Формуляри и бланки

Posted on 14th февруари 2011 in Формуляри и бланки

От тук можете да изтеглите образци на заявления, които са извън категория „Административни услуги“, предлагани и извършвани от РЗИ – Плевен:

ЗАЯВЛЕНИЕ за медикодиагностични изследвания

Приемо-предавателен протокол рецепти

ГОДИШНА декларация за аптеки по ЗКНВП

Приложение № 5 – Работен лист за класификация на отпадъци

ИСКАНЕ за серологична диагностика на Лаймска борелиоза

УВЕДОМЛЕНИЕ по чл.13 ал.4 от ЗЛЗ

ЗАЯВЛЕНИЕ РКМЕ

ЖАЛБА до НЕЛК

план за профилактични имунизации за ОПЛ

план за профилактични имунизации за родилни отделения

сведение за извършените имунизации по тримесечия

отчет за изразходвани биопродукти

Удостоверение за термина на раждане