Актуална информация за COVID-19 към 25.03.2021г.

Posted on 31st март 2021 in Новини

Заповед №РД-01-194/30.03.2021г.

Актуална информация за COVID-19 към 25.03.2021г.

Posted on 25th март 2021 in Новини

На основание Заповед №РД-01-173/18.03.2021г. на министъра на здравеопазването влизат в сила настоящите указания на министъра на икономиката относно т.14 и т.15 от горепосочената заповед.

УКАЗАНИЯ, отменени

По нареждане на премиера Бойко Борисов, министърът на икономиката отмени издадените по-рано днес указания, които бяха във връзка с изпълнение на Заповед № РД-01-173/18.03.2021 г. на министъра на здравеопазването. Указанията се отнасяха до реорганизирането на дейността на самостоятелните обекти-магазини за нехранителни стоки в търговските центрове, до които има директен достъп (вход) от улица или паркинг и магазините с нетна търговска площ над 300 кв. м., предлагащи нехранителни стоки.

Решението за отмяна е взето с оглед на равнопоставеност между отделните браншове, както и заради краткия срок на действието на противоепидемичните мерки, въведени със заповедта на министъра на здравеопазването, които са за периода от 22.03.2021г. до 31.03.2021г.

Актуална информация за COVID-19 към 22.03.2021г.

Posted on 22nd март 2021 in Новини

Заповед №РД-01-111/19.03.2021г. на директора на РЗИ – Плевен

Актуална информация за COVID-19 към 19.03.2021г.

Posted on 19th март 2021 in Новини

Заповед №РД-01-173/18.03.2021г.

ВАЖНО!!! 19.03.2021г.

Posted on 19th март 2021 in Новини

От днес, 19 март 2021г. се възобновява имунизирането срещу COVID-19 с ваксината на AstraZeneca. 

Заповед №ЗОА-0159/18.03.2021г. на Изпълнителната агенция по лекарствата (ИАЛ)

ВАЖНО !!!

Posted on 18th март 2021 in Новини

Списък и график на лечебните заведения, разполагащи с Образна диагностика и лаборатория, които осигуряват обслужване на пациенти съмнителни или потвърдени за COVID-19, които са насочени от ОПЛ или самонасочили се пациенти :

„Кардиологичен медицински център“ ЕООД – гр. Плевен, ул.“Пиер Кюри“ №2  Тел: 064/802 199 ; 064/678 406

Работно време: От Понеделник до Петък от 07.00ч. – 15.00ч.


„ДКЦ Авис Медика“ ООД – гр. Плевен, ул. „Коста Х. Пакев“ №7

Тел: 064/90 90 90

Работно време: От Понеделник до Петък от 8.00ч. – 12.00ч и 14.00 – 18.00ч.


„ДКЦ Свети Панталеймон“ ООД – гр. Плевен, ул. „Трите бора“ № 24

Тел: 064/87 20 20; 0878 471 334

Работно време: От Понеделник до Петък от 8.00 – 17.00ч.


„ДКЦ II – Плевен“ ЕООД – гр. Плевен, ул. „Сан Стефано“ №1

Тел: 064/ 888 212; 064/888 203

Работно време: От Понеделник до Петък от 8.30ч – 12.30ч. и 14.30ч – 18.30ч.


„ДКЦ III – Плевен“ ЕООД – гр. Плевен, кв. „Сторгозия“

Тел: 064/678 740; 064/680 453

Работно време: От Понеделник до Петък от 8.00ч – 12.00ч. и 14.30ч – 18.30ч.

Актуална информация за COVID-19 към 16.03.2021г.

Posted on 16th март 2021 in Новини

Заповед №РД-01-107/16.03.2021г. за изменение и допълнение на Заповед №РД-01-90/10.03.2021г., изменена и допълнена със Заповед №РД-01-103/12.03.2021г. на директора на РЗИ – Плевен за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на област Плевен, отменена със Заповед №РД-01-111/19.03.2021г. 

Актуална информация за COVID-19 към 12.03.2021г.

Posted on 12th март 2021 in Новини

Заповед №РД-01-103/12.03.2021г. на директора на РЗИ – Плевен за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на област Плевен , отменена със Заповед №РД-01-111/19.03.2021г.

Заповед №РД-01-167/12.03.2021г.

ВАЖНО!!! 12.03.2021г.

Posted on 12th март 2021 in Новини

Временно се прекратява ваксинацията с AstraZeneca до издаване на заповед от Министерството на здравеопазването и до второ нареждане!

Лицата, веднъж заявили желание в електронния портал да се ваксинират си РНК ваксина ще бъдат уведомени допълнително за дата, кабинет и час, при наличието на такава, без да е необходимо допълнително да се регистрират!

Актуална информация за COVID-19 към 10.03.2021г.

Posted on 10th март 2021 in Новини

Заповед №РД-01-90/10.03.2021г. на директора на РЗИ – Плевен за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на област Плевен, отменена със Заповед №№РД-01-111/19.03.2021г.