Съобщение

Posted on 29th януари 2019 in Новини

Уведомително писмо до г-жа Юлия Георгиева Константинова

ГРИПНА ЕПИДЕМИЯ В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

Posted on 25th януари 2019 in Новини

Предвид достигане на епидемично ниво на заболяемост от грип и ОРЗ за област Плевен и решение на Областната оперативна група, директорът на РЗИ-Плевен със заповед № РД-01-35/25.01.2019г. обяви епидемична обстановка по отношение на грип и ОРЗ на територията на област Плевен, считано от 26.01.2019г. с прекратяване на учебните занятия в училищата в област Плевен, считано от 28.01.2019г. до 04.02.2019г.включително.

 

Въвеждат се следните противоепидемичните мерки :

 

 1. Ограничаване на масовите и обществени мероприятия, на организирани мероприятия в детските, учебни и социални заведения.
 2. Прекратяване на плановите операции в лечебните заведения за болнична помощ на територията на област Плевен.
 3. Разширяване на легловия капацитет на вътрешните и детски отделения в лечебните заведения за болнична помощ, с оглед приемането на насочените за хоспитализиране пациенти с грип и/или исложнения.
 4. Преустановяване на свижданията и засилване на мерките за предпазване от вътреболнично заразяване с грип и ОРЗ в лечебните заведения за болнична помощ на територията на област Плевен.
 5. Преустановяване дейността на женските и детските консултации на територията на област Плевен.
 6. Преустановяване извършването на профилактичните прегледи и имунизации.
 7. Осъществяване на филтър в детските заведения за недопускане на заболели от ОРЗ и грип.
 8. Извършване обслужване на болните от ОРЗ и грип по домовете от страна на ОПЛ.
 9. Прекратяване на учебните занятия в училищата на територията на област Плевен, считано от 28.01. до 04.02.2019г. включително.

В Н И М А Н И Е! ЗАПОЧНА ОТЧЕТНА КАМПАНИЯ 2018

На основание чл. 6 ал. 3 от Закона за лечебните заведения; Наредба № 1/27.02.2013г. на МЗ; чл. 20 от Закона за статистиката; чл.10/ал.6/и чл.27/ал. 2 и 3/ от Закона за здравето:

До 25.01.2019 г. всички лечебни заведения следва да получат формуляри за медико-статистически отчети в  РЗИ – Плевен, ул. Д. Попов № 18, ет.3, както следва:

стая 5 – ДКЦ, МЦ, МДЦ, СМДЛ, СМТЛ, лекари специалисти

стая 4 –  ОПЛ и лекари по дентална медицина /формулярите са на разположение и в РК на БЗС/.

Формулярите се намират на сайта на НЦОЗА в категория Основни дейности/ Информационно осигуряване/ Формуляри за годишно отчитане през 2019 г. за дейността на ЛЗ през 2018 г., откъдето могат да бъдат отпечатани за попълване.

За допълнителна информация – отдел ЗИ, тел. 0878 549 666 – г-жа Бонева

Съобщение

Posted on 18th декември 2018 in Новини

Уведомително писмо до г-жа Ваня Никифорова Царкова

Пазарно проучване за доставка на компютърна и офис техника

Posted on 5th декември 2018 in Новини, Профил на купувача

П О К А Н А

ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ  НА ОФЕРТИ ЗА ДОСТАВКА НА КОМПЮТЪРНА И ОФИС ТЕХНИКА ЗА НУЖДИТЕ НА РЗИ – ПЛЕВЕН

 

РЗИ – Плевен в съответствие с чл.20, ал.4 от Закона за обществените поръчки и чл.17 т.3 от Вътрешните правила за управление на цикъла на обществените поръчки кани потенциални доставчици да представят свои оферти за доставка на компютърна и офис техника по техническо задание, съгласно Приложение №1 към настоящата покана.

Покана

Приложение №1 – техническо задание

Приложение №2 – ценово предложение

ЕВРОПЕЙСКА СЕДМИЦА /23-30 ноември 2018г./ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ ЗА ХИВ И ХЕПАТИТИ И ОТБЕЛЯЗВАНЕ НА 1 ДЕКЕМВРИ-СВЕТОВНИЯ ДЕН НА СПИН

Posted on 19th ноември 2018 in Новини

В изпълнение на дейности по Националната програма за превенция и контрол на ХИВ и СПИ от 23 до 30 ноември 2018г. в  РЗИ – Плевен в КАБКИС ще се извършва безплатно консултиране и изследване за ХИВ, хепатит В, хепатит С и сифилис.

За отбелязване на 1-ви декември – Световния ден на СПИН РЗИ – Плевен организира изнасяне на мобилния кабинет на КАБКИС на терен на 03.12.2018г. в Медицински университет – Плевен от 10 до 15ч. Кампанията ще бъде организирана съвместно с представители на Асоциация на студентите по медицина в България – Плевен.

 

Желаещите да се изследват, могат да посетят КАБКИС /Кабинет за анонимно и безплатно консултиране и изследване за СПИН/ в РЗИ – Плевен на адрес: ул. Княз Александър Батенберг I № 7, ет.3, стая 307 с работно време  – понеделник до петък от 9 до 12ч. и от 12.30 до 16.30ч.

Пресинформация

Posted on 14th ноември 2018 in Новини

През месец октомври се проведоха работни срещи с медицинските специалисти от здравните кабинети на детските заведения и училищата в област Плевен.

На срещите се предостави информация за Националната кампания за поставяне на силанти на първите постоянни зъби на децата на възраст от 5 до 8 години от д-р Стефанов, лекар по дентална медицина; информация за Националната програма за намаляване на риска от облъчване от радон;

по Националната програма за профилактика на хроничните незаразни болести бе обявен конкурс за идейни проекти за изпълнение на дейности за превенция на рисковите фактори: нездравословно хранене и ниска физическа активност. Дейностите ще бъдат финансирани от Програмата на стойност от 1000 лева.

 

 

 

 

 

 

 

Съобщение

Posted on 6th ноември 2018 in Новини

Уведомително писмо до г-н Милко Елинов Каменов

Съобщение

Posted on 2nd ноември 2018 in Новини

Уведомително писмо до г-н Веселин Ценков Николов

НА ВНИМАНИЕТО НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ

Posted on 24th октомври 2018 in Новини

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Регионална здравна инспекция – Плевен поканва лечебни заведения, регистрирани по реда на ЗЛЗ, за участие в процедура за избор на изпълнител за сключване на договор за извършване на не по-малко от 500 флуорографски изследвания на здравно неосигурени лица от ромски произход и на такива със затруднен достъп до лечебни заведения в населени места от област Плевен.

Изследванията ще се извършват в изпълнение на дейности за 2018г. от Плана за действие за периода 2015-2020 г. за изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020г., приоритет „Здравеопазване“, приет с решение на МС № 355/2016г. За изпълнение на посочените изследвания ще бъде предоставен мобилен флуорограф „IVECO EUROCAR“. Изпълнението на изследванията следва да приключи  в срок до 20 ноември 2018г. За изпълнението на дейността е осигурено целево финансиране по бюджета на РЗИ-Плевен в размер на 8000,00 лв.

Необходимите документи за участие в процедурата за избор на изпълнител могат да се изтеглят тук:

 1. Оферта /по образец/.
 2. Списък на експерти, квалифицирани за извършване на дейността.
 3. Проект на договор.

Срокът за подаване на необходимите документи за участие в процедурата за избор на изпълнител по договора  е до 16.00 ч. на 29.10.2018г.