ВАЖНО!!! Зелен коридор за всички желаещи да се имунизират срещу COVID-19

Posted on 18th май 2021 in Новини

На 22, 23 и 24 май 2021г. в МБАЛ „Сърце и мозък“, град Плевен, ул. Пиер Кюри №2 гражданите ще имат възможност да се имунизират с избраната от тях ваксина.
Ваксинационният кабинет ще работи на посочените дати от 9.00 до 16.00 часа. Предварително записване не е необходимо. Ще се извършва и реимунизация.

 

За граждани, които ще работят или пътуват през настоящия летен сезон в туристическите обекти.

Съгласно препоръките на Съвета на Националния ваксинационен щаб РЗИ – Плевен предлага ваксината на Janssen, която се поставя еднократно след записване на телефон 064 823 759.

От 10 май 2021г. се отварят т.н. „зелени коридори“ за провеждане на ваксиниране срещу COVID-19 на всички лица, които са изразили желание за имунизиране, както следва:

 От понеделник до неделя от 09:00 до 16:00 часа:

-МБАЛ Св. Панталеймон, гр. Плевен, ул. Трите бора №24.

От понеделник до петък:

-УМБАЛ Д-р Георги Странски, гр. Плевен, ул. Георги Кочев №8А

от 08:00 до 12:00 часа;

-УМБАЛ Св. Марина, гр. Плевен, местност Русково бърдо

от 09:00 до 12:00 часа;

-МБАЛ Авис Медика, гр. Плевен, парк Кайлъка от 09:00 до 16:00 часа;

-МБАЛ Сърце и Мозък, гр. Плевен, ул. Пиер Кюри №2

от 09:00 до 16:00 часа.

-МБАЛ Левски, гр. Левски, ул. Никола Вапцаров №5

от 12:00 до 15:00 часа;

-МБАЛ Белене, гр. Белене, ул. Гео Милев №47 от 09:00 до 16:00 часа;

-МБАЛ Кнежа, гр. Кнежа, ул. Марин Боев №4 от 10:00 до 12:00 часа;

-МБАЛ Гулянци, гр. Гулянци, ул. Васил Левски №34 от 09:00 до 16:00 часа;

-МЦ Червен бряг, гр. Червен бряг, ул. Яне Сандански №61

от 08:30 до 12:30 часа;

-МБАЛ Никопол, гр. Никопол, ул. Александър Стамболийски №27

от 10:00 до 12:00 часа.

Съгласно заповед на министъра на здравеопазването от понеделник до четвъртък на всяка седмица общопрактикуващите лекари и останалите разкрити ваксинационни центрове ваксинират лица на възраст над 60 години. В този период се допуска ваксиниране на лица и под 60 годишна възраст, ако са диспансеризирани с исхемична болест на сърцето, хронична бъбречна недостатъчност, захарен диабет, мозъчно-съдова болест, хронични белодробни заболявания и онкологични заболявания или други по преценка на лекаря. Петък, събота и неделя на всяка седмица се ваксинират всички желаещи лица по реда на записването.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА КУРС ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛИ НА ДЕЗИНФЕКЦИИ, ДЕЗИНСЕКЦИИ И ДЕРАТИЗАЦИИ

Posted on 10th май 2021 in Новини

РЗИ-Плевен уведомява всички заинтересовани, че стартира процедура за записване на желаещи за участие в предстоящо обучение за изпълнители на дезинфекции, дезинсекции и дератизации и издаване на удостоверение за правоспособност.

Изисквания към кандидатите:

  • Да са пълнолетни лица, навършили 18 годишна възраст.
  • Да притежават диплома за минимум средно образование.

Необходими документи за включване в курса:

  • Заявление по образец до директора на РЗИ-Плевен за включване в курс/полагане на изпит/ за придобиване на правоспособност за извършване дезинфекции, дезинсекции и дератизации.
  • Копие на диплома за завършено минимум средно образование.
  • Документ за платена такса /таксата може да бъде платена по банков път или на касата на инспекцията/
  • Всички необходими документи се подават в Център за административно обслужване на РЗИ-Плевен на адрес: гр. Плевен, ул. Княз Александър Батенберг I №7.

За подадените документи ще бъде предоставен входящ номер на лицето.

За въпроси: д-р Николай Деков – гл. инспектор в Д НЗБ, тел. 0879 398 003

ВАЖНО!!! Зелен коридор за всички желаещи да се имунизират

Posted on 7th май 2021 in Новини

На 08 и 09 май 2021г., в МБАЛ „Свети Панталеймон“, гр. Плевен, ул. Трите бора №24 и в МБАЛ „Сърце и мозък“, гр. Плевен, ул. Пиер Кюри №2 гражданите ще имат възможност да се имунизират с избраната от тях ваксина на Pfizer или Astra Zeneka.
Ваксинационните кабинети на двете болници ще работят на посочените дати от 9.00 до 16.00 часа. Предварително записване не е необходимо. Ще се извършва и реимунизация.


От 10 май 2021г. се отварят т.н. „зелени коридори“ за провеждане на ваксиниране срещу COVID-19 на всички лица, които са изразили желание за имунизиране, както следва:

 От понеделник до неделя от 09:00 до 16:00 часа:

-МБАЛ Св. Панталеймон, гр. Плевен, ул. Трите бора №24.


От понеделник до петък:

-УМБАЛ Д-р Георги Странски, гр. Плевен, ул. Георги Кочев №8А от 08:00 до 12:00 часа;

-УМБАЛ Св. Марина, гр. Плевен, местност Русково бърдо от 09:00 до 12:00 часа;

-МБАЛ Авис Медика, гр. Плевен, парк Кайлъка от 09:00 до 16:00 часа;

-МБАЛ Сърце и Мозък, гр. Плевен, ул. Пиер Кюри №2 от 09:00 до 16:00 часа.


От понеделник до петък:

-МБАЛ Левски, гр. Левски, ул. Никола Вапцаров №5 от 12:00 до 15:00 часа;

-МБАЛ Белене, гр. Белене, ул. Гео Милев №47 от 09:00 до 16:00 часа;

-МБАЛ Кнежа, гр. Кнежа, ул. Марин Боев №4 от 10:00 до 12:00 часа;

-МБАЛ Гулянци, гр. Гулянци, ул. Васил Левски №34 от 09:00 до 16:00 часа;

-МЦ Червен бряг, гр. Червен бряг, ул. Яне Сандански №61 от 08:30 до 12:30 часа;

-МБАЛ Никопол, гр. Никопол, ул. Александър Стамболийски №27 от 10:00 до 12:00 часа.

 

Актуална информация за COVID-19 към 29.04.2021г.

Posted on 29th април 2021 in Новини

Заповед №РД-01-273/29.04.2021г.

Заповед №РД-01-274/29.04.2021г.

Заповед №РД-01-277/29.04.2021г.

Заповед №РД-01-278/29.04.2021г.

Актуална информация за COVID-19 към 26.04.2021г.

Posted on 26th април 2021 in Новини

Заповед №РД-01-265/23.04.2021г.

ВАЖНО!!! Зелен коридор за всички желаещи да се имунизират

Posted on 23rd април 2021 in Новини

На 30 април и 3 май, в МБАЛ „Свети Панталеймон“, гр. Плевен, ул. Трите бора №24 гражданите ще имат възможност да се имунизират с избраната от тях ваксина на Pfizer или Astra Zeneka.
Ваксинационният кабинет на болницата ще работи на посочените дати от 9.00 до 16.00 часа. Предварително записване не е необходимо. Ще се извършва и реимунизация. Електронно записаните към другите кабинети да се насочат към определиния временен имунизационен пункт.

Енергийна ефективност

Posted on 23rd април 2021 in Доклади и анализи, Новини

Годишен отчет по чл.12 и чл.63 от ЗЕЕ за 2020г.

Годишен отчет по чл.12 и чл.63 от ЗЕЕ за 2019г.

Годишен отчет по чл.12 и чл.63 от ЗЕЕ за 2018г.

22 АПРИЛ – МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ЗЕМЯТА

Posted on 22nd април 2021 in Новини

„Да възстановим нашата планета Земя“

Актуална информация за COVID-19 към 19.04.2021г.

Posted on 19th април 2021 in Новини

Заповед №РД-01-240/16.04.2021г.

Процедура за промяна на данни в националната здравно-информационна система модул е-Имунизация

Заявяването на необходимостта от промени на данните в Националната здравно-информационна система (НЗИС) се осъществява единствено по реда, описан в приложената стандратна оперативна процедура за промяна на данни в НЗИС – модул е-Имунизация, чрез попълване на една от заявките-декларции, в зависимост от необходимата промяна.

Заявката-декларация се попълва и подписва от директора/управителя на лечебното заведение, определено за временен имунизационен пункт, в електронен формат съгласно образец (Приложения № 1 и 2), подписан с квалифициран електронен подпис (КЕП). Така подписаната заявка-декларация се изпраща до РЗИ – ПЛЕВЕН на електронен адрес: rzi@rzi-pleven.com за уточняване на обстоятелствата, свързани с необходимата промяна.

Процедура за промени на данни и записи в НЗИС

Инструкция за попълване на заявки за корекции в НЗИС модул е-Имунизация

Прил.1 ЛЗ Заявка декларация за анулиране на записи в НЗИС

Прил.2 ЛЗ Заявка декларация за корекции на данни в НЗИС