План-разписание МУ-София

РЗИ разполага с утвърденото ПЛАН – РАЗПИСАНИЕ на курсове и индивидуално обучение за следдипломна квалификация на висшите медицински  и  немедицински кадри през 2024 година от МУ – СОФИЯ. Уведомяваме ви, че План-разписанието за 2024г. е качено на Интернет-страницата на Медицински факултет в раздел СДО. Електронният адрес на МФ-София е: medfac.mu-sofia.bg.

План-разписанието и образците за заявките за участие, може да намерите в РЗИ – Плевен, Дирекция Медицински дейности – ул. Данаил Попов №18, ет.3, стая №3. Краен срок за подаване на заявките – 31.07.2023г.

Заявки могат да бъдат подавани и на e-mail: mfsdo@medfac.mu-sofia.bg

ПЛАН – РАЗПИСАНИЕ 2023 МУ-ПЛЕВЕН

Posted on 7th април 2023 in Новини, Следдипломно обучение

Уведомяваме Ви, че е утвърден   ПЛАН – РАЗПИСАНИЕ на курсовете за следдипломна квалификация и индивидуално обучение на висшите медицински кадри, които се предвижда да бъдат проведени  през 2023 година от МУ – ПЛЕВЕН.

Индивидуално обучение – 25лв. на 1 учебен ден

Индивидуално обучение /с апаратура и консумативи/ – 50лв. на 1 учебен ден

Тематични курсове /теоретични/ – 25лв. на 1 учебен ден

Тематични курсове /с апаратура и консумативи/ – 70-80лв. на 1 учебен ден

Програмата за 2023 г. може да намерите в РЗИ-Плевен, ул. Данаил Попов №18, ет.3, стая №3 и на Интернет-страницата на МУ-Плевен в раздел СДО.

Електронният адрес е: www.mu-pleven.bg

Справки за подаване на заявки – 3 месеца преди началото на курса.

Адрес за заявки и информация: 5800 Плевен, ул. Св.Климент Охридски №1, Център за СДО

Тел. 064/884-148; 064/884-166

О Б Я В А

Posted on 24th март 2023 in Новини, Следдипломно обучение

за набиране на кандидати за включване в обучителен курс „Оказване на спешна медицинска помощ по въздух“

Сред основните приоритети на Министерството на здравеопазването е въвеждането на спешна медицинска помощ по въздух. За целта Министерството на здравеопазването набира кандидати за включване в обучителен курс „Оказване на спешна медицинска помощ по въздух“. Лекарите и медицинските сестри, преминали обучението, ще бъдат включени в дежурства в базите на летище „Враждебна“ – София и летище „Долна Митрополия“ – гр. Долна Митрополия. Обученията ще се извършват в Центъра за професионално обучение към Военномедицинска академия – гр. София.

Изисквания към кандидатите:  

  • Лекари с придобита специалност „Анестезиология и реанимация“ или „Анестезиология и интензивно лечение“;
  • Лекари с придобита специалност „Спешна медицина“ и стаж по специалността минимум 5 години;
  • Лекари – специализанти IV курс по специалност „Анестезиология и интензивно лечение“;
  • Медицински сестри – с опит минимум 3 години в структура по реанимация и интензивно лечение;
  • Владеене на английски език.

Кандидатите следва да представят:

  • Копие на документ за придобита специалност;
  • За специализантите – документ, удостоверяващ, че кандидатът е специализант по специалност „Анестезиология и интензивно лечение“;
  • Копие на документ, удостоверяващ професионален опит /ако е приложимо/;
  • Копие на документ, удостоверяващ ниво на владеене на английски език;
  • Професионална автобиография.

Подаване на документи:

Кандидатите могат да подават документи в Центъра за административно обслужване на Министерството на здравеопазването (гр. София, пл. „Света Неделя“ № 5), или на електронна поща: Bbotev@mh.government.bg. Срокът за подаване на документи е до 21.04.2023 г., включително.

Одобрените по документи кандидати ще преминат медицински преглед и тест за физическа годност в Катедрата по авиационна медицина на Военномедицинска академия. След одобрение ще могат да се включат в обучителния курс за оказване на спешна медицинска помощ по въздух. Продължителността на обученията ще бъде 15 дни, като се очаква същите да започнат в началото на месец май.

Предложения на базите за обучение за места за специализанти, финансирани от държавата

Предложени свободни длъжности за специализанти за МФД по клинични специалности

Свободни длъжности за специализанти за МФД по клинични специалности, предложени от УМБАЛ „Света Марина – Плевен“ ООД

База за обучение Специалност Брой обявени свободни длъжности за специализанти Начална дата за подаване на документи Крайна дата за подаване на документи Телефон за контакт (и евентуално лице за контакт) Мястото финансирано ли е от държавата (да/не)
1 УМБАЛ „Света Марина – Плевен“ ООД Анестезиология и интензивно лечение 2 10.08.2023 10.09.2023 885545144 да
2 УМБАЛ „Света Марина – Плевен“ ООД Гастроентерология 2 10.08.2023 10.09.2023 885545144 да
УМБАЛ „Света Марина – Плевен“ ООД Медицинска онкология 2 10.08.2023 10.09.2023 885545144 да
3 УМБАЛ „Света Марина – Плевен“ ООД Клинична хематология 1 10.08.2023 10.09.2023 885545144 да
4 УМБАЛ „Света Марина – Плевен“ ООД Образна диагностика 2 10.08.2023 10.09.2023 885545144 да

База за обучение Специалност Брой обявени свободни длъжности за специализанти Начална дата за подаване на документи Крайна дата за подаване на документи Телефон за контакт (и евентуално лице за контакт) Мястото финансирано ли е от държавата (да/не)
1. ЕТ“ ГАЛЯ НАЙДЕНОВА2″ Обща медицина 1 20.07.2023 20.08.2023 0889202647 да

Свободни длъжности за специализанти за МФД по клинични специалности, предложени от МУ-Плевен

База за обучение Специалност Брой обявени свободни длъжности за специализанти Начална дата за подаване на документи Крайна дата за подаване на документи Телефон за контакт (и евентуално лице за контакт) Мястото финансирано ли е от държавата (да/не)
1 МУ-ПЛЕВЕН Медицинска генетика 1 17.03.2023 17.04.2023 064884148 да
2 МУ-ПЛЕВЕН Обща и клинична патология 1 17.03.2023 17.04.2023 064884148 да
3 МУ-ПЛЕВЕН Клинична микробиология 1 17.03.2023 17.04.2023 064884148 да
4 МУ-ПЛЕВЕН Съдебна медицина и деонтология 1 17.03.2023 17.04.2023 064884148 да

Свободни длъжности за специализанти за МФД по клинични специалности, предложени от „МБАЛ Свети Панталеймон – Плевен“ ООД

База за обучение Специалност Брой обявени свободни длъжности за специализанти Начална дата за подаване на документи Крайна дата за подаване на документи Телефон за контакт (и евентуално лице за контакт) Мястото финансирано ли е от държавата (да/не)
1 „МБАЛ Свети Панталеймон – Плевен“ ООД Анестезиология и интензивно лечение 2 17.03.2023 17.04.2023 0889321219 да
2 „МБАЛ Свети Панталеймон – Плевен“ ООД Вътрешни болести 2 17.03.2023 17.04.2023 0889321219 да
3 „МБАЛ Свети Панталеймон – Плевен“ ООД Гастроентерология 2 17.03.2023 17.04.2023 0889321219 да
4 „МБАЛ Свети Панталеймон – Плевен“ ООД Ендокринология и болести на обмяната 2 17.03.2023 17.04.2023 0889321219 да
5 „МБАЛ Свети Панталеймон – Плевен“ ООД Кардиология 2 17.03.2023 17.04.2023 0889321219 да
6 „МБАЛ Свети Панталеймон – Плевен“ ООД Клинична лаборатория 2 17.03.2023 17.04.2023 0889321219 да
7 „МБАЛ Свети Панталеймон – Плевен“ ООД Клинична микробиология 2 17.03.2023 17.04.2023 0889321219 да
8 „МБАЛ Свети Панталеймон – Плевен“ ООД Нефрология 2 17.03.2023 17.04.2023 0889321219 да
9 „МБАЛ Свети Панталеймон – Плевен“ ООД Нервни болести 2 17.03.2023 17.04.2023 0889321219 да
10 „МБАЛ Свети Панталеймон – Плевен“ ООД Образна диагностика 2 17.03.2023 17.04.2023 0889321219 да
11 „МБАЛ Свети Панталеймон – Плевен“ ООД Ортопедия и травматология 2 17.03.2023 17.04.2023 0889321219 да
12 „МБАЛ Свети Панталеймон – Плевен“ ООД Ревматология 2 17.03.2023 17.04.2023 0889321219 да
13 „МБАЛ Свети Панталеймон – Плевен“ ООД Физикална и рехабилитационна медицина 2 17.03.2023 17.04.2023 0889321219 да
14 „МБАЛ Свети Панталеймон – Плевен“ ООД Хирургия 2 17.03.2023 17.04.2023 0889321219 да

Места за специализанти, обявени от базите за обучение

Информация за свободни длъжности за специализанти по клинични специалности „МБАЛ Сърце и Мозък“ЕАД

  База за обучение Специалност Брой обявени свободни длъжности за специализанти Начална дата за подаване на документи Крайна дата за подаване на документи                       Телефон за контакт (и евентуално лице за контакт) Мястото финансирано ли е от държавата (да/не)
1. „МБАЛ Сърце и Мозък“ЕАД Анестезиология и интензивно лечение 1 22.09.2023г 22.10.2023 Мариана Дечева 029603670 не
2 „МБАЛ Сърце и Мозък“ЕАД Образна диагностика 2 22.09.2023г 22.10.2023 Мариана Дечева 029603670 не
3 „МБАЛ Сърце и Мозък“ЕАД Акушерство и гинелкология 6 22.09.2023г 22.10.2023 Мариана Дечева 029603670 не
4 „МБАЛ Сърце и Мозък“ЕАД Пневмология и фтизиатрия 6 22.09.2023г 22.10.2023 Мариана Дечева 029603670 не
5 „МБАЛ Сърце и Мозък“ЕАД Медицинскаонкология 1 22.09.2023г 22.10.2023 Мариана Дечева 029603670 не
6 „МБАЛ Сърце и Мозък“ЕАД Ортопедия и травматология 1 22.09.2023г 22.10.2023 Мариана Дечева 029603670 не
7 „МБАЛ Сърце и Мозък“ЕАД Хирургия 1 22.09.2023г 22.10.2023 Мариана Дечева 029603670 не

Информация за свободни длъжности за специализанти по клинични специалности МБАЛ“АВИС МЕДИКА“ООД

  База за обучение Специалност Брой обявени свободни длъжности за специализанти Начална дата за подаване на документи Крайна дата за подаване на документи                       Телефон за контакт (и евентуално лице за контакт) Мястото финансирано ли е от държавата (да/не)
1. МБАЛ“АВИС МЕДИКА“ООД –               гр. Плевен Анестезиология и интензивно лечение 1 30.06.2023 30.7.2023 0886/439989                                         Ангелина Георгиева не

Информация за свободни длъжности за специализанти по клинични специалности „МБАЛ Сърце и Мозък“ЕАД

  База за обучение Специалност Брой обявени свободни длъжности за специализанти Начална дата за подаване на документи Крайна дата за подаване на документи                       Телефон за контакт (и евентуално лице за контакт) Мястото финансирано ли е от държавата (да/не)
1. „МБАЛ Сърце и Мозък“ЕАД Физик, медицинска и радиологична физика 3 09.06.2023г 09.07.2023г Мариана Дечева 029603670 не
2 „МБАЛ Сърце и Мозък“ЕАД Съдова хирургия 1 09.06.2023г 09.07.2023г Мариана Дечева 029603670 не

Информация за свободни длъжности за специализанти по клинични специалности „МБАЛ Сърце и Мозък“ЕАД

  База за обучение Специалност Брой обявени свободни длъжности за специализанти Начална дата за подаване на документи Крайна дата за подаване на документи                       Телефон за контакт (и евентуално лице за контакт) Мястото финансирано ли е от държавата (да/не)
1. „МБАЛ Сърце и Мозък“ЕАД Анестезиология и интензивно лечение 1 31.03.2023г 30.04.2023 Мариана Дечева 029603670 не
2 „МБАЛ Сърце и Мозък“ЕАД Образна диагностика 4 31.03.2023г 30.04.2023 Мариана Дечева 029603670 не
3 „МБАЛ Сърце и Мозък“ЕАД Неврохирургия 2 31.03.2023г 30.04.2023 Мариана Дечева 029603670 не
4 „МБАЛ Сърце и Мозък“ЕАД Гръдна хирургия 1 31.03.2023г 30.04.2023 Мариана Дечева 029603670 не
5 „МБАЛ Сърце и Мозък“ЕАД Съдова хирургия 1 31.03.2023г 30.04.2023 Мариана Дечева 029603670 не
6 „МБАЛ Сърце и Мозък“ЕАД Медицинска генетика 1 31.03.2023г 30.04.2023 Мариана Дечева 029603670 не
7 „МБАЛ Сърце и Мозък“ЕАД Кардиохирургия 2 31.03.2023г 30.04.2023 Мариана Дечева 029603670 не
8 „МБАЛ Сърце и Мозък“ЕАД Ортопедия и травматология 4 31.03.2023г 30.04.2023 Мариана Дечева 029603670 не
9 „МБАЛ Сърце и Мозък“ЕАД Хирургия 2 31.03.2023г 30.04.2023 Мариана Дечева 029603670 не

Информация за свободни длъжности за специализанти по клинични специалности „УМБАЛ Д-р Г.Старнски „ЕАД гр. Плевен

  База за обучение Специалност Брой обявени свободни длъжности за специализанти Начална дата за подаване на документи Крайна дата за подаване на документи                       Телефон за контакт (и евентуално лице за контакт) Мястото финансирано ли е от държавата (да/не)
1. „УМБАЛ Д-р Г.Старнски „ЕАД гр. Плевен Инфекциозни болести 1 25.03.2023 23.04.2023 064 886319 Полина Василева НЕ
2. „УМБАЛ Д-р Г.Старнски „ЕАД гр. Плевен Хирургия 1 25.03.2023 23.04.2023 064 886319 Полина Василева НЕ
3. „УМБАЛ Д-р Г.Старнски „ЕАД гр. Плевен Анестезиология и интензивно лечение 1 25.03.2023 23.04.2023 064 886319 Полина Василева НЕ
4 „УМБАЛ Д-р Г.Старнски „ЕАД гр. Плевен Медицинска сестра и/или фелдшер, специализант по специфични грижи за пациенти с онкологични заболявания 1 25.03.2023 23.04.2023 064 886319 Полина Василева НЕ

Свободни длъжности за следдипломно обучение с професионална квалификация по медицинска професия от професионално направление “ Здравни грижи“

  База за обучение Специалност Брой обявени свободни длъжности за специализанти Начална дата за подаване на документи Крайна дата за подаване на документи                       Телефон за контакт (и евентуално лице за контакт) Мястото финансирано ли е от държавата (да/не)
1. „МБАЛ Свети Панталеймон-Плевен“ ООД Операционна и превързочна техника 2 2.3.2023г 1 месец от публикуване на обявата Саша Ангелова- 0879488565 не

Свободни длъжности за специализанти по клинични специалности „МБАЛ Свети Панталеймон-Плевен“ ООД

Свободни длъжности за специализанти по клинични специалности „МБАЛ СЪРЦЕ И МОЗЪК“ ЕАД

Свободни длъжности за специализанти по клинични специалности „МБАЛ СЪРЦЕ И МОЗЪК“ ЕАД

Posted on 11th ноември 2022 in Новини, Следдипломно обучение
База за обучение Специалност Брой обявени свободни длъжности за специализанти Начална дата за подаване на документи Крайна дата за подаване на документи Телефон за контакт (и евентуално лице за контакт) Мястото финансирано ли е от държавата (да/не)
1. „МБАЛ СЪРЦЕ И МОЗЪК“ ЕАД Анестезиология и интензивно лечение 3 11.11.2022 11.12.2022 Мариана Дечева тел. 02 960 36 70 НЕ
2. „МБАЛ СЪРЦЕ И МОЗЪК“ ЕАД Нервни болести 2 11.11.2022 11.12.2022 Мариана Дечева тел. 02 960 36 70 НЕ
3. „МБАЛ СЪРЦЕ И МОЗЪК“ ЕАД Кардиология 4 11.11.2022 11.12.2022 Мариана Дечева тел. 02 960 36 70 НЕ
4 „МБАЛ СЪРЦЕ И МОЗЪК“ ЕАД Медицинска генетика 1 11.11.2022 11.12.2022 Мариана Дечева тел. 02 960 36 70 НЕ
5 „МБАЛ СЪРЦЕ И МОЗЪК“ ЕАД Клинична лаборатория 5 11.11.2022 11.12.2022 Мариана Дечева тел. 02 960 36 70 НЕ
6 „МБАЛ СЪРЦЕ И МОЗЪК“ ЕАД Микробиология 1 11.11.2022 11.12.2022 Мариана Дечева тел. 02 960 36 70 НЕ
7 „МБАЛ СЪРЦЕ И МОЗЪК“ ЕАД Лъчелечение 3 11.11.2022 11.12.2022 Мариана Дечева тел. 02 960 36 70 НЕ
8 „МБАЛ СЪРЦЕ И МОЗЪК“ ЕАД Ортопедия и травматология 6 11.11.2022 11.12.2022 Мариана Дечева тел. 02 960 36 70 НЕ
9 „МБАЛ СЪРЦЕ И МОЗЪК“ ЕАД Медицинска онкология 6 11.11.2022 11.12.2022 Мариана Дечева тел. 02 960 36 70 НЕ
10 „МБАЛ СЪРЦЕ И МОЗЪК“ ЕАД Физикална и рехабилитационна медицина 1 11.11.2022 11.12.2022 Мариана Дечева тел. 02 960 36 70 НЕ
11 „МБАЛ СЪРЦЕ И МОЗЪК“ ЕАД Гръдна хирургия 5 11.11.2022 11.12.2022 Мариана Дечева тел. 02 960 36 70 НЕ
12 „МБАЛ СЪРЦЕ И МОЗЪК“ ЕАД Хирургия 5 11.11.2022 11.12.2022 Мариана Дечева тел. 02 960 36 70 НЕ
13 „МБАЛ СЪРЦЕ И МОЗЪК“ ЕАД Съдова хирургия 1 11.11.2022 11.12.2022 Мариана Дечева тел. 02 960 36 70 НЕ
14 „МБАЛ СЪРЦЕ И МОЗЪК“ ЕАД Обща и клинична патология 1 11.11.2022 11.12.2022 Мариана Дечева тел. 02 960 36 70 НЕ

Свободни длъжности за специализанти по клинични специалности в МБАЛ „АВИС МЕДИКА“ООД Плевен

Posted on 3rd ноември 2022 in Новини, Следдипломно обучение

 Свободни длъжности за специализанти по клинични специалности
              База за обучение – МБАЛ „АВИС МЕДИКА“ООД – гр. Плевен
  База за обучение Специалност Брой обявени свободни длъжности за специализанти Начална дата за подаване на документи Крайна дата за подаване на документи (ако няма такава, това изрично се посочва)                       Телефон за контакт                   (и евентуално лице за контакт) Мястото финансирано ли е от държавата                 (да/не)
1 МБАЛ“АВИС МЕДИКА“ООД –               гр. Плевен Кардиология 1 01.11.2022 01.12.2022 0886/439989                                         Ангелина Георгиева не
2 МБАЛ“АВИС МЕДИКА“ООД –               гр. Плевен Образна диагностика 1 01.11.2022 01.12.2022 0886/439989                                         Ангелина Георгиева не
3 МБАЛ“АВИС МЕДИКА“ООД –               гр. Плевен Медицинска онкология 1 01.11.2022 01.12.2022 0886/439989                                         Ангелина Георгиева не

СВОБОДНИ ДЛЪЖНОСТИ ЗА СПЕЦИАЛИЗАНТИ В „УМБАЛ-Д-Р ГЕОРГИ СТРАНСКИ“ ЕАД ПЛЕВЕН

Posted on 18th октомври 2022 in Новини, Следдипломно обучение
Свободни длъжности за специализанти в „УМБАЛ-Д-р Георги Странски“ ЕАД Плевен
     
  База за обучение Специалност Брой обявени свободни длъжности за специализанти Начална дата за подаване на документи Крайна дата за подаване на документи                       Телефон за контакт (и евентуално лице за контакт) Мястото финансирано ли е от държавата (да/не)
1 „УМБАЛ-Д-р Георги Странски“ ЕАД Плевен Инфекциозни болести 2 15.10.2022 г. 14.11.2022 г. 064/886319 НЕ
2 „УМБАЛ-Д-р Георги Странски“ ЕАД Плевен Ортопедия и травматология 1 15.10.2022 г. 14.11.2022 г. 064/886319 НЕ
3 „УМБАЛ-Д-р Георги Странски“ ЕАД Плевен Ушно-носно-гърлени болести 1 15.10.2022 г. 14.11.2022 г. 064/886319 НЕ
4 „УМБАЛ-Д-р Георги Странски“ ЕАД Плевен Съдова хирургия 1 15.10.2022 г. 14.11.2022 г. 064/886319 НЕ
5 „УМБАЛ-Д-р Георги Странски“ ЕАД Плевен Клинична токсикология 1 15.10.2022 г. 14.11.2022 г. 064/886319 НЕ
6 „УМБАЛ-Д-р Георги Странски“ ЕАД Плевен Неврохирургия 1 15.10.2022 г. 14.11.2022 г. 064/886319 НЕ
7 „УМБАЛ-Д-р Георги Странски“ ЕАД Плевен Нервни болести 1 15.10.2022 г. 14.11.2022 г. 064/886319 НЕ
8 „УМБАЛ-Д-р Георги Странски“ ЕАД Плевен Очни болести 1 15.10.2022 г. 14.11.2022 г. 064/886319 НЕ
9 „УМБАЛ-Д-р Георги Странски“ ЕАД Плевен Акушерство и гинекология 3 15.10.2022 г. 14.11.2022 г. 064/886319 НЕ
10 „УМБАЛ-Д-р Георги Странски“ ЕАД Плевен Педиатрия 1 15.10.2022 г. 14.11.2022 г. 064/886319 НЕ
11 „УМБАЛ-Д-р Георги Странски“ ЕАД Плевен Хирургия 1 15.10.2022 г. 14.11.2022 г. 064/886319 НЕ
12 „УМБАЛ-Д-р Георги Странски“ ЕАД Плевен Операционна и превързочна техника 1 15.10.2022 г. 14.11.2022 г. 064/886319 НЕ

План-разписание МУ-София

РЗИ разполага с утвърденото ПЛАН – РАЗПИСАНИЕ на курсове и индивидуално обучение за следдипломна квалификация на висшите медицински  и  немедицински кадри през 2023 година от МУ – СОФИЯ. Уведомяваме ви, че План-разписанието за 2023г. е качено на Интернет-страницата на Медицински факултет в раздел СДО. Електронният адрес на МФ-София е: medfac.mu-sofia.bg. На основание заповед № 685/01.10.2012 г. в сила от 01.10.2012 г. е определена такса за право за участие, в размер на 30 лв., за тематични курсове и индивидуално обучение.

-такса за тематични лекционни курсове – 15 лв. на учебен ден

-такса за тематични курсове с практическа насоченост или използване на апаратура – 30 лв. на учебен ден

-индивидуално теоретично обучение – 15 лв. на учебен ден

-индивидуално обучение с практическа насоченост или  използване на апаратура –

30 лв. на учебен ден

-такса за тематични лекционни курсове за чужденци, които не са граждани на  държави от ЕС или ЕИП – 30 лв. на учебен ден

-такса за тематични курсове с практическа насоченост или използване на апаратура, за чужденци, които не са граждани на държави от  ЕС или ЕИП – 60 лв. на учебен ден

-индивидуално теоретично обучение на чужденци, които не са граждани на държави от ЕС или ЕИП – 30 лв. на учебен ден

-индивидуално обучение с практическа насоченост или използване на апаратура на чужденци, които не са граждани на държави от  ЕС или ЕИП –60 лв. на учебен ден

Таксите  могат да претърпят промяна.

За безплатните обучения се заплаща еднократно такса участие и такса за издаване на удостоверение.

План-разписанието и образците за заявките за участие, може да намерите в РЗИ, Дирекция Медицински дейности – ул.”Данаил Попов” №18, ет.3, стая №3. Краен срок за подаване на заявките – 31.07.2022 г.

Заявки могат да бъдат подавани и на e-mail: mfsdo@medfac.mu-sofia.bg

Обявени свободни длъжности в „УМБАЛ-Д-р Георги Странски“ ЕАД Плевен

Posted on 26th април 2022 in Новини, Следдипломно обучение

Обявени свободни длъжности в „УМБАЛ-Д-р Георги Странски“ ЕАД Плевен

База за обучение

Специалност

Брой обявени свободни длъжности за специализанти

Начална дата за подаване на документи

Крайна дата за подаване на документи                     

Телефон за контакт (и евентуално лице за контакт)

Мястото финансирано ли е от държавата (да/не)

1.

„УМБАЛ-Д-р Георги Странски“ ЕАД Плевен

Кардиология

1

23.4.2022 г.

23.05.2022 г.

064/886319

НЕ

2.

„УМБАЛ-Д-р Георги Странски“ ЕАД Плевен

Кожни и венерически болести

1

23.4.2022 г.

23.05.2022 г.

064/886319

НЕ

3.

„УМБАЛ-Д-р Георги Странски“ ЕАД Плевен

Ортопедия и травматология

1

23.4.2022 г.

23.05.2022 г.

064/886319

НЕ

4.

„УМБАЛ-Д-р Георги Странски“ ЕАД Плевен

Психиатрия

3

23.4.2022 г.

23.05.2022 г.

064/886319

НЕ

5.

„УМБАЛ-Д-р Георги Странски“ ЕАД Плевен

Нервни болести

1

23.4.2022 г.

23.05.2022 г.

064/886319

НЕ

6.

„УМБАЛ-Д-р Георги Странски“ ЕАД Плевен

Очни болести

1

23.4.2022 г.

23.05.2022 г.

064/886319

НЕ

7.

„УМБАЛ-Д-р Георги Странски“ ЕАД Плевен

Гастроентерология

2

23.4.2022 г.

23.05.2022 г.

064/886319

НЕ

8.

„УМБАЛ-Д-р Георги Странски“ ЕАД Плевен

Урология

1

23.4.2022 г.

23.05.2022 г.

064/886319

НЕ