Posted on 2nd август 2022 in Профил на купувача

ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРИЛАГАНЕ НА ДЕЗИНСЕКЦИОННИ МЕРОПРИЯТИЯ ЗА КОНТРОЛ НА КОМАРНИТЕ ПОПУЛАЦИИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ПЛЕВЕН ПРЕЗ 2022г., С ОГЛЕД НА ПРЕВЕНЦИЯ НА РИСКА ОТ БЕДСТВИЯ И ОГРАНИЧАВАНЕ НА РИСКОВЕТЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ

comments: Closed

Comments are closed.