Заповеди за функциониране на общи и специализирани ЛКК 2021

Posted on 27th януари 2021 in Новини

ЛЕКАРСКИ КОНСУЛТАТИВНИ КОМИСИИ (ЛКК) КЪМ ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БОЛНИЧНА И ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ ОБЛАСТ ПЛЕВЕН, 2021г.

Със Заповед №РД–02-3/01.02.2021г., считано от 01.02.2021г. се разкрива новa лекарскa консултативнa комисия

Със Заповед №РД–02-6/26.02.2021г., считано от 25.02.2021г. се разкриват нови ЛКК

comments: Closed

Comments are closed.