Доклад за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели на територията на област Плевен

Posted on 7th април 2020 in Доклади и анализи

Доклад за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели на територията на област Плевен за 2019г.

Актуална информация за COVID-19 към 02.04.2020г.

Posted on 2nd април 2020 in Новини

Заповед №РД-01-172/02.04.2020г.

Препоръка за носене на лични предпазни средства на министъра на здравеопазването

Posted on 1st април 2020 in Новини

Във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COV1D-19 на територията на страната и нарастващите случаи на заболели, както и наличието на данни за безсимптомно протичане на заболяването, министърът на здравеопазването препоръчва на всички лица, когато се намират в закрити и открити обществени места, включително и в транспортни средства за обществен превоз, да си поставят защитна маска за лице.

 • Според различни проучвания вирусът на COVID-19 може да престои върху метални, пластмасови и стъклени повърхности в продължение на няколко дни при стайна температура. По тази причина при безсимптомното протичане на заболяването посещението на такива места е свързано с повишен риск от заразяване, дори и при спазване на изискванията за дистанция между хората.
 • Препоръката за носенето на маска от хора, които са здрави, цели предпазването на устата и носа им от случаен контакт със секреции, попаднали върху ръцете им, както и предпазването на околните в случай на безсимптомно протичане на заболяването.
 • Лица със симптоми на респираторна инфекция следва да се консултират с личните си лекари за последващи действия и да ограничат своите контакти с цел предпазване на околните от евентуално заразяване с вирусни и бактериални причинители.
 • Основна мярка за предпазване от заразяване с COVID-19 е хигиената на ръцете, която трябва стриктно да се прилага както преди хранене и след посещения на тоалетна, така и след сваляне на защитните маски и след контакт с повърхности и предмети.

Актуална информация за COVID-19 към 31.03.2020г.

Posted on 31st март 2020 in Новини

Заповед №РД-01-169/31.03.2020г. за изменение на Заповед №РД-01-124/13.03.2020г., изменена и допълнена със Заповед №РД-01-131/17.03.2020г., Заповед №РД-01-139/19.03.2020г., Заповед №РД-01-144/22.03.2020 г., Заповед №РД-01-154/26.03.2020г. и Заповед № РД-01-168/30.03.2020г. като т. 9 се отменя.

 

 

 

КАМПАНИЯ ЗА НАБИРАНЕ НА ДОБРОВОЛЦИ ЗА УЧАСТИЕ В ДЕЙНОСТИ ПО ОВЛАДЯВАНЕ НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19

По предложение на Министерство на здравеопазването стартира проучване на желанието за участие като доброволци в борбата с COVID – 19 на следните групи лица:

•Обучаващи се студенти в V и VI курс при медицинските университети

•Действащи и пенсионирани медицински лица

При желание за участие, същото трябва да се заяви лично пред РЗИ – Плевен на e-mail: rzi@rzi-pleven.com

Актуална информация за COVID-19 към 30.03.2020г.

Posted on 31st март 2020 in Новини

ВАЖНО!!!

 От днес е в сила Заповед №РД-01-168/30.03.2020г. за допълнение на Заповед №РД-01-124/13.03.2020г., изм. и доп. със Заповед №РД-01-131/17.03.2020г., Заповед №РД-01-139/19.03.2020г., Заповед №РД-01-144/22.03.2020г. и Заповед № РД-01-154/26.03.2020г. на Министъра на здравеопазването, според която „Всички лица, когато се намират в закрити или открити обществени места са длъжни да имат поставена защитна маска за лице“.

НА ВНИМАНИЕТО НА РК на БЛС, РК на БЗС, ВСИЧКИ ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ, КМЕТОВЕ НА ОБЩИНИ

Posted on 27th март 2020 in Новини

Уведомявам Ви, че имате възможност да закупите от „Бул Био-НЦЗПБ“ ЕООД маски за обща употреба, ръкавици, защита за очи- шлем и калцуни.

Контакти на фирма „Бул Био-НЦЗПБ“ ЕООД:

Гр София 1504, бул. „Янко Сакъзов“ №26

Тел.: 02 944 61 91

Факс: 02 943 34 55

E-mail: bulbio@bulbio.com

За поръчки през сайта, моля ползвайте e-mail: plasment@bulbio.com

Актуална информация за COVID-19 към 26.03.2020г.

Posted on 26th март 2020 in Новини

Заповед №РД-01-152/25.03.2020г. за изменение на Заповед №РД-01-127/16.03.2020г., изменение и допълнение на Заповед №РД-01-133/18.03.2020г., Заповед №РД-01-137/18.03.2020г. и Заповед №РД-01-149/25.03.2020г.

Заповед №РД-01-154/26.03.2020г. за изменение на Заповед №РД-01-124/13.03.2020г., изменена и допълнена със Заповед №РД-01-131/17.03.2020г., Заповед №РД-01-139/19.03.2020г. и Заповед №РД-01-144/22.03.2020г.

Заповед №РД-01-158/26.03.2020г. за изменение и допълнение на Заповед №РД-01-130/17.03.2020г., изменена и допълнена със Заповед № РД-01-140/19.03.2020г.

Епидемия от ново заболяване причинено от коронавирус (COVID-19)

Posted on 26th март 2020 in Новини

Информация за гражданите, които трябва да бъдат освидетелствани или преосвидетелствани от ТЕЛК (териториална експертна лекарска комисия)

Posted on 26th март 2020 in Новини
 • ТЕЛК могат да вземат решение само по документи, без преглед на място. Това означава, че ако човек не се яви на насрочената дата пред ТЕЛК, комисиите имат правото да вземат решение само по документи.
 • Министерството на здравеопазването е изпратило изрично указание, в условията на въведеното у нас извънредно положение, всички ТЕЛК да се произнасят само по медицинската документация на лицата, без да изискват явяването за преглед (когато това е приложимо).
 • На председателите на ТЕЛК е препоръчано своевременно да уведомяват лицата, че ТЕЛК ще се произнася само по документи, т.е. че не е необходимо да се явяват за преглед пред комисиите.
 • В случаите, в които гражданите трябва да изпратят допълнителни изследвания и консултации и това е неизбежно, ТЕЛК следва да уведомят съответните лица писмено, с известия за доставка на писмото.
 • Експертните решения на ТЕЛК и НЕЛК, чиито срок изтича по време на извънредното положение, продължават действието си до два месеца след отмяната на извънредното положение. Това е записано в обнародвания днес Закон за извънредното положение.
 • По този начин пациентите и лекарите биват улеснени, а успоредно с това ще се избегне струпването на много хора на едно място в условията на разпространението на коронавирусната инфекция.
 • Извънредното положение в момента е обявено от 13 март до 13 април.

АЛГОРИТЪМ ЗА ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ЛИЦА С ДОКАЗАНА КОРОВАВИРУСНА ИНФЕКЦИ, УСТАНОВЕН В ЛЕЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ ЗА ИЗЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ

Posted on 23rd март 2020 in Новини

1. При лица, без клинични данни за инфекция с потвърдено лабораторно изследване за SARS –CoV-2 личният лекар налага 14-дневен карантинен период в дома, ежедневно наблюдение и термометриране. След изтичане на периода и липса на симптоматика медицинското наблюдение отпада.

2. Усложнените случаи на дихателни инфекции се насочват към определените за лечение на коронавирусна инфекция лечебни заведения, съобразно здравен статус, възраст и епидемиологична анамнеза.

3. Уведомява се веднага устно дежурен епидемиолог от РЗИ-Плевен на дежурен телефон 0879 125 264 и писмено с бързо известие /сканирано на е-mail rzi@rzi-pleven.com / в рамките на 24 часа.

4. Искането за хоспитализацията на усложнените пациенти се подава на Национална система 112 от личния лекар.

5. Лица с данни за контакт с доказано болен от коронавирус или завръщащи се от зони с епидемично разпространение на COVID-19 се подлагат на 14-днеевно наблюдение и изолация.

* Приложеният Алгоритъм ще се актуализира при промяна в указанията на Националния оперативен щаб