План-разписание МУ-София

Posted on 14th юни 2022 in Новини, Обучение

РЗИ разполага с утвърденото ПЛАН – РАЗПИСАНИЕ на курсове и индивидуално обучение за следдипломна квалификация на висшите медицински  и  немедицински кадри през 2023 година от МУ – СОФИЯ. Уведомяваме ви, че План-разписанието за 2023г. е качено на Интернет-страницата на Медицински факултет в раздел СДО. Електронният адрес на МФ-София е: medfac.mu-sofia.bg. На основание заповед № 685/01.10.2012 г. в сила от 01.10.2012 г. е определена такса за право за участие, в размер на 30 лв., за тематични курсове и индивидуално обучение.

-такса за тематични лекционни курсове – 15 лв. на учебен ден

-такса за тематични курсове с практическа насоченост или използване на апаратура – 30 лв. на учебен ден

-индивидуално теоретично обучение – 15 лв. на учебен ден

-индивидуално обучение с практическа насоченост или  използване на апаратура –

30 лв. на учебен ден

-такса за тематични лекционни курсове за чужденци, които не са граждани на  държави от ЕС или ЕИП – 30 лв. на учебен ден

-такса за тематични курсове с практическа насоченост или използване на апаратура, за чужденци, които не са граждани на държави от  ЕС или ЕИП – 60 лв. на учебен ден

-индивидуално теоретично обучение на чужденци, които не са граждани на държави от ЕС или ЕИП – 30 лв. на учебен ден

-индивидуално обучение с практическа насоченост или използване на апаратура на чужденци, които не са граждани на държави от  ЕС или ЕИП –60 лв. на учебен ден

Таксите  могат да претърпят промяна.

За безплатните обучения се заплаща еднократно такса участие и такса за издаване на удостоверение.

План-разписанието и образците за заявките за участие, може да намерите в РЗИ, Дирекция Медицински дейности – ул.”Данаил Попов” №18, ет.3, стая №3. Краен срок за подаване на заявките – 31.07.2022 г.

Заявки могат да бъдат подавани и на e-mail: mfsdo@medfac.mu-sofia.bg

Обявени свободни длъжности в „УМБАЛ-Д-р Георги Странски“ ЕАД Плевен

Posted on 26th април 2022 in Новини, Обучение

Обявени свободни длъжности в „УМБАЛ-Д-р Георги Странски“ ЕАД Плевен

База за обучение

Специалност

Брой обявени свободни длъжности за специализанти

Начална дата за подаване на документи

Крайна дата за подаване на документи                     

Телефон за контакт (и евентуално лице за контакт)

Мястото финансирано ли е от държавата (да/не)

1.

„УМБАЛ-Д-р Георги Странски“ ЕАД Плевен

Кардиология

1

23.4.2022 г.

23.05.2022 г.

064/886319

НЕ

2.

„УМБАЛ-Д-р Георги Странски“ ЕАД Плевен

Кожни и венерически болести

1

23.4.2022 г.

23.05.2022 г.

064/886319

НЕ

3.

„УМБАЛ-Д-р Георги Странски“ ЕАД Плевен

Ортопедия и травматология

1

23.4.2022 г.

23.05.2022 г.

064/886319

НЕ

4.

„УМБАЛ-Д-р Георги Странски“ ЕАД Плевен

Психиатрия

3

23.4.2022 г.

23.05.2022 г.

064/886319

НЕ

5.

„УМБАЛ-Д-р Георги Странски“ ЕАД Плевен

Нервни болести

1

23.4.2022 г.

23.05.2022 г.

064/886319

НЕ

6.

„УМБАЛ-Д-р Георги Странски“ ЕАД Плевен

Очни болести

1

23.4.2022 г.

23.05.2022 г.

064/886319

НЕ

7.

„УМБАЛ-Д-р Георги Странски“ ЕАД Плевен

Гастроентерология

2

23.4.2022 г.

23.05.2022 г.

064/886319

НЕ

8.

„УМБАЛ-Д-р Георги Странски“ ЕАД Плевен

Урология

1

23.4.2022 г.

23.05.2022 г.

064/886319

НЕ

ПЛАН – РАЗПИСАНИЕ 2022 МУ-ПЛЕВЕН

Posted on 12th април 2022 in Новини, Обучение

Уведомяваме Ви, че е утвърден   ПЛАН – РАЗПИСАНИЕ на курсовете за следдипломна квалификация и индивидуално обучение на висшите медицински кадри, които се предвижда да бъдат проведени  през 2022 година от МУ – ПЛЕВЕН.

Индивидуално обучение – 15лв. на 1 учебен ден

Индивидуално обучение /с апаратура и консумативи/ – 30лв. на 1 учебен ден

Тематични курсове /теоретични/ – 15лв. на 1 учебен ден

Тематични курсове /с апаратура и консумативи/ – 40-60лв. на 1 учебен ден

Програмата за 2022 г. може да намерите в РЗИ-Плевен, ул. Данаил Попов №18, ет.3, стая №3 и на Интернет-страницата на МУ-Плевен в раздел СДО.

Електронният адрес е: www.mu-pleven.bg

Справки за подаване на заявки – 3 месеца преди началото на курса.

Адрес за заявки и информация: 5800 Плевен, ул. Св.Климент Охридски №1, Център за СДО

Тел. 064/884-148; 064/884-166

СВОБОДНИ ДЛЪЖНОСТИ ЗА СПЕЦИАЛИЗАНТИ

Posted on 21st март 2022 in Обучение

СВОБОДНИ ДЛЪЖНОСТИ ЗА СПЕЦИАЛИЗАНТИ МБАЛ СЪРЦЕ И МОЗЪК

СВОБОДНИ ДЛЪЖНОСТИ ЗА СПЕЦИАЛИЗАНТИ МБАЛ СВ. ПАНТАЛЕЙМОН

Свободни длъжности за специализанти по клинични специалности „МБАЛ Свети Панталеймон-Плевен“ ООД

Posted on 16th март 2022 in Обучение

Свободни длъжности за специализанти по клинични специалности „МБАЛ Свети Панталеймон-Плевен“ ООД

Свободни длъжности за специализанти по следните клинични специалности в „УМБАЛ-Д-р Георги Странски“ ЕАД Плевен, които да бъдат финансирани от държавата през 2022 година

Posted on 10th март 2022 in Обучение

Свободни длъжности за специализанти по следните клинични специалности в „УМБАЛ-Д-р Георги Странски“ ЕАД Плевен, които да бъдат финансирани от държавата през 2022 година

Информация за местата за специализанти в база за обучение – МБАЛ „АВИС МЕДИКА“ООД – гр. Плевен

Posted on 26th януари 2022 in Новини, Обучение

Информация за местата за специализанти в база за обучение – МБАЛ „АВИС МЕДИКА“ООД – гр. Плевен

ВАЖНО! Информация за местата за специализанти, финансирани от държавата

Posted on 24th януари 2022 in Новини, Обучение

Информация за местата за специализанти, финансирани от държавата, определени със Заповед № РД-19-1/14.01.2022г.

Информация за свободни длъжности за специализанти по клинични специалности в МБАЛ СВ. ПАНТАЛЕЙМОН-ПЛЕВЕН ЕООД

Posted on 19th януари 2022 in Обучение

Информация за свободни длъжности за специализанти по клинични специалности в МБАЛ СВ. ПАНТАЛЕЙМОН-ПЛЕВЕН ЕООД

Програма за продължаващо обучение през 2022г. в“НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ И АНАЛИЗИ“

Posted on 5th януари 2022 in Новини, Обучение

Програмата на курсовете за следдипломно и продължаващо обучение на висши медицински и немедицински кадри за 2022г е достъпна на интернет страницата на НЦОЗА:  http://www.ncpha.government.bg

Адрес за заявки и информация: 1431София, бул. Акад.Иван Гешов №15 – НЦОЗА тел. (+359 2) 80 56 202 ; 80 56 286

Информация за курсовете: http://www.ncpha.government.bg

 e-mail : n.shumkov@ncpha.government.bg