Покана за застраховане на имущество /недвижимо и движимо/ за нуждите на РЗИ – Плевен

Posted on 14th юни 2024 in Новини, Профил на купувача

Покана за застраховане на имущество /недвижимо и движимо/ за нуждите на РЗИ – Плевен

Покана за предоставяне на мобилни услуги за нуждите на РЗИ – Плевен

Posted on 15th май 2024 in Новини, Профил на купувача

ПОКАНА

ПОКАНА ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

Posted on 1st март 2024 in Профил на купувача

Закупуване и доставка на два броя непрекъсваеми токозахранващи устройства (UPS)

Покана за сключване на застраховка  КАСКО

Posted on 6th декември 2023 in Новини, Профил на купувача

Покана КАСКО

Покана за пазарно проучване с предмет: “Осигуряване на бързи тестове за превенция на ХИВ и СПИ и китове за детекция по метода ELISA“

Posted on 22nd ноември 2023 in Профил на купувача

Във връзка с изпълнението на дейностите за 2023г. по Национална  програма за превенция и контрол на вирусните хепатити (НППКВХ) 2021-2030г., приета с РМС № 293/01.04.2021г. и  Национална програма за превенция и контрол на ХИВ и сексуално предавани инфекции (СПИ) в Република България 2021-2030г., приета с РМС № 594/12.08.2021г., РЗИ – Плевен следва да закупи бързи тестове за превенция на ХИВ и СПИ и китове за детекция по метода ELISA.

ПОКАНА

ОФЕРТА – образец

Покана за пазарно проучване за избор на доставчик на услуга по ремонт на течно-хроматографска система

Posted on 20th септември 2022 in Новини, Профил на купувача

Покана

Posted on 2nd август 2022 in Профил на купувача

ПОДОБРЯВАНЕ НА МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКОТО СЪСТОЯНИЕ НА СГРАДАТА НА РЗИ – ПЛЕВЕН – ИЗВЪРШВАНЕ НА ЦЯЛОСТЕН РЕМОНТ НА ПЛОСЪК ПОКРИВ НА АДМИНИСТРАТИВНА ПЕТ ЕТАЖНА СГРАДА

Posted on 2nd август 2022 in Профил на купувача

ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРИЛАГАНЕ НА ДЕЗИНСЕКЦИОННИ МЕРОПРИЯТИЯ ЗА КОНТРОЛ НА КОМАРНИТЕ ПОПУЛАЦИИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ПЛЕВЕН ПРЕЗ 2022г., С ОГЛЕД НА ПРЕВЕНЦИЯ НА РИСКА ОТ БЕДСТВИЯ И ОГРАНИЧАВАНЕ НА РИСКОВЕТЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ

Договори за възлагане изпълнението на дейности по системна интеграция съгласно чл. 7с от Закона за електронното управление, сключени с „Информационно обслужване“ АД

Posted on 28th юли 2022 in Новини, Профил на купувача

Информационно обслужване Договор №РД-06-16/17.01.2022г.

Покана за застраховане на имущество /недвижимо и движимо/ за нуждите на РЗИ – Плевен

Posted on 15th юни 2022 in Новини, Профил на купувача

Покана