Актуална информация за COVID-19 към 07.04.2020г.

Posted on 7th април 2020 in Новини

Заповед №РД-01-183/06.04.2020г.

Заповед №РД-01-179/06.04.2020г.

7 април – Световен ден на здравето

Posted on 7th април 2020 in Новини

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

С огромно уважение и респект ръководството и колективът на Регионална здравна инспекция – Плевен, Ви поздравява по повод 7 април – Световен ден на здравето и професионален празник на здравния служител.
На днешния ден всички ние изразяваме своята благодарност и възхищение към вас, вашия професионализъм, отговорност и всеотдаен труд в името на опазването на здравето и живота на пациентите!
Пожелавам Ви здраве, лично и смейно щастие, както и непрестанен стремеж към професионално усъвършенстване и удовлетворение от постигнатите резултати. Нека Бог да бди над вас и да ви дава сили да продължавате да се трудите в името на хората.

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

 Д-Р АТАНАС ГАРЕВ

ДИРЕКТОР НА РЗИ-ПЛЕВЕН

Доклад за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели на територията на област Плевен

Posted on 7th април 2020 in Доклади и анализи

Доклад за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели на територията на област Плевен за 2019г.

Актуална информация за COVID-19 към 02.04.2020г.

Posted on 2nd април 2020 in Новини

Заповед №РД-01-172/02.04.2020г.

Препоръка за носене на лични предпазни средства на министъра на здравеопазването

Posted on 1st април 2020 in Новини

Във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COV1D-19 на територията на страната и нарастващите случаи на заболели, както и наличието на данни за безсимптомно протичане на заболяването, министърът на здравеопазването препоръчва на всички лица, когато се намират в закрити и открити обществени места, включително и в транспортни средства за обществен превоз, да си поставят защитна маска за лице.

  • Според различни проучвания вирусът на COVID-19 може да престои върху метални, пластмасови и стъклени повърхности в продължение на няколко дни при стайна температура. По тази причина при безсимптомното протичане на заболяването посещението на такива места е свързано с повишен риск от заразяване, дори и при спазване на изискванията за дистанция между хората.
  • Препоръката за носенето на маска от хора, които са здрави, цели предпазването на устата и носа им от случаен контакт със секреции, попаднали върху ръцете им, както и предпазването на околните в случай на безсимптомно протичане на заболяването.
  • Лица със симптоми на респираторна инфекция следва да се консултират с личните си лекари за последващи действия и да ограничат своите контакти с цел предпазване на околните от евентуално заразяване с вирусни и бактериални причинители.
  • Основна мярка за предпазване от заразяване с COVID-19 е хигиената на ръцете, която трябва стриктно да се прилага както преди хранене и след посещения на тоалетна, така и след сваляне на защитните маски и след контакт с повърхности и предмети.

Актуална информация за COVID-19 към 31.03.2020г.

Posted on 31st март 2020 in Новини

Заповед №РД-01-169/31.03.2020г. за изменение на Заповед №РД-01-124/13.03.2020г., изменена и допълнена със Заповед №РД-01-131/17.03.2020г., Заповед №РД-01-139/19.03.2020г., Заповед №РД-01-144/22.03.2020 г., Заповед №РД-01-154/26.03.2020г. и Заповед № РД-01-168/30.03.2020г. като т. 9 се отменя.

 

 

 

КАМПАНИЯ ЗА НАБИРАНЕ НА ДОБРОВОЛЦИ ЗА УЧАСТИЕ В ДЕЙНОСТИ ПО ОВЛАДЯВАНЕ НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19

По предложение на Министерство на здравеопазването стартира проучване на желанието за участие като доброволци в борбата с COVID – 19 на следните групи лица:

•Обучаващи се студенти в V и VI курс при медицинските университети

•Действащи и пенсионирани медицински лица

При желание за участие, същото трябва да се заяви лично пред РЗИ – Плевен на e-mail: rzi@rzi-pleven.com

Актуална информация за COVID-19 към 30.03.2020г.

Posted on 31st март 2020 in Новини

ВАЖНО!!!

 От днес е в сила Заповед №РД-01-168/30.03.2020г. за допълнение на Заповед №РД-01-124/13.03.2020г., изм. и доп. със Заповед №РД-01-131/17.03.2020г., Заповед №РД-01-139/19.03.2020г., Заповед №РД-01-144/22.03.2020г. и Заповед № РД-01-154/26.03.2020г. на Министъра на здравеопазването, според която „Всички лица, когато се намират в закрити или открити обществени места са длъжни да имат поставена защитна маска за лице“.

НА ВНИМАНИЕТО НА РК на БЛС, РК на БЗС, ВСИЧКИ ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ, КМЕТОВЕ НА ОБЩИНИ

Posted on 27th март 2020 in Новини

Уведомявам Ви, че имате възможност да закупите от „Бул Био-НЦЗПБ“ ЕООД маски за обща употреба, ръкавици, защита за очи- шлем и калцуни.

Контакти на фирма „Бул Био-НЦЗПБ“ ЕООД:

Гр София 1504, бул. „Янко Сакъзов“ №26

Тел.: 02 944 61 91

Факс: 02 943 34 55

E-mail: bulbio@bulbio.com

За поръчки през сайта, моля ползвайте e-mail: plasment@bulbio.com

Актуална информация за COVID-19 към 26.03.2020г.

Posted on 26th март 2020 in Новини

Заповед №РД-01-152/25.03.2020г. за изменение на Заповед №РД-01-127/16.03.2020г., изменение и допълнение на Заповед №РД-01-133/18.03.2020г., Заповед №РД-01-137/18.03.2020г. и Заповед №РД-01-149/25.03.2020г.

Заповед №РД-01-154/26.03.2020г. за изменение на Заповед №РД-01-124/13.03.2020г., изменена и допълнена със Заповед №РД-01-131/17.03.2020г., Заповед №РД-01-139/19.03.2020г. и Заповед №РД-01-144/22.03.2020г.

Заповед №РД-01-158/26.03.2020г. за изменение и допълнение на Заповед №РД-01-130/17.03.2020г., изменена и допълнена със Заповед № РД-01-140/19.03.2020г.

Епидемия от ново заболяване причинено от коронавирус (COVID-19)

Posted on 26th март 2020 in Новини