НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЛЕКАРИ И ФАРМАЦЕВТИ

В бр.51/13.06.2023г. на „Държавен вестник“ на стр.8-9 е публикувана Наредба за изменение и допълнение на Наредба №4 от 2009г. за условията  и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти. Същата влиза в сила от деня на обнародването .

Промените касаят основно изписване и отпускане на лекарствени продукти съдържащи наркотични вещества във връзка със ЗКНВП, както и такива напълно или частично заплащани от НЗОК от лекарите в извънболничната помощ и  във връзка с въвеждане на електронна рецепта при тези дейности. Издадени на хартиен носител специални рецептурни бланки до влизане в сила на Наредбата важат до изтичане на срока им, т. е 7 дни.

По досегашния ред, но не по-късно от 31.12.2023г., остават да работят изпълнителите на болнична помощ и болнични аптеки.

Актуална информация за COVID-19 към 01.06.2023г.

Posted on 1st юни 2023 in Новини

За 31.05.2023 г. на територията на област Плевен има установен 1 нов случай на COVID-19 инфекция (двуседмична заболяемост 9,20%000)


За област Плевен общо поставени дози 156 133, общо бустер 34 527, общ брой лица със завършен ваксинационен курс 67 886.

За 31.05.2023 г. няма поставени дози ваксини срещу COVID-19.

 • Comirnaty – 0
 • Moderna – 0
 • AstraZeneca – 0
 • Janssen – 0

За област Плевен общо диагностицираните лица са 36 486, излекуваните лица са 33 585, починалите лица са 1904, а лицата поставени под домашна карантина – 4.

Актуална информация за COVID-19 към 31.05.2023г.

Posted on 31st май 2023 in Новини

За 30.05.2023 г. на територията на област Плевен има установен 1 нов случай на COVID-19 инфекция (двуседмична заболяемост 10,07%000)


За област Плевен общо поставени дози 156 133, общо бустер 34 527, общ брой лица със завършен ваксинационен курс 67 886.

За 30.05.2023 г. има поставени 2 дози ваксини срещу COVID-19, както следва:

 • Comirnaty – 1
 • Moderna – 0
 • AstraZeneca – 0
 • Janssen – 1

За област Плевен общо диагностицираните лица са 36 485, излекуваните лица са 33 585, починалите лица са 1904, а лицата поставени под домашна карантина – 5.

Актуална информация за COVID-19 към 30.05.2023г.

Posted on 30th май 2023 in Новини

За 29.05.2023 г. на територията на област Плевен има установен 1 нов случай на COVID-19 инфекция (двуседмична заболяемост 11,39%000)


За област Плевен общо поставени дози 156 131, общо бустер 34 526, общ брой лица със завършен ваксинационен курс 67 885.

За 29.05.2023 г. няма поставени дози ваксини срещу COVID-19.

 • Comirnaty – 0
 • Moderna – 0
 • AstraZeneca – 0
 • Janssen – 0

За област Плевен общо диагностицираните лица са 36 484, излекуваните лица са 33 578, починалите лица са 1904, а лицата поставени под домашна карантина – 4.

31 МАЙ – СВЕТОВЕН ДЕН БЕЗ ТЮТЮНОПУШЕНЕ

Posted on 29th май 2023 in Новини

Мотото на тематичния ден за 2023 г. е „Отглеждайте храни, а не тютюн!“


Презентация


Седмично меню

Актуална информация за COVID-19 към 29.05.2023г.

Posted on 29th май 2023 in Новини

За периода 26.05.-28.05.2023 г. на територията на област Плевен има установени 2 нови случая на COVID-19 инфекция (двуседмична заболяемост 13,14%000)


За област Плевен общо поставени дози 156 131, общо бустер 34 526, общ брой лица със завършен ваксинационен курс 67 885.

За периода 26.05.-28.05.2023 г. няма поставени дози ваксини срещу COVID-19.

 • Comirnaty – 0
 • Moderna – 0
 • AstraZeneca – 0
 • Janssen – 0

За област Плевен общо диагностицираните лица са 36 483, излекуваните лица са 33 576, починалите лица са 1904, а лицата поставени под домашна карантина – 3.

Актуална информация за COVID-19 към 26.05.2023г.

Posted on 26th май 2023 in Новини

За 25.05.2023 г. на територията на област Плевен има установени 2 нови случая на COVID-19 инфекция (двуседмична заболяемост 14,45%000)


За област Плевен общо поставени дози 156 131, общо бустер 34 526, общ брой лица със завършен ваксинационен курс 67 885.

За 25.05.2023 г. има поставени 5 дози ваксини срещу COVID-19, както следва:

 • Comirnaty – 5
 • Moderna – 0
 • AstraZeneca – 0
 • Janssen – 0

За област Плевен общо диагностицираните лица са 36 481, излекуваните лица са 33 567, починалите лица са 1904, а лицата поставени под домашна карантина – 8.

Актуална информация за COVID-19 към 25.05.2023г.

Posted on 25th май 2023 in Новини

За периода 23.05.-24.05.2023 г. на територията на област Плевен има установени 2 нови случая на COVID-19 инфекция (двуседмична заболяемост 14,89%000)


За област Плевен общо поставени дози 156 126, общо бустер 34 521, общ брой лица със завършен ваксинационен курс 67 885.

За периода 23.05.-24.05.2023 г. няма поставени дози ваксини срещу COVID-19.

 • Comirnaty – 0
 • Moderna – 0
 • AstraZeneca – 0
 • Janssen – 0

За област Плевен общо диагностицираните лица са 36 479, излекуваните лица са 33 567, починалите лица са 1904, а лицата поставени под домашна карантина – 10.

Актуална информация за COVID-19 към 23.05.2023г.

Posted on 23rd май 2023 in Новини

За 22.05.2023 г. на територията на област Плевен има установени 5 нови случая на COVID-19 инфекция (двуседмична заболяемост 18,40%000)


За област Плевен общо поставени дози 156 126, общо бустер 34 521, общ брой лица със завършен ваксинационен курс 67 885.

За 22.05.2023 г. няма поставени дози ваксини срещу COVID-19.

 • Comirnaty – 0
 • Moderna – 0
 • AstraZeneca – 0
 • Janssen – 0

За област Плевен общо диагностицираните лица са 36 477, излекуваните лица са 33 560, починалите лица са 1904, а лицата поставени под домашна карантина – 14.

Актуална информация за COVID-19 към 22.05.2023г.

Posted on 22nd май 2023 in Новини

За периода 19.05.-21.05.2023 г. на територията на област Плевен има установени 2 нови случая на COVID-19 инфекция (двуседмична заболяемост 16,21%000)


За област Плевен общо поставени дози 156 126, общо бустер 34 521, общ брой лица със завършен ваксинационен курс 67 885.

За периода 19.05.-21.05.2023 г. има поставени 5 дози ваксини срещу COVID-19, както следва:

 • Comirnaty – 3
 • Moderna – 0
 • AstraZeneca – 0
 • Janssen – 2

За област Плевен общо диагностицираните лица са 36 472, излекуваните лица са 33 560, починалите лица са 1904, а лицата поставени под домашна карантина – 16.