Актуална информация за COVID-19 към 29.10.2020г.

Posted on 29th октомври 2020 in Новини

Заповед №РД-01-231/28.10.2020г. на директора на РЗИ – Плевен

Актуална информация за COVID-19 към 28.10.2020г.

Posted on 28th октомври 2020 in Новини

Заповед №РД-01-626/27.10.2020г.

Актуална информация за COVID-19 към 27.10.2020г.

Posted on 27th октомври 2020 in Новини

Заповед №РД-01-217/27.10.2020г. на директора на РЗИ – Плевен

ВАЖНО!!!

Posted on 27th октомври 2020 in Новини

На основание указания по т. І.10 от Заповед №РД-01-619/23.10.2020г. на министъра на здравеопазването Ви уведомяваме, че всички стопанисващи дискотеки, пиано-бар, нощен бар, нощни клубове и други подобни нощни заведения за развлечения на закрито и на открито е необходимо да представят Декларация по образец в РЗИ – Плевен за нетната търговска площ.

ДЕКЛАРАЦИЯ

Конкурс за заемане на една щатна длъжност „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ“ в дирекция „Надзор на заразните болести“, отдел „Медицински изследвания“

Posted on 26th октомври 2020 in Конкурси, Новини

Обявление

Заявление за участие в конкурс

Декларация по чл.17, ал.3 т.1 от НПКПМДСл

Списък на допуснатите кандидати за длъжността „главен експерт“ в дирекция „Надзор на заразните болести“, отдел „Медицински изследвания“, 12.11.2020г.

СИСТЕМА за определяне на резултатите при провеждането на конкурс за длъжността „главен експерт“, 12.11.2020г.

Класиране

Актуална информация за COVID-19 към 24.10.2020г.

Posted on 24th октомври 2020 in Новини

Заповед №РД-01-619/23.10.2020г.

Актуална информация за COVID-19 към 23.10.2020г.

Posted on 23rd октомври 2020 in Новини

Заповед №РД-01-610/22.10.2020г.

Заповед №РД-01-611/22.10.2020г.

Актуална информация за COVID-19 към 22.10.2020г.

Posted on 22nd октомври 2020 in Новини

Заповед №РД-01-609/21.10.2020г.

Седмична информация за периода 12.10.-18.10.2020г. във връзка с разпространението на заболяването COVID-19 на територията на гр. Плевен и областта

Актуална информация за COVID-19 към 20.10.2020г.

Posted on 22nd октомври 2020 in Новини

Заповед №РД-01-205/20.10.2020г. за въвеждане на противоепидемични мерки на територията на област Плевен, считано от 00:00 часа на 22 октомври 2020г. до 08 ноември 2020г., включително

ВАЖНО!

Всички направления за ТЕЛК след 15.10.2020 г. ще бъдат въвеждани и управлявани през ИБД. Регистрираните заявления или направления преди 15.10.2020 г., както и стартирали производства по оценката на ТНР/ВСУ (вкл.и тези, които са в съдебна фаза до постановяване на влязъл в сила акт на органите на медицинската експертиза), ще продължат по досегашния ред чрез текущата система ЕИСМЕ, до приключване на процеса на медицинската експертиза.

До 19.10.2020 г. ще бъде финализирана техническата спецификация за интеграция на медицинския софтуер с ИБД.

В случай на необходимост от консултации при работа с информационната система, които касаят техническа поддръжка или неработоспособност следва да използват телефон 0700 14 220

Входът в информационната система за контрол на медицинската експертиза за потребители лекари, ЛКК, РЗИ/РКМЕ, ТЕЛК, НЕЛК и НОИ е чрез КЕП и на следния адрес: https://ibd.mh.government.bg/Account/Login.

Гражданите ще могат да получават издадените от общопрактикуващите лекари направления за ТЕЛК. Електронно, чрез КЕП (квалифициран електронен подпис) ще могат да се подават заявления за освидетелстване/преосвидетелстване. По електронен път ще се изпращат и различни уведомления между страните. В реално време всеки ще може да проследи напредъка по обработката на документите си на адрес: https://ibd.mh.government.bg/

За граждани и освидетелствани лица, адресът е: https://ibd.mh.government.bg

Ръководство НОИ

Ръководство ТЕЛК

Ръководство ЛКК

Ръководство ОПЛ