ВАЖНО!!! 19.03.2021г.

Posted on 19th март 2021 in Новини

От днес, 19 март 2021г. се възобновява имунизирането срещу COVID-19 с ваксината на AstraZeneca. 

Заповед №ЗОА-0159/18.03.2021г. на Изпълнителната агенция по лекарствата (ИАЛ)

ВАЖНО !!!

Posted on 18th март 2021 in Новини

Списък и график на лечебните заведения, разполагащи с Образна диагностика и лаборатория, които осигуряват обслужване на пациенти съмнителни или потвърдени за COVID-19, които са насочени от ОПЛ или самонасочили се пациенти :

„Кардиологичен медицински център“ ЕООД – гр. Плевен, ул.“Пиер Кюри“ №2  Тел: 064/802 199 ; 064/678 406

Работно време: От Понеделник до Петък от 07.00ч. – 15.00ч.


„ДКЦ Авис Медика“ ООД – гр. Плевен, ул. „Коста Х. Пакев“ №7

Тел: 064/90 90 90

Работно време: От Понеделник до Петък от 8.00ч. – 12.00ч и 14.00 – 18.00ч.


„ДКЦ Свети Панталеймон“ ООД – гр. Плевен, ул. „Трите бора“ № 24

Тел: 064/87 20 20; 0878 471 334

Работно време: От Понеделник до Петък от 8.00 – 17.00ч.


„ДКЦ II – Плевен“ ЕООД – гр. Плевен, ул. „Сан Стефано“ №1

Тел: 064/ 888 212; 064/888 203

Работно време: От Понеделник до Петък от 8.30ч – 12.30ч. и 14.30ч – 18.30ч.


„ДКЦ III – Плевен“ ЕООД – гр. Плевен, кв. „Сторгозия“

Тел: 064/678 740; 064/680 453

Работно време: От Понеделник до Петък от 8.00ч – 12.00ч. и 14.30ч – 18.30ч.

Актуална информация за COVID-19 към 16.03.2021г.

Posted on 16th март 2021 in Новини

Заповед №РД-01-107/16.03.2021г. за изменение и допълнение на Заповед №РД-01-90/10.03.2021г., изменена и допълнена със Заповед №РД-01-103/12.03.2021г. на директора на РЗИ – Плевен за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на област Плевен, отменена със Заповед №РД-01-111/19.03.2021г. 

Актуална информация за COVID-19 към 12.03.2021г.

Posted on 12th март 2021 in Новини

Заповед №РД-01-103/12.03.2021г. на директора на РЗИ – Плевен за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на област Плевен , отменена със Заповед №РД-01-111/19.03.2021г.

Заповед №РД-01-167/12.03.2021г.

ВАЖНО!!! 12.03.2021г.

Posted on 12th март 2021 in Новини

Временно се прекратява ваксинацията с AstraZeneca до издаване на заповед от Министерството на здравеопазването и до второ нареждане!

Лицата, веднъж заявили желание в електронния портал да се ваксинират си РНК ваксина ще бъдат уведомени допълнително за дата, кабинет и час, при наличието на такава, без да е необходимо допълнително да се регистрират!

Актуална информация за COVID-19 към 10.03.2021г.

Posted on 10th март 2021 in Новини

Заповед №РД-01-90/10.03.2021г. на директора на РЗИ – Плевен за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на област Плевен, отменена със Заповед №№РД-01-111/19.03.2021г. 

Актуална информация за COVID-19 към 09.03.2021г.

Posted on 9th март 2021 in Новини

Заповед №РД-01-86/09.03.2021г. на директора на РЗИ – Плевен   (Отменена със Заповед №РД-01-90/10.03.2021 г.)

ВАЖНО ваксини COVID-19!

Posted on 5th март 2021 in Новини

Поради изчерпано количество ваксини, временно се преустановява ваксинирането срещу COVID-19 в т.н. „зелени коридори“, с изключение на 06.03.2021г и 07.03.2021г. в Специализирания имунизационен кабинет на „МБАЛ – СВЕТИ ПАНТАЛЕЙМОН“ ООД, град Плевен, ул. Трите бора №24, тел. 064 87 20 20.

Актуална информация за COVID-19 към 04.03.2021г.

Posted on 4th март 2021 in Новини

Заповед №РД-01-84/04.03.2021г. на директора на РЗИ – Плевен

ПРЕСИНФОРМАЦИЯ 2 март 2021 година

Posted on 2nd март 2021 in Новини

Отварят се т.н. „зелени коридори“ за провеждане на ваксиниране срещу COVID-19 на лица, които не попадат в целевите групи на фаза I-V, съгласно Национален план за ваксиниране срещу COVID-19 в Р България и които са изразили желание за имунизиране, както следва:

 От понеделник до петък от 13:00 до 16:00 часа:

-УМБАЛ Д-р Георги Странски, гр. Плевен, ул. Георги Кочев №8А;

-УМБАЛ Св. Марина, гр. Плевен, местност Русково бърдо;

-МБАЛ Авис Медика, гр. Плевен, парк Кайлъка;

-МБАЛ Сърце и Мозък, гр. Плевен, ул. Пиер Кюри №2;

-МБАЛ Св. Панталеймон, гр. Плевен, ул. Трите бора №24;

-МБАЛ Левски, гр. Левски, ул. Никола Вапцаров №5;

-МБАЛ Белене, гр. Белене, ул. Гео Милев №47;

-МБАЛ Кнежа, гр. Кнежа, ул. Марин Боев №4;

-МБАЛ Гулянци, гр. Гулянци, ул. Васил Левски №34;

-МЦ Червен бряг, гр. Червен бряг, ул. Яне Сандански №61;

 В събота от 10:00 до 16:00 часа:

-МБАЛ Левски, гр. Левски, ул. Никола Вапцаров №5;

-МБАЛ Белене, гр. Белене, ул. Гео Милев №47;

-МБАЛ Кнежа, гр. Кнежа, ул. Марин Боев №4;

-МБАЛ Гулянци, гр. Гулянци, ул. Васил Левски №34;

-МЦ Червен бряг, гр. Червен бряг, ул. Яне Сандански №61;

 

Само за град Плевен:

  • На 03.03.2021 и 06.03.2021 г. от 10:00 до 16:00 часа ще работи кабинетът в МБАЛ Авис Медика, гр. Плевен, парк Кайлъка;
  • На 03.03.2021, 06.03.2021 и 07.03.2021 г. от 10:00 до 16:00 часа ще работи кабинетът в МБАЛ Св. Панталеймон, гр. Плевен, ул. Трите бора №24.

„Зелените коридори“ ще бъдат отворени до изчерпване на ваксините. Своевременно ще бъде предоставяна актуална информация относно ваксинирането срещу COVID-19 в област Плевен.


З А П О В Е Д № РД-01-78 / 01.03.2021г. на директора на РЗИ – Плевен