Административно обслужване

Posted on 14th февруари 2011 in Административно обслужване

Заявление за комплексно административно обслужване

Протокол за устно заявяване на услуга


Харта на клиента


Етичен кодекс


Вътрешни правила за организацията на административното обслужване

Информация относно предоставените административни услуги по Приложение № 3 към чл.16, ал.1 от Наредба за административното обслужване, може да намерите в категория АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ


Анкетна карта

Анализ на данните от постъпили анкетни карти за първо тримесечие на 2024г.

Анализ на данните от постъпили анкетни карти за 2023г.

Анализ на данните от постъпили анкетни карти за четвърто тримесечие на 2023г.

Анализ на данните от постъпили анкетни карти за трето тримесечие на 2023г.

Анализ на данните от постъпили анкетни карти за второ тримесечие на 2023г.

Анализ на данните от постъпили анкетни карти за първо тримесечие на 2023г.

Анализ на данните от постъпили анкетни карти за 2022г.

Анализ на данните от постъпили анкетни карти за четвърто тримесечие на 2022г.

Анализ на данните от постъпили анкетни карти за трето тримесечие на 2022г.

Анализ на данните от постъпили анкетни карти за второ тримесечие на 2022г.

Анализ на данните от постъпили анкетни карти за първо тримесечие на 2022г.

Анализ на данните от постъпили анкетни карти за четвърто тримесечие на 2021г.

Анализ на данните от постъпили анкетни карти за трето тримесечие на 2021г.

Анализ на данните от постъпили анкетни карти за второ тримесечие на 2021г.

Анализ на данните от постъпили анкетни карти за първо тримесечие на 2021г.

Анализ на данните от постъпили анкетни карти за четвърто тримесечие на 2020г.

Анализ на данните от постъпили анкетни карти за трето тримесечие на 2020г.

Анализ на данните от постъпили анкетни карти за второ тримесечие на 2020г.

Анализ на данните от постъпили анкетни карти за първо тримесечие на 2020г.

Анализ на данните от постъпили анкетни карти за четвърто тримесечие на 2019г.

Анализ на данните от постъпили анкетни карти за второ тримесечие на 2019г.

Анализ на данните от постъпили анкетни карти за първо тримесечие на 2019г.

Анализ на данните от постъпили анкетни карти за 2017г.


ФОРМУЛЯРИ И БЛАНКИ на заявления, които са извън категория „Административни услуги“


УВЕДОМЯВАМЕ ВИ,  ЧЕ ПРИ ЗАЯВЯВАНЕ НА УСЛУГИ ИЗВЪРШВАНИ ОТ РЗИ – ПЛЕВЕН ОТПАДА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОКУМЕНТИ ИЗДАДЕНИ ОТ НАШАТА АДМИНИСТРАЦИЯ!