Следдипломно обучение
База за обучение Специалност Брой обявени свободни длъжности за специализанти Начална дата за подаване на документи Крайна дата за подаване на документи Телефон за контакт (и евентуално лице за контакт) Мястото финансирано ли е от държавата (да/не)
1. „МБАЛ СЪРЦЕ И МОЗЪК“ ЕАД Анестезиология и интензивно лечение 3 11.11.2022 11.12.2022 Мариана Дечева тел. 02 960 36 70 НЕ
2. „МБАЛ СЪРЦЕ И МОЗЪК“ ЕАД Нервни болести 2 11.11.2022 11.12.2022 Мариана Дечева тел. 02 960 36 70 НЕ
3. „МБАЛ СЪРЦЕ И МОЗЪК“ ЕАД Кардиология 4 11.11.2022 11.12.2022 Мариана Дечева тел. 02 960 36 70 НЕ
4 „МБАЛ СЪРЦЕ И МОЗЪК“ ЕАД Медицинска генетика 1 11.11.2022 11.12.2022 Мариана Дечева тел. 02 960 36 70 НЕ
5 „МБАЛ СЪРЦЕ И МОЗЪК“ ЕАД Клинична лаборатория 5 11.11.2022 11.12.2022 Мариана Дечева тел. 02 960 36 70 НЕ
6 „МБАЛ СЪРЦЕ И МОЗЪК“ ЕАД Микробиология 1 11.11.2022 11.12.2022 Мариана Дечева тел. 02 960 36 70 НЕ
7 „МБАЛ СЪРЦЕ И МОЗЪК“ ЕАД Лъчелечение 3 11.11.2022 11.12.2022 Мариана Дечева тел. 02 960 36 70 НЕ
8 „МБАЛ СЪРЦЕ И МОЗЪК“ ЕАД Ортопедия и травматология 6 11.11.2022 11.12.2022 Мариана Дечева тел. 02 960 36 70 НЕ
9 „МБАЛ СЪРЦЕ И МОЗЪК“ ЕАД Медицинска онкология 6 11.11.2022 11.12.2022 Мариана Дечева тел. 02 960 36 70 НЕ
10 „МБАЛ СЪРЦЕ И МОЗЪК“ ЕАД Физикална и рехабилитационна медицина 1 11.11.2022 11.12.2022 Мариана Дечева тел. 02 960 36 70 НЕ
11 „МБАЛ СЪРЦЕ И МОЗЪК“ ЕАД Гръдна хирургия 5 11.11.2022 11.12.2022 Мариана Дечева тел. 02 960 36 70 НЕ
12 „МБАЛ СЪРЦЕ И МОЗЪК“ ЕАД Хирургия 5 11.11.2022 11.12.2022 Мариана Дечева тел. 02 960 36 70 НЕ
13 „МБАЛ СЪРЦЕ И МОЗЪК“ ЕАД Съдова хирургия 1 11.11.2022 11.12.2022 Мариана Дечева тел. 02 960 36 70 НЕ
14 „МБАЛ СЪРЦЕ И МОЗЪК“ ЕАД Обща и клинична патология 1 11.11.2022 11.12.2022 Мариана Дечева тел. 02 960 36 70 НЕ

Свободни длъжности за специализанти по клинични специалности в МБАЛ „АВИС МЕДИКА“ООД Плевен

Posted on 3rd ноември 2022 in Новини, Следдипломно обучение

 Свободни длъжности за специализанти по клинични специалности
              База за обучение – МБАЛ „АВИС МЕДИКА“ООД – гр. Плевен
  База за обучение Специалност Брой обявени свободни длъжности за специализанти Начална дата за подаване на документи Крайна дата за подаване на документи (ако няма такава, това изрично се посочва)                       Телефон за контакт                   (и евентуално лице за контакт) Мястото финансирано ли е от държавата                 (да/не)
1 МБАЛ“АВИС МЕДИКА“ООД –               гр. Плевен Кардиология 1 01.11.2022 01.12.2022 0886/439989                                         Ангелина Георгиева не
2 МБАЛ“АВИС МЕДИКА“ООД –               гр. Плевен Образна диагностика 1 01.11.2022 01.12.2022 0886/439989                                         Ангелина Георгиева не
3 МБАЛ“АВИС МЕДИКА“ООД –               гр. Плевен Медицинска онкология 1 01.11.2022 01.12.2022 0886/439989                                         Ангелина Георгиева не

СВОБОДНИ ДЛЪЖНОСТИ ЗА СПЕЦИАЛИЗАНТИ В „УМБАЛ-Д-Р ГЕОРГИ СТРАНСКИ“ ЕАД ПЛЕВЕН

Posted on 18th октомври 2022 in Новини, Следдипломно обучение
Свободни длъжности за специализанти в „УМБАЛ-Д-р Георги Странски“ ЕАД Плевен
     
  База за обучение Специалност Брой обявени свободни длъжности за специализанти Начална дата за подаване на документи Крайна дата за подаване на документи                       Телефон за контакт (и евентуално лице за контакт) Мястото финансирано ли е от държавата (да/не)
1 „УМБАЛ-Д-р Георги Странски“ ЕАД Плевен Инфекциозни болести 2 15.10.2022 г. 14.11.2022 г. 064/886319 НЕ
2 „УМБАЛ-Д-р Георги Странски“ ЕАД Плевен Ортопедия и травматология 1 15.10.2022 г. 14.11.2022 г. 064/886319 НЕ
3 „УМБАЛ-Д-р Георги Странски“ ЕАД Плевен Ушно-носно-гърлени болести 1 15.10.2022 г. 14.11.2022 г. 064/886319 НЕ
4 „УМБАЛ-Д-р Георги Странски“ ЕАД Плевен Съдова хирургия 1 15.10.2022 г. 14.11.2022 г. 064/886319 НЕ
5 „УМБАЛ-Д-р Георги Странски“ ЕАД Плевен Клинична токсикология 1 15.10.2022 г. 14.11.2022 г. 064/886319 НЕ
6 „УМБАЛ-Д-р Георги Странски“ ЕАД Плевен Неврохирургия 1 15.10.2022 г. 14.11.2022 г. 064/886319 НЕ
7 „УМБАЛ-Д-р Георги Странски“ ЕАД Плевен Нервни болести 1 15.10.2022 г. 14.11.2022 г. 064/886319 НЕ
8 „УМБАЛ-Д-р Георги Странски“ ЕАД Плевен Очни болести 1 15.10.2022 г. 14.11.2022 г. 064/886319 НЕ
9 „УМБАЛ-Д-р Георги Странски“ ЕАД Плевен Акушерство и гинекология 3 15.10.2022 г. 14.11.2022 г. 064/886319 НЕ
10 „УМБАЛ-Д-р Георги Странски“ ЕАД Плевен Педиатрия 1 15.10.2022 г. 14.11.2022 г. 064/886319 НЕ
11 „УМБАЛ-Д-р Георги Странски“ ЕАД Плевен Хирургия 1 15.10.2022 г. 14.11.2022 г. 064/886319 НЕ
12 „УМБАЛ-Д-р Георги Странски“ ЕАД Плевен Операционна и превързочна техника 1 15.10.2022 г. 14.11.2022 г. 064/886319 НЕ

План-разписание МУ-София

РЗИ разполага с утвърденото ПЛАН – РАЗПИСАНИЕ на курсове и индивидуално обучение за следдипломна квалификация на висшите медицински  и  немедицински кадри през 2023 година от МУ – СОФИЯ. Уведомяваме ви, че План-разписанието за 2023г. е качено на Интернет-страницата на Медицински факултет в раздел СДО. Електронният адрес на МФ-София е: medfac.mu-sofia.bg. На основание заповед № 685/01.10.2012 г. в сила от 01.10.2012 г. е определена такса за право за участие, в размер на 30 лв., за тематични курсове и индивидуално обучение.

-такса за тематични лекционни курсове – 15 лв. на учебен ден

-такса за тематични курсове с практическа насоченост или използване на апаратура – 30 лв. на учебен ден

-индивидуално теоретично обучение – 15 лв. на учебен ден

-индивидуално обучение с практическа насоченост или  използване на апаратура –

30 лв. на учебен ден

-такса за тематични лекционни курсове за чужденци, които не са граждани на  държави от ЕС или ЕИП – 30 лв. на учебен ден

-такса за тематични курсове с практическа насоченост или използване на апаратура, за чужденци, които не са граждани на държави от  ЕС или ЕИП – 60 лв. на учебен ден

-индивидуално теоретично обучение на чужденци, които не са граждани на държави от ЕС или ЕИП – 30 лв. на учебен ден

-индивидуално обучение с практическа насоченост или използване на апаратура на чужденци, които не са граждани на държави от  ЕС или ЕИП –60 лв. на учебен ден

Таксите  могат да претърпят промяна.

За безплатните обучения се заплаща еднократно такса участие и такса за издаване на удостоверение.

План-разписанието и образците за заявките за участие, може да намерите в РЗИ, Дирекция Медицински дейности – ул.”Данаил Попов” №18, ет.3, стая №3. Краен срок за подаване на заявките – 31.07.2022 г.

Заявки могат да бъдат подавани и на e-mail: mfsdo@medfac.mu-sofia.bg

Обявени свободни длъжности в „УМБАЛ-Д-р Георги Странски“ ЕАД Плевен

Posted on 26th април 2022 in Новини, Следдипломно обучение

Обявени свободни длъжности в „УМБАЛ-Д-р Георги Странски“ ЕАД Плевен

База за обучение

Специалност

Брой обявени свободни длъжности за специализанти

Начална дата за подаване на документи

Крайна дата за подаване на документи                     

Телефон за контакт (и евентуално лице за контакт)

Мястото финансирано ли е от държавата (да/не)

1.

„УМБАЛ-Д-р Георги Странски“ ЕАД Плевен

Кардиология

1

23.4.2022 г.

23.05.2022 г.

064/886319

НЕ

2.

„УМБАЛ-Д-р Георги Странски“ ЕАД Плевен

Кожни и венерически болести

1

23.4.2022 г.

23.05.2022 г.

064/886319

НЕ

3.

„УМБАЛ-Д-р Георги Странски“ ЕАД Плевен

Ортопедия и травматология

1

23.4.2022 г.

23.05.2022 г.

064/886319

НЕ

4.

„УМБАЛ-Д-р Георги Странски“ ЕАД Плевен

Психиатрия

3

23.4.2022 г.

23.05.2022 г.

064/886319

НЕ

5.

„УМБАЛ-Д-р Георги Странски“ ЕАД Плевен

Нервни болести

1

23.4.2022 г.

23.05.2022 г.

064/886319

НЕ

6.

„УМБАЛ-Д-р Георги Странски“ ЕАД Плевен

Очни болести

1

23.4.2022 г.

23.05.2022 г.

064/886319

НЕ

7.

„УМБАЛ-Д-р Георги Странски“ ЕАД Плевен

Гастроентерология

2

23.4.2022 г.

23.05.2022 г.

064/886319

НЕ

8.

„УМБАЛ-Д-р Георги Странски“ ЕАД Плевен

Урология

1

23.4.2022 г.

23.05.2022 г.

064/886319

НЕ

ПЛАН – РАЗПИСАНИЕ 2022 МУ-ПЛЕВЕН

Posted on 12th април 2022 in Новини, Следдипломно обучение

Уведомяваме Ви, че е утвърден   ПЛАН – РАЗПИСАНИЕ на курсовете за следдипломна квалификация и индивидуално обучение на висшите медицински кадри, които се предвижда да бъдат проведени  през 2022 година от МУ – ПЛЕВЕН.

Индивидуално обучение – 15лв. на 1 учебен ден

Индивидуално обучение /с апаратура и консумативи/ – 30лв. на 1 учебен ден

Тематични курсове /теоретични/ – 15лв. на 1 учебен ден

Тематични курсове /с апаратура и консумативи/ – 40-60лв. на 1 учебен ден

Програмата за 2022 г. може да намерите в РЗИ-Плевен, ул. Данаил Попов №18, ет.3, стая №3 и на Интернет-страницата на МУ-Плевен в раздел СДО.

Електронният адрес е: www.mu-pleven.bg

Справки за подаване на заявки – 3 месеца преди началото на курса.

Адрес за заявки и информация: 5800 Плевен, ул. Св.Климент Охридски №1, Център за СДО

Тел. 064/884-148; 064/884-166

СВОБОДНИ ДЛЪЖНОСТИ ЗА СПЕЦИАЛИЗАНТИ

Posted on 21st март 2022 in Следдипломно обучение

СВОБОДНИ ДЛЪЖНОСТИ ЗА СПЕЦИАЛИЗАНТИ МБАЛ СЪРЦЕ И МОЗЪК

СВОБОДНИ ДЛЪЖНОСТИ ЗА СПЕЦИАЛИЗАНТИ МБАЛ СВ. ПАНТАЛЕЙМОН

Свободни длъжности за специализанти по клинични специалности „МБАЛ Свети Панталеймон-Плевен“ ООД

Posted on 16th март 2022 in Следдипломно обучение

Свободни длъжности за специализанти по клинични специалности „МБАЛ Свети Панталеймон-Плевен“ ООД