СТАРТИРА КАМПАНИЯ ЗА НАБИРАНЕ НА ДОБРОВОЛЦИ В БОРБАТА С КОРОНАВИРУСА!

Posted on 18th март 2020 in Новини

С призив за набиране на доброволци се обръща след днешното си заседание областния оперативен щаб, ръководен от областния управител Мирослав Петров. Тази сутрин в съкратен състав/ областен управител, УМБАЛ, РЗИ и МУ/, с оглед въведеното извънредно положение, наред с актуалната епидемиологична обстановка бе обсъден и старта на кампания за набиране на доброволци. Идеята е на ръководствата на „УМБАЛ-Д-р Георги Странски“ – Плевен и на Медицински университет Плевен. Целта е да бъде подпомогнат медицинския персонал в грижата му за болни от коронавирус инфекцията. Доброволците могат да бъдат студенти по медицина и здравни грижи, специализанти по медицина, лекари, специалисти по здравни грижи и други, които искат да участват в процесите на ограничаване на заразата от новия коронавирус и в грижите за пациентите.

Желаещите да се включат в кампанията могат да го направят на тел. 064/886 100 или на e-mail: volunteerspIeven@abv.bg, посочвайки своите имена, възраст, телефон, електронна поща, а за студентите – и курса на обучение.

Нацията ни е изправена пред сериозно изпитание. За да се справим с него е нужно единение, защото то преодолява всяка една криза. Бъдете дисциплинирани и отговорни към най-ценното – здравето и живота на Вас, Вашите близки и хората около Вас!

ОГРАНИЧЕТЕ ПОСЕЩЕНИЯТА В РЗИ – ПЛЕВЕН, ПОЛЗВАЙТЕ ЕЛЕКТРОННИТЕ УСЛУГИ

Posted on 16th март 2020 in Новини

Гражданите да използват електронни административни услуги, препоръчва Националният оперативен щаб за коронавируса COVID-19.

Във връзка с обявената от Световната здравна организация спешност за общественото здраве от международно значение по отношение на коронавирус COVID-19, както и регистрираните случаи на заболяването в България, държавата набеляза и предприе изключително сериозни мерки за противодействие и превенция, с цел да се спре разпространението. Националния оперативен щаб за коронавируса вече разпространи препоръки, отнасящи се до цялостната дейност на администрациите.

– РЗИ – Плевен напомня за предоставената възможност за заявяване по електронен път на административни услуги, чрез подаване на документи по електронна поща rzi@rzi-pleven.com. Предлаганите електронни административни услуги са обявени в категория „Електронни услуги”;

– осигурено е подаването на заявления за услуги, сигнали, жалби, искания и други и през системата за сигурно електронно връчване /е-връчване/;

– информация за административното обслужване може да получите и на телефоните публикувани в раздел „Контакти” на сайта на РЗИ – Плевен Контакти.

С цел ограничаване разпространението на COVID-19 призоваваме гражданите да се възползват от възможността на отдалечения достъп до администрацията, само в краен случай и при невъзможност да посещават инспекцията на място в рамките на установеното работно време.

Актуална информация за COVID-19 към 16.03.2020г.

Posted on 16th март 2020 in Новини

ВАЖНО И ПРАВИЛНО

Posted on 13th март 2020 in Новини

Актуална информация за COVID-19 към 13.03.2020г.

Posted on 13th март 2020 in Новини

На основание чл. 63 от Закона за здравето и във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COV1D-19 на територията на страната и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение и препоръки на Националния оперативен щаб, създаден със заповед № Р-37/26.02.2020 г. на министър-председателя на Република България

ЗАПОВЕД №РД-01-124/13.03.2020г.

Актуална информация за COVID-19 към 12.03.2020г.

Posted on 12th март 2020 in Новини

АЛГОРИТЪМ НА ДЕЗИНФЕКЦИОННИТЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ОБЕКТИ С ОБЩЕСТВЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ В УСЛОВИЯТА НА ЕПИДЕМИЧНО РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА COVID-19

Posted on 11th март 2020 in Новини

ВАЖНО!!!

Posted on 10th март 2020 in Новини

Съгласно заповед №РД-01-117/08.03.2020г. на министъра на здравеопазването, на основание чл.63 от Закона за здравето и във връзка с регистрираните случаи на COVID-19 на територията на областта, е разпоредено до второ нареждане:

– да бъдат преустановени учебните занятия и извънкласните занимания в училищата, университетите и другите обучителни институции и организации;

– да бъдат преустановени детските и женските консултации, профилактичните прегледи, профилактичните имунизации, свиждането и провеждането на планова оперативна дейност;

– да бъдат преустановени посещенията в детските градини и детските ясли;

– да бъдат преустановени всички масови мероприятия, включително спортни и културни (кина, театри, концертни зали и др.), в които се събират много хора на закрито.

ОБЯВЯВАНЕ НА ГРИПНА ЕПИДЕМИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Posted on 5th март 2020 in Новини

Във връзка с регистриран нов епидемичен подем на заболявания от грип и ОРЗ, включително и тежки остри респираторни инфекции, в условията на епидемично разпространение на COVID-19 в световен план и препоръки на Националния оперативен щаб на територията на Република България е обявена Грипна епидемия със Заповед на Министъра на здравеопазването изх. №РД-01-114/05.03.2020 г., считано от 06.03.2020 г. до 11.03.2020, включително.

РАЗПОРЕДЕНИ СА СЛЕДНИТЕ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ:

1. Да бъдат преустановени учебните занятия в училищата;

2. Препоръчва се да бъдат преустановени учебните занятия в университетите;

3. Препоръчва се детските градини да останат отворени, при задължително изискване за медицински преглед на входа, както и при засилени мерки за почистване и дезинфекция в помещенията. По преценка на родители и семействата децата може да не посещават детската градина в определения превантивен ограничителен период до 11 март.

4. Да бъдат преустановени детските и женски консултации, профилактичните прегледи, профилактичните имунизации, приема и провеждането на планова оперативна дейност и свижданията във всички лечебни заведения;

5. Препоръчва се да бъдат преустановени масови мероприятия, вкл. спортни и културни.

ВАЖНО

Posted on 28th февруари 2020 in Новини

Министерство на здравеопазването напомня, че всички лица под карантина не трябва да напускат домовете си и при поява на грипоподобни симптоми (повишена телесна температура; кашлица; затруднено дишане; треска и т.н.) трябва да се свържат с общопрактикуващия си лекар, а ако нямат такъв – със съответната регионална здравна инспекция, откъдето ще получат указания според случая.

Министерство на здравеопазването препоръчва също така да се избягват всички пътувания до континентален Китай и Италия, както и до държави с високо разпространение на коронавирус COVID-19

Отговорност на всеки български гражданин е да се отнася съвестно към своето здраве и здравето на околните. В този смисъл Министерство на здравеопазването апелира гражданите под карантина да я спазват стриктно.