Заповеди за функциониране на общи и специализирани ЛКК 2021

Posted on 27th януари 2021 in Новини

ЛЕКАРСКИ КОНСУЛТАТИВНИ КОМИСИИ (ЛКК) КЪМ ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БОЛНИЧНА И ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ ОБЛАСТ ПЛЕВЕН, 2021г.

Със Заповед №РД–02-3/01.02.2021г., считано от 01.02.2021г. се разкрива новa лекарскa консултативнa комисия

Със Заповед №РД–02-6/26.02.2021г., считано от 25.02.2021г. се разкриват нови ЛКК

Със Заповед №РД–02-8/26.03.2021г., считано от 26.03.2021г. се разкриват нови ЛКК

Със Заповед №РД–02-21/22.07.2021г., считано от 02.08.2021г. се създава Специализирана лекарска консултативна комисия по Ортопедия и травматология-2


НА ОСНОВАНИЕ ЗАПОВЕД № РД – 02 –13/27.05.2021г

В сила от 01.06.2021г.

Закривам специализирана лекарска консултативна комисия по  Ортопедия и травматология  № 1 5 2 4 1 3 4 0 0 3 2 1 1 0 4 4 1   към  „ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР –II – ПЛЕВЕН“ EООД

Със Заповед №РД–02-19/28.06.2021г., считано от 01.07.2021г. се закрива специализирана лекарска консултативна комисия

comments: Closed

Comments are closed.