ПЛАН – РАЗПИСАНИЕ 2022 МУ-ПЛЕВЕН

Posted on 12th април 2022 in Новини, Следдипломно обучение

Уведомяваме Ви, че е утвърден   ПЛАН – РАЗПИСАНИЕ на курсовете за следдипломна квалификация и индивидуално обучение на висшите медицински кадри, които се предвижда да бъдат проведени  през 2022 година от МУ – ПЛЕВЕН.

Индивидуално обучение – 15лв. на 1 учебен ден

Индивидуално обучение /с апаратура и консумативи/ – 30лв. на 1 учебен ден

Тематични курсове /теоретични/ – 15лв. на 1 учебен ден

Тематични курсове /с апаратура и консумативи/ – 40-60лв. на 1 учебен ден

Програмата за 2022 г. може да намерите в РЗИ-Плевен, ул. Данаил Попов №18, ет.3, стая №3 и на Интернет-страницата на МУ-Плевен в раздел СДО.

Електронният адрес е: www.mu-pleven.bg

Справки за подаване на заявки – 3 месеца преди началото на курса.

Адрес за заявки и информация: 5800 Плевен, ул. Св.Климент Охридски №1, Център за СДО

Тел. 064/884-148; 064/884-166

СВОБОДНИ ДЛЪЖНОСТИ ЗА СПЕЦИАЛИЗАНТИ

Posted on 21st март 2022 in Следдипломно обучение

СВОБОДНИ ДЛЪЖНОСТИ ЗА СПЕЦИАЛИЗАНТИ МБАЛ СЪРЦЕ И МОЗЪК

СВОБОДНИ ДЛЪЖНОСТИ ЗА СПЕЦИАЛИЗАНТИ МБАЛ СВ. ПАНТАЛЕЙМОН

Свободни длъжности за специализанти по клинични специалности „МБАЛ Свети Панталеймон-Плевен“ ООД

Posted on 16th март 2022 in Следдипломно обучение

Свободни длъжности за специализанти по клинични специалности „МБАЛ Свети Панталеймон-Плевен“ ООД

Свободни длъжности за специализанти по следните клинични специалности в „УМБАЛ-Д-р Георги Странски“ ЕАД Плевен, които да бъдат финансирани от държавата през 2022 година

Posted on 10th март 2022 in Следдипломно обучение

Свободни длъжности за специализанти по следните клинични специалности в „УМБАЛ-Д-р Георги Странски“ ЕАД Плевен, които да бъдат финансирани от държавата през 2022 година

Информация за местата за специализанти в база за обучение – МБАЛ „АВИС МЕДИКА“ООД – гр. Плевен

Posted on 26th януари 2022 in Новини, Следдипломно обучение

Информация за местата за специализанти в база за обучение – МБАЛ „АВИС МЕДИКА“ООД – гр. Плевен

ВАЖНО! Информация за местата за специализанти, финансирани от държавата

Posted on 24th януари 2022 in Новини, Следдипломно обучение

Информация за местата за специализанти, финансирани от държавата, определени със Заповед № РД-19-1/14.01.2022г.

Информация за свободни длъжности за специализанти по клинични специалности в МБАЛ СВ. ПАНТАЛЕЙМОН-ПЛЕВЕН ЕООД

Posted on 19th януари 2022 in Следдипломно обучение

Информация за свободни длъжности за специализанти по клинични специалности в МБАЛ СВ. ПАНТАЛЕЙМОН-ПЛЕВЕН ЕООД

Програма за продължаващо обучение през 2022г. в“НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ И АНАЛИЗИ“

Posted on 5th януари 2022 in Новини, Следдипломно обучение

Програмата на курсовете за следдипломно и продължаващо обучение на висши медицински и немедицински кадри за 2022г е достъпна на интернет страницата на НЦОЗА:  http://www.ncpha.government.bg

Адрес за заявки и информация: 1431София, бул. Акад.Иван Гешов №15 – НЦОЗА тел. (+359 2) 80 56 202 ; 80 56 286

Информация за курсовете: http://www.ncpha.government.bg

 e-mail : n.shumkov@ncpha.government.bg

МЕСТА ЗА СПЕЦИАЛИЗАНТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА (МФД), във връзка с Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, публикувана в ДВ бр. 79 от 21.09.2021г.

Posted on 11th октомври 2021 in Новини, Следдипломно обучение

СПИСЪК НА МЕСТАТА ЗА СПЕЦИАЛИЗАНТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА (МФД)

Програма за продължаващо обучение през 2021г. в “НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ И АНАЛИЗИ“

Posted on 4th януари 2021 in Новини, Следдипломно обучение

Програмата на курсовете за следдипломно и продължаващо обучение на висши медицински и немедицински кадри за 2021г е достъпна на интернет страницата на НЦОЗА:  http://www.ncpha.government.bg

Адрес за заявки и информация: 1431София бул. Акад.Иван Гешов №15 – НЦОЗА тел. (+359 2) 80 56 202; 80 56 286

Информация за курсовете: http://www.ncpha.government.bg

 e-mail: n.shumkov@ncpha.government.bg