Програма за продължаващо обучение през 2024г. в НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ И АНАЛИЗИ

Програмата на курсовете за следдипломно и продължаващо обучение на висши медицински и немедицински кадри за 2024г. е достъпна на интернет страницата на НЦОЗА http://www.ncpha.government.bg

Адрес за заявки и информация: 1431София бул. Акад.Иван Гешов №15 – НЦОЗА

тел. (+359 2) 80 56 202; 80 56 286

Информация за курсовете http://www.ncpha.government.bg

e-mail d.chavdarova@ncpha.government.bg

На вниманието на лицата или законните им представители/упълномощени от тях/, които подават документи за явяване пред ТЕЛК

Posted on 13th декември 2023 in Новини, РКМЕ

Документите се подават:

На място в РКМЕ /Регионална картотека на медицинската експертиза/

адрес на РКМЕ Плевен:

гр. Плевен, бул. Георги Кочев №8а /в двора на УМБАЛ „Д-р Г.Странски” ЕАД/

или

Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес:

гр.Плевен 5800, ул. Княз Александър Батенберг І №7

Регионална здравна инспекция – Плевен /РЗИ – Плевен/

За РКМЕ

ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ЗАРАЗЯВАНЕТО С МОРБИЛИ

Posted on 12th декември 2023 in Новини

Как да се предпазим от морбили

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ЛКК-2024

Съгласно чл.6, и чл.7, ал.1-4 от Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза на работоспособността и на РКМЕ, моля в срок до 12.00ч. на 10.01.2024г. на електронна поща rzi@rzi-pleven.com да изпратите предложения за съставите на ЛКК във Вашето лечебно заведение подписани от управителя.

 Обръщам внимание, предложенията за създаване на ЛКК да отговарят стриктно на изискванията на чл.6, ал.2-8 от ПУОРОМЕР и на РКМЕ.

Седмица на отворените врати

Posted on 7th декември 2023 in Новини

Изпълнението на Националната програма за превенция и контрол на туберкулозата в България 2021-2025г., цели да намали заболеваемостта от туберкулоза в страната с 50% през 2025г. в сравнение с 2015г. и смъртността от туберкулоза с 75% през 2025г. в сравнение с 2015г. За да се постигнат целите и да се изпълнят дейностите по програмата, в периода 11 – 15.12.2023г. ще  се проведе „Седмица на отворените врати“ на адрес гр. Плевен, ул. Кирил и Методий №20, Отделение за диспансерно наблюдение на болни с пневмофтизиатрични заболявания от 11 – 12ч. и от 14 – 15ч.

През периода на „Седмица на отворените врати“ ще се извършва:

1) скрининг на риска за туберкулоза чрез анкета;

2) консултации;

3) на съмнителните за туберкулоза лица – прегледи и допълнителни изследвания.

Кампанията „Седмица на отворените врати“ за туберкулоза се доказа като много добра практика за откриване на случаи с туберкулоза, своевременно предприемане на мерки за лечение и прекъсване на трансмисията на инфекцията.

Целта на инициативата е да се повиши обществената информираност по отношение на туберкулозата, да се даде възможност на всеки за достъп до здравни услуги, както и да се популяризира здравословния начин на живот.

 

Покана за сключване на застраховка  КАСКО

Posted on 6th декември 2023 in Новини, Профил на купувача

Покана КАСКО

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ОПЛ

УВАЖАЕМИ  КОЛЕГИ,

Информираме, че след проведена кореспонденция с Национална здравноосигурителна каса, считано от 17.11.2023 г., е възможно момичета на възраст от 10 до 13 г. – целева група по Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка 2021-2024 г., на които е приложена първа доза ваксина Gardasil 9 преди 01.09.2023 г., след закупуването ѝ от аптечна мрежа, да завършат своя ваксинационен курс безплатно с втора доза Gardasil 9 при общопрактикуващите си лекари, в рамките на програмата.

За целта е необходимо да са изпълнение следните изисквания:

  1. Момичетата да са получили първа доза Gardasil 9 на възраст между 10 навършени години и 13 години 11 месеца и 29 дни;
  2. Да е изминал интервал от поне 6 месеца след поставяне на първата доза ваксина Gardasil Напомняме, че втора доза Gardasil 9 се поставя в период 6-12 месеца след първа доза Gardasil 9 при лица от целевата група по програмата.
  3. В случай, че първата доза Gardasil 9 е поставена от друг лекар, родител на ваксинираното момиче да предостави на общопрактикуващия лекар медицински документ с вписани в него търговско наименование на приложената ваксина – Gardasil 9, дата на поставяне, партиден номер (незадължително), подпис/печат на лекар, приложил ваксината.

Информация за създадената възможност е публикувана и на интернет-страницата на Националната здравноосигурителна каса в рубрика „Извънболнична помощ“ – указания за ОПЛ.

1 декември – Световен ден за борба срещу СПИН-денят ще премине пред мотото „От теб се иска да избегнеш риска!“

Posted on 1st декември 2023 in Новини

Тази година в рамките на Националната АНТИСПИН кампания, денят ще премине пред мотото „От теб се иска да избегнеш риска!“. Кампанията има за цел да насочи вниманието към проблема СПИН и да повиши обществената информираност за начините на предаване на ХИВ и други сексуално предавани инфекции, да мотивира хората за отговорност към собственото здраве и да насърчи редовното изследване за ХИВ, както и за възможните ко-инфекции.

НАЦИОНАЛНА АНТИСПИН КАМПАНИЯ ПО СЛУЧАЙ 1 ДЕКЕМВРИ – СВЕТОВЕН ДЕН ЗА БОРБА СЪС СПИН

Posted on 30th ноември 2023 in Новини

През тази година кампанията се провежда под мотото „ОТ ТЕБ СЕ ИСКА ДА ИЗБЕГНЕШ РИСКА!“ .

Целта е да се информира обществото за възможностите за овладяване на ХИВ инфекцията и да мотивира все повече хора да проследяват своя ХИВ статус.

Планираните дейности и кампании, организирани от РЗИ-Плевен, в изпълнение на дейности по Националната програма за превенция и контрол на ХИВ и СПИ в РБ 2021-2025 са:

– 30.11.2023г. – изнасяне на здравна беседа, раздаване на информационни материали и предоставяне на анонимно, доброволно консултиране и изследване (ДКИ) за ХИВ в Национално училище по изкуства “Панайот Пипков”- 13.30ч. и Средно училище „Иван Вазов”- 14.50ч.;

– 01.12.2023г. – предоставяне на услуги по ДКИ за ХИВ, хепатит B и хепатит C в МУ-Плевен и раздаване на информационни материали с участието на доброволци от БМЧК-Плевен-10.30-12.00ч.;

– 01.12.2023г. – мобилен кабинет на КАБКИС на пл. „Възраждане“ с предоставяне на услуги по ДКИ за ХИВ и раздаване на информационни материали с участието на доброволци от БМЧК-Плевен-11.00-13.00ч.;

– 05.12.2023г. – изнасяне на здравна беседа, раздаване на информационни материали и предоставяне на ДКИ за ХИВ в ПГЗ „Стефан Цанов“- Кнежа-10.00ч.;

– 06.12.2023г. – изнасяне на здравна беседа, раздаване на информационни материали и предоставяне на ДКИ за ХИВ в ТГ „Васил Априлов“ – Червен бряг и  СУ „Д-р Петър Берон”- Червен бряг-10.00ч.;

– 07.12.2023г. – изнасяне на здравна беседа, раздаване на информационни материали и предоставяне на ДКИ за ХИВ в гр. Левски СУ Крум Попов от 10,30 и ПГССТ Н. Й. Вапцаров от 11.30ч.;

– 08.12.2023г. – изнасяне на здравна беседа, раздаване на информационни материали и предоставяне на ДКИ за ХИВ в Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – град Плевен от 10.30ч.;

–  Дни на отворени врати в КАБКИС от 01.12 до 08.12.2023г. на РЗИ-Плевен, като на желаещите лица ще бъде предоставено безплатно и анонимно консултиране и изследване за ХИВ, хепатит В и хепатит С от понеделник до петък – 09.00-12.00ч. и 13.00-16.00ч.

снимков материал от Национално училище по изкуства „Панайот Пипков“ – гр. Плевен, 30.11.2023г.

снимков материал от Средно училище „Иван Вазов“ – гр. Плевен, 30.11.2023г.

снимков материал от Средно училище „Христо Ботев“ – гр. Никопол, 01.12.2023г.

снимков материал от Медицински университет – гр. Плевен, 01.12.2023г.

снимков материал от площад Възраждане – гр. Плевен, 01.12.2023г.

снимков материал от ПГЗ „Стефан Цанов“ – гр. Кнежа, 05.12.2023г.

снимков материал от ТГ „Васил Априлов“ и СУ „Д-р Петър Берон“- гр. Червен бряг, 06.12.2023г.

снимков материал от ПГРТО – гр. Плевен, 08.12.2023г.

Конкурс за заемане на три щатни бройки за длъжността „Главен инспектор“ в отдел „Противоепидемичен контрол“, дирекция „Надзор на заразните болести“

Posted on 21st ноември 2023 in Конкурси, Новини

Обявление

Заявление за участие в конкурс

Декларация по чл.17 ал.3 т.1 от НПКПМДСл

Списък на допуснатите кандидати за заемане на три щатни бройки за длъжността „ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР“ в дирекция „Надзор на заразните болести“, отдел „Противоепидемичен контрол“, 11.12.2023г.

Списък на недопуснатите кандидати за заемане на три щатни бройки за длъжността „ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР“ в дирекция „Надзор на заразните болести“, отдел „Противоепидемичен контрол“, 11.12.2023г.

СИСТЕМА за определяне на резултатите при провеждането на конкурс за заемане на три щатни бройки за длъжността „ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР“ в дирекция „Надзор на заразните болести“, отдел „Противоепидемичен контрол“, 11.12.2023г.

Класиране, 20.12.2023г.