Конкурс за заемане на една щатна длъжност „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ“ в дирекция „Медицински дейности“, отдел „Организация и контрол на медицинските дейности“

Posted on 5th януари 2024 in Конкурси, Новини

Обявление

Заявление за участие в конкурс

Декларация по чл.17 ал.3 т.1 от НПКПМДСл

Списък на допуснатите кандидати за длъжността „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ“ в дирекция „Медицински дейности“, отдел „Организация и контрол на медицинските дейности“, 23.01.2024г.

Списък на недопуснатите кандидати за длъжността „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ“ в дирекция „Медицински дейности“, отдел „Организация и контрол на медицинските дейности“, 23.01.2024г.

Конкурс за заемане на една щатна длъжност „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ“ в дирекция „Лабораторни изследвания“

Posted on 5th януари 2024 in Конкурси

Обявление

Заявление за участие в конкурс

Декларация по чл.17 ал.3 т.1 от НПКПМДСл

Списък на допуснатите кандидати за длъжността „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ“ дирекция „Лабораторни изследвания“, 23.01.2024г.

Списък на недопуснатите кандидати за длъжността „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ“ дирекция „Лабораторни изследвания“, 23.01.2024г.

СИСТЕМА за определяне на резултатите при провеждането на конкурс за длъжността младши експерт, 23.01.2024г.

Класиране, 02.02.2024г.

Конкурс за заемане на една щатна длъжност „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ“ в дирекция „Лабораторни изследвания“

Posted on 5th януари 2024 in Конкурси

Обявление

Заявление за участие в конкурс

Декларация по чл.17 ал.3 т.1 от НПКПМДСл

Списък на допуснатите кандидати за длъжността „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ“ дирекция „Лабораторни изследвания“, 23.01.2024г.

Списък на недопуснатите кандидати за длъжността „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ“ дирекция „Лабораторни изследвания“, 23.01.2024г.

СИСТЕМА за определяне на резултатите при провеждането на конкурс за длъжността младши експерт, 23.01.2024г.

Класиране, 02.02.2024г.

Програма за продължаващо обучение през 2024г. в НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ И АНАЛИЗИ

Програмата на курсовете за следдипломно и продължаващо обучение на висши медицински и немедицински кадри за 2024г. е достъпна на интернет страницата на НЦОЗА http://www.ncpha.government.bg

Адрес за заявки и информация: 1431София бул. Акад.Иван Гешов №15 – НЦОЗА

тел. (+359 2) 80 56 202; 80 56 286

Информация за курсовете http://www.ncpha.government.bg

e-mail d.chavdarova@ncpha.government.bg

На вниманието на лицата или законните им представители/упълномощени от тях/, които подават документи за явяване пред ТЕЛК

Posted on 13th декември 2023 in Новини, РКМЕ

Документите се подават:

На място в РКМЕ /Регионална картотека на медицинската експертиза/

адрес на РКМЕ Плевен:

гр. Плевен, бул. Георги Кочев №8а /в двора на УМБАЛ „Д-р Г.Странски” ЕАД/

или

Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес:

гр.Плевен 5800, ул. Княз Александър Батенберг І №7

Регионална здравна инспекция – Плевен /РЗИ – Плевен/

За РКМЕ

ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ЗАРАЗЯВАНЕТО С МОРБИЛИ

Posted on 12th декември 2023 in Новини

Как да се предпазим от морбили

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ЛКК-2024

Съгласно чл.6, и чл.7, ал.1-4 от Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза на работоспособността и на РКМЕ, моля в срок до 12.00ч. на 10.01.2024г. на електронна поща rzi@rzi-pleven.com да изпратите предложения за съставите на ЛКК във Вашето лечебно заведение подписани от управителя.

 Обръщам внимание, предложенията за създаване на ЛКК да отговарят стриктно на изискванията на чл.6, ал.2-8 от ПУОРОМЕР и на РКМЕ.

Седмица на отворените врати

Posted on 7th декември 2023 in Новини

Изпълнението на Националната програма за превенция и контрол на туберкулозата в България 2021-2025г., цели да намали заболеваемостта от туберкулоза в страната с 50% през 2025г. в сравнение с 2015г. и смъртността от туберкулоза с 75% през 2025г. в сравнение с 2015г. За да се постигнат целите и да се изпълнят дейностите по програмата, в периода 11 – 15.12.2023г. ще  се проведе „Седмица на отворените врати“ на адрес гр. Плевен, ул. Кирил и Методий №20, Отделение за диспансерно наблюдение на болни с пневмофтизиатрични заболявания от 11 – 12ч. и от 14 – 15ч.

През периода на „Седмица на отворените врати“ ще се извършва:

1) скрининг на риска за туберкулоза чрез анкета;

2) консултации;

3) на съмнителните за туберкулоза лица – прегледи и допълнителни изследвания.

Кампанията „Седмица на отворените врати“ за туберкулоза се доказа като много добра практика за откриване на случаи с туберкулоза, своевременно предприемане на мерки за лечение и прекъсване на трансмисията на инфекцията.

Целта на инициативата е да се повиши обществената информираност по отношение на туберкулозата, да се даде възможност на всеки за достъп до здравни услуги, както и да се популяризира здравословния начин на живот.

 

Покана за сключване на застраховка  КАСКО

Posted on 6th декември 2023 in Новини, Профил на купувача

Покана КАСКО

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ОПЛ

УВАЖАЕМИ  КОЛЕГИ,

Информираме, че след проведена кореспонденция с Национална здравноосигурителна каса, считано от 17.11.2023 г., е възможно момичета на възраст от 10 до 13 г. – целева група по Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка 2021-2024 г., на които е приложена първа доза ваксина Gardasil 9 преди 01.09.2023 г., след закупуването ѝ от аптечна мрежа, да завършат своя ваксинационен курс безплатно с втора доза Gardasil 9 при общопрактикуващите си лекари, в рамките на програмата.

За целта е необходимо да са изпълнение следните изисквания:

  1. Момичетата да са получили първа доза Gardasil 9 на възраст между 10 навършени години и 13 години 11 месеца и 29 дни;
  2. Да е изминал интервал от поне 6 месеца след поставяне на първата доза ваксина Gardasil Напомняме, че втора доза Gardasil 9 се поставя в период 6-12 месеца след първа доза Gardasil 9 при лица от целевата група по програмата.
  3. В случай, че първата доза Gardasil 9 е поставена от друг лекар, родител на ваксинираното момиче да предостави на общопрактикуващия лекар медицински документ с вписани в него търговско наименование на приложената ваксина – Gardasil 9, дата на поставяне, партиден номер (незадължително), подпис/печат на лекар, приложил ваксината.

Информация за създадената възможност е публикувана и на интернет-страницата на Националната здравноосигурителна каса в рубрика „Извънболнична помощ“ – указания за ОПЛ.