Съобщение

Уведомително писмо до г-жа Елена Илиева Маринова

Съобщение

Уведомително писмо до г-н Емил Стефанов Тонев

Актуална информация за COVID-19 към 22.05.2020г.

Posted on 22nd май 2020 in Новини

Заповед №РД-01-274/21.05.2020г.

Допълнение към Заповед №РД-01-274/21.05.2020г.

Съобщение

Posted on 19th май 2020 in Съобщения по чл. 18а. от АПК

Уведомително писмо до г-жа Мирослава Тошкова Христова

Актуална информация за COVID-19 към 14.05.2020г.

Posted on 14th май 2020 in Новини

Заповед №РД-01-262/14.05.2020г.

Заповед №РД-01-263/14.05.2020г.

Заповед №РД-01-264/14.05.2020г.

Заповед №РД-01-265/14.05.2020г.

22 АПРИЛ – МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ЗЕМЯТА

Posted on 21st април 2020 in Новини

„Действия срещу изменението на климата – огромното предизвикателство на нашето съвремие“.

СЗО изброи разликите между коронавирус и грип

Posted on 15th април 2020 in Новини

Прилики и разлики

Актуална информация за COVID-19 към 13.04.2020г.

Posted on 13th април 2020 in Новини

Заповед №РД-01-199/11.04.2020г. за допълнение на Заповед №РД-01-179/06.04.2020г.

Заповед №РД-01-195/10.04.2020г. за изменение на Заповед №РД-01-124/13.03.2020 г., изменена и допълнена със Заповед №РД-01-131/17.03.2020 г., Заповед №РД-01-139/19.03.2020 г., Заповед №РД-01-144/22.03.2020 г., Заповед №РД-01-154/26.03.2020 г., Заповед №РД-01-168/30.03.2020 г., Заповед №РД-01-169/31.03.2020 г. и Заповед №РД-01-172/02.04.2020 г.

НА ВНИМАНИЕТО НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ

Според указанията на СЗО, кодирането на смъртността трябва да следва правилата при кодиране на грип.

Кодове в МКБ 10 за COVID-19:

U07.1 COVID-19, идентифициран вирус

Използвайте този код, когато COVID-19 е потвърден чрез лабораторно изследване, независимо от тежестта на клиничните признаци или симптоми. При необходимост от идентифициране на пневмония или други прояви, използвайте допълнителен код.

Не включва: коронавирусна инфекция, неуточнена локализация (В34.2)

Коронавирус като причина за болести, класифицирани другаде (В97.2)

Тежък остър респираторен синдром [SARS], неуточнен (U04.9)

U07.2 COVED-19, неидентифициран вирус COVID-19 БДУ

Използвайте този код, когато COVID-19 е диагностициран клинично или епидемиологично, но лабораторните изследвания са неубедителни или не са налични. При необходимост от идентифициране на пневмония или други прояви, използвайте допълнителен код.

Не включва: Коронавирусна инфекция, неуточнена локализация (В34.2)

COVID-19:

  • потвърден чрез лабораторно изследване (U07.1)
  • специално скринингово изследване за откриване на други вирусни болести (Z11.5)
  • наблюдение при съмнение за други болести или състояния (Z03.8)

За повече информация, предоставяме следния уебсайт за онлайн версия на МКБ 10: https://icd.who.int/browsel0/2019/en#/U00-U49

ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКИ ПО ВЪПРОСИ С МЕДИЦИНСКАТА ЕКСПЕРТИЗА

Posted on 8th април 2020 in Новини

РЗИ/РКМЕ-Плевен 064/886 219

ТЕЛК-Плевен

I-състав 64/886 486

064/886 128

II-състав 064/886 489

III-състав 064/886 493