ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ ЗА ДОСТАВКА НА ТАБЛЕТНИ КОМПЮТРИ

Posted on 16th юни 2020 in Новини, Профил на купувача

Покана до всички заинтересовани лица за предоставяне на индикативни ценови оферти за „Закупуване на таблетни компютри“ (Версия на MS WORD)

Индикативните оферти, моля да изпратите в срок до 10:00 ч. на 19.06.2020 г. на адрес: гр. Плевен, ул. Княз Александър Батенберг І №7 – център за административно обслужване на граждани или на електронна поща: rzi@rzi-pleven.com

Въвеждане на противоепидемични мерки на територията на с. Буковлък, считано от 00:00 часа на 16 юни 2020 г. до 29 юни 2020 г., включително

Posted on 15th юни 2020 in Новини

Заповед №РД-01-134/15.06.2020г.

Книжката „Моят герой си ти – как децата могат да се борят с COVID-19“

Posted on 9th юни 2020 in Новини

Книжката „Моят герой си ти – как децата могат да се борят с COVID-19“

Съобщение

Уведомително писмо до г-жа Елена Илиева Маринова

Актуална информация за COVID-19 към 22.05.2020г.

Posted on 22nd май 2020 in Новини

Заповед №РД-01-274/21.05.2020г.

Допълнение към Заповед №РД-01-274/21.05.2020г.

Актуална информация за COVID-19 към 14.05.2020г.

Posted on 14th май 2020 in Новини

Заповед №РД-01-262/14.05.2020г.

Заповед №РД-01-263/14.05.2020г.

Заповед №РД-01-264/14.05.2020г.

Заповед №РД-01-265/14.05.2020г.

22 АПРИЛ – МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ЗЕМЯТА

Posted on 21st април 2020 in Новини

„Действия срещу изменението на климата – огромното предизвикателство на нашето съвремие“.

СЗО изброи разликите между коронавирус и грип

Posted on 15th април 2020 in Новини

Прилики и разлики

Актуална информация за COVID-19 към 13.04.2020г.

Posted on 13th април 2020 in Новини

Заповед №РД-01-199/11.04.2020г. за допълнение на Заповед №РД-01-179/06.04.2020г.

Заповед №РД-01-195/10.04.2020г. за изменение на Заповед №РД-01-124/13.03.2020 г., изменена и допълнена със Заповед №РД-01-131/17.03.2020 г., Заповед №РД-01-139/19.03.2020 г., Заповед №РД-01-144/22.03.2020 г., Заповед №РД-01-154/26.03.2020 г., Заповед №РД-01-168/30.03.2020 г., Заповед №РД-01-169/31.03.2020 г. и Заповед №РД-01-172/02.04.2020 г.

ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКИ ПО ВЪПРОСИ С МЕДИЦИНСКАТА ЕКСПЕРТИЗА

Posted on 8th април 2020 in Новини

РЗИ/РКМЕ-Плевен 064/886 219

ТЕЛК-Плевен

I-състав 64/886 486

064/886 128

II-състав 064/886 489

III-състав 064/886 493