Posted on 2nd август 2022 in Профил на купувача

ПОДОБРЯВАНЕ НА МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКОТО СЪСТОЯНИЕ НА СГРАДАТА НА РЗИ – ПЛЕВЕН – ИЗВЪРШВАНЕ НА ЦЯЛОСТЕН РЕМОНТ НА ПЛОСЪК ПОКРИВ НА АДМИНИСТРАТИВНА ПЕТ ЕТАЖНА СГРАДА

comments: Closed

Comments are closed.