Годишни анализи

Posted on 20th септември 2011 in Здравно-демографски показатели

Годишен анализ на здравно-демографското състояние и здравната мрежа в област Плевен за 2022г. изтегли

Годишен анализ на здравно-демографското състояние и здравната мрежа в област Плевен за 2021г. изтегли

Годишен анализ на здравно-демографското състояние и здравната мрежа в област Плевен за 2020г. изтегли

Годишен анализ на здравно-демографското състояние и здравната мрежа в област Плевен за 2019г. изтегли

Годишен анализ на здравно-демографското състояние и здравната мрежа в област Плевен за 2018г. изтегли

Годишен анализ на здравно-демографското състояние и здравната мрежа в област Плевен за 2017г. изтегли

Годишен анализ на здравно-демографското състояние и здравната мрежа в област Плевен за 2016г. изтегли

Годишен анализ на здравно-демографското състояние и здравната мрежа в област Плевен за 2015г. изтегли

Годишен анализ на здравно-демографското състояние и здравната мрежа в област Плевен за 2014г. изтегли

Годишен анализ на здравно-демографското състояние и здравната мрежа в област Плевен за 2013г. изтегли

Годишен анализ на здравно-демографското състояние и здравната мрежа в област Плевен за 2012г.  изтегли

Годишен анализ на здравно-демографското състояние и здравната мрежа в област Плевен за 2011г. изтегли

Годишен анализ на здравно-демографското състояние и здравната мрежа в област Плевен за 2010г. изтегли