ВАКСИНАЦИЯ СРЕЩУ COVID-19 С ВАКСИНА ПО ЖЕЛАНИЕ

Posted on 5th юли 2021 in Новини

На 10.07.2021г. (събота) в гр. Плевен на пл. Възраждане пред Мавзолея ще бъде изнесен мобилен кабинет за имунизация с първа игла с ваксина срещу COVID-19. Кабинетът ще работи от 08,00 ч. до 12,00 ч. и от 16,00 ч. до 19,00 ч. с всички разрешени за употреба в страната ваксини срещу COVID-19. Имунизацията ще се извърши след представяне на документ за самоличност.

На вниманието на ОПЛ

Всеки ОПЛ с годишния план за подлежащите на задължителни планови имунизации и необходимите дози биопродукти за 2022г. да планира количества ваксини срещу грип по Национална програма за подобряване на ваксинопрофилактиката на сезонния грип, 2019-2022г., съобразно целевата група – на и над 65г., и заявилите желание за ваксинация. изтегли

Конкурс за заемане на една щатна длъжност „ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР“ в дирекция „Обществено здраве“, отдел „Профилактика на болестите и промоция на здравето“

Posted on 29th юни 2021 in Конкурси, Новини

Обявление

Заявление за участие в конкурс

Декларация по чл.17, ал.3 т.1 от НПКПМДСл

Списък на допуснатите кандидати за длъжността „главен инспектор“ в дирекция „Обществено здраве“, отдел „Профилактика на болестите и промоция на здравето“, 16.07.2021г.

Списък на недопуснатите кандидати за длъжността „главен инспектор“ в дирекция „Обществено здраве“, отдел „Профилактика на болестите и промоция на здравето“, 16.07.2021г.

СИСТЕМА за определяне на резултатите при провеждането на конкурс за длъжността главен инспектор, 16.07.2021г.

Класиране, 04.08.2021г.

29 ЮНИ – ДЕН НА РЕКА ДУНАВ

Posted on 29th юни 2021 in Новини

Мотото на кампанията през тази година е „Открийте Дунав“, като по този начин се насърчава участието във всички дейности, които биха могли да допринесат за опазването на Дунав и притоците й.

ВАКСИНАЦИЯ СРЕЩУ COVID-19 С ВАКСИНА ПО ЖЕЛАНИЕ

Posted on 28th юни 2021 in Новини

На 03.07.2021г. (събота) и 04.07.2021г. (неделя) в гр. Плевен на пл. Възраждане пред Мавзолея ще бъде изнесен мобилен кабинет за имунизация с първа игла с ваксина срещу COVID-19.

Кабинетът ще работи на 03.07.2021г. (събота) от 08,00 ч. до 12,00 ч. и

04.07.2021г. (неделя) от 16,00 ч. до 20,00 ч. с всички разрешени за употреба в страната ваксини срещу COVID-19.

Имунизацията ще се извърши след представяне на документ за самоличност.

ВАКСИНАЦИЯ СРЕЩУ COVID-19 С ВАКСИНА ПО ЖЕЛАНИЕ

Posted on 22nd юни 2021 in Новини

На 26.06.2021г. (събота) и 27.06.2021г. (неделя) в гр. Плевен на пл. Възраждане пред Мавзолея ще бъде изнесен мобилен кабинет за имунизация с първа игла с ваксина срещу COVID-19.

Кабинетът ще работи от 10,00 ч. до 16,00 ч. с всички разрешени за употреба в страната ваксини срещу COVID-19.

Имунизацията ще се извърши след представяне на документ за самоличност.

ВАКСИНАЦИЯ СРЕЩУ COVID-19 С ВАКСИНА ПО ЖЕЛАНИЕ

Posted on 14th юни 2021 in Новини

На 19.06.2021г. (събота) и 20.06.2021г. (неделя) в гр. Плевен на пл. Възраждане пред Мавзолея ще бъде изнесен мобилен кабинет за имунизация с първа игла с ваксина срещу COVID-19.

Кабинетът ще работи от 10,00 ч. до 16,00 ч. с всички разрешени за употреба в страната ваксини срещу COVID-19.

Имунизацията ще се извърши след представяне на документ за самоличност.


Заповед №РД-01-498/15.06.2021г.

Конкурс за заемане на една щатна длъжност „ИНСПЕКТОР“ в дирекция „Надзор на заразните болести“, отдел „Противоепидемичен контрол“

Posted on 7th юни 2021 in Конкурси, Новини

Обявление

Заявление за участие в конкурс

Декларация по чл.17, ал.3 т.1 от НПКПМДСл

Списък на допуснатите кандидати за длъжността „инспектор“ в дирекция „Надзор на заразните болести“, отдел „Противоепидемичен контрол“, 24.06.2021г.

Списък на недопуснатите кандидати за длъжността „инспектор“ в дирекция „Надзор на заразните болести“, отдел „Противоепидемичен контрол“, 24.06.2021г.

СИСТЕМА за определяне на резултатите при провеждането на конкурс за длъжността инспектор, 24.06.2021г.

Класиране, 06.07.2021г.

ВАКСИНАЦИЯ СРЕЩУ COVID-19 С ВАКСИНА ПО ЖЕЛАНИЕ

Posted on 7th юни 2021 in Новини

На 12.06.2021г. (събота) и 13.06.2021г. (неделя) в гр. Плевен на пл. Възраждане пред Мавзолея ще бъде изнесен мобилен кабинет за имунизация с първа игла с ваксина срещу COVID-19.

Кабинетът ще работи от 10,00 ч. до 16,00 ч. с всички разрешени за употреба в страната ваксини срещу COVID-19.

Имунизацията ще се извърши след представяне на документ за самоличност.


Заповед №РД-01-416/04.06.2021г.

ВАКСИНАЦИЯ СРЕЩУ COVID-19 С ВАКСИНА ПО ЖЕЛАНИЕ

Posted on 3rd юни 2021 in Новини

На 05.06.2021г. (събота) и 06.06.2021г. (неделя) в гр. Плевен на пл. Възраждане пред Мавзолея ще бъде изнесен мобилен кабинет за имунизация с първа игла с ваксина срещу COVID-19.

Кабинетът ще работи от 10,00 ч. до 16,00 ч. с всички разрешени за употреба в страната ваксини срещу COVID-19.

Имунизацията ще се извърши след представяне на документ за самоличност.

Заповед №РД-01-389/31.05.2021г.