Формуляри и бланки

Posted on 14th февруари 2011 in Формуляри и бланки

От тук можете да изтеглите образци на заявления, които са извън категория „Административни услуги“, предлагани и извършвани от РЗИ – Плевен:

ПРЕДЛОЖЕНИЕ за определяне състава на Обща и Специализирани ЛКК


ПРЕДЛОЖЕНИЕ за промени, касаещи състава на ЛКК


ЗАЯВЛЕНИЕ за възстановяване на експлоатацията на обект/ на части от обект/ на дейност


ЗАЯВЛЕНИЕ за медикодиагностични изследвания


Приемно-предавателен протокол рецепти


ГОДИШНА декларация за аптеки по ЗКНВП


Приложение № 5 – Работен лист за класификация на отпадъци

ИСКАНЕ за серологична диагностика на Лаймска борелиоза


УВЕДОМЛЕНИЕ по чл.13 ал.4 от ЗЛЗ


ЗАЯВЛЕНИЕ РКМЕ


ЖАЛБА до НЕЛК


план за профилактични имунизации за ОПЛ


план за профилактични имунизации за родилни отделения


сведение за извършените имунизации по тримесечия


отчет за изразходвани биопродукти


Удостоверение за термина на раждане


Приемно-предавателен протокол „Съобщения за смърт“


Заявление – декларация ТЕЛК


Списък на контактни на COVID-19 – училища


Приемно-предавателен протокол – брак ваксини ковид