Актуална информация за COVID-19 към 23.06.2020г.

Posted on 23rd юни 2020 in Новини

План-разписание МУ-София

Posted on 22nd юни 2020 in Новини, Обучение

РЗИ разполага с утвърденото ПЛАН – РАЗПИСАНИЕ на курсове и индивидуално обучение за следдипломна квалификация на висшите медицински  и немедицински кадри през 2021 година от МУ – СОФИЯ. Уведомяваме ви, че План-разписанието за 2020г. е качено на Интернет-страницата на Медицински факултет в раздел СДО. Електронният адрес на МФ-София е: medfac.mu-sofia.bg. На основание заповед № 685/01.10.2012 г. в сила от 01.10.2012 г. е определена такса за право за участие, в размер на 30 лв., за тематични курсове и индивидуално обучение.

-такса за тематични лекционни курсове – 15 лв. на учебен ден

-такса за тематични курсове с практическа насоченост или използване на апаратура – 30 лв. на учебен ден

-индивидуално теоретично обучение – 15 лв. на учебен ден

-индивидуално обучение с практическа насоченост или  използване на апаратура –

30 лв. на учебен ден

-такса за тематични лекционни курсове за чужденци, които не са граждани на  държави от ЕС или ЕИП – 30 лв. на учебен ден

-такса за тематични курсове с практическа насоченост или използване на апаратура, за чужденци, които не са граждани на държави от  ЕС или ЕИП – 60 лв. на учебен ден

-индивидуално теоретично обучение на чужденци, които не са граждани на държави от ЕС или ЕИП – 30 лв. на учебен ден

-индивидуално обучение с практическа насоченост или използване на апаратура на чужденци, които не са граждани на държави от  ЕС или ЕИП –60 лв. на учебен ден

Таксите могат да претърпят промяна.

За безплатните обучения се заплаща еднократно такса участие и такса за издаване на удостоверение.

План-разписанието и образците за заявките за участие, може да намерите в РЗИ, Дирекция Медицински дейности – ул.”Данаил Попов” №18, ет.3, стая №3. Краен срок за подаване на заявките – 31.07.2020 г.

Заявки могат да бъдат подавани и на e-mail: mfsdo@medfac.mu-sofia.bg

Конкурс за заемане на една щатна длъжност „инспектор“ в дирекция „Обществено здраве“, отдел „Държавен здравен контрол“

Posted on 22nd юни 2020 in Конкурси, Новини

Обявление

Заявление за участие в конкурс

Декларация по чл.17, ал.3 т.1 от НПКПМДСл

Списък на допуснатите кандидати за длъжността „инспектор“ в дирекция „Обществено здраве“, отдел „Държавен здравен контрол“, 10.07.2020г.

СИСТЕМА за определяне на резултатите при провеждането на конкурс за длъжността инспектор, 10.07.2020г.

Класиране

Противоепидемичните мерки на територията на с. Буковлък продължават, считано от 00:00 часа на 23 юни 2020 г. до 29 юни 2020 г., включително

Posted on 22nd юни 2020 in Новини

Заповед №РД-01-144/22.06.2020г.

СЪОБЩЕНИЕ

Posted on 18th юни 2020 in Новини

Заповед №РД-01-139/17.06.2020г. за отмяна на предписания за задължителна изолация от 28 дни в домашни условия, след изтичане на 14 дневна задължителна изолация и един отрицателен резултат

ПРОУЧВАНЕ ЗА ДОСТАВКА НА ТЕСТОВЕ ЗА COVID-19

Posted on 16th юни 2020 in Новини

Покана към всички заинтересовани лица за предоставяне на индикативни ценови оферти за закупуване на реактиви за PCR за доказване на COVID-19

Индикативните оферти, моля да изпратите в срок до 10:00 ч. на 19.06.2020 г. на адрес: гр. Плевен, ул. Княз Александър Батенберг І №7 в център за административно обслужване на граждани или на електронна поща: rzi@rzi-pleven.com

ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ ЗА ДОСТАВКА НА ТАБЛЕТНИ КОМПЮТРИ

Posted on 16th юни 2020 in Новини, Профил на купувача

Покана до всички заинтересовани лица за предоставяне на индикативни ценови оферти за „Закупуване на таблетни компютри“ (Версия на MS WORD)

Индикативните оферти, моля да изпратите в срок до 10:00 ч. на 19.06.2020 г. на адрес: гр. Плевен, ул. Княз Александър Батенберг І №7 – център за административно обслужване на граждани или на електронна поща: rzi@rzi-pleven.com

Въвеждане на противоепидемични мерки на територията на с. Буковлък, считано от 00:00 часа на 16 юни 2020 г. до 29 юни 2020 г., включително

Posted on 15th юни 2020 in Новини

Заповед №РД-01-134/15.06.2020г.

Книжката „Моят герой си ти – как децата могат да се борят с COVID-19“

Posted on 9th юни 2020 in Новини

Книжката „Моят герой си ти – как децата могат да се борят с COVID-19“

Съобщение

Уведомително писмо до г-жа Елена Илиева Маринова