Енергийна ефективност

Posted on 23rd април 2021 in Доклади и анализи, Новини

Годишен отчет по чл.12 и чл.63 от ЗЕЕ за 2023г.

Годишен отчет по чл.12 и чл.63 от ЗЕЕ за 2022г.

Годишен отчет по чл.12 и чл.63 от ЗЕЕ за 2021г.

Годишен отчет по чл.12 и чл.63 от ЗЕЕ за 2020г.

Годишен отчет по чл.12 и чл.63 от ЗЕЕ за 2019г.

Годишен отчет по чл.12 и чл.63 от ЗЕЕ за 2018г.

Доклад за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели на територията на област Плевен

Posted on 7th април 2020 in Доклади и анализи

Доклад за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели на територията на област Плевен за 2023г.

Доклад за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели на територията на област Плевен за 2022г.

Доклад за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели на територията на област Плевен за 2021г.

Доклад за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели на територията на област Плевен за 2020г.

Доклад за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели на територията на област Плевен за 2019г.

Електромагнитни полета

Posted on 15th януари 2015 in Доклади и анализи

Анализ на резултатите от мониторинга и контрола на обекти, източници на електромагнитни полета 2023г. изтегли

Анализ на резултатите от мониторинга и контрола на обекти, източници на електромагнитни полета 2022г. изтегли

Анализ на резултатите от мониторинга и контрола на обекти, източници на електромагнитни полета 2021г. изтегли

Анализ на резултатите от мониторинга и контрола на обекти, източници на електромагнитни полета 2020г. изтегли

Анализ на резултатите от мониторинга и контрола на обекти, източници на електромагнитни полета 2019г. изтегли

Анализ на резултатите от мониторинга и контрола на обекти, източници на електромагнитни полета 2018г. изтегли

Анализ на резултатите от мониторинга и контрола на обекти, източници на електромагнитни полета 2017г. изтегли

Анализ на резултатите от мониторинга и контрола на обекти, източници на електромагнитни полета 2016г. изтегли

Анализ на резултатите от мониторинга и контрола на обекти, източници на електромагнитни полета 2014г. изтегли

Анализ и оценка на здравословното състояние на организираните детски и ученически колективи

Posted on 11th юни 2014 in Доклади и анализи

Анализ и оценка на здравословното състояние на организираните детски и ученически колективи в област Плевен – 2022 изтегли

Анализ и оценка на здравословното състояние на организираните детски и ученически колективи в област Плевен – 2021 изтегли

Анализ и оценка на здравословното състояние на организираните детски и ученически колективи в област Плевен – 2020 изтегли

Анализ и оценка на здравословното състояние на организираните детски и ученически колективи в област Плевен – 2019 изтегли

Анализ и оценка на здравословното състояние на организираните детски и ученически колективи в област Плевен – 2018 изтегли

Анализ и оценка на здравословното състояние на организираните детски и ученически колективи в област Плевен – 2017 изтегли

Анализ и оценка на здравословното състояние на организираните детски и ученически колективи в област Плевен – 2016 изтегли

Анализ и оценка на здравословното състояние на организираните детски и ученически колективи в област Плевен – 2015 изтегли

Анализ и оценка на здравословното състояние на организираните детски и ученически колективи в област Плевен – 2014 изтегли

Анализ на данните от профилактичните прегледи на децата от 0 до 18 години в област Плевен – 2012 изтегли

Анализ на данните от профилактичните прегледи на децата от 0 до 18 години в област Плевен – 2011 изтегли

Атмосферен въздух

Posted on 11th юни 2014 in Доклади и анализи
Доклад за качеството на атмосферния въздух за град Плевен – 2023 изтегли
Доклад за качеството на атмосферния въздух за град Плевен – 2022 изтегли
Доклад за качеството на атмосферния въздух за град Плевен – 2021 изтегли
Доклад за качеството на атмосферния въздух за град Плевен – 2020 изтегли
Доклад за качеството на атмосферния въздух за град Плевен – 2019 изтегли
Доклад за качеството на атмосферния въздух за град Плевен – 2018 изтегли
Доклад за качеството на атмосферния въздух за град Плевен – 2017 изтегли
Доклад за качеството на атмосферния въздух за град Плевен – 2016 изтегли
Доклад за качеството на атмосферния въздух за град Плевен – 2015 изтегли
Доклад за качеството на атмосферния въздух за град Плевен – 2013 изтегли
Доклад за качеството на атмосферния въздух за град Плевен – 2012 изтегли
Доклад за качеството на атмосферния въздух за град Плевен – 2011 изтегли

Шумово натоварване

Posted on 11th юни 2014 in Доклади и анализи

Доклад за шумовото натоварване на гр.Плевен – 2023 изтегли

Доклад за шумовото натоварване на гр.Плевен – 2022 изтегли

Доклад за шумовото натоварване на гр.Плевен – 2021 изтегли

Доклад за шумовото натоварване на гр.Плевен – 2020 изтегли

Доклад за шумовото натоварване на гр.Плевен – 2019 изтегли

Доклад за шумовото натоварване на гр.Плевен – 2018 изтегли

Доклад за шумовото натоварване на гр.Плевен – 2017 изтегли

Доклад за шумовото натоварване на гр.Плевен – 2016 изтегли

Карта на шумовото натоварване в гр. Плевен, 2016

Доклад за шумовото натоварване на гр.Плевен – 2013 изтегли

Доклад за шумовото натоварване на гр.Плевен – 2012 изтегли

Доклад за шумовото натоварване на гр.Плевен – 2011 изтегли