Публични покани 2016

Posted on 16th март 2016 in Профил на купувача

9051686 Избор на изпълнители за доставки за нуждите на Регионална здравна инспекция – Плевен на лабораторни реактиви за физико-химичните лаборатории, съгласно Приложение №1 и лабораторни консумативи за всички лаборатории, съгласно Приложение №2, в срок до 31.12.2016г.

Публична покана, публикувана на 24.03.2016г.

Техническа спецификация – Приложение №1, публикувана на 24.03.2016г.

Техническа спецификация – Приложение №2, публикувана на 24.03.2016г.

Договор – проект, публикуван на 24.03.2016г.

Протокол от заседание на комисията, публикуван на 21.04.2016г.

Договор с „СИ ПИ ЕЙ КЕМ“ ООД, публикуван на 02.06.2016г.

Договор с „МЕРК БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, публикуван на 02.06.2016г.

Договор с „ФОТ“ ООД, публикуван на 02.06.2016г.

Договор с „ЛАБИМЕКС“ ООД, публикуван на 02.06.2016г.

Договор с „РИДАКОМ“ ЕООД, публикуван на 02.06.2016г.

Договор с „ЕЛПАК – ЛИЗИНГ“ ЕООД, публикуван на 02.06.2016г.

Договор с „КЕМ АС ИНЖИНЕРИНГ“ ООД, публикуван на 02.06.2016г.

Договор с „Т.Е.А.М.“ ООД, публикуван на 02.06.2016г.

*************************************************************************************************************

СЪОБЩЕНИЕ

В изпълнение на Заповед №РД-10-053/23.03.2016г. на възложителя за оттегляне на публичната покана, действията по възлагане на поръчката се преустановяват след 23.03.2016г.

9051359 Избор на изпълнители за доставки за нуждите на РЗИ – Плевен на: лабораторни реактиви за физико-химичните лаборатории, съгласно Приложение №1; хранителни среди, биопродукти и реактиви за микробиологичните лаборатории, съгласно Приложение №2; лабораторни консумативи за всички лаборатории, съгласно Приложение №3, в срок до 31.12.2016г.

Публична покана, публикувана на 16.03.2016г.

Техническа спецификация – Приложение №1, публикувана на 16.03.2016г.

Техническа спецификация – Приложение №2, публикувана на 16.03.2016г.

Техническа спецификация – Приложение №3, публикувана на 16.03.2016г.

Договор – проект, публикуван на 16.03.2016г.

На основание чл.29 от ЗОП предоставяме допълнителни разяснения: отговор на въпрос №1, публикуван на 18.03.2016г. изтегли

 

comments: Closed

Comments are closed.